اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ شد ۲۳ خرداد ۱۳۹۲

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(ب) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب سال 1389- اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران را تصویب کرد.
بر این اساس، سازمان بیمه سلامت ایران از ادغام بخش های بیمه درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان (صندوق) بیمه خدمات درمانی، تاسیس و بر اساس مفاد این اساسنامه، قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین مروبط اداره می شودو کلیه امور، وظایف و فعالیتهای مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می شود.
سازمان بیمه سلامت ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت دولتی اداره می شود و مدت فعالیت آن نامحدود است.
بر اساس این مصوبه، وظایف و اختیارات سازمان بیمه سلامت ایران شامل عقد قرارداد ارائه خدمات بیمه سلامت پایه و دریافت حق بیمه از مشمولان بر اساس بند(د) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع بر اساس سرانه ها و هزینه های ارائه خدمات و مراقبت های بسته خدمات بیمه پایه سلامت بیمه شدگان تحت پوشش، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، خرید راهبردی خدمات سلامت با رعایت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاعف سطح بندی خدمات و بر اساس سیاست های مصوب، اعمال استانداردها، پروتکل ها و راهنماهای بالینی مصوب در قراردادهای منعقده با واحدهای ارائه خدمات و مراقبت های سلامت، عقد قرارداد با کارگزاریها به منظور برون سپاری امور تصدی گری، برنامه ریزی و نظارت به منظور برقراری تراز منابع و مصارف سازمان بیمه سلامت ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط، احراز صلاحیت مراکز تشخیصی و درمانی به منظور عقد قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.
همچنین مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بیمه سلامت ایران است که مطابق بند(ج) ماده واحده قانون اصلاح ماده(113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بیمه های درمانی –مصوب 1388- انتخاب می شود.
بر این اساس، سال مالی سازمان بیمه سلامت ایران به استثناء سال اول که از تاریخ ابلاغ اساسنامه است از اول فرودین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است. صورتهای مالی سازمان بیمه سلامت ایران باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مراجع صالح قانونی تدوین شده، تهیه و ارائه شود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

Tags: بیمه سلامت, خدمات درمانی, معاون اول رئیس جمهور, هیأت وزیران
منبع:  پایگاه اطلاع رسانی دولت

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر