تشکر شفاهی به جای حمایت مالی از دانشگاه های پزشکی ۲۷ بهمن ۱۳۹۰

تشکر شفاهی به جای حمایت مالی از دانشگاه های پزشکی

دکتر مرضيه وحيددستجردي، در پاسخ به حمايت مالي از 5 دانشگاه برتر وزارت بهداشت كه بر اساس قانون بودجه 90 مقرر شده بود تا بودجه اي براي حمايت از 15 دانشگاه شامل 10 دانشگاه وابسته به وزارت علوم و 5 دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت، تعيين شود، گفت: فعلا كه هيچ بودجه اي براي حمايت از اين پنج دانشگاه علوم پزشكي درنظر گرفته نشده است.
    وي افزود: بزودي آيين نامه اي براي حمايت از 5 دانشگاه برتر در ميان دانشگاه هاي علوم پزشكي تهيه مي شود و پس از آن مي توانيم در زمينه جذب بودجه براي اين دانشگاه ها اقدام كنيم.
    بر اساس لايحه بودجه 90 و با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مي تواند از 10 دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم و 5 دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت حمايت مالي ويژه داشته باشد تا اين دانشگاه ها به رتبه هاي برتر جهاني برسند. بر همين اساس اعتباري بالغ بر 300 هزار به ميليون ريال براي حمايت از 10 دانشگاه برتر وزارت علوم در نظر گرفته شده است.
    در ادامه مصوبات قانون بودجه، دكتر مصطفي قانعي، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه و حمايت از دانشگاه هاي برتر گفته بود، بر اساس قانون برنامه از 5 دانشگاه علوم پزشكي به طور ويژه حمايت مي شود تا بتوانند به رتبه هاي بالاي دنيا برسند. در سال اول 60 ميليارد تومان براي حمايت از 15 دانشگاه وزارت علوم و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.از سوي ديگر براساس آخرين رتبه بندي دانشگاه هاي كشور كه در فاصله تابستان و پاييز 89 انجام شد، 14 دانشگاه وزارت علوم و 6 دانشگاه وزارت بهداشت عنوان طراز اول ها را به خود اختصاص دادند كه اين رتبه بندي براساس نظام رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسلام انجام شد.
    5 دانشگاه برتر علوم پزشكي بر اساس ملاك رتبه بندي پژوهشي وزارت بهداشت شامل دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي مشهد بودند.

Tags: وزارت علوم, وزارت بهداشت, قانون بودجه, دانشگاه برتر
منبع:  جام جم 3349

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر