صدور پروانه مطب خاص؛ به ۹ گروه محدود شد ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

صدور پروانه مطب خاص؛ به ۹ گروه محدود شد

بر اساس اطلاعیه سازمان نظام‌پزشکی از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تشکیل پرونده‌های متقاضیان تبصره ۷ ماده ۱۳ بر اساس شرایط جدید انجام خواهد شد. طبق قانون مصوب ۱۳۶۲ مجلس، ضوابط اولويت انتخاب محل از طرف پزشک، همه ساله از طرف كميسيونی متشكل از دو نفر نماينده وزارت بهدارى، دو نفر نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالى به انتخاب وزراى مربوطه و يك نماينده نظام پزشكى به انتخاب هيأت مديره نظام پزشكى مشخص می‌شود.

ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی


از تاریخ 1/1/1395 تشکیل پرونده های متقاصیان تبصره 7 ماده 13 براساس شروط زیر امکان پذیر است. کلیه متقاضیان که دارای یکی از شرایط 1 تا 9 زیر هستند با مراجعه به نظام پزشکی شهرستان مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز، تشکیل پرونده داده تا پس از ارسال توسط نظام پزشکی شهرستان به دبیرخانه کمیسیون در نظام پزشکی مرکزی در نوبت طرح در کمیسیون قرار گیرد.
در صورت صدور رای مثبت پروانه ایشان صادر و به نظام پزشکی مربوطه جهت تحویل به ذینفع ارسال می گردد. در صورت صدور رای منفی، نتیجه به صورت مکتوب برای نظام پزشکی شهرستان مربوطه ارسال خواهد گردید.

بازنگری و اصلاح ملاک تعیین موارد خاص موضوع ذیل تبصره ۷ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب:
۱. پزشکان و دندانپزشکانی که با تایید شورایعالی پزشکی مبتلا به بیماری جسمی صعب‌العلاج می‌باشند، جهت تاسیس مطب در شهر محل تقاضا
۲. خانم‌های پزشک و دندانپزشک عمومی متاهل جهت اشتغال در مراکز بهداشتی درمانی دولتی (دانشگاهی) در شهر محل اشتغال همسر
۳. خانم‌های پزشک و دندانپزشک عمومی دارای پروانه مطب که به استناد ۲ سال سابقه کار مشروط به اقامت همسر، پروانه دریافت کرده‌اند و اکنون مطلقه یا همسرشان فوت گردیده است جهت تمدید پروانه مطب قبلی
۴. آقایان پزشک و دندانپزشک عمومی که همسرشان شاغل رسمی ادارات دولتی و یا کادر ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می‌باشند جهت اشتغال در مراکز بهداشتی درمانی دولتی (دانشگاهی) در شهر محل اشتغال همسر
۵. پزشکان و دندانپزشکان تک فرزند که سن یکی از والدین بالای ۶۵ سال یا دارای بیماری صعب العلاج به تایید شورایعالی پزشکی هستند، جهت اشتغال در مراکز بهداشتی درمانی دولتی (دانشگاهی) در شهر محل سکونت والدین
۶. خانمهای پزشک و دندانپزشک عمومی متاهل که خدمات قانونی را در مناطق ضریب دار گذرانده جهت تاسیس مطب در شهر محل اقامت همسر
۷. همسران شهدا و فرزندان جانبازان بالای ۵۰ درصد و فرزند آزادگان جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی، خیریه یا دولتی در پنج شهر غیرمجاز یا تاسیس مطب در شهرهای مجاز استان و در خصوص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد جهت تاسیس مطب در کلیه شهر‌ها
۸. پزشکان و دندانپزشکان دارای قیم نامه (از اداره سرپرستی وزارت دادگستری) با رعایت سایر مقررات مربوطه جهت اشتغال در مراکز بهداشتی درمانی دولتی (دانشگاهی) در محل قیمومیت
۹. پزشکان و دندانپزشکانی که در استخدام رسمی یکی از ادارات عمومی غیر دولتی می‌باشند جهت اشتغال در مراکز بهداشتی درمانی دولتی (دانشگاهی) سازمان یا نهاد مربوطه

 اطلاعیه‌ای نظام پزشکی در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۴، شرایط جدید اعطای پروانه به مشمولان تبصره ۷ ماده ۱۳


سیزده مورد شرایط خاص پیشین برای صدور پروانه دندان پزشکان - تبصره7 ماده 13
(از ابتدای سال 1395 به 9 مورد تقلیل یافته است)

شرایط عمومی :

1- داشتن پروانه دائم

2- عدم عضویت هیات علمی در دانشگاهها

3- متقاضی فاقد سایر موارد پروانه های آزاد و یا مشروط باشد.

4- مشمولین ضریب K تنها مجاز به اخذ فعالیت در محل خدمت تعهدات آموزشی می باشند.

بند1- پزشکان و دندانپزشکانی که با تائید شواریعالی پزشکی مبتلا به بیماری جسمی صعب العلاج میباشند، جهت تاسیس مطب درشهر محل سکونت
مدارک مورد نیاز: استعلام بیماری از شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت و تائید آن شورا

بند 2- خانمهای پزشک و دندانپزشک متاهل جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی، خیریه یا دولتی در شهر محل سکونت همسر
گواهی اشتغال به کار همسر یا استشهادیه محلی- اصل و تصویر سند ازدواج (صفحات زوجین و ملاحضات)- اصل و تصویر شناسنامه زوجین- اعلام نیاز از مرکز درمانی (خصوصی- دولتی- خیریه) *

بند 3- خانمهای پزشک و دندانپزشک عمومی دارای پروانه مطب به استناد بند (ب) تبصره9 که اکنون مطلقه و یاهمسرشان فوت گردیده است جهت تاسیس مطب در شهرمحل سکونت (بادارا بودن 2 سال سابقه کار قانونی قبل از طلاق یا فوت همسر)
اصل و تصویر شناسنامه متقاضی- اصل و تصویر طلاق نامه (در صورت مطلقه بودن)- اصل و تصویر گواهی فوت همسر (درصورت فوت همسر) – مدارک دال بر تائید محل سکونت(استشهاد محلی به تائید محضر)- گواهی مبنی بر دایر بودن مطب

بند 4- خانمهای پزشک و دندانپزشک متاهل که همسرشان کادر ثابت نیروهای مسلح و کارکنان رسمی یا پیمانی دولت و یا بازنشسته می باشند جهت تاسیس مطب در محل سکونت همسر و در مورد پزشکان و دندانپزشکان مرد که همسرشان شاغل رسمی ادارات دولتی و یا کادر ثابت نیروهای مسلح می باشند جهت اشتغال در مراکز درمانی(خصوصی، خیریه یا دولتی) درپنج شهر غیر مجازو یا تاسیس مطب درشهرهای مجاز
گواهی اشتغال به کار همسر از نیروی انسانی یا امور اداری محل کار- آخرین حکم استخدامی همسر- اصل و تصویر شناسنامه زوجین- اصل و تصویر سند ازدواج
اعلام نیاز از مرکز درمانی (پزشکان و دندانپزشکان مرد) *

بند 5 - پزشکان و دندانپزشکان فارغ التحصیل خارج از کشور که از ارز دولتی استفاده نکرده اند جهت تاسیس مطب در شهر محل سکونت (پروانه دائم تا پایان سال 84 اخذ شده باشد)
نامه امور دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص کشور محل فارغ التحصیلی وگواهی عدم استفاده از ارز دولتی به همراه گواهی تعیین وضعیت نیروی انسانی

بند 7- پزشکان و دندانپزشکانی که یکی از اعضاء اصلی خانواده (پدر- مادر- همسر- فرزند ) دارای بیماری صعب العلاج با تائید شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت و یا سن یکی از والدین بالای 60 سال باشد جهت تاسیس مطب در مناطق مجاز یا اشتغال در مراکز درمانی خصوصی، خیریه و یا دولتی پنج شهر غیر مجاز و در صورت تک فرزند بودن (با رعایت شرایط بالا) تاسیس مطب در شهرهای غیر مجاز محل سکونت پدر و مادر
اصل شناسنامه والدین یا همسر یا فرزند (با توجه به بیماری هر کدام) اصل و تصویر سند ازدواج (درصورت بیماری همسر) گواهی بیماری به تائید شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت – اعلام نیاز از مرکز درمانی (در صورت تقاضا جهت 5 شهر غیرمجاز کشور) *

بند 8- پزشکان و دندانپزشکان ذکور که همسرشان در یکی از دانشگاههای شهر محل سکونت همسر، دانشجو باشد جهت تاسیس مطب در یکی از شهرستانهای مجاز یا اشتغال در یکی از مراکز درمانی خصوصی، خیریه یا دولتی در مناطق غیر مجاز
اصل و تصویر سند ازدواج- اصل و تصویر شناسنامه زوجین- گواهی اشتغال به تحصیل همسر از بالاترین مقام دانشگاه- اعلام نیاز از مرکز درمانی (در صورت درخواست در شهرهای غیر مجاز) *

بند 9- خانمهای پزشک و دندانپزشک عمومی متاهل که خدمات قانونی را در مناطق ضریب دار گذرانده اند جهت تاسیس مطب در شهر محل اقامت همسر
اصل و تصویر سند ازدواج- اصل و تصویر شناسنامه زوجین- گواهی اشتغال به کار همسر یا گواهی استشهادیه محلی به تائید مراجع رسمی (کلانتری محل- محضر- شورای اسلامی محل سکونت)

بند 10- همسران شهدا و فرزندان جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان جهت اشتغال درمراکز درمانی خصوصی، خیریه یا دولتی در پنج شهر غیر مجاز یا تاسیس مطب در شهرهای مجاز استان و در خصوص فرزندان شهدا جهت تاسیس مطب در کلیه شهرها.
اصل و کپی کارت یا معرفینامه از بنیاد شهید یا بنیاد جانبازان یا امور آزادگان نامه اعلام نیاز از مرکز درمانی (در صورت درخواست در شهرهای غیر مجاز کشور) *

بند 11- پزشکان و دندانپزشکانی که طبق مندرجات شناسنامه به شرح ذیل بومی شهر مورد درخواست شناخته شود (پدر،مادر، خود متقاضی و یا همسر ایشان سه نفر از 4 نفر مذکور متولد آن شهر باشند) با کسب حداقل 250 امتیاز برای پنج شهرغیر مجاز و بدون کسب امتیاز برای مراکز درمانی شهرهای مجاز و یا تاسیس مطب در شهرهای مجاز استان مربوطه .
اصل و تصویر شناسنامه بستگان درجه اول مورد اشاره (در خصوص همسر، اصل و تصویر سند ازدواج مورد نیاز میباشد) گواهی سوابق قانونی کار جهت محاسبه امتیازات- (در صورت تقاضای یکی از پنج شهر غیر مجاز کشور). اعلام نیاز از مرکز درمانی جهت شهرهای غیر مجاز بدون ارائه 250 امتیاز .

بند12- پزشکان و دندانپزشکان دارای حضانت نامه فرزند(بانوان) و یا قیم نامه (از اداره سرپرستی وزارت دادگستری) با رعایت سایر مقررات مربوطه جهت تاسیس مطب در محل قیومت با استشهاد محلی به تائید محضر
اصل و تصویر قیم نامه اداره سرپرستی وزارت دادگستری - اصل و تصویر شناسنامه والدین یا فرزندان یا خواهر و برادر(حسب مورد)

بند13- پزشکان و دندانپزشکانی که در استخدام رسمی یکی از ادارات عمومی غیردولتی میباشند جهت اخذ مجوز تاسیس مطب و اشتغال دربخش خصوصی درشهرمحل خدمت
اصل و تصویرآخرین حکم استخدامی- گواهی اشتغال به کار و عدم نیاز خارج از ساعت اداری به امضاء بالاترین مقام مجازمحل خدمت


Tags: سازمان نظام پزشکی, پروانه مطب
منبع:  ایردن | سازمان نظام پزشکی

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر