تعیین تعرفه خدمات پیش شرط بیمه دندان پزشکی است ۲۳ آذر ۱۳۹۲

تعیین تعرفه خدمات پیش شرط بیمه دندان پزشکی است

بيمه هاي درماني، حداكثر 10 درصد از هزينه هاي دندان پزشكي را پوشش مي دهد

چند هفته قبل بود که رئيس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت از پوشش بيمه دندانپزشکي براي کودکان خبر داد و عنوان کرد بر اساس مصوبه اخير شوراي عالي بيمه، همه معاينه هاي دهان و دندان گروه سني تا 12 سال با پوشش بيمه اي خواهد بود و نتيجه به صورت کامل در سيستم رايانه اي ثبت مي شود.
    به گفته محمدحسين خوشنويسان، قرار است حدود 15 تا 17 ميليون کودک با اين روش تحت پوشش بيمه دندانپزشکي قرار بگيرند، ولي هنوز زمان دقيقي براي اجراي اين برنامه اعلام نشده است.
    اين اولين بار نيست که وزارت بهداشت از بيمه دندانپزشکي کودکان سخن مي گويد و دست کم طي پنج سال اخير، وعده هاي متعددي براي بيمه دندانپزشکي کودکان مطرح شده است؛ ولي بجز مراکز پزشکي طرف قرارداد برخي بيمه ها، ديگر کودکان نتوانسته اند از اين خدمات استفاده کنند و البته همان تعداد کودکاني هم که از اين بيمه هاي محدود استفاده کرده اند، پس از ماه ها پشت نوبت ماندن توانسته اند از خدمات ارزان دندانپزشکي بهره ببرند.
    نبود بيمه فراگير دندانپزشکي، فقط مختص کودکان نيست و اکنون بسياري از بيمه هاي درماني پايه، خدمت قابل توجهي را به بيمه شدگان ارائه نمي دهند.
    به طور مثال، اگر فردي بيمه پايه تامين اجتماعي داشته باشد و بخواهد با همين بيمه از خدمات دندانپزشکي استفاده کند، بسختي مي تواند از خدمات مراکز درماني طرف قرارداد با اين بيمه استفاده کند و به دليل محدوديت پذيرش بيماران در اين مراکز، يا بيمار بايد قيد خدمات دندانپزشکي رايگان را بزند يا اين که ماه ها پشت نوبت ماندن را به جان بخرد.
    با توجه به اين که خدمات دندانپزشکي در ايران در زمره خدمات گرانقيمت پزشکي به حساب مي آيد و بيمه هاي درماني هم رغبتي براي تحت پوشش قرار دادن اين خدمات ندارند، اکنون کار به جايي رسيده است که چندي پيش، مسئول کميته بيمه و سلامت انجمن دندانپزشکي ايران تاکيد کرد که مردم بيش از 90 درصد هزينه هاي دندانپزشکي را از جيب شان پرداخت مي کنند و به گفته مسئولان وزارت رفاه و تائيد مسئولان سازمان نظام پزشکي، اکنون بيمه ها در بهترين حالت فقط 10 درصد از هزينه هاي دندانپزشکي را پرداخت مي کنند.
    به بيان ديگر، بجز گروه کمي در جامعه که از خدمات بيمه تکميلي استفاده مي کنند که بيشتر آنها کارمندان دولت هستند و گفته مي شود جامعه آماري حدود 12 درصد مردم را تشکيل مي دهد ديگر شهروندان از خدمات دندانپزشکي ارزان و تحت پوشش بيمه محروم هستند و داشتن بيمه پايه براي آنان، دردي از دندان هاي آنان دوا نکرده است. نبايد فراموش کرد که بر اساس گفته هاي اخير مديرعامل سازمان بيمه سلامت، هنوز بين ده تا ۱۳ ميليون نفر از شهروندان، به طور کلي تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند که به طور قطع اين جمعيت انبوه، بايد هزينه هاي دندانپزشکي را تمام و کمال از جيبشان پرداخت کنند.
    
    تعيين تعرفه خدمات، پيش شرط بيمه دندانپزشکي
    شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد که در مراجعه به دو مرکز مختلف دندانپزشکي، هزينه متفاوتي را براي خدمتي مشابه پزشکي پرداخت کرده باشيد و حتي با وجود داشتن بيمه درماني، باز هم ميزان پوشش بيمه در دو مرکز دندانپزشکي مختلف، کاملابا يکديگر متفاوت بوده است.
دکتر محمد جهانگيري، معاون برنامه ريزي و نظارت سازمان نظام پزشکي مي گويد: اکنون 500 خدمت دندانپزشکي تعريف شده است که فقط 50 خدمت دندانپزشکي در ايران، تعرفه دقيق دارد و مطمئن باشيد که براي تحت پوشش قرار گرفتن خدمات دندانپزشکي، بايد ابتدا ارزش نسبي خدمات را تعيين کنيم تا بيمه بتواند با توجه به ارزش نسبي خدمات، سطح پوشش بيمه را تعيين کند. به گفته جهانگيري، وقتي تعرفه انواع خدمات دندانپزشکي معلوم باشد، دست کم ميزان پرداخت عادلانه بيماران در دندانپزشکي هاي مختلف معلوم مي شود و همچنين مي توان در شوراي عالي بيمه سلامت به اين تعرفه ها استناد کرد.
    يکي از عمده وظايف شوراي عالي بيمه سلامت که سازمان نظام پزشکي از اعضاي اصلي آن به شمار مي آيد، تعيين تعرفه هاي درماني تحت پوشش بيمه است که اين کار در زمره تکاليف برنامه پنجم توسعه قرار دارد.
    جهانگيري خاطرنشان مي کند تاکنون مرحله اول تعرفه گذاري خدمات دندانپزشکي در شوراي عالي بيمه سلامت انجام شده است و تا سال 93 اين تعرفه ها به طور دقيق تعيين مي شود تا با استفاده از اين تعرفه هاي واقعي، گام بعدي براي پوشش بيمه دندانپزشکي انجام شود.
    البته اگر فرض کنيم تا سال 93 اين 500 خدمت دندانپزشکي، تعرفه گذاري شود، به هيچ وجه معلوم نيست گام بعدي براي گسترش پوشش بيمه دندانپزشکي در چه زماني اجرا خواهد شد؛ يعني منبع مالي معيني در ساز و کار وزارت بهداشت براي گسترش خدمات بيمه هاي دندانپزشکي گنجانده نشده است، بنابراين شايد خوشبينانه باشد که انتظار داشته باشيم با تعرفه گذاري کامل خدمات، بيمه فراگير دندانپزشکي بزودي در کشور اجرا شود.

Tags: بیمه دندان پزشکی, دندان پزشکی کودکان, اداره سلامت دهان, وزارت بهداشت
منبع:  جام جم 3864

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر