برخی پزشکان وقت ندارند بيمار را كامل معاينه كنند‎ ۲۱ آذر ۱۳۹۲

برخی پزشکان وقت ندارند بيمار را كامل معاينه كنند‎

مديركل نظارت بردرمان وزارت بهداشت گفت: برخي پزشكان خارج ازچارچوب، دارويا آزمايشي را به درخواست بيمار، تجويزمي كنند چون وقت ندارند بيماررا كامل معاينه كنند. اين كارخلاف قانون است وبايد پاسخگوباشند.سجاد رضوي درگفتگوبا فارس، درمورد اينكه برخي ازپزشكان تن به خواسته هاي بيمارمي دهند و داروهاي غيرضروري تجويزمي كنند، گفت: دربررسي شكايت هاي مردمي كه درسامانه1490 ثبت مي شود موردي ازاينكه بيماران ازپزشكان دراين زمينه شكايت داشته باشند، ثبت نشده است.وي ادامه داد: البته مردم معمولاً اطلاع ندارند كه تجويزغيرضروري دارو، قانوني نيست وازطرفي چون خودشان راضي به آن هستند شكايتي نمي كنند.رضوي گفت: اما اغلب شكايات دراين زمينه ازسوي مراجع تخصصي انجام مي شود كه به دنبال اين موضوع مشاهده كرده اند كه بيمار داروي بيشتري خواسته وپزشك آن را تجويزكرده است.مديركل نظارت بردرمان وزارت بهداشت تصريح كرد: اينكه پزشكان خارج ازچارچوب، دارويا آزمايشي را براي بيمارتجويزكند خلاف است وپزشكان فقط حق دارند دستوراتي را براي بيماردردفترچه بيمه ونسخه آنها تجويزكنند كه درروند تشخيص به اين نتيجه رسيده باشند.وي گفت: متاسفانه اين دست ازتخلفات درهردورشته عمومي وتخصص رخ مي دهد درحالي كه پزشكان مجازبه آن نيستند.
   

Tags: تجویز دارو, معاینه بیمار, نظارت بر درمان, وزارت بهداشت
منبع:  رسالت | فارس

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر