حق بیمه بر اساس درآمدها نیست که ناعادلانه است ۲۰ خرداد ۱۳۹۲

حق بیمه بر اساس درآمدها نیست که ناعادلانه است

در برنامه نبض جمعه شب هفته گذشته نمایندگان سلامت کاندیداهای ریاست جمهوری حضور پیدا کردند و هریک به تشریح برنامه های کاندیدای خود پرداختند که بعد از پایان دور اول سخنرانی نمایندگان، در بخش دوم دکتر صفی خانی کارشناس سلامت این برنامه به نقد برنامه های هریک از نمایندگان کاندیداها پرداخت. سپس نمایندگان به سخنرانی و توضیح برنامه های کاندیدای خود پرداختند.
دکتر صفی خانی گفت: ضمن اظهار خوشحالی از تشکیل این جمع که حداقل می تواند دو کارکرد داشته باشد که کارکرد اول این است که به مردم کمک می کند فردی را انتخاب کنند که به بیشترین نیاز آنها توجه داشته باشند دوم اینکه میزگردی که تشکیل داده شده است یک میزگرد کارشناسی است با توجه به سابقه عزیزانی که در جلسه حضور دارند و تجیمع این نظرات می تواند به نوبه خود برای فرد انتخاب شونده یک برنامه اجرایی باشد.

نمایندگان قانون را بازگویی نکنند، برنامه اجرایی ارائه دهند
سئوال این بود که چه کنیم تا هزینه ها مدیریت شود بسیاری از دوستان نظراتی دادند.
ما از دوستانی که به عنوان کارشناس برنامه در حوزه بهداشت و درمان به عنوان نمایندگان کاندیداها در این برنامه حضور پیدا کرده اند این انتظار را داریم که برنامه اجرایی ارائه دهند نه اینکه قانون را بازگویی کنند.
برخی از عبارات استفاده شده عین قانون بود. تقریبا هر ده سال یک بار به فکر بهداشت و درمان افتاده ایم و قوانین جدیدی را طراحی کردیم. در سال 72 قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی را نوشتیم. در سال 82 قانون ساماندهی بهداشت و درمان و قانون جامع رفاه اجتماعی را نوشتیم و سال بعد هم قوانین برنامه ای آمد.اما چه اتفاقی افتاده که قوانین به شکل مناسبی اجرا نشده اند در این حوزه باید به چند موضوع خوبی توجه شود.

نبود برنامه برای تولید پول در وزارت بهداشت

راحت ترین کار رفتن به سمت ساختار است که مشاهده کردم در اکثر فرمایشات باز هم ما به سمت ساختار رفتیم . ساختار بیمه ای که در ارائه خدمت مطرح شد ما این تجربه را داریم و بارها و بارها تغییر ساختار و پاس دادن بعضی از نهادهای اجرایی بین وزارتخانه عملا ما را از اهداف اصلی امان غافل کرده است. آنچه که مطرح می شود این است که اولا ما باید در تولید پول در نظام بهداشت و درمانی خوب عمل کنیم اما برنامه ای برای تولید پول در وزارت بهداشت و درمان ندیده ام.

مدل جمع کردن پول در نظام بهداشت و درمان چگونه باید باشد؟
مسئله بعدی این است که مدل جمع کردن پول چگونه باید باشد؟ اشاره شد بر مدل بیمه ای، واقعیت این است که مدل بیمه ای ما مدل بیمه های مبتنی بر اشتغال است پس بیمه ملی سلامت را که مطرح می کنیم عملا یک مدل مکمل است و نباید به عنوان یک مدل کاملا متقن به آن اشاره کنید. ما اکنون بیمه های اجتماعی داریم که مبتنی بر اشتغال است یعنی بیمه کارگران و بیمه کارکنان دولت. باید مدل را عوض کنیم در بحث پزشک خانواده مدل تجمیع با این همخوانی نخواهد داشت.

لزوم بیان چگونگی نحوه خرج کردن پول در نظام بهداشت و درمان

بعد از اینکه پول در نظام بهداشت و درمانی خوب تجمیع شد مدل شما برای اینکه پول چطور خرج شود چیست؟ من ندیدم که اصلا به بسته خدمت اشاره شود. برخی از دوستان خیلی خوب به بار بیماری ها اشاره کردند اما الگوی شما برای نیازسنجی و تنظیم بسته خدمت چیست چرا که هرچه پول را وارد بهداشت و درمان کنید ولی این پول صرف هزینه هایی شود که خروجی اش سلامت مردم نباشد پول هدر رفته است.

با احتیاط از افزایش سهم سرانه سلامت بگویید
شما می گویید ما سهم سرانه سلامت را افزایش می دهیم، این مسئله را با احتیاط عنوان کنید چرا که اگر چنین گوییم یعنی ممکن است آوتاپاکت افزایش پیدا کند و همه این پول ها از جیب مردم می رود، بنابراین باید مدلی را انتخاب کنیم که پول به شکل مناسبی از جیب مردم خارج شود.

بر روی هزینه های فاجعه آمیز برخی بیماری ها بحث کنید
الگوی شما برای تنظیم بسته خدمت چیست؟ یعنی چه اولویتی دارید و کدام یکی از بیماری ها هستند که بیشترین هزینه را به مردم تحمیل می کند؟ خواهش می کنم بپردازید به این موضوع که چه بیماری ها و مشکلاتی هزینه های فاجعه آمیز را برای مردم ایجاد کرده اند؟ چه بیماری هایی هستند که یک درصد جمعیت ما را سالانه به خط فقر می رسانند؟ بر روی هزینه های فاجعه آمیز بحث کنید اینها نیازهای مردم است.

لزوم مدیریت تکنولوژی در نظام سلامت

اگر پول به خوبی تجمیع شد و بسته خدمت را خوب تنظیم کردید و برنامه را ارائه دادید چطور برنامه تان را باید مدیریت کنید و به مدیریت تکنولوژی نظام سلامت بپردازید؟ در نظام سلامت ما شاخص تورم در 20 سال گذشته در بخش بهداشت و درمان نسبت به بخش عمومی حدود 2 برابر بوده یعنی 71 برابرافزایش پیدا کرده است در حالی که بخش عمومی 21 درصد افزایش یافته است. فناوری نوین در بخش بهداشت و درمان پول را می بلعد به مدیریت فناوری در نظام بهداشت و درمان در برنامه اجرایی خود بپردازید.

توجه داشته باشید 2 ماه دیگر باید برنامه اجرایی شما بر روی میز باشد لطفا از کلماتی که "باید این کار را کنیم" یا "باید اینطور شود" بپرهزید و بگویید "برنامه اجرایی من این خواهد بود".

برنامه پزشک خانواده را آسیب شناسی کنید

آمده اید آسیب سنجی کنید که چرا نظام پزشک خانواده اجرا نشد. آیا با صندوق های متفرقه ما همخوانی دارد؟ پرداختی به پزشکانی که در یک منطقه جغرافیایی جمعیت مشخصی برای آن تعریف می شود با وضعیت اشتغال بقیه پزشکان چطور خواهد شد؟ اینها مسائلی است که مانع از اجرای پزشک خانواده شده است. اگر این برنامه را به عنوان برنامه محوری خود مطرح می کنید آسیب شناسی کنید که چرا اجرا نشد. نگویید عزم نداشتند، اتفاقا همین وزیر فعلی نیز عزم داشت پس چرا همه عزم پزشک خانواده را دارند اما این برنامه اجرا نشده است؟

لزوم اداره پول به دلیل محدودیت آن در نظام سلامت

به شکل مناسبی به این موارد بپردازید پول نظام سلامت محدود است حتی اگر سهم آن را ارتقاء دهید. بنابراین اداره پول در این بخش، برنامه ای است که باید اداره کنید و به این برنامه پرداخته و با شفافیت بیشتری آن را ارائه کنید. امیدوارم هرکدام از دوستان که سکان اجرایی کشور را به دست می گیرد بتواند با برنامه اجرایی مناسب، دقیقا به نیازهای مردم جواب دهد.

نماینده سعید جلیلی:
حوزه سلامت بر مبنای رنگ و نژاد نبوده است
در دور دوم برنامه نبض دکتر حسین علی شهریاری نماینده دکتر جلیلی گفت: در صحبت های قبلی برخی از دوستان مسائلی مطرح شد که آن را تصحیح می کنم. یکی از این مسائل راجع به مقدار دلاری بود که سال گذشته به بخش سلامت دادند. در سال 91 در مجموع دو میلیارد و 300 میلیون دلار ارز مرجع به بخش سلامت داده شد که یک میلیارد و 600 میلیون دلار آن برای دارو و مابقی آن برای ملزومات و تجهیزات پزشکی بود. در سال جدید نیز360 میلیون دلار تاکنون پرداخت شده است که با ارز دو هزار و 450 تومان برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده است. درباره افزایش قیمت دارو از 30 تا 70 درصد باید گفت صحت دارد.

درباره تعریف اجتماعی که از دسترسی قوم ها و رنگ ها و نژاد های مختلف به سلامت در کشورمان صحبت شد باید گفت تاکنون در جمهوری اسلامی حوزه سلامت بر مبنای قوم و نژاد و رنگ نبوده است و چنین تعریفی نداشته ایم. زمانی که این را به کار می بریم جنبه منفی برای کشور ما پیدا می کند چرا که در اسلام و قانون اساسی کشور ما این مسائل مطرح نیست.

وی در رابطه با بسته خدماتی بیمه ها گفت: چندین سال است هیچ کدام از دولت‌ها بسته خدمات را برای بیمه پایه، همگانی و تکمیلی تعریف نکرده‌اند. بیمه تکمیلی یکی از راه هایی است که منابع زیادی را به بیمار تحمیل می‌کنند.

اینکه گفته می شود برخی از بیماری ها هزینه های زیادی را به بیمار تحمیل می کنند صحت دارد اما این که فکر کنیم یک ساله و دو ساله می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد، صحت ندارد.

به عنوان مثال بیماری‌های قلبی و عروقی به برنامه‌ ریزی درازمدت نیاز دارد و یا سرطان‌ها به عنوان یکی از عللی است که بیماران به دلیل هزینه های درمان به زیر خط فقر می روند اما این که تصور شود با یک برنامه یک یا دو ساله می‌توانیم آنها را کاهش دهیم، صحیح نیست.

نماینده غلامعلی حداد عادل:
نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی ایران را تنظیم کرده ایم
در ادامه دکتر علی اکبری ساری نماینده سلامت غلامعلی حداد عادل، در پاسخ به این سئوال که آیا بسته خدمتی مشخصی در برنامه دکتر حداد عادل وجود دارد، گفت: یک نقشه راهی تنظیم کرده ایم تحت عنوان نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی ایران که در آن از برنامه پنجم توسعه و بقیه اسناد بالادستی و سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کمک بسیاری گرفته ایم اما سعی کردیم با تفصیل بیشتری باشد.

به نظر می رسد منابعی که اکنون برای نظام سلامت داریم کافی نیست که مسئله ای نسبتا بدیهی است و قطعا به منابع بیشتری نیاز داریم که باید به نحوی آن را تامین کنیم اما با وضعیت و چالش هایی که در حوزه سلامت داریم هرقدر منابع را افزایش دهیم ممکن است این منابع هدر رود و به روش خوبی استفاده نشود.

راهکارهای جدی برای این مسئله در نظر گرفته ایم که اگر در مدت کوتاه مدت نتوانستیم حتی به مقدار کمی این منابع را افزایش دهیم جلوی هدر رفت منابع موجود را بگیریم.

راه حل موجود این است که توزیع منابع باید براساس دو مولفه اصلی نیاز و میزان هزینه اثربخشی منابع باشد . این اتفاقی است که اکنون در کشورهای دنیا می افتد. یکی از مولفه هایی که میزان این نیاز را تعیین می کند بار بیماری ها است. در حال حاضر بار بیماری های سرطان در کشور ما بسیار بالاست، بار بیماری های قلبی و عروقی، تصادفات و دیابت نیز بالا است.

تست های غربالگری برای گروه های خاص
وی در تذکر مجری برنامه که این مسائل ایده آل ها هستند راجع به برنامه عملیاتی توضیح دهید، گفت: تصور می کنیم برای بسیاری از سرطان هایی که تست های غربالگری وجود دارد و ثابت شده که هزینه اثربخش هستند اگر مقدار کمی در این حیطه هزینه کنیم باعث می شود قبل از بروز یا توسعه بیماری آن را شناسایی کنیم به عنوان مثال ممکن است برای سرطان پستان تست های ماموگرافی یا تست های پاپ اسمیر استفاده کنیم که هزینه اثربخشی این تست ها برای گروه های خاصی از مردم ثابت شده است که باید استفاده از این تست را توسعه دهیم.

وی در پاسخ به اینکه اگر ساختار درست نباشد آیا این تست ها منجر به افزایش هزینه های افراد نمی شود، گفت: زمانی که بتوانیم یک بیماری را زودتر تشخیص دهیم باعث می شود هزینه های کمتری را برای درمان بیماری صرف کنیم.

نماینده سلامت غلامعلی حداد عادل در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر از هزینه یک آزمایش خون ساده اطلاع دارید گفت: ما باید برای گروه های خاصی که در معرض خطر بالا هستند نه برای تمام افراد، این کار را انجام دهیم به عنوان مثال برای افراد بالای 50 سال یک تست خاصی داشته باشیم و باید برنامه ریزی کنیم تا برای گروه های خاص تست های خاص داشته باشیم.

بحث بسیار مهم دیگر ورود تکنولوژی های جدید به کشور و استفاده از آن ها در درمان بیماری ها است که اگرچه بسیار اثربخش و کمک کننده به درمان بیماری است باید ابتدا ارزیابی شود که آیا اینها هزینه اثربخش است؟ چه مقدار هزینه می کنیم؟ این هزینه ها چه مقدار به ما برمی گردد تا براساس آن از این تکنولوژی ها استفاده کنیم. مسئله دیگر براساس راهنمایی های بالینی است که راهنماهای بالینی به ما کمک می کند در این هزینه ها صرفه جویی کنیم.

نماینده محسن رضایی:
سفره سلامت مسئولین از مردم جداست
در ادامه دکتر امیدوار رضایی نماینده محسن رضایی، در پاسخ به این سئوال دکتر یزدانی که بخش عمده ای از مسائلی که شما مطرح کردید قرائت برنامه های مختلفی درحوزه سلامت است، چگونه قرار است پوشش همگانی بیمه را که عزم بسیاری از دولت ها بوده و یا برنامه پزشک خانواده که انجام نشده است، را عملیاتی خواهید کرد؟ گفت: عملی نشدن بیمه همگانی به دلیل این است که سفره سلامت مسئولین از سفره مردم جداست و به همین دلیل مسئولان درد مردم را متوجه نمی‌شوند.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره عدالت اشاره کرد و گفت:  بر اساس فرمایشات رهبری، اگر بخواهیم عدالت به معنای حقیقی، خودش در جامعه تحقق یابد دو مفهوم به شدت در هم تنیده‌اند؛ یکی عقلانیت و دیگری معنویت؛ اگر عدالت ازعقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی نخواهد بود. عقلانیت به خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به کار گرفته نشود انسان به گمراهی و اشتباه دچار می‌شود؛ خیال می‌کند چیزهایی عدالت است در حالی که نیست و چیزهایی را هم که عدالت است گاهی نمی‌بیند؛ بنابراین عقلانیت و محاسبه، یکی از شرایط لازم رسیدن به عدالت است. دوم اینکه اگر عدالت را از معنویت جدا کنیم این هم عدالت نخواهد بود. عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوی عالم وجود و کائنات نباشد به ریاکاری، دروغ، انحراف، ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد.

گرفتاری ما ریشه‌ای است. اینکه ما می گوییم عدالت در قوانین است اما جرا نمی‌شود؛ دردش همین جاست که مقام معظم رهبری به خوبی به آن اشاره کرده است.

این نماینده محسن رضایی در سلامت در پاسخ به دکتر یزدانی که چطور سفره مسئولین و مردم را یکی می کنید، گفت: رییس جمهور این اختیار را دارد که گوش وزیر خود را بگیرد که برای چه در بیمارستان خصوصی بستری می شود. اگر این خوب است مردم عادی هم باید در بیمارستان خصوصی بستری شوند. اگر بیمه تکمیلی خوب است چرا برای کارگر و کشاورز و کارمند نیست؟

آمادگی وزرای دولت محسن رضایی برای نقد شدن

وی در انتقاد از صدا و سیما گفت: شما هیچگاه یک مسئول یا هیچ وزیری را در برنامه های خود دعوت نکردید که این سئوال و خواسته رهبری و قانون را از وی بخواهید. اگر هم وزیری را آوردید تنها آوردید و کسی نبوده تا وی را نقد کند. دولت محسن رضایی کسی است که وزرایش آمادگی دارند بیایند تا صاحب نظران در صدا و سیما نقدشان کنند.

همانطور که اشاره کردم بسته خدمتی اولویت بندی شده داریم که بهداشت، اورژانس، بیماران صعب‌العلاج، سرطانی ها،مردم مناطق محروم و بیمارانی که در خطر افزایش هزینه‌های کاتاستروفیک هستند را در اولویت قرار می دهیم.

وی به ناعادلانه بودن حق بیمه در کشور که براساس درآمدها نیست اشاره کرد و گفت: حق بیمه در کشور بر اساس درآمدها نیست؛ برخی‌ها بر اساس درآمد است مانند تامین اجتماعی، برخی‌ از افراد هم حق بیمه ثابتی می‌پردازند. این درحالی است که در قانون برنامه توسعه دیده بودیم که حداقل 5 درصد حداقل حقوق را برای حق بیمه بگذارند و کسانی که نیازمند و بدون حقوق هستند دولت موظف است آن را از منابع عمومی پرداخت کند. قرار بود تمام این پول ها در سازمان بیمه سلامت متمرکز شود و تجمیع منابع صورت گیرد.

لزوم تجمیع منابع  در وزارت بهداشت
مشخص است که اگر پول سلامت را به هر سازمانی پخش کنیم کارایی ندارد، مدیریت منابع یکی از کارهای اساسی است. منابع ابتدا باید تجمیع شود سپس سیاستگذاری واحدی در وزارت بهداشت صورت گیرد. منابع باید در دست وزارت بهداشت باشد و خرید خدمت راهبردی کند. ما برای جراحی اعصاب، داخلی، گوارش، چشم و ... گایدلاین‌های درمانی جدا خواهیم داشت که توسط متخصصین و انجمن های علمی در حال تهیه است.

نقد دکتر صفی خانی بر برنامه امیدوار رضایی
در ادامه برنامه دکتر صفی خانی کارشناس سلامت برنامه، وارد بحث شد و در نقد صحبت های دکتر امیدوار رضایی نماینده محسن رضایی گفت: در مورد بحث حق بیمه که گفته شد باید مبتنی بر درآمد باشد باید گفت این مدل بیمه ای، مدل پذیرفته شده ای است اما مدل کاملی نیست و مدل کامل تر از آن نیز وجود دارد که به عدالت نزدیک تر است.

اما در کشور ما هم حق بیمه ها مبتنی بر درآمد شده است. 5 درصد از حقوق برای حق بیمه ضرب در 77 میلیون نفر جمعیت نمی شود شما باید آن را در سرپرستان خانوار ضرب کنید در واقع این حق بیمه خانوار است نه حق بیمه فرد.

دکتر امیدوار رضایی در جواب دکتر صفی خانی گفت: منابعی که غیر از حقوق است از منابع عمومی بوده که ما پیش بینی کردیم کسری که بوجود می آید سهم دولت و سهم کارفرما غیر از بحث کسرهایی است که نیازمندان دارند و یا سرانه ای است که برای تک تک ایرانیان دیده شده است . در طرح ما سرانه واقعی دیده شده است و تعرفه منطقی دیده شده است.

سرانه 77میلیون نفر باید واقعی شود
77 میلیون نفر باید سرانه واقعی اشان دیده شود که در طرح ما دقیقا دیده شده و کسری های این حق بیمه حقیقی است. ما 6 منبع مالی داریم که یکی از آنها 10 درصد یارانه ها است، 10 درصد بیمه شخص ثالث و مازاد، سرنشین ، عوارض تبلیغات منفی که صدا و سیما ، روزنامه ها تبلیغ ضد سلامت می کنند از جمله این منابع هستند.

نماینده حسن روحانی:
دولت و مجلس اراده قوی برای سلامت داشته باشند
در ادامه برنامه نبض جمعه شب دکتر رضا ملک زاده نماینده حسن روحانی گفت: اولین مساله آن است که دولت و مجلس باید اراده سیاسی قوی برای سلامت داشته باشند. ما قبول داریم در طی سی سال گذشته بخش بهداشت و درمان یکی از افتخارآمیزترین بخش‌های نظام جمهوری اسلامی است و در همه قسمت‌ها توانسته‌ایم رشد کنیم و آن چیزی که در نظر من باید دولت ها و مجلس باید بیشتر به آن توجه کنند این است که آن خدماتی که قرار است دولت دهد تعهد کنند نمی شود که ما بگوییم بیمه کامل و خدمات عالی ولی تعرفه ها و سهم بیمه پایین باشد این مسئله ای است که باید حل شود.

تعریف بسته خدمتی برای نظام خدمات در روستاها
وی در پاسخ به این سئوال دکتر یزدانی که آیا بسته خدماتی پیشنهادی برنامه تان مشخص است، گفت: برای نظام خدمات در روستاها بسته خدمتی تعریف شده عالی داریم. ما یک سیستم بهورزی داریم که در دنیا بی‌نظیر است و اخیرا حتی آمریکایی‌ها برای ایالت می سی سی پی آمده‌اند از آن الگو بگیرند. فکر می‌کنیم که باید برای افراد سی سال یک بسته خدمتی در نظر گرفته شود؛ به دلیل اینکه افرادی که به سن 30 سالگی می رسند باید مانند نوزادان تازه به دنیا آمده مجددا سلامتی آنها چک شود.

تنها 30 درصد از 40 ساله‌های کشور از فشار خون طبیعی برخوردار هستند و سالانه 80 هزار نفر در کشور به دلیل فشار خون جان خود را از دست می‌دهند. بسته خدمتی برای بیماری‌های مزمن و غیرواگیر که علت 80 درصد از مرگ و میر و بیماری است را در نظر گرفته‌ایم. حتی می‌توانیم در سیستم بهورزی و پایگاه های بهداشتی توسط کادر بهورزی و پزشک عمومی و پزشک خانواده با هزینه کمی این کار را اجرا کنیم.هر چه خدمات پزشکی بیشتر شود، نیاز را بیشتر کرده‌ایم؛ این طبیعت خدمات است.

خدماتی که در بخش بهداشت و درمان در این سال‌ها افزایش داده ایم، عظیم بوده است. در بسته درمانی ‌ما شایع‌ترین بیماری‌هایی که با صرف هزینه‌های ناچیزی قابل پیشگیری هستند، در نظر گرفته شده‌ است که می تواند کیفیت زندگی بهتر و طول عمر بیشتری را به مردم بدهد.

واگذاری برنامه پزشک خانواده به نظام پزشکی و انجمن های پزشکی
نکته مهم دیگر برنامه پزشک خانواده است. برنامه پزشک خانواده باید به نظام پزشکی و انجمن‌های پزشکی واگذار شود. در بسیاری از کشورها مثل آلمان نظام پزشکی مسئول اجرای برنامه پزشک خانواده است. قطعا می‌توانیم از مجموعه کادر پرستاری و پزشکی عمومی و متخصص داخلی و اطفال استفاده کنیم. اکنون مشکل ‌ما آن است که فوق تخصص زیاد داریم.

نقد دکتر صفی خانی بر برنامه دکتر ملک زاده
در ادامه دکتر صفی خانی در نقد گفته های دکتر ملک زاده نماینده دکتر روحانی گفت: وقتی بحث تجمیع منابع و ارایه خدمت در قالب نظام های پزشک خانواده را مطرح می‌کنیم، این موضوع نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن نظام انگیزشی باشد. اولا به نظر من پزشک خانواده یک ابزار است که کاملا باید حیطه عملکرد و کارکردش محدود شود. در نظامی که نظام آموزشی راه خود را رفته، نظام تربیت متخصص راه خود را رفته و الگوهای بازار کارش متفاوت است، وقتی پزشک خانواده مطرح می‌شود، نمی‌توانیم به نظام انگیزشی سایر گروه‌ها بی‌توجه باشیم.

ما در ارائه خدمات باید نظام انگیزشی و جبران خدمت گروه های ارائه کننده خدمت را به نحو مناسبی در نظر بگیریم که با دو شیوه قابل اجرا است یکی نظام تعرفه و قیمت خدمات است که برخی از دوستان به آن اشاره کردند و دیگری نظام پرداخت است که بدون این دو نمی توانیم کار را پیش ببریم.

سلامت روان بیکاران در خطر است

در ادامه دکتر علی اکبر سیاری نماینده سلامت محمدرضا عارف، گفت: در حال حاضر بیشتر به بحث بهداشت و درمان پرداخته می شود. هرکه بحث می کند باید سلامت را در نظر گیرد. سلامتی یعنی برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است. در جامعه‌ای که اکنون فقر است، تورم 30 درصد است و قدرت خرید مردم کاهش یافته است اولویت این است که باید برویم سراغ اقتصاد کشور. برای درست شدن اقتصاد باید هرم قدرت درست شود، یعنی سلسله مدیریت کارشناسی به طریقی درست شود که قدرت تصمیم گیری و تخصصی و فساد ناپذیری و ایمان و اعتقاد به مردم حداکثر باشد.

لزوم توجه به اختلالات روانی در کشور

وی در توضیح بسته خدمتی در دولت دکتر عارف گفت: کسی که بیکار است، سلامت روان وی در خطر است، باید فکری در این زمینه شود. وقتی می گوییم در اثر بیماری، فرد به زیر خط فقر می رود رسیدگی به آن اولویت است فقرا بیشتر بیمار می شوند و زودتر فوت می کنند، پس باید به فکر فقرا بود. بررسی شده اختلالات رفتاری روانی در سال 80 در ایران 21 درصد بوده است که در سال 87 در تهران به 34 درصد رسید و در سال 90 به 40 درصد رسیده است. این بعد عمیقی است که باید به آن توجه شود. چرا که حدود 75 درصد عوامل موثر بر سلامت را عوامل اجتماعی و اقتصادی تشکیل می‌دهند که باید حتما درست شوند.

نقد دکتر صفی خانی بر دکتر سیاری

در ادامه دکتر صفی خانی کارشناس سلامت برنامه نبض گفت: محورهای عنوان شده محورهای قابل تعمقی است که باید کاملا به آن پرداخته شود چون نگاه، نگاه بار بیماری ها بود. سئوالی که از نمایندگان دارم این است که یکی از اصولی که در نظام سلامت مطرح است این است که نهاد دولت‌ وظیفه دارد منابع عمومی را طوری مدیریت کند که هیچ پولی از منابع عمومی دولت صرف هزینه‌هایی نشود که همگان از آن بی‌بهره هستند یعنی صرف گروه های خاصی نشود و صرف خدماتی که به نیاز جواب نمی دهد نشود.

شما چه برنامه‌ ای دارید که منابع عمومی دولت صرف همگان شود و صرف خدماتی نشود که همگان از آن بی‌بهره هستند؟ به این مسئله بیشتر بپردازید چرا که به نظر می رسد بخشی از منابع ما در نظام سلامت صرف هزینه هایی شده که خروجی آن سلامت همه مردم نبوده است.

71 برابر شدن شاخص کلی هزینه ها طی 20 سال

در ادامه در پاسخ به این سئوال دکتر صفی خانی دکتر برهان‌زاده، نماینده سید محمد غرضی گفت: در سال 1365 جمعیت کشور حدود 35 میلیون نفر بود که درعرض 22 سال جمعیت ما به بالای 70 میلیون نفر رسیده است و مطالبات مردم افزایش یافته است. طی این مدتی که افزایش جمعیت داشتیم مشکلات مردم، تکنولوژی‌های جدید و هزینه‌های دارویی که تحمیل شده به آنها به مراتب زیاد است.

دکتر صفی خانی اشاره کردند شاخص کلی هزینه‌ها در بیست سال گذشته تقریبا 71 برابر شده است و هزینه های دارویی در سال 1380 در کشور 3 هزار میلیارد بوده است که در سال 1389 به 352 هزار میلیارد رسیده است که مبتنی بر نیاز نبوده است و می توانست به صورت کارآمدتری در بخش های بهداشت و درمان هزینه شود.

وی در پاسخ به این سئوال دکتر یزدانی که چگونه می توانید منابع مالی در حوزه سلامت را به صورت عادلانه مدیریت کنید، گفت: اصلاح سبک زندگی مردم و اجرای پزشک خانواده دو تا از عواملی است که می توانیم به وسیله آن به این برنامه ها برسیم.

ما در آینده ای نه چندان دور سونامی سرطان، انفجار دیابت و افزایش بیماری‌های قلبی را خواهیم داشت که این سه عامل به دلیل نوع سبک زندگی بروز خواهد کرد. در قانون نظام جامع تامین اجتماعی در خصوص پزشک خانواده خط مشی را، وزارت بهداشت مشخص می‌کند اما اجرا با سازمان های بیمه‌ گر بود. این برنامه در سال گذشته در دو استان مازندران و فارس پایلوت شد؛ حدود 200 تا 300 میلیارد بابت آن صرف شد اما به نتیجه نرسید؛ چرا که آموزش های لازم داده نشد و زیرساخت‌های آن فراهم نبود و فاقد شبکه آی تی بود.

لزوم اصلاح نظام پرداخت در برنامه پزشک خانواده

نماینده غرضی در پاسخ به این سئوال دکتر یزدانی که چگونه می توانید این نقیصه را در برنامه هایتان برطرف کنید؟ گفت: برنامه پزشک خانواده با سه محور همراه است. اولین مسئله اصلاح نظام پرداخت است. ما تورم را در همه بخش ها داریم. همانطور که اشاره شد شاخص کلی هزینه ها از 20 سال گذشته 71 برابر شده است. ما تورم و تناسب هزینه ها را در تعرفه ها ندیده ایم در حالی که اکنون سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی 5.6 درصد است که این سهم در منطقه 8 و در اروپا 16 است که این سهم در کشور ما بر اساس قانون برنامه پنجم باید به هفت درصد برسد. با سازوکارهایی که مشخص می‌شود باید به این رقم رسید.  باید برنامه‌ریزی شود که سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به 30 درصد برسد.

دکتر صفی خانی:
ابزارهای کاندیداها برای ارتقای کارایی در نظام سلامت چیست؟
در ادامه، صفی خانی گفت: به نظر می رسد چند سئوال هنوز مبهم باقی مانده است که کاندیداها هنوز به آن نپرداخته اند. یکی از آنها درباره مدیریت تکنولوژی سلامت است.

هرچه پول وارد حوزه سلامت شود به نظر می رسد باز هم با مشکل در این حوزه مواجه خواهیم شد. همچنین بحث کارایی در نظام سلامت مطرح است. ابزارهای شما برای ارتقای کارایی در نظام سلامت چیست چرا که به عنوان یک منبع اضافی از این مسئله در حوزه سلامت یاد می شود.

امروزه در همان دانشی که دکتر سیاری به آن اشاره کردند افزایش کارایی به عنوان یک منبع اضافه یاد می شود بنابراین کاندیداها عنوان کنند در نظام سلامت چه برنامه ای برای افزایش کارایی در نظام سلامت دارند. چه برنامه ای برای مدیریت تکنولوژی سلامت در جایی که پول شما را می بلعد دارید؟

نماینده محمد باقر قالیباف:
برای تولید پول، اولویت بر پیشگیری است
در ادامه دکتر ناصر کلانتری نماینده سلامت محمدباقر قالیباف در پاسخ به سئوال دکتر صفی خانی درباره برنامه برای تکنولوژی سلامت و افزایش کارایی در نظام سلامت گفت: یک کار تشکیلاتی روی برنامه‌های سلامت کشور انجام شده و مجموعه‌ای از کتاب‌ها و برنامه‌های مختلف که در این حیطه‌ها وجود دارد، تدوین شده است.

برنامه‌هایمان جامع و کامل است و افراد می‌توانند به سایت‌ ما مراجعه کرده و ریز مطالب را مشاهده کنند.
در مورد تولید پول و مسئله کاهش هزینه، باید اولویت را بر روی پیشگیری و خدمات ارتقایی بگذاریم. بسته خدمتی ما در این زمینه درباره کاهش بار بیماری‌ها بوسیله 4 رفتار اجتماعی اشاره شده است. وقتی محله محور حرکت می کنیم و مشارکت مردم را در خدمات سلامت داریم، به راحتی می‌توانیم مسئله افزایش آگاهی و مهارت مردم را در زمینه ارتقای سلامتی خود به دنبال داشته باشیم.

امروزه در شهر تهران با وجودی که شهرداری در گذشته یک نهاد خدمتی بوده و اکنون به یک نهاد اجتماعی تبدیل شده است تقریبا 374 محله داریم که به همین تعداد خانه سلامت داریم و به همین تعداد شورایاری محله دایم و 200 نفر از مردم عضو داوطلب کانون های سلامت در شهر تهران هستند. ده کانون مثل کانون دیابتی ها و ... داریم . اگر جامعه را حرکت دهیم و خودشان را مسئول سلامت خود کنیم، یکی از مهم‌ترین راهکارهای بهداشت برای همه خواهد بود. سعی می‌کنیم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را با قدرت بیشتری به کار گیریم.

پرداخت در پزشک خانواده مبتنی بر سلامت خواهد بود
در زمینه مدیریت بیمه ها در پزشک خانواده، پرداخت در پزشک خانواده مبتنی بر سلامت خواهد بود همچنین پرداخت‌ ها به پزشک خانواده مبتنی بر سرانه خواهد بود و پزشک خانواده در سود و زیان این کار مشارکت خواهد داشت. نظام پرداخت در نظام بیمه‌ای مبتنی بر کیفیت خواهد بود که می تواند هزینه های درمان را کاهش دهد.

نقد دکتر صفی خانی بر برنامه دکتر کلانتری
در ادامه دکتر صفی خانی در نقد برنامه های نماینده سلامت دکتر قالیباف گفت: همکاری‌های بین بخشی و مشارکت مردم را به عنوان الگوی پذیرفته شده می‌پذیرم، اما هنوز هم در مورد راهکارهایی که در خصوص اجرای پزشک خانواده مطرح می کنند فکر می کنم جای بحث است چرا که به نظر می رسد که نظام پرداختی را که مطرح کردند چیزی است که قبلا هم در مورد آن فکر شده است. به نظر می رسد با تسامح نمی‌توان زیاد به آن پرداخت.

نماینده دکتر ولایتی:
امنیت غذا و دارو مشکل اصلی مردم
در ادامه دکتر مینو محرز نماینده سلامت دکتر علی اکبر ولایتی در پاسخ به این سئوال دکتر یزدانی که بسته خدمتی شما به چه صورتی است، گفت: اکنون سیستمی داریم که ضعیف رفتار می‌کند و قانونی داریم که به آن چندان پرداخته نمی‌شود وقتی همین مباحث را تقویت کنیم، در کوتاه مدت مشکل به راحتی می توانیم مشکل فعلی مردم را برطرف کنیم.

هر ایرانی سالانه چهار کیلو سم می خورد
اکنون مساله امنیت غذا و دارو مشکل مردم است. هر ایرانی سالانه از طریق آلودگی هوا، غذا، سموم مورد استفاده در کشاورزی و ... یک تا چهار کیلو سم می‌خورد. بنابراین امنیت غذا و دارو اولین کاری است که باید برای آن یک سازمانی قوی در نظر گرفته شود نه سازمان غذا و داروی فعلی.

وزارتخانه های دیگری که مواد غذایی وارد می کنند توسط این سازمان کنترل شوند. چند جای مختلف در این زمینه چنین کاری می کنند اما این مشکلات برای مردم همچنان وجود دارد. بنابراین کنترل مواد غذایی و دارو جزء وظایف اولیه ای است که به آن باید پرداخته شود.

دارویی که اکنون وارد کشور می شود با توجه به کمبودهای دارویی و یا منابعی که از آنها دارو را تهیه می کنند، ممکن است با کیفیت مناسب نباشد که لازم است کنترل شود و اگر پولی پرداخت می شود باید کیفیت دارو خوب باشد تا مردم دچار عوارض آن نشوند.

اولویت دکتر ولایتی بر پیشگیری است

اولویت برنامه دکتر ولایتی در حوزه سلامت پیشگیری است و بیشترین سرمایه گذاری بر این مسئله است. اکنون راجع به پزشک خانواده صحبت های زیادی شد و این برنامه فوق العاده است اما هنوز زیرساخت‌های آن آماده نیست بنابراین به هیچ وجه در درجه اول جزء اولین برنامه هایی نیست که به آن بپردازیم و باید در درجه نخست بودجه آن فراهم شود و آموزش به پزشکان داده شود و پزشکان باید به این منظور دوره پزشکی خانواده را طی کنند.

در ادامه دکتر محرز در پاسخ به دکتر یزدانی که آیا پزشک خانواده یک تخصص است، گفت: در بسیاری از جاها پزشک خانواده یک تخصص است. پزشک خانواده چیزی اضافه تر از دوره آموزش پزشکی است.

دکتر سیاری:
ابتلای 4.5 درصدی کودکان خیابانی تهرانی به ایدز
دکتر علی اکبر سیاری نماینده سلامت محمدرضا عارف نیز در این ارتباط گفت: پزشک  خانواده یک تیم است و چنین نیست که تنها یک نفر باشد که این تیم در یک موقعیت جغرافیایی تعریف شده سلامت جمعیت مشخصی را به عهده می گیرد نه بهداشت و درمان آنها را. یعنی بهداشت محیط، ایمنی غذا، سلامتی مردم هم در آن دیده شده است.

دکتر مینو محرز 1000 کودک خیابانی را در تهران بررسی کرده است که 4.5 درصد از آنها مبتلا به ایدز هستند در حالی که در جمعیت کشور یک دهم درصد هستند یعنی 45 برابر، که این جمعیت باید تحت پوشش این پزشک خانواده باشند در میان این کودکان معتاد، الکلی، قاچاقچی و فراری از مدرسه وجود دارند که باید تحت نظر باشند.

شهریاری:
رییس دولت در شورای عالی سلامت تعهدات خود را انجام دهد
در ادامه برنامه دکتر حسین علی شهریاری، در پاسخ به این سئوال دکتر یزدانی که در دولت دکتر سعید جلیلی چطور می خواهید پزشک خانواده را اجرایی کنید؟ گفت: ما قانون داریم و هرکسی که رییس جمهور شود باید قانون را اجرا کند این قانون برنامه چهارم و پنجم هزاران ساعت توسط بهترین کارشناسان چه در دولت و چه در دانشگاه ها بر روی آن کار شده است.

برای اجرای این قوانین اراده جدی در دولتمردان نبوده است. در رابطه با حوزه سلامت 30 درصد حوزه سلامت مربوط به وزارت بهداشت است. باید رییس دولت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که 10 وزیر و معاون رییس جمهور عضو آن هستند، باید تعهدات خود در حوزه سلامت را انجام دهند.

اعتقاد دکتر جلیلی به بالا بودن کارکرد شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است

وزارت راه وقتی جاده سازی می کند اصلا در رابطه با جاده حادثه خیز کار نمی کند و تصادف اتفاق می افتد و باید میلیاردها تومان برای معلولین باقی مانده از تصادفات هزینه شود و یا کالاهای آسیب پذیر و مواد غذایی آسیب پذیر و سیگار. که ما سیگار را به مردم می دهیم ولی روزی چند میلیاردتومان به دلیل استعمال سیگار بر روی دست دولت می ماند. دکتر جلیلی اعتقاد دارند که باید کارکرد شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بالا باشد.

برنامه پزشک خانواده یک تیم است و جمعیت خاصی را به این تیم می‌سپاریم و پزشک خانواده موظف است به جمعیت تحت پوشش خدمات ارائه دهد یعنی باید خرید راهبردی خدمت صورت گیرد. تا زمانی که دید سلامت نگر حاکم نشود این مشکلات وجود دارد. دولت دکتر جلیلی پایبند به قانون است؛ وقتی قانون اجرا شود تمام مشکلات حل می‌شود.

دکتر ساری:
منابع را در جایی توزیع می کنیم که از آن بیشترین طول عمر حاصل شود
دکتر علی اکبری ساری نماینده سلامت غلامعلی حداد عادل، پیرامون سوالات دکتر صفی خانی درباره پزشک خانواده گفت: برنامه پزشک خانواده ابتدا با نسخه 01 بعد با نسخه 02 اجرا شد و اخیرا نیز به 03 تبدیل شده است. برنامه اجرایی پزشک خانواده و ساختار آن اشکال اساسی دارد و یکی از اشکلات اساسی این است که بنا هست که پرداخت آن پرکپیتا باشد که سرانه باشد، سلامت محور باشد که نیست و زمانی می توانیم این پرداخت را سرانه کنیم که پخش و انباشت خطر را در حد 100 تا 150 هزار نفر در نظر بگیریم.

 در اکثر کشورهای دنیا که این برنامه را اجرا می کنند در سطح وسیع بالای 100 تا 150 هزار نفر پخش و انباشت خطر را انجام می دهند و بودجه را در اختیار پزشک خانواده قرار می دهند که پزشک خانواده سعی می کند به صورت سلامت محور آن را به نحوی توزیع و تنظیم کند که این بودجه مقداری اضافه آید.

در رابطه به اینکه چطور منابع عمومی را مدیریت کنیم تا صرف همگان شود باید گفت ما دو نوع نگاه به اقتصاد داریم.یک اقتصاد فردنگر و یک اقتصاد جامع نگر داریم. اکنون در بحث سلامت، عمده کشورهای دنیا به سمت اقتصاد رفاهی حرکت می‌کنند به این معنی که باید منابع را به گونه‌ای توزیع کنیم و در جایی منابع را بیشتر توزیع کنیم که از مجموع آن بیشترین میزان طول عمر و کیفیت زندگی حاصل شود. این کار با مطالعات هزینه اثربخشی صورت می گیرد.

درباره نحوه افزایش کارایی به دو محور اساسی اشاره می کنم. یکی مدیریت فناوری است. در تمام کشورهای پیشرفته نظام ارزیابی فناوری سلامت داریم که براساس آن ورود تکنولوژی، تعداد تکنولوژی و نحوه توزیع این فناوری را در کشورها و تعرفه ها و میزان استفاده و کاربردهای آن را اجازه می دهند ما باید نظام ارزیابی فناوری را به شدت در کشورمان توسعه دهیم.

نکته بعدی این است که باید پزشکی ما براساس شواهد علمی و براساس راهنماهای بالینی باشد یعنی اگر بیماری نیاز به دارویی مثل هرسپتین دارد که قیمت بالایی دارد براساس راهنمای بالینی مشخص می شود کدام بیمار به کدام فناوری نیاز دارد.

دکتر امیدوار رضایی:
آماده کردن طرح جامع برای تحول کلی نظام سلامت

در ادامه دکتر امیدوار رضایی نماینده دکتر محسن رضایی گفت: نظام سلامت ما نظام بیماری است که همه از آن ناراضی هستند؛ حتی پزشکان ما منزلت واقعی خود را ندارند و تحت تاثیر بسیاری از فشارهای بیرونی هستند، بیماران زجر زیادی می‌کشند و بیمارستان‌ها مقروضانه اداره می‌شوند. بنابراین باید در کل این نظام سلامت، تحولی صورت گیرد که بسیاری از این تحولات در قانون برنامه پنجم دیده شده است. ما طرح جامعی در این زمینه آماده کرده ایم.

در بحث پزشک خانواده ما پزشک را برای این برنامه تربیت نکرده ایم. پزشک عمومی به عنوان پزشک درمانی برای پزشک خانواده در نظر گرفته شده است. در این طرح منابع کافی پیش بینی کرده‌ایم. خرید خدمت راهبردی می کنیم که مشخص کنیم چه خدمتی با چه کیفیتی برای چه کسی بخریم. بسته خدمتی با گایدلاین‌های مشخص در نظر گرفته شده است مخصوصا در بخش پزشک خانواده دیده شده است.

امنیت دارویی نیز برای ما بسیار مهم است. سرانه را عادلانه می‌کنیم اکنون سرانه درمانی از 5 هزار تومان تا صدهزار تومان متفاوت است که این بی عدالتی را حتما در طرح خود برخواهیم داشت و در آینده این کار را خواهیم دید که اگر عدالت اجرا شود شاخص ها به آنچه که ایده آل است برای تمام ایرانیان تحقق پیدا می کند.

دکتر رضا ملک زاده:
در آموزش پزشکی باید سلامت محور عمل کرد

در ادامه دکتر ملک زاده نماینده حسن روحانی گفت: باید تکنولوژی سلامت را مدیریت کرد چرا که انجام برخی از اقدامات تشخیصی اضافی است. بنابراین باید اصولی بر برنامه پزشک خانواده حاکم شود. پیشنهاد ما این است  باید اولا پزشکان خانواده دوره‌های آموزشی ویژه ای را طی کنند، راهنماهای درمان داشته باشند.

در آموزش پزشکی باید سلامت محور عمل کرد. پزشک خانواده‌ای که مسئول سلامت مردم است باید پرونده الکترونیک برای جمعیت تحت پوشش تشکیل دهد و براساس راهنمای درمان عمل کند. اگر این کار را در نظر بگیریم هم کارایی را در نظام سلامت بالا می برد و هم منابع را صرف یک بسته خدماتی می کنیم بیشترین فایده و اثربخشی را از نظر کیفیت زندگی و افزایش طول عمر با کمترین هزینه ها دارد و تصور می کنم در کشورمان اگر از همین منابعی که در کشور داریم اگر درست هزینه کنیم، مفید خواهد بود.

دکتر سیاری:
لزوم سطح بندی خدمات
در ادامه دکتر علی اکبر سیاری نماینده سلامت محمدرضا عارف، گفت: در مدت هشت سال فعالیتم در وزارت بهداشت، بحثی را تحت عنوان سطح بندی خدمات کار کردیم به این دلیل که نمی‌توان در هر جایی همه امکانات را برد، باید اقدامات هزینه اثربخش باشد.

دکتر برهان زاده:
سیستم پزشک خانواده خوب با رعایت سه اصل
در ادامه دکتر علی برهان زاده نماینده سید محمد غرضی، گفت: پزشک خانواده سه محور دارد؛ رابطه مالی حاکمیت، رابطه سرانه مابین پزشک، بیمار و بیمه، دوم راهنماهای بالینی و اختیار انتخاب افراد برای انتخاب پزشک خانواده که مهمترین مسئله است. با رعایت این اصول می‌توانیم سیستم پزشک خانواده خوبی داشته باشیم.

بر اساس طرح سازمان جهانی بهداشت اگر بتوانیم در سلامت یک دلار هزینه کنیم در پیشگیری 1.9 و در درمان 5 دلار هزینه شود ما به دنبال آن هستیم که پوشش جمعیت بر اساس پزشک خانواده را افزایش دهیم.

دکتر کلانتری:
 حل مشکلات با برگشت به بحث مراقبت های بهداشتی اولیه
در ادامه دکتر کلانتری نماینده محمدباقر قالیباف نیز گفت: اساسا اگر به بحث مراقبت‌های بهداشتی اولیه برگردیم و آنچه که در سال 64 شروع کردیم، اگر با همان منطق پیشروی کنیم می‌توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم. مطمئنا در آینده از این مدل اجرایی پزشک خانواده دست خواهیم کشید. یک تحلیل مجدد از وضعیت موجود تربیت نیروی انسانی خواهیم داشت به طوری که بتواند این مسئولیت را بر عهده گیرد.

البته برنامه پزشک خانواده معطل نخواهد شد و پایلوت کوچکی خواهد شد و به دنبال آن محاسبه بار دقیق بیماری‌ها در جمعیت مورد نظر و همچنین اعتبار مورد نیاز مشخص می‌شود. بر این اساس نسخه‌ای از پزشک خانواده بدون تعجیل، تدوین و با به کارگیری تیم کاملی برنامه پزشک خانواده را تا پایان برنامه پنجم توسعه آنالیزکنیم. صاحبان فرایند نیز در این تصمیم‌گیری در نظر گرفته خواهند شد.

دکتر مینو محرز:
پزشک خانواده هدف اول دکتر ولایتی است
دکتر مینو محرز نماینده دکتر ولایتی گفت: دکتر ولایتی نمی خواهد شعار گونه عمل کند. نیازی به پایلوت مجدد پزشک خانواده نیست. برنامه پزشک خانواده پایلوت شده اما موفق نبوده است. به این دلیل که اکنون پزشک خانواده نداریم و چند پزشک عمومی به جای پزشک خانواده به کار گرفته ایم.

وی در پاسخ به اینکه پزشک خانواده در کابینه دکتر ولایتی چه زمانی اجرایی می شود گفت: اکنون گاید لاین‌های این موضوع توسط متخصصین نوشته شده و آموزش در حال آغاز شدن است. مهمترین مسئله آن زیرساخت مادی است. برای اجرایی شدن این برنامه به پول زیادی نیاز است.

هدف اول ما پزشک خانواده است. تجربه قبلی این برنامه با پزشک خانواده نبوده است. بنابراین امیدواریم تا یکی، دو سال دیگر برنامه پزشک خانواده با تمام شرایطی که برایش انجام می‌شود، فعال شود. رادیو و تلویزیون باید برای آگاه سازی مردم در این زمینه فعالیت زیادی داشته باشد.

قانون بسیار خوب است اما به درستی اجرا نشده است.در این زمینه فعالیت زیادی داشته باشند. در روش فعلی پزشک خانواده سیستم ارجاع بر هم خورده است و پزشک خانواده اول تا آخر دفترچه را مهر می‌کند و بیمار به متخصص مراجعه می‌کند که باید اصلاح شود.

در آخر برنامه نبض هریک از نمایندگان سخنان خود را چنین پایان دادند:
دکتر شهریاری گفت: فکر می کنم اگر سفره دولتمردان و مردم را یک کاسه کنیم قطعا مشکلات مردم حل خواهد شد.

دکتر اکبری گفت: سلامت اساسی ترین نیاز مردم است و وظیفه و تعهد اصلی دولت است که آن را فراهم و تامین کرده و توسعه دهد. این موضوع نیازمند عزم و اراده در سطح بالا ست. بدون بها دادن به سلامت به اندازه کافی، به رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کافی نخواهیم رسید.

دکتر رضایی گفت: اولویت نخست دکتر محسن رضایی اقتصاد است و یکی از گرفتاری‌های پزشکی امروز ما نیز اقتصاد است؛ تا بحث اقتصاد سلامت علمی نشود این مشکلات حل نمی‌شود. ابتدا باید خود دولتمردان جلو بیایند و برای هر طرح مهمی مانند پزشک خانواده از خودشان شروع کنند. نمی‌شود یک وزیری از حداکثر امکانات در خارج کشور استفاده کند اما از مردم بخواهد در روستا از پزشک خانواده استفاده کنند؛ پزشک خانواده‌ای که سال‌هاست مطرح شده اما در دانشگاه های متعدد وزارت بهداشت هنوز تربیت نشده است. انتظار داریم خود وزارت بهداشت و دانشگاه ها پیشقدم شوند.

دکتر ملک‌زاده نیز گفت: امیدواریم در دولت آینده به معنی واقعی اراده سیاسی برای حل مشکلات سلامت مردم وجود داشته باشد. ما به اندازه کافی منابع، امکانات، نیروی انسانی و زیرساخت داریم. نیاز است منابع مدیریت و کارایی را بالا ببریم. امیدواریم با کمک همه جامعه پزشکی، پیراپزشکی و مجموعه نیروهایی که در بخش سلامت هستند بتوانم این کار را انجام دهیم.

دکتر سیاری هم گفت: یکی از شعارهای دکتر عارف، عقلانیت است؛ عقل می‌گوید الان مشکل اصلی کمبود دارو است که باید حل شود. کسری بودجه دانشگاه‌ها و بدهی بیمه‌ها را باید پرداخت کرد. بر روی بهره‌وری سیستم باید کار کرد و کنترل و نظارت‌ها باید بهتر باشد و نرخ تعرفه‌ها را به طرف تعادل ببریم. لازم است بروی توانمندسازی مردم کار کرد.

دکتر برهان‌زاده نیز گفت: ساماندهی پرونده الکترونیک بیماران از مهم‌ترین برنامه‌های مهندس غرضی است. از پزشک خانواده نیز در سطوح مختلف استفاده خواهد شد.

دکتر کلانتری نیز گفت: امیدوارم با دولت اجتماعی و سلامت محور دکتر قالیباف به استقرار سامانه جامع سلامت مردم، گسترش پرونده الکترونیک سلامت بیماران، گسترش بیمه پایه به صد در صد مردم بخصوص نقش دولت برای 6 میلیون نفری که منبعی ندارند و دولت باید کمک کند، بازنگری در نظام ارایه خدمات کشور و در نهایت راه‌اندازی همکاری و هماهنگی بین بخشی و مشارکت مردم در امر سلامت بتوانیم سلامت را در حدی که شایسته مردم ایران است به مردم ایران برگردانیم.

دکتر محرز نیز گفت: سلامت فراتر از بهداشت و درمان است. باید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تقویت شود. سلامت مردم باید دغدغه رییس جمهور باشد. از آنجا که دکتر ولایتی خود پزشک است، بیشتر به این موضوع توجه می‌کند.


Tags: ریاست جمهوری, بهداشت و درمان, نظام سلامت
منبع:  سلامت نیوز
مطالب مرتبط:  بیمه همگانی 19 سال است تصویب شده اما اجرا نشده است
تبعیض بین درآمد گروه های پزشکی باید از میان برود
رئیس بسیج جامعه پزشکی اولویت سلامت دولت بعدی را تعیین کرد
عجله دولت برای تدوین تعرفه های پرستاری

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر