طرح پزشک خانواده قابل اجرا نیست ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

طرح پزشک خانواده قابل اجرا نیست

سرپرست وزارت بهداشت: شرايط اجراي كشوري طرح پزشك خانواده مهيا نيست

سرپرست وزارت بهداشت با بيان اينکه نه تنها اجراي طرح پزشک خانواده را متوقف يا سرعت آن را کند نکرده ايم بلکه به اجراي اين طرح سرعت بخشيديم، گفت: ما تلاش مي کنيم يک استان را به استان هايي که اين طرح در آن اجرا مي شود اضافه کنيم در حالي که در اين مسير نياز به يکسري تکامل هايي داريم که بشدت در پي تحقق آنها هستيم.
    محمد حسين طريقت منفرد در حاشيه چهاردهمين جشنواره ابن سينا برآورده نشدن درآمدهاي دولت را علت اصلي تحقق نيافتن بودجه امسال بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: دليل اين امر وجود تحريم هاي اعمال شده بود که سبب شد درآمدهاي مورد نظر حاصل نشود و چون همه اين موارد به هم وابسته است يا بايد تسليم شد يا بايد راهي براي تحمل اين تحريم ها يافت. وي با توضيح اين مطلب که آرزوي شبانه روزي وي تحقق طرح پزشک خانواده است، بيان داشت: اگر قرار است من در خدمت مردم باشم همه برنامه هاي من در جهت تحقق صحيح پزشک خانواده خواهد بود و درحال حاضر اجراي اين طرح متوقف نشده است. وي اضافه کرد: اجراي طرح پزشک خانواده در دنيا سال ها طول کشيده است و نمي شود يک شبه، بدون بررسي و تکميل نواقص طرح، آن را پياده کرد طوري که اين طرح تا کنون در 2 استان مازندران و فارس اجرا شده است. سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با تاکيد بر ضرورت تکميل نواقص طرح پيش از کشور شمول شدن آن افزود: فکر مي کنم رها کردن اين برنامه، بدون بررسي هاي لازم نتيجه هاي لازم را در پيش نخواهد داشت. طريقت با بيان اينکه هفته آينده برنامه پزشک خانواده در استان قزوين افتتاح مي شود، گفت: اگر برنامه پزشک خانواده درست به مردم معرفي شود به مطالبه آنان تبديل خواهد شد.

پزشك خانواده، بي خانواده شد
توقف اجراي طرح سراسري پزشك خانواده

قدم هاي لرزان طرح پزشک خانواده در آخرين سال از فعاليت دولت دهم، به سوي اجرايي شدن، اينبار هم از سوي دولت متوقف شد. چهار سال پيش دولت نهم در آخرين روزهاي فعاليتش برنامه پزشک خانواده را تا رفع ايرادات متوقف کرد. روز گذشته نيز پس از چهار سال وزارت بهداشت دولت دهم با ارسال بخشنامه اي به دانشگاه هاي علوم پزشکي در تهران اجراي طرح پزشک خانواده در تهران را متوقف کرد.
    هم اکنون کار به جايي رسيده است که سرپرست وزارت بهداشت معتقد است: «شرايط براي اجراي کشوري طرح مهيا نيست.» از طرف ديگر پيش از اين نيز اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور به همراه کارشناسان سلامت با صدور قطعنامه اي «پيشنهاد توقف طرح پزشک خانواده تا برطرف شدن اشکالات و ايجاد زمينه اجرايي» را ارايه کرده اند. هم اکنون برنامه پزشک خانواده، بودجه ندارد، نيروي انساني و داوطلب براي اجراي اين طرح ندارد، وضعيت گروه هاي مامايي، آزمايشگاهي، داروخانه ها، بخش هاي پاراکلينيکي و دندانپزشکي در اين طرح مشخص نيست، تمايلي در پزشکان براي اعزام به مناطق محروم وجود ندارد، سازمان هاي بيمه گر هماهنگي اي براي پرداخت مطالبات پزشکان در اين طرح ندارند و دولت هم هنوز اعتبارات کافي براي اجراي اين طرح را به وزارت بهداشت پرداخت نکرده است.
    در اين ميان وزارت بهداشت با دست خالي اعتبارات و دست پر منتقدان از نحوه اجراي اين طرح مانده است و هنوز بر ژست هاي اجراي اين طرح پافشاري دارد. در همين رابطه سرپرست وزارت بهداشت با بيان اينکه نه تنها اجراي طرح پزشک خانواده را متوقف يا سرعت آن را کند نکرده ايم بلکه به اجراي اين طرح سرعت بخشيديم، گفت: «ما تلاش مي کنيم تا يک استان را به استان هايي که اين طرح در آن اجرا مي شود اضافه کنيم در حالي که در اين مسير نياز به يک سري تکامل هايي داريم که به شدت در پي تحقق آنها هستيم.»
    از طرف ديگر احمدرضا فرسار، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي روز گذشته اعلام کرد: «قرار شده است تا برنامه پزشک خانواده فعلابه صورت پايلوت در استان قزوين اجرا شود و طبق نتايج به دست آمده در اين استان، اين برنامه در تهران اجرايي شود. اين سرنوشت کنوني طرح سراسري است که دولت نهم و دهم بيش از هشت سال است، سعي در اجراي آن را دارند.»
    موضوع پزشک خانواده، در قانون بيمه خدمات درماني همگاني در سال 1373 و حدود 14 سال پيش به تصويب رسيد و در ماده 12 آن مشخص شد که بايد خدمات بيمه درماني و بهداشتي چگونه به روستاييان ارايه شود. همچنين ميزان سرانه اي که دولت بايد از طريق بيمه خدمات درماني تامين کند، معلوم و گفته شد که در آغاز کار بايد معادل حدود 40درصد سرانه شهرنشينان باشد. در زمان تصويب اين قانون، مشخص شد که مبالغ مورد نياز، بايد از کدام منابع تامين و اجراي طرح چگونه آغاز شود. ولي تا پايان سال 1383 که بودجه سال 1384 در حال تصويب در مجلس بود، اين بيمه برقرار نشد و نبود بودجه و اعتبار مشخص براي بيمه روستاييان اصلي ترين مانع آن بود، در نهايت، در زمستان 1383 مجلس شوراي اسلامي با تغيير رديف هاي اعتباري، حدود 300 ميلياردتومان به اجراي بيمه روستاييان طبق ماده 12 قانون برنامه خدمات درماني همگاني و اجراي طرح پزشک خانواده اختصاص داد که از اجزاي بسيار مهم و کليدي برنامه بيمه روستاييان بود و از ابتداي سال 1384 به تدريج با تامين اعتبار، جذب پزشکان خانواده از طريق دانشگاه هاي علوم پزشکي زير نظر وزارت بهداشت شروع شد، پس از آن اجراي اين طرح به صورت آزمايشي در چند استان آغاز شد اما کار عدم تمايل پزشکان براي اعزام به مناطق محروم و بي توجهي سازمان هاي بيمه گر براي تحقق حقوق و مزاياي پزشکان حاضر در اين طرح اجراي آزمايشي اين طرح را با کاهش شديد نيروي انساني مواجه کرد.
    منتقدان اين طرح ابهام در تامين منافع مالي طرح، سيستم پرداخت غيرعادلانه، عدم تناسب در تعداد افراد تحت پوشش (سرانه)، سياست گذاري هاي عجولانه و شتابزده، ضعف فرهنگي و عدم فرهنگ سازي مناسب، ضعف مديريت براي اجراي يک طرح ملي، اشکالات در نحوه انتخاب پزشک خانواده، پوشش بيمه اي و نگراني ها در نحوه پرداخت، حذف حرفه مامايي در نسخه 02 در نظر گرفتن حق الزحمه ماما در سرانه ناعادلانه پزشک عمومي و مخدوش شدن طرح وظايف خدمات پرستاري و مامايي و ابهامات طرح در فراگيري گروه هاي پاراکلينيک و داروخانه ها را جزو اصلي ترين ايرادات اين طرح مي دانند.
    اما از طرف ديگر طريقت منفرد با توضيح اين مطلب که آرزوي شبانه روزي وي تحقق طرح پزشک خانواده است بيان داشت: «اگر قرار است من در خدمت مردم باشم همه برنامه هاي من در جهت تحقق صحيح پزشک خانواده خواهد بود و درحال حاضر اجراي اين طرح متوقف نشده است.»
    وي اضافه کرد: «اجراي طرح پزشک خانواده در دنيا سال ها طول کشيده است و نمي شود يک شبه، بدون بررسي و تکميل نواقص طرح، آن را پياده کرد به طوري که اين طرح تاکنون در دو استان مازندران و فارس اجرا شده است.»
    وي در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر مهم ترين چالش هاي پيش روي طرح پزشک خانواده گفت: «اين طرح هيچ چالشي ندارد درحالي که اگر پزشک خانواده نداشته باشيم هيچ چيز نداريم؛ بنابراين اجراي صحيح طرح پزشک خانواده اصل قضيه است و اگر اين طرح به اميد خدا اجرا شود تا زماني که حداقل امکانات را داشته باشيم با چالشي روبه رو نخواهيم شد.»
    وي در ادامه در پاسخ به سوالي درخصوص توقف طرح پزشک خانواده افزود: «ما اين طرح را متوقف نکرديم و نه حتي سرعت آن را کند کرديم، بلکه ما داريم سرعت آن را افزايش مي دهيم و تلاش مي کنيم تا يک استان به استان هايي که هست اضافه کنيم. فقط نياز به يک سري تکامل هايي دارد که ما به شدت در پي تحقق آن هستيم.»
    دکتر طريقت منفرد در رابطه با کيفيت اجراي طرح پزشک خانواده در تهران اظهار بي اطلاعي کرد و گفت: «اين طرح در تهران قرار بود در دو منطقه آغاز شود، که بنده به شدت اين عمل را خلاف مسير صحيح پزشک خانواده مي دانم؛ نمي شود يک طرف خيابان اين طرح اجرا شود و طرف ديگر خيابان برقرار نشود.»

معاون دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي :اجراي برنامه پزشك خانواده در تهران متوقف شد

روز گذشته احمد رضا فرسار معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از توقف برنامه پزشك خانواده در شهر تهران خبر داد. با اين خبر، به نظر مي رسد كه بازي پنهان كردن كمبود اعتبارات نظام سلامت كه از روز 8 دي ماه و پس از عزل وزير بهداشت، سرپرست وزارت بهداشت تلاش فراوان داشت كه اين بازي را به نفع دولت و رييس جمهوري به پايان برساند، به باخت منجر شد. اگرچه فرسار علت توقف برنامه پزشك خانواده در شهر تهران را اعلام نكرد اما در حالي كه طي ماه هاي گذشته، وزير سابق بهداشت هشدار داده بود كه در صورت تامين نشدن اعتبارات طرح پزشك خانواده، امكان ادامه اجراي طرح وجود نداشته و طرح متوقف مي شود، به نظر مي رسد كه دولت اين هشدار را نه تنها جدي نگرفت بلكه با اهمال نسبت به مشكلات نظام سلامت، اختلافات شخصي رييس جمهوري نسبت به اين مشكلات در حدي اولويت پيدا كرد كه وزير بهداشت به دليل همين اختلافات از سمت خود بركنار شد. طي يك ماه و 8 روز گذشته كه محمدحسن طريقت منفرد سرپرستي وزارت بهداشت را بر عهده داشته، تمام شكايات درباره كمبود اعتبارات وزارت بهداشت نه تنها محكوم به سكوت شد بلكه مديراني كه به علت آگاهي از جزييات اعتبارات و تخصيص هاي دريافت شده، زنگ خطري براي علني كردن اختلافات دولت با وزير سابق بهداشت به شمار مي آمدند هم از سمت خود بركنار و در مواضع كم اهميت جايگزين شدند كه برجسته ترين مورد، كنار گذاشتن مشاور وزارتي و معاون پارلماني وزارت بهداشت از سوي سرپرست اين وزارتخانه است. اما تمام متوليان نظام سلامت ظاهرا از چوب سرپرست وزارت بهداشت به يك اندازه حساب نمي برند. چنانكه روز گذشته هم معاون يكي از مهم ترين دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مشكلات طرح ملي پزشك خانواده را علني كرد و همين افشاگري نشان داد طرح پزشك خانواده كه محصول فعاليت وزارت بهداشت در دولت هاي اصلاحات و سازندگي بوده اما محمود احمدي نژاد تلاش فراوان داشته آن را به نام خود پايان دهد، قابليت اتمام تا پايان سال 91 را نداشته و ادامه آن به دولت يازدهم موكول خواهد شد. احمدرضا فرسار افزود: «قرار شده است تا برنامه پزشك خانواده فعلابه صورت پايلوت در استان قزوين اجرا شود و در حال حاضر روند اجراي برنامه پزشك خانواده در استان تهران متوقف شده و منتظر نتيجه و دستور وزارت بهداشت براي ادامه كار هستيم.»معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: «به نظر مي رسد مسوولان وزارت بهداشت در سياست هاي خود تغييراتي ايجاد كرده اند و از عجله يي كه در اجراي برنامه پزشك خانواده داشتند خبري نيست.»توقف طرح در پايتخت را بايد به اعتراضات اخير مجلس نسبت به چگونگي اجراي طرح گره زد چنانكه چند روز قبل، احمد آريايي نژاد: عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس، از نارضايتي پزشكان فعال در طرح پزشك خانواده خبر داد و عابد فتاحي: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در روزهاي نخست بهمن ماه، آينده مبهمي را براي اجراي طرح پزشك خانواده پيش بيني كرد و متذكر شد كه براساس آمارها هم اكنون تنها حدود 20 درصد از جمعيت كشور در مرحله اجرايي طرح پزشك خانواده قرار گرفته اند. وي از نتيجه بررسي هاي فراوان كميسيون بهداشت ودرمان مجلس خبر داد و با اعلام اينكه «اجراي طرح پزشك خانواده براي سال هاي آينده سخت و دور از انتظار است» گفت: «متاسفانه هنوز هم بعد از جابه جايي مديران در راس وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي شاهد مشكلات اعتباري در حوزه سلامت به ويژه طرح پزشك خانواده هستيم.»تخصيص نيافتن اعتبار كه به توقف طرح در تاثيرگذار ترين استان كشور منجر شده، در حالي است كه طي روزهاي گذشته معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره غيرمستقيم به كمبود اعتبارات براي ادامه طرح تاكيد كرد: «وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به هيچ وجه قصد توقف طرح پزشك خانواده را ندارد و مسوولان به جاي توقف اين طرح بايد اقدام به اختصاص اعتبارات آن كنند.»


Tags: پزشک خانواده, وزارت بهداشت
منبع:  وطن امروز | شرق | اعتماد
مطالب مرتبط:  ورود کاردان های بهداشت دهان به طرح پزشک خانواده
اجرای همزمان طرح پزشک خانواده و نغییر دفترچه های بیمه
هشتاد درصد امکانات بهداشتی درمانی ایران در بخش دولتی متمرکز شده است

بازگشت به فهرست


پریسا علیخانی | Alikhani
رئیس ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشک خانواده از مردم خواست مراقب اخاذی کلاهبرداران با کارت تقلبی پزشک خانواده باشند

رئیس ستاد اجرایی برنامه کشوری پزشک خانواده از فعالیت سودجویان در برخی استان ها و اخاذی از مردم به نام اعطای «کارت سلامت» خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، محمد شریعتی افزود: با توجه به اخبار و گزارش های واصله به ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، همزمان با شروع فاز استقرار این برنامه در سطح برخی از استانها، گروهی از افراد سودجو به ایجاد اختلال در آرامش خانوارها و اخذ پول از آنان به بهانه های مختلف و تحت عنوان انجام هماهنگی های پیش از برنامه و اعطای کارت سلامت قلابی می کنند.
وی افزود: به اطلاع مردم شریف این استانها می رسانیم کسب هرگونه اطلاعات فردی و سلامتی از طریق تلفن به این سودجویان و همچنین پرداخت هرگونه وجه به آنان در قبال دریافت کارت سلامت یا موضوعاتی از این قبیل غیر قانونی است و هموطنان عزیز آگاه باشند که به این سودجویان اجازه سوء استفاده ندهند.رئیس ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشک خانواده از مردم خواست با مشاهده چنین مواردی مراتب را به دانشگاههای علوم پزشکی استانها گزارش کنند.

روزنامه کیهان، شماره 20435 به تاریخ 2/12/91، صفحه 11
نام گفتاورد
 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر