ایران آماده صدور بهداشت و درمان به دیگر کشورهاست ۱۷ بهمن ۱۳۹۰

ایران آماده صدور بهداشت و درمان به دیگر کشورهاست

معاون اول رئيس جمهور گسترش عدالت در حوزه بهداشت و سلامت جهاني را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي كامل دارد تجربيات خود را در زمينه بهداشت و درمان در اختيار ساير كشورها و ملت ها قرار دهد. محمدرضا رحيمي در ديدار علاء الدين الوان مدير منطقه اي سازمان جهاني بهداشت با بيان اينكه وضعيت بهداشت در ايران با توجه به فراز و نشيب هاي بسيار و تحريم هاي متعدد قدرت هاي زورگو و زياده خواه سير صعودي و مناسبي دارد، گفت: در 32 سال گذشته با توجه به تحريم هاي گسترده، تلاش مسئولين جمهوري اسلامي ايران در حوزه سلامت عمومي متمركز شده و امروز بسياري از نيازهاي خود را در داخل كشور تامين مي كنيم.معاون اول رئيس جمهور همچنين با بيان اينكه در سازمان بهداشت جهاني كه يكي از تخصصي ترين بخش هاي سازمان ملل است، نبايد برخوردهاي سياسي وجود داشته باشد، گفت: اعمال برخي تحريم ها و دخالت هاي سياسي در اين حوزه نشان دهنده آن است كه مستكبران هيچ ارزشي براي موضوعات انساني و سلامت ملت ها قائل نيستند و اين در حالي است كه توجه به سلامت و تلاش براي گسترش بهداشت از مهمترين مسائل در حقوق بين الملل است.

Tags: نظام سلامت, معاون رئیس جمهور, سازمان بهداشت جهانی
منبع:  روزنامه ايران 5004

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر