بازدید پروفسور تاگامی از دانشکده دندان پزشکی تهران ۱۹ بهمن ۱۳۹۰

بازدید پروفسور تاگامی از دانشکده دندان پزشکی تهران

پروفسور جانجي تاگامي، رييس دانشكده دندان پزشكي توکیو ژاپن، طي دعوتي كه  كه از سوي رييس دانشكده دندان پزشكي و گروه مواد دنداني دانشكده دندان پزشکی تهران صورت گرفته بود، 19 بهمن ماه از این دانشكده بازديد كرد.
اين مراسم با هدف ارتقاء روابط بين المللي در زمينه افزايش بار علمي دانشكده هاي مذكورصورت گرفت.
همچنين در ابتداي اين بازديد دكتر فاضل، رييس دانشكده دندان پزشكي و دكتر جعفرزاده، معاون پژوهشي دانشكده و مدير گروه آموزشي مواد دنداني و دكتر شفيعي سرپرست تخصصي گروه آموزشي مواد دنداني، از پروفسور جانجي تاگامي استقبال كردند و به دنبال آن، معاونين، اعضاي هيت علمي و رزيدنت هاي و دانشجويان اين دانشكده نيز به جمع استقبال كنندگان پيوستند.
در ادامه، جلسه اي با حضور پروفسور تاگامي، دكتر فاضل، معاونين، اعضاي هيات علمي و رزيدنت هاي دانشكده دندان پزشكي برگزار شد و در اين جلسه، گفتگوي صميمي بين دكتر فاضل، رييس دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و پروفسور جانجي تاگامي انجام شد.
در اين گفتگو، دكتر فاضل سوالاتي درزمينه  فضاي آموزشي دانشكده دندان پزشكي توكيوي ژاپن، دوره هاي تخصصي، فلو.شيپها و دوره هاي دكتراي تخصصي PhD اين دانشكده، از پروفسور تاگامي، پرسيد و دكتر تاگامي نيز به صورت مبسوطي به آنها پاسخ داد.
در پايان اين جلسه، دكتر فاضل و هيت همراه ، پروفسور تاگامي را دربازديد از گروههاي آموزشي دانشكده دندان پزشكي همراهي كردند

پروفسور تاگامی در دانشکده دندان پزشکی تهران

پروفسور تاگامی در دانشکده دندان پزشکی تهران

پروفسور تاگامی در دانشکده دندان پزشکی تهران

پروفسور تاگامی در دانشکده دندان پزشکی تهران

Tags: مواد دندانی, دانشکده دندان پزشکی تهران, پروفسور تاگامی
منبع:  دانشکده دندان پزشکی تهران

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر