آشفتگی و بی برنامگی دولت در مورد تعرفه های درمان ۱۱ آبان ۱۳۹۰

آشفتگی و بی برنامگی دولت در مورد تعرفه های درمان

آشفتگي هزينه هاي سرسام آور درماني به دليل تعرفه هاي غيرواقعي دولتي هنوز هم با گذشت هفتمين ماه از سال 90 ادامه دارد. دولتي ها كه در اعلام تعرفه هاي درماني امسال نسخه هاي غيرواقعي اي براي بخش دولتي و خصوصي پيچيده اند، هم اكنون مشكلات به وجود آمده در رابطه با هزينه هاي درماني در سال جديد را مربوط به ابهامات برنامه پنجم توسعه مي دانند. نمونه آن حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت است كه معتقد است: «قانون برنامه توسعه پنجم براي تعيين تعرفه هاي پزشكي ابهام دارد و دولت از اختيار خودش براي تعيين تعرفه هاي خدمات پزشكي بخش دولتي و خصوصي امسال استفاده كرده است.»حكايت تعرفه هاي درماني سال 90 از اين قرار است كه وزارت بهداشت به عنوان متولي اصلي اعلام اين تعرفه ها پس از ماه ها تاخير تعرفه هايي كمتر از ميزان قيمت استاندارد درماني در بيمارستان هاي خصوصي و بدون در نظر گرفتن ميزان تاثير قانون هدفمندي يارانه ها به بيمارستان هاي دولتي و خصوصي ابلاغ كرد كه كمترين نتيجه آن، افزايش دريافت زير ميزي در بيمارستان هاي دولتي و افزايش خودسرانه قيمت خدمات درماني در بيمارستان هاي خصوصي است. با اين حال وزارت بهداشت پس از گذشت هفت ماه از آغاز سال 90 و بي توجهي به نگراني ها و انتقادات مطرح شده نسبت به تعرفه هاي درماني سال 90 هنوز هم معتقد است كه تعرفه هاي درماني به شكل درست و صحيحي اعلام شده است. حسن امامي رضوي در گفت وگو با خبرنگار «شرق» در رابطه با ابهامات برنامه پنجم كه به نظر او دليلي بر مشكلات به وجود آمده در رابطه با تعرفه هاست، مي گويد: در اين برنامه آمده است كه تصويب تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي و غيردولتي بايد از مسير شوراي عالي بيمه سلامت ايرانيان انجام شود و بعد اين شورا بايد با لايحه دولت به مجلس رفته و تصويب شود، اما اين شورا هنوز تشكيل نشده و لايحه آن نيز به مجلس نرفته و هنوز در دولت است اما از طرف ديگر هر سال طبق همين قانون برنامه، تعرفه هاي خدمات پزشكي بايد قبل از سال براي بخش دولتي و خصوصي از طرف دولت تعيين و ابلاغ شود. او مي افزايد: نكته مهم تر اين است كه در مورد تعرفه هاي خدمات پزشكي بخش دولتي كسي نمي گويد كه غيرقانوني است براي اينكه از مسير شوراي عالي بيمه خدمات درماني مطابق سال هاي گذشته انجام شده است و حالاتا زماني كه مراحل قانوني تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت انجام و اين شوراي جديد جايگزين شود، شوراي عالي بيمه خدمات درماني مطابق گذشته به دولت پيشنهاد مي دهد و دولت تصويب مي كند. او ادامه مي دهد: در مورد تعرفه هاي بخش خصوصي نيز اگر بگوييم چون هنوز شوراي عالي بيمه سلامت تشكيل نشده، دولت نمي تواند خارج از اين مسير تعرفه هاي بخش خصوصي را تعيين كند و از طرف ديگر مطابق همين قانون برنامه سازمان نظام پزشكي نيز نمي تواند اين تعرفه ها را تعيين كند، چون مطابق اين قانون حق تعرفه گذاري از نظام پزشكي گرفته شده و به دولت داده شده است. معاون وزير بهداشت گفت: بنابراين اگر دولت اين تعرفه ها را براي بخش خصوصي تعيين نمي كرد، مراكز پزشكي خصوصي عملابدون تعرفه مي ماندند و اين خودش خلاف روال طبيعي است و تعرفه هايشان نيز رشد نمي كرد. او در پاسخ به اين سوال كه دولت براي پايان دادن به پرداخت هزينه هاي درماني مردم چه برنامه اي دارد، مي گويد: ما قبول داريم كه اكنون مردم به صورت غيرعادلانه هزينه هاي سلامت را پرداخت مي كنند. اين در حالي است كه قرار بود، طبق برنامه چهارم توسعه سهم مردم در پرداخت هزينه هاي سلامت به زير30درصد كاهش يابد. اما اكنون يكسري از هزينه ها را مردم از طريق بيمه ها و يكسري هزينه ها را از جيب خود مي پردازند. اما در روش عادلانه بايد حق بيمه از مردم دريافت شود و مردم زماني كه نياز دارند از آن استفاده كنند. در واقعي شدن تعرفه ها، هدف عادلانه شدن پرداخت هاست نه افزايش سهم مردم در پرداخت هزينه هاي سلامت. با اين حال ابهام در تعرفه هاي دولتي بيش از پيش ادامه دارد، چراكه پيش از اين رييس سازمان نظام پزشكي از ابطال تعرفه هاي درماني خبر داده بود، اما امامي رضوي اين ابطال را تنها مربوط به بخش غيردولتي مي داند. در مقابل منتقدان دولت تعرفه هاي نامناسب را دليلي بر آشفته بازار كنوني مي داند، اما دولتي ها مي گويند كه تعرفه هاي ما مشكلي ندارد، بلكه برنامه پنجم توسعه ابهام دارد. وضعيت هزينه هاي درماني كه از جيب مردم پرداخت مي شود، در حال حاضر اگر كمتر از آشفتگي و بي برنامگي دولت براي رفع اين مشكل نباشد بيشتر نيست و در اين بين تنها مردم مانده اند و مديران بي برنامه و هزينه هاي سرسام آور درماني.

Tags: وزارت بهداشت, تعرفه های درمان, تعرفه های پزشکی
منبع:  شرق 1383
مطالب مرتبط:  آغاز کارشناسی وزارت بهداشت و نظام پزشکی برای تعیین تعرفه های درمان 91

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر