احمدی نژاد از مجلس خواست با رای بالا، طریقت منفرد را وزیر کنند ۲۸ اسفند ۱۳۹۱

احمدی نژاد از مجلس خواست با رای بالا، طریقت منفرد را وزیر کنند

     مجلس روز گذشته به رغم انتقادهاي تند نمايندگان مخالف، با 113 راي موافق به محمدحسن طريقت منفرد، وزير پيشنهادي بهداشت راي اعتماد داد. بر اين اساس، طريقت منفرد با اختلاف 1 راي از مجموع 224 راي ماخوذه، موفق شد سکان اين وزارتخانه را براي 4 ماه و نيم باقي مانده تا پايان دولت دهم به دست بگيرد.
    براساس قانون، شرط راي آوردن موضوعات در مجلس، کسب نصف به علاوه يک راي از مجموع آراي ماخوذه است. در جلسه روز گذشته مجلس نمايندگان با 113 راي موافق، 99 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 224 راي ماخوذه به آخرين وزير پيشنهادي دولت دهم، در آخرين روزهاي سال 91 راي اعتماد دادند.
    
    احمدي نژاد: وزارت بهداشت مهم است
    بخشي از جلسه علني روز گذشته مجلس به بررسي موضوع راي اعتماد به وزير پيشنهادي بهداشت و درمان اختصاص داشت. رييس جمهور که براي دفاع از وزير پيشنهادي در جلسه علني مجلس حاضر شده بود، پس از دقايق کوتاهي سخنراني، جلسه علني مجلس را ترک کرد.
    محمود احمدي نژاد در اظهاراتش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را يکي از وزارتخانه هاي مهم توصيف کرد که سلامت جامعه و نشاط آن به عملکرد اين وزارتخانه بستگي دارد.
    وي با يادآوري اينکه در طول دهه هاي گذشته به خصوص بعد از انقلاب اقدامات بزرگي در حوزه بهداشت و سلامت انجام شده است، تربيت نيروي انساني، توليد دارو، روش هاي پيشرفته درماني، گسترش تجهيزات درماني در نقاط مختلف کشور را از جمله اقدامات انجام شده برشمرد.
    احمدي نژاد با بيان اينکه براي رسيدن به يک نظام مطلوب بهداشت و سلامت بايد اقدامات بزرگ اجرايي شود، تصريح کرد: يکي از مهم ترين اقداماتي که در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد گسترش نظام پزشک خانواده است.
    وي ادامه داد: آقاي طريقت از پزشکان مومن و متعهد و صاحب برنامه و طرح هستند و امروز معرفي شدند انشاءالله با بررسي که انجام مي دهيد آقاي طريقت طرح ها را در حوزه بهداشت و درمان اجرايي کند.
    
    طريقت منفرد: در حوزه تجربيات جهاني مطالعه داشته ام
    محمدحسن طريقت منفرد وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هم در جلسه ديروز مجلس گفت: امروز در خانه ملت، افکار و باورها و تخصص هاي 40 ساله خود را در حوزه سلامت و نظام بهداشت و درمان عرضه مي کنم.
    وي در ابتدا به توضيح سابقه تحصيلي و کاري اش پرداخت و پس از آن با تشريح برنامه هايش اظهارکرد: سرلوحه ما در خصوص اجراي قانون، اول از همه حداکثر پوشش در تغيير سبک زندگي مردم براي حفظ بهداشت همگاني از طريق اطلاع رساني، فرهنگ سازي و تغيير رفتار است که راهکاري براي مقابله با بيماري هاي غيرواگير است که کشور را در چند سال آينده درگير خواهد كرد.
    وي ادامه داد: کاهش پرداخت مستقيم از سوي مردم به زير 30 درصد که در وضعيت فعلي از افزايش کارآيي مراکز بهداشتي عمومي که بيش از 80 درصد تجهيزات پزشکي کشور را در اختيار دارند و مي توانند پاسخگوي نياز اکثريت جامعه باشند، بايد با هزينه محدود باشد و کرامت مردم حفظ شود.
    وي درباره عزل سه باره اش از بيمارستان امام حسين نيز پس از توضيحاتي گفت:در هر سه بار، من مقصر در عزل نبودم، بلکه افتخار خدمت بيشتر در حوزه هاي ديگر را داشتم.
    طريقت منفرد همچنين درباره موضوعات بيمارستان صدر هم گفت: در خصوص بيمارستان صدر هم تقاضا دارم از آقاي محجوب که در تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي بود، اين موضوع را پيگيري کنند.
    
    انتقادهاي تند مخالفان به وزير پيشنهادي
    مخالفان وزير پيشنهادي نيز در صحن علني مجلس به انتقادهاي تندي از طريقت منفرد پرداختند و معتقد بودند وي صلاحيت عمومي براي تصدي اين شغل را ندارد و فردي تند مزاج است که در بيمارستان تحت مديريتش اجازه امکان دريافت زيرميزي را مي داده است.
    به گزارش خبرگزاري فارس، عوض حيدرپور، نماينده شهرضا در مخالفت با وزير پيشنهادي بهداشت گفت: صلاح نيست به کسي که اهليت کار در وزارتخانه را ندارد، حتي براي يک روز هم راي بدهيم.
    وي با بيان اينکه ما حتي يک مقاله پژوهشي از طريقت منفرد نديديم، افزود: طريقت منفرد از اول مجلس هفتم به کميسيون ها مجلس مي آمد و در طول اين سال ها، نظراتش منطبق بر خواست خدا نبوده و آن گونه که بايد عمل نکرده. رفتارهاي او عمدتا در جهت حب نفس و تامين نظرهاي خودش بوده و کاري به بهبود وضع بهداشتي نداشته است.
    حيدرپور گفت: وزير پيشنهادي فاقد رفتارهاي عقلي و انديشه هاي صحيح براي اداره وزارت بهداشت و درمان است، او صلاحيت لازم را ندارد.
    بهروز نعمتي نماينده مردم اسدآباد نيز در مخالفت با وزير پيشنهادي گفت: طريقت منفرد در بين همکاران خود فردي عصباني مزاج بوده و اين موضوع موجب شده که بسياري از افراد نتوانند با وي همکاري کنند.
    وي با مخاطب قرار دادن طريقت منفرد اظهارکرد: زيرميزي هايي در بيمارستان شما وجود دارد و شما بر روي آنها چشم بستيد و در جلسه روز شنبه کميسيون هم مطرح شد؛ اما جوابي به آن نداديد.
    نادر قاضي پور، نماينده اروميه هم در مخالفت با طريقت منفرد، ضمن مطرح کردن پرسش ها و انتقادهاي متعدد، گفت: آقاي منفرد شما جزو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي هستيد. آيا در طول ده سال گذشته کار آموزشي، بهداشتي و درماني کرده ايد؟
    وي افزود: آيا درست است که پزشکان جوان در بيمارستان صدر به اسم شما عمل جراحي انجام دهند و پول آن را به شما بدهند؟ آقاي منفرد شما سوابق درخشاني در چشم پزشکي نداريد. چرا از معاونت درماني کميته امداد برکنار شديد؟ چرا طي ده سال گذشته سه بار از بيمارستان امام حسين (ع) عزل شديد؟ شما در دوران رياست خود در بيمارستان امام حسين سبب شديد که اين بيمارستان زيان ده شود. قاضي پور با بيان اينکه آقاي منفرد شما در حوزه دارو و ارز مربوط به آن اظهارنظرهاي مختلفي را داشتيد، رحيمي معاون اول رييس جمهور را مخاطب قرار داد و گفت: آقاي رحيمي قرارداد شما و وزير بهداشت در حوزه دارو براي واردات آن با ارز مرجع چه معنايي دارد؟
    حسن تاميني، نايب رييس کميسيون بهداشت نيز در مخالفت با وزير پيشنهادي گفت: از آقاي طريقت تقاضا دارم که از پشت تريبون مجلس هيچ قولي ندهد؛ چراکه در کميسيون بهداشت اعلام کرد که نمي تواند کاري انجام دهد.
    
    اظهارات موافقان طريقت منفرد
    اميرحسين قاضي زاده نماينده مشهد در موافقت با وزير پيشنهادي، با بيان اينکه گزينه پيشنهادي رييس جمهور براي تصدي وزارت بهداشت از نويسندگان برنامه پنجم است، گفت: اعتقاد آقاي منفرد به برنامه پنجم مي تواند مشکلات اجرايي را حل کند.
    هادي قوامي، نماينده اسفراين نيز در موافقت با او اظهارکرد: يک مدير خوب مديري است که وضع موجود را تبيين مي کند و در برنامه هاي طريقت منفرد به خوبي وضع موجود تبيين شده است.
    وي اظهارکرد: بنده با کساني که در زمينه بهداشت و درمان تخصص دارند يا سابقا وزير بودند و صاحب تجربه و دانش هستند، صحبت کردم و آنها نظر موافق دادند. قوامي با اشاره به سوابق وزير گفت: ايشان در اول انقلاب تخصصش را از آلمان گرفت و ما کساني را داريم که بعد از انقلاب کساني بودند که از کشور خارج شدند و برنگشتند. اما آقاي طريقت منفرد از سال 61 تا الان در کشور نقش و مسووليت داشته اند و اين قطعا به عنوان يک ارزش تلقي مي شود.
نويسنده: مليحه ابراهيمي
روزنامه دنياي اقتصاد 2885

راي اعتماد ناپلئوني به وزير پيشنهادي بهداشت
طريقت منفرد موفق به كسب 113راي موافق نمايندگان مجلس از ميان 224 راي ماخوذه شد


محمدحسن طريقت منفرد به عنوان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مجلس راي اعتماد گرفت.
    در جلسه علني ديروز پس از سخنان رئيس جمهور و نمايندگان موافق و مخالف، درباره راي اعتماد به وزير پيشنهادي بهداشت راي گيري شد كه از مجموع 224 راي نمايندگان حاضر، 113راي موافق، 99 راي مخالف و 12 راي ممتنع بود.
     نكته قابل توجه در كسب راي اعتماد طريقت منفرد اين بود اگر وي تنها يك راي كمتر مي آورد، نمي توانست راي اعتماد از مجلس كسب كند و به عنوان وزير بهداشت انتخاب نمي شد؛ چرا كه طبق قانون بايد آراي موافق، نصف كل آراي ماخوذه به علاوه يك باشد.
    رئيس جمهور هم كه ديروز براي دفاع از طريقت منفرد به مجلس آمده بود، طي سخناني گفت: براي رسيدن به يك نظام بهداشت و درمان مطلوب هنوز بايد كارهاي بزرگي انجام دهيم.
    احمدي نژاد گفت: در طول دهه هاي گذشته بويژه بعد از انقلاب كارهاي بسيار بزرگي در حوزه سلامت و بهداشت و درمان كشور انجام شده است.
    رئيس جمهور، يكي از مهم ترين كارها را سازماندهي، گسترش و تثبيت نظام پزشك خانواده دانست و گفت: با وجود اين كه پزشكان عمومي به لحاظ تعداد و مسئوليت بايد بار سنگين تري از سلامت و بهداشت را بر دوش بگيرند متاسفانه امروز كمترين نقش به آنها داده شده است و درنتيجه هزينه هاي سلامت و بهداشت بيشتر بر دوش مردم سنگيني مي كند.
    رئيس جمهور گفت: طرح پزشك خانواده معكوس كردن هرم توزيع مسئوليت هاي بهداشت و درمان بر دوش نيروي انساني فعال اين بخش است يعني بايد بار اصلي به عهده پزشكان عمومي باشد و يك آيش مستمر از سلامت مردم و روند بهداشت و درمان اتفاق بيفتد و ثبت و مستند شود.
    احمدي نژاد گفت: طرح پزشك خانواده در دستور كار دولت است و در قانون برنامه پنجم توسعه نيز به آن اشاره شده است و وزارت بهداشت بايد بسرعت اين طرح را اجرايي و سازماندهي كند.
    رئيس جمهور افزود: اجراي اين طرح، هم به كاهش هزينه هاي مردم خواهد انجاميد و هم كاهش هزينه هاي ملي و دولت را در پي دارد.
    روزنامه جام جم 3658

وزيري براي چهار ماه
طريقت منفرد ناپلئوني وزير بهداشت شد


    محمدحسن طريقت منفرد، گزينه پيشنهادي احمدي نژاد براي تصدي پست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ديروز توانست از مجلس راي اعتمادي شكننده و ضعيف بگيرد، آن هم در شرايطي كه وزن مخالفانش در مجلس بيش از موافقان بود و اگر تلاش هاي احمد توكلي براي متقاعد كردن نمايندگان نبود، بعيد بود بتواند با اختلاف يك راي، براي ماه هاي باقي مانده تا پايان عمر دولت، طعم وزارت را بچشد.
   
    آغاز مخالفت ها
    ساعت 9:35 صبح ديروز، با ورود احمدي نژاد و همراهانش به صحن بهارستان، بررسي راي اعتماد به طريقت منفرد در دستور كار قرار گرفت. پنج دقيقه بعد لاريجاني از احمدي نژاد خواست براي معرفي گزينه پيشنهادي خود پشت تريبون قرار بگيرد و احمدي نژاد هم در نطق كوتاه خود از كارهايي كه در حوزه بهداشت و درمان انجام شده و طرح ناتمام پزشك خانواده كه به گفته او قرار است در ماه هاي آتي اجرايي شود سخن گفت و از نمايندگان خواست با راي بالا، طريقت منفرد را راهي وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كنند. او راس ساعت 9:45 سخنان خود را به پايان رساند و مستقيما راه در خروجي را در پيش گرفت. در حالي كه نزديك به 10 نفر از نمايندگان از گوشه و كنار مجلس به سمت در خروجي مي دويدند تا در راه خروج، نامه هاي خود را به دست احمدي نژاد برسانند، حسن تاميني ليچايي به عنوان نخستين مخالف طريقت پشت تريبون قرار گرفت و با بيان اينكه گزينه پيشنهادي دولت حتي يك روز هم سابقه رياست دانشگاه يا معاونت وزير را ندارد به وعده هاي محقق نشده دولت در زمينه طرح پزشك خانواده و حقوق هاي پرداخت نشده دانشگاه ها و پرسنل بخش بهداشت و درمان اشاره كرد و اعلام كرد: «آقاي طريقت در كميسيون گفته كه من نمي توانم براي حل اين مشكلات كاري انجام دهم.» او سپس از طريقت درخواست كرد كه در حضور نمايندگان اعلام كند به دليل همكاري نكردن احمدي نژاد و ناتواني در حل مشكلات حوزه بهداشت و درمان، از پذيرش پست وزارت، انصراف مي دهد.
   
    مصلحت انديشي نكنيد
    تاميني ادامه وقت خود را در اختيار عوض حيدرپور قرار داد و حيدرپور هم در بيان دلايل مخالفت خود با وزير پيشنهادي، اعلام كرد كه به عنوان يك استاد تمام وزارت بهداشت، آقاي طريقت را داراي صلاحيت هاي لازم براي تصدي اين وزارتخانه نمي دانم و سپردن وزارتخانه به ايشان حتي براي يك روز هم به صلاح نيست. او در توضيح اين سخن خود گفت: «در معرفي آقاي طريقت از ايشان به عنوان پژوهشگر نام برده شده در حالي كه اين آقا حتي يك مقاله هم ندارد. همچنين در رزومه ايشان، عضويت در هيات علمي قيد شده ولي ايشان استاد تمام يا استاديار نبوده كه بتواند عضو هيات علمي شود.» حيدرپور در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: «ما تاكنون آقاي طريقت را در كميسيون هاي مختلف ديده ايم كه نه دغدغه مشكلات مردم و محرومان را دارد و نه به دنبال اجراي قانون است بلكه فقط براي تامين نظر خود تلاش مي كند.» او در نهايت هم از همكاران خود درخواست كرد كه «مصلحت انديشي» نكنند. حيدرپور با بيان اينكه شعارها و انتصابات آقاي طريقت در مدت سرپرستي شان نشان مي دهد كه ايشان صلاحيت عقلي براي پست وزارت ندارد، خطاب به نمايندگان گفت كه مطمئن باشيد در اين ماه هاي باقيمانده از عمر دولت، وزارتخانه بي صاحب نمي ماند و لازم نيست با مصلحت انديشي به اين گزينه راي دهيد.
   
    موافقت هاي كم رمق
    در ادامه هم فرهاد بشيري به عنوان نخستين موافق پشت تريبون رفت و برنامه هاي طريقت براي وزارت بهداشت را توضيح داد. او ادامه وقت خود را هم در اختيار قاضي زاده، نماينده مشهد گذاشت. قاضي زاده هم از سوابق طريقت در هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي سمنان سخن گفت و البته تاكيد كرد كه طريقت منفرد از خانواده يي قديمي در تهران است كه سوابق روشني از پانزده خرداد سال 42 تاكنون دارند. او البته در ابتداي سخن خود با نقل مطالبي از احمد توكلي، به نمايندگان گفت كه طريقت منفرد داراي ديدگاه مناسب در بحث اقتصاد بهداشت است و توكلي توصيه كرده به او راي بدهيد.
   
    جدي ترين مخالف
    مخالف بعدي آقاي وزير هم، نادر قاضي پور، نماينده اروميه بود. قاضي پور در نطق مخالفت خود خبر داد كه طريقت مي خواهد بيمارستان هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند. او همچنين گفت كه طريقت سابقه كار آموزشي و درماني ندارد و جزو صد چشم پزشك شناخته شده ايران نيز نيست. قاضي پور همچنين گفت كه پزشكان جوان در بيمارستان صدر با مهر «طريقت منفرد» عمل جراحي انجام مي دهند و پول اين عمل ها به حساب طريقت مي رود. قاضي پور در ادامه سخنان خود گفت: «در دوره رياست شما بر بيمارستان امام حسين، اين بيمارستان زيانده شده و بعد از سرپرستي شما در وزارت بهداشت، به دليل اينكه رييس بيمارستان امام حسين اصرار داشت شما به جاي بيمارستان خصوصي در بيمارستان دولتي امام حسين مشغول به كار شويد، او را عوض كرديد.» قاضي پور يكي از ويژگي هاي لازم براي تصدي پست وزارت را، اخلاق خوب دانست و خطاب به طريقت منفرد گفت: «شما با زيردستان خود برخورد تند داريد و در مصاحبه زنده تلويزيوني به مجري برنامه گفته ايد «من را سزارين كردي!»، آيا اين ادبيات در شان يك وزير است؟» اين نماينده منتقد اروميه با اشاره به اينكه طريقت منفرد از سهامداران بيمارستان خصوصي صدر است و در مدت سرپرستي خود در وزارت بهداشت 28 جابه جايي و تغيير انجام داده كه برخي از افراد به كار گرفته شده، خارج از وزارت بوده اند، اظهارنظرهاي متناقض وزير پيشنهادي درباره ارز دارو را به عنوان يكي ديگر از دلايل عدم صلاحيت او برشمرد. او در پايان از طريقت خواست كه اعلام كند مطالبات پزشكان را از چه محلي قرار است پرداخت كند و اعتبار لازم براي اجراي طرح پزشك خانواده را چگونه تامين خواهد كرد.
   
    رايزني موثر تر از موافقت ها
    بعد از اظهارات قاضي پور، بهروز نعمتي هم به عنوان مخالف بعدي سخن گفت و بعد از او نوبت به هادي قوامي رسيد تا به عنوان موافق، نظرات خود را بيان كند. قوامي هم به تفصيل از ديدگاه هاي اقتصادي طريقت تعريف كرد و او را گزينه يي مناسب براي وزارت بهداشت و درمان خواند. در نهايت هم نوبت به خود طريقت منفرد رسيد تا در 30 دقيقه از خود و برنامه هايش دفاع كند. اين در حالي بود كه در طول بيان اظهارات موافقان و مخالفان، احمد توكلي مشغول رايزني با نمايندگان بود تا آنها را براي راي دادن به طريقت منفرد راضي كند.
   
    مصلحت يا تكليف
    در مدت زماني كه طريقت مشغول معرفي خود و ارائه سوابق اجرايي اش بود، تاميني ليچايي با حضور در جايگاه خبرنگاران، به «اعتماد» گفت: «آقاي طريقت در كميسيون بهداشت مجلس صراحتا اعلام كرده كه نمي تواند كاري انجام دهد و فايل صداي او موجود است.» او تصريح كرد: «به نظر مي رسد نمايندگان از روي مصلحت به او راي اعتماد خواهند داد ولي من بنابر تكليف مخالفت خود را اعلام كردم و به او هم راي نمي دهم.» تاميني ليچايي در ادامه با اشاره به تاثير گذاري نظر احمد توكلي به عنوان يكي از نمايندگان صاحب نظر مجلس، گفت: «همان طور كه مي بينيد، نه خود آقاي طريقت و نه نمايندگاني كه از ايشان دفاع مي كنند، پاسخي براي ايرادات وارد شده ندارند و حرف هاي تكراري مي زنند، اما به نظر مي رسد او راي بياورد.»ابراهيم نكو، نماينده رباط كريم هم در گفت وگو با اعتما تاييد كرد كه با وجود غلبه نظرات مخالف بر نظرات موافق، احتمالامجلس بنا بر مصلحت به وزير پيشنهادي راي اعتماد خواهد داد. ابراهيم كارخانه يي، نماينده همدان نيز با تاييد مصلحت انديشي مجلس، انتقادات نمايندگان مخالف را هم بيش از حد ارزيابي كرد و گفت: «درست است كه طريقت منفرد مقاله آي اس آي ندارد اما مقالات پژوهشي دارد.»
   
    راي اعتماد با تلاش توكلي
    سرانجام پس از همه اما و اگر ها راي گيري در صحن علني انجام و شمارش آراي موجود در گلدان ها در جايگاه هيات رييسه آغاز شد. در اين بين، احمد توكلي هم كه به جايگاه خبرنگاران آمده بود، درباره دلايل حمايت خود از طريقت منفرد اظهار داشت: «ايشان در دوره رياست من در مركز پژوهش ها، نزديك به دو سال معاون اجتماعي مركز بود و مطمئن هستم ديدگاه هاي آقاي طريقت در زمينه اقتصاد بهداشت، كارگشا خواهد بود.» همزمان با حضور توكلي در جايگاه خبرنگاران، نتيجه شمارش آرا هم اعلام شد كه بنا بر آن، از تعداد 224 نماينده حاضر، 113 نفر يعني درست نصف به اضافه يك نفر از نمايندگان با وزارت طريقت منفرد موافقت كرده بودند. توكلي درپاسخ به اين سوال كه رايزني او چه تاثيري در راي اعتماد به وزير پيشنهادي داشته، به«اعتماد» گفت: «بنده نزديك به سي نفر از همكاران را متقاعد كردم كه به ايشان راي دهند و حالاكه مي بينيم آقاي طريقت با اختلاف يك راي انتخاب شد، معلوم است كه رايزني بنده تاثير داشته.»به اين ترتيب جانشين تنها وزير زن كابينه، با كمترين راي ناپلئوني نمايندگان، توانست در چهار ماه باقي مانده از عمر دولت، سكان هدايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را در اختيار بگيرد.
نويسنده: مهدي قديمي
 روزنامه اعتماد2644


آخرين وزير كابينه، ركورددار راي پايين شد
راي مصلحتي به «طريقت»

وزير شدن اين روزها در ايران به يک نطق 10دقيقه اي نياز دارد و انبوهي از سخنان مخالف و در نهايت راي اعتمادي نصف ونيمه. حتي اگر خروجي‏اش ثبت يک رکورد تاريخي براي جناب وزير باشد؛ کسب کمترين راي اعتماد در ميان وزراي کابينه نهم و دهم. کافي است «احمدي نژاد» بيايد و مختصري از وزير پيشنهادي اش دفاع کند و برود. وزير شدن آنقدر آسان شده که احمدي نژاد ديگر اصراري بر طولاني کردن سخنانش ندارد و آنقدر سرش شلوغ است که فرصت ندارد خيلي در مجلس بماند. اما نماينده ها به رسم هميشه به محض خروج او از مجلس نامه به دست به دنبال او مي روند تا شايد گرهي از مشکلات به زمين مانده شهر و ديارشان باز شود. مجلس مشغول بررسي قانون شوراهاست و «علي لاريجاني» به محض ورود آقاي رييس، موضوع را عوض مي کند و يکراست سراغ بررسي راي اعتماد مي رود. به گفته خيلي از نماينده ها، مجلس چندي است که چاره‏اي جز راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت ندارد. حتي اگر وزير در نطق نمايندگان مخالف، «انساني عصبي و تندخو»، فردي داراي سوابق غيرشفاف مالي و انساني به دور از شاخصه هاي مورد نياز يک وزير توصيف شود. وزيري که يک نماينده مدعي است با مهر او پزشکان جوان در بيمارستان صدر عمل جراحي مي کنند و پولش را به حساب او واريز مي کنند. وزيري که تا به همين امروز 28 نفر از مسوولان وزارت بهداشت را برکنار يا جابه جا کرده و در بيمارستان تحت مديريتش آمار بي‏شماري از زيرميزي به پزشکان گزارش شده است اما با همه اينها، مصحلت چيزي ديگري است. حتي اگر راي منفرد کمترين راي اعتماد تاريخ دولت هاي نهم و دهم باشد. «طريقت منفرد»، هفتم دي به دنبال برکناري «مرضيه وحيد دستجردي» سرپرست «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي» شد و پيش بيني راي آوردنش در صحن علني ديروز چندان کاري دشواري نبود. با آنکه بهارستاني ها هنوز تجربه تلخ برکناري نابهنگام نخستين وزير زن در ايران را به خوبي به ياد دارند و پاسخ قانع کننده اي از رييس دولت دريافت نکرده اند. طريقت منفرد اگرچه در برابر بسياري از سخنان نمايندگان، سکوت اختيار کرد اما درباره بيمارستان صدر به قانوني بودن عملکرد آن اشاره کرد و از آقاي محجوب خواست تا پاسخگوي نمايندگان باشد. محجوب، يکي از نمايندگان حاضر در طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي بود.
   
    رکورد تاريخي طريقت در دولت و مجلس
    ديروز طريقت در کمي آراي اعتماد نمايندگان از صادق محصولي پيشي گرفت. او حتي آرايي کمتر از محمدباقر کامراني لنکراني و مرضيه وحيددستجردي به دست آورد.
     محصولي در زمان راي اعتماد مجلس براي تصدي وزارت کشور از مجموع 273 نماينده حاضر در جلسه، 138 راي موافق، 112 نفر راي مخالف و 20 نفر راي ممتنع کسب کرد و تنها نيم راي بيشتر از حد نصاب به دست آورد چراکه وزراي پيشنهادي براي عضويت در کابينه نياز به اخذ راي نصف به علاوه يک نمايندگان حاضر در جلسه دارند.
    محمدحسن طريقت منفرد اما با 113 راي موافق، 99 راي مخالف 12 راي ممتنع از 224 راي کسب شده آرايي کمتر از محصولي به دست آورده و آرايش برابر با همان نصف به علاوه يک راي، بود.
   
    کماکان استقبال سرد رييس از رييس
    ساعت از 10 گذشته و احمدي نژاد وارد بهارستان مي شود. لاريجاني، بدون خوشامدگويي او را به دفاع از وزير پيشنهادي، دعوت مي کند و باهنر به استقبالش مي رود. رييس دولت جملات کلي و تعريف و تمجيد را پشت هم بر زبان مي آورد. از اهميت طرح «پزشک خانواده» حرف مي زند و «لزوم تکميل چرخه توليد دارو در داخل کشور». اميدوار است که مجلس به گزينه پيشنهادي اش راي اعتماد بالايي بدهد. اما وزير او در ماراتني سخت راي اعتماد مي آورد. راي اعتمادي که از اعداد و ارقامش نارضايتي بسياري از نمايندگان پيداست. 113 راي موافق و 99 نماينده مخالف.
   
    لابي توکلي براي وزير پيشنهادي دولت
    تازه نوبت به موافق و مخالف مي رسد. وزن مخالفت ها بيش از موافقت است. مجلس در واپسين جلسه سال 91 آنقدر شلوغ است که کسي به سخنان موافق و مخالف گوش نمي کند. خيلي ها دور نمايندگان دولت حلقه زده اند و کاغذهاي سفيدي رد و بدل مي شود. خيلي ها جلو مي آيند و «مسعود زريبافان» را در آغوش مي گيرند. با آنکه مجلس پرونده عريض و طويلي براي تحقيق و تفحص از او به راه انداخته و منتظر فرصتي براي بررسي است. «احمد توکلي» که از آغاز به کار مجلس نهم کمتر در صحن تردد مي کند و چندان اهل لابي مستقيم نيست، ديروز از صندلي هاي سبز سمت چپ مجلس شروع به رايزني کرد و در نهايت با ليواني آب به دست، پشت ميزش نشست و نفس راحتي کشيد. نطقش را به هادي قوامي سپرد و لابي محدود مخالفان وزير هم راه به جايي نبرد.
   
    وزير پيشنهادي صلاحيت عمومي ندارد
    عوض حيدرپور، استاد تمام دانشگاه است و تاکيد دارد که هيچ مقاله‏اي به نام طريقت منفرد وجود ندارد و رتبه استادي او هم مشخص نيست. به گفته او، گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت بهداشت، صلاحيت عمومي براي نشستن بر کرسي وزارت را ندارد چراکه تا به حال کسي از او اظهارنظر کارشناسي نديده و تصميم گيري هاي او براساس هواي نفس است. فرصت زيادي براي کار وزير جديد وجود ندارد و خيلي از نماينده ها به رويکرد راي مصلحتي اشاره دارند، آنچه که مدتي است در سرفصل امور مجلس قرار گرفته است. اما حيدرپور خطاب به همين نماينده ها مي گويد: «برخي تصور مي کنند که در اين شرايط بايد دست هرکسي که مسووليتي را مي پذيرد بوسيد، اما نمي توان با مصلحت انديشي پست وزارت را به کسي داد که صلاحيت عمومي براي آن ندارد.»
   
    تاميني: وزير بي اختيار نمي خواهيم
    حسن تاميني ليچايي، نايب رييس کميسيون بهداشت از اينکه احمدي نژاد تنها در شعار به مساله طرح پزشک خانواده مي پردازد، گله‏مند است: «وزير پيشنهادي اعلام کرده که نمي تواند کاري انجام دهد و اختياري ندارد. به اعتقاد من با اين وزير نمي توانيم به اهداف وزارت بهداشت برسيم. اگر طريقت منفرد مي خواهد آثار باقيات از او به جا بماند، بهتر است استعفا بدهد.»قاضي پور، نماينده اروميه حسن برخورد وزير پيشنهادي را زير سوال برده و مي گويد: «حضرت عالي برخورد تندي با نيروهاي زير مجموعه خود داريد. شما در برنامه زنده تلويزيوني گفته ايد که ما را سزارين کرده ايد اين حرف در شان وزير نيست. اين درست است که پزشکان جوان در بيمارستان صدر به اسم شما عملي را انجام داده و پول آن را به شما مي دهند؟ شما در اين دوره کوتاه 28 تغيير عمده انجام داده ايد.»با آنکه دست کم به هنگام صحبت مخالفان لحظاتي مجلس سکوت کرده و به حرف ها گوش مي سپارد، باز هم راي نهايي به نفع موافقان است. موافقاني که اين بار از سر مصلحت به وزيري خارج از چارچوب هاي مورد نظر وزارت بهداشت راي مي دهند و منتظر چندماه پاياني کار دولتي هستند که در اين چندماه هر بار با سوژه اي کشور را به هم ريخته است.
   
    احمد توكلي: توانمندي وزير بر من آشكار است
     مخالفان دلايل قانع کننده اي براي به چالش کشيدن وزير پيشنهادي دولت ارايه کردند. با اين حال طريقت منفرد راي آورد. اين راي به نظرتان راي مصلحتي نبود؟
    شايد برخي مصلحتي راي داده باشند اما راي من اعتقادي است.
     دفاع تان از وزير پيشنهادي چيست؟
    در زماني که رييس مرکز پژوهش ها بودم ايشان با من همکاري داشتند و توانمندي ايشان بر من آشکار است.
     حتي اين نکته که مي گويند برخي پزشکان جوان در بيمارستان صدر با مهر ايشان عمل جراحي مي کنند.
    به نظرم اين وصله ها به وزير پيشنهادي نمي چسبد.
   
    عزت الله يوسفيان ملا:اگر راي نمي آورد وزارتخانه بي وزير مي شد
    راي وزير پيشنهادي دولت، راي لب مرزي بود. حالااگر مجلس با طريقت منفرد راي نمي داد چطور مي‏شد؟
    به لحاظ قانوني اواسط فروردين حکم سرپرستي طريقت بر وزارت بهداشت تمام مي شود و اگر راي نمي آورد، وزارتخانه بي وزير و سرپرست مي شد و کار به حکم حکومتي مي‏کشيد.
     فکر نمي کنيد اين راي هاي مصلحتي به نفع حقوق شهروندان نباشد؟
    دولت متاسفانه مجلس را در وضعيتي قرار داده که چنين وزرايي به مجلس تحميل مي شوند. آنقدر وضعيت بهم ريخته است که مجلس تمايلي ندارد که اوضاع را بدتر از اين کند. از اين منظر راي آوردن طريقت اتفاق بهتري بود.
نويسنده: آمنه شيرافكن
 روزنامه شرق 1699


Tags: مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت, وزارت بهداشت
منبع:  دنیای اقتصاد | جام جم | اعتماد | شرق
مطالب مرتبط:  دکترها مرضیه وحید دستجردی و باقر لاریجانی برکنار شدند

بازگشت به فهرست


نیمروز
نامه ای که دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران چند هفته قبل به دکتر دستجردی وزیر وقت بهداشت نوشته بود ، منجر به برکناری وزیر شد!
ماجرا از این قرار بود که محمود احمدی نژاد، از مدت ها قبل بر وزیر بهداشت فشار می آورد که دکتر باقر لاریجانی را از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برکنار کند.
وقتی باقر لاریجانی در جریان این فشارها قرار گرفت ، طی نامه ای به وزیر از وی خواست با کناره گیری اش موافقت کند ولی وزیر نامه او را با خطاب قرار دادن باقر لاریجانی به عنوان "برادر گرانقدر جناب آقای دکتر لاریجانی" چنین پاراف کرد که برغم فشار مدیریت اجرایی کشور برای تغییر ریاست دانشگاه ، وی این تغییر را به صلاح "نظام سلامت" نمی داند.
در پی این نامه نگاری ، احمدی نژاد تصمیم به برکناری تنها زن هیات وزیران گرفت و در نامه ای که حتی اشاره ای به وحید دستجردی نشده و از وی تشکری هم نشد، دکتر محمدحسن طریقت منفرد را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.
نام گفتاورد
نظام پزشکی
بیانیه سازمان نظام پزشکی در خصوص تغییرات اخیر در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلامت و بهداشت و درمان همواره یکی از مهمترین بخش‌های جامعه می‌باشد که ارتباط مستقیم و پیوسته‌ای با کیفیت زندگی مردم کشور دارد.

در سی و سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاخص‌های سلامت نسبت به قبل از انقلاب رشد چشمگیری داشته که همۀ این دستاوردها مرهون عنایات الهی، تلاش قابل تقدیر آحاد جامعه محترم پزشکی، مسئولان نهادهای سیاستگزاری و اجرایی در دولت‌های مختلف از ابتدای انقلاب بوده است.

اقدام غیرانسانی تحریم دارویی و تجهیزات پزشکی توسط کشورهای اروپایی و آمریکا‌، چالش‌های زیادی را برای وضعیت بهداشت و درمان به ویژه در تأمین داروی مردم عزیز کشورمان طی چند ماه اخیر بوجود آورده است که امید است با توجه و حمایت بیشتر دولت و همت مسئولین ذیربط شاهد برطرف شدن هر چه سریعتر این مشکلات باشیم. اینجانب به نمایندگی از جامعه فرهیخته پزشکی کشور وظیفۀ خود می‌دانم از زحمات وتلاش‌های سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی به عنوان اولین وزیر زن پس از پیروزی انقلاب در این سه و سال و نیم اخیر قدردانی نمایم و برای ایشان آرزوی موفقیت و بهروزی می‌نمایم.

همچنین از تلاش‌ها و خدمات برادر عزیزم آقای دکتر باقر لاریجانی در بیش از 7 سال مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران که باعث ارتقاء جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه گردیده است تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیقات روزافزون ایشان را دارم.

امید است با حضور جناب آقای دکتر طریقت منفرد که سوابق و تجارب گرانقدری در عرصه‌های مختلف اجرایی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان داشته‌اند و با حمایت جدی و توجه بیش از پیش دولت به مقوله سلامت، شاهد رفع مشکلات و چالش‌های موجود و ساماند‌هی وضعیت بهداشت و درمان مردم در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران باشیم.

نام گفتاورد
میهمان
نقش یک جن‌گیر در عزل دستجردی و لاریجانی

از باقرلاریجانی خواسته شده بود که فردی را به ریاست دانشکده طب سنتی منصوب کند که مدتی قبل به خاطر ادعاهای عجیب در علم پزشکی بازداشت شده بود. باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران برای این انتصاب تحت فشار شدید بود و به همین دلیل از وزیر بهداشت و درمان خواسته شده بود لاریجانی را برکنار کند...
نام گفتاورد
 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر