کنترل عملكرد پزشكان خانواده در تجويز دارو ۲۲ اسفند ۱۳۸۹

کنترل عملكرد پزشكان خانواده در تجويز دارو

دكتر محمد شريعتي با اشاره به اقدامات در نظر گرفته شده براي تجويز منطقي دارو در برنامه پزشك خانواده گفت: به منظور كنترل، تجويز و مصرف منطقي دارو، ليست داروهاي تجويزي توسط پزشكان خانواده محدود شد. اما اين كار نيز مشكل را حل نكرد. بر اين اساس زمينه بررسي وضعيت تجويز پزشكان خانواده در بسياري از دانشگاه‌ها فراهم شد. اين اقدام در دانشگاه‌هاي پايلوت بازخورد خوبي داشت؛ به طوري كه بازخورد عملكرد پزشكان سبب شد تا ميزان تجويز داروها منطقي شود. اين اقدام بايد گسترش يابد.
 شريعتي افزود: يكي از عواملي كه مانع گسترش اين برنامه مي‌شد، فقدان سيستم‌هاي اطلاعاتي و كامپيوتري براي پوشش خانه‌هاي بهداشت بود و مركز مديريت شبكه تصميم گرفت كه اين نقص را برطرف كند. از آنجا كه منابع كافي براي اين امر وجود نداشت با مشاركت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وارد عمل شديم. به اين ترتيب سه ماهه اول سال آينده حداقل سي و پنج دانشگاه به سيستم‌هاي كامپيوتري و الكترونيكي در مراكز مجري برنامه پزشك خانواده و خانه‌هاي بهداشت مجهز خواهند شد.
وي ادامه داد: مي‌توان با استفاده از اين شبكه، نرم افزارهاي مناسب دارويي را راه‌اندازي كرد تا عملكرد پزشكان در اين شبكه كنترل شود. به اين ترتيب براي گروه‌هايي كه تجويز منطقي دارو نداشته باشند دوره‌هاي بازآموزي و آموزشي برگزار مي‌شود.

Tags: دارو، دارو و درمان، آنتی‌بیوتیک، مصرف خودسرانه دارو، پزشک خانواده
منبع:  خبرگزاری ایسنا
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر