Feel free to share this newsletter with your family, friends and co-workers!
IRDEN Submit | Subscribe | Unsubscribe | IRDEN policy
اشتراک یا قطع اشتراک
| اظهارنظر درمورد این خبرنامه
اسفند نامه 1388 دندان پزشکی ایرانیان

اسفند نامه 1388 دندان پزشکی ایرانیان

اسفند در فرهنگ ایرانی با نام های "آرمیتی"، "اسپندر"، "سپندار مذ"، "سفندارمذ"، "اسفندارمذ"، و به تخفیف "سپندار" و "اسفند" ذکر شده که صفت و به معنی پاک و مقدس است. "ارمئتی" به معنی عشق و علا‌قه بي‌قيد و شرط، بردباری و سازگاری است و در پهلوی خرد کامل ترجمه شده است.
Esfand اسفند نامه 1388 دندانپزشکی ایرانیان
الهه سپنتا (اسفند یا اسپندارمز) پشتيبان مادر زمين و محافظ چوپانان و كشاورزان است. سپندارمذ دختر اهورامزدا خوانده می شده که موظف است همواره زمین را خرم، آباد، پاک و بارور نگه دارد. در اعتقادات ایرانیان باستان، هر که با کشت و کار، خاکی را آباد کند، خشنودی خداوند را فراهم کرده و آسایش در روی زمین سپرده به دست اوست. زمین خود نماینده این ایزد بردبار و شکیبا و مظهر وفا، اطاعت، صلح و سازش است. بیدمشک گل مخصوص اسفند است.
دندان پزشکی کشور نیز چون هوای فصل، آماده ی بهار می شود. انجمن دندانپزشکی پرشورتر از گذشته، در تدارک برگزاری کنگره پنجاه است.
وب سایت انجمن
نیز تکانی خورده و فعالیت های خوبی را آغاز کرده که امیدوار به تداوم آن هستیم. رادیولوژیست های دهان و فک و صورت در سکوت، کنگره دوم خود را برگزار کردند و همکاران پزشک آن ها در اعتراضیه ای، دیگرهمکاران را مجاز به داشتن رادیوگرافی در مطب خود ندانسته و آن را غیرمجاز دانستند، سخنی که رادیولوژیست های دهان را خوشحال و دیگر متخصصین را گله مند و ناراحت می کند . دانشکده تهران در صدد برگزاری جشن هفتاد و پنج سالگی دانشگاه تهران است و هفته دوم اسفند برنامه هایی دارد. سیزده اسفندماه نیز چشم براه اندیشمندان حرفه هستیم تا باطرحی نو درجهت اصلاح ساختار انجمن، اقتدار حرفه ای خود را تحکیم و تضمین کنند. درپایان هفته اول اسفند جشنواره شهید هدایت برگزار می شود که معلوم نیست چرا دکترهای مدیر این جشنواره اصرار دارند این "دانشجو" ی ایثارگر را "دکتر" مطرح کنند، در حالی که خود او در سال دوم دانشکده "شهادت" را بر "دکتر "شدن ارجح دانسته است! دانشجویان دندان پزشکی یزد 12 تا 14 اسفند جاری میزبان دومين همايش پژوهشي دانشجويان دندان پزشكي خواهند بود. دانشگاه علوم پزشکی ایران به کمک شهرداری تهران رفته تا در سال آتی سمینار جدیدی تحت عنوان سلامت شهری برگزارکنند که در آن "سلامت دهان" هم گنجانده شده است. روابط عمومی وزارت بهداشت هم در اطلاعیه ای گفت که طبق آیه قرآن باید منصب ها به اهلش واگذار شود.
برای همه همکاران آرزوی شادابی دارم.


در انتظار یک چهارشنبه سوری شاد و بهاری بهتر از هرسال،
پویا - مدیر ایردن
[email protected]

جستجوی دکتر دندانپزشک، پیرادندانپزشک و موضوعات دندانی در ایردن

Gonbad_Kavous گنبد کاووس
بزرگ ترین برج آجری جهان . آرامگاه کیکاووس پسر وشمگیر – شهر گنبد کاووس
ابو علی پور سینا، پزشک نام دار، زمانی که در این شهر وزیر بود، کتاب معروف قانون را به پایان برد
در حال بارگذاری برای پخشدرمان اندو - پریو
اصلاح پرفوریشن محل انشعاب مولر اندو شده

Basij, Fatemeh دکتر فاطمه بسیج - دندانپزشک
گزارشی است از یک مورد ترکیب درمان رتروفیل و باز سازی هدایت شدة بافتی که برای درمان پرفوریشن ریشة مزیوباکال دندان مولر اول فک بالا استفاده می شود.
کیس پس از فلپ، تحت درمان رتروگرید، فیلینگ گردید. ریشة مورد نظر تحت درمان با تتراسیکلین قرار گرفته و دفکت استخوانی ایجاد شده به وسیلة استخوان خشک فریز شده جسد انسانی پوشیده و در نهایت سوراخی که به وسیلة جراحی ایجاد شده بود، به وسیلة ممبران پوشیده شد.
انتظار ترمیم نمی رفت ولی زمانی که 7 ماه بعد، ناحیة جراحی برای خارج کردن ممبران باز شد، ناحیه به طور کامل با استخوان پوشیده شده بود. 15 ماه بعد از جراحی، در معاینات بالینی و رادیولوژیک ناحیه، مشکلی مشاهده نشد و در نهایت دندان به عنوان پایه بریج ثابت مورد استفاده قرار گرفت. ...


اولین دندان پزشک
و اولین سند قرارداد دندان پزشک

Kafie, Rafi دکتر رفیع کافیه - دندانپزشک
دندانسازی وکشیدن دندان در ایران نیز مانند دیگر کشورها، در ابتدا به دست دلاک ها انجام می گرفت که علاوه بر این، به شکسته بندی ،حجامت وآرایش گری نیز می پرداختند. با توجه به تاریک بودن راه دست رسی به کلیة منابع تاریخ پزشکی در کشور و گاه نبود اطلاعات تاریخی و اسنادی معتبر، آن چه به نظر می رسد درست تر باشد، معرفی و استفاده از قدیمی ترین مطالب در یک زمینة خاص است. عبدالله مستوفی درکتاب خود به این موضوع اشاره کرده و نوشته است :
" دندانسازی در ایران هیچ نبود. اطبا و جراح ها به معالجة لثه می پرداختند و اگر حاجتی به دندان کشی پیدا می شد به دستور طبیب، سلمانی ها، به این کار می پرداختند. ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به فرنگ، یک نفر دندانساز هم به ایران آورد ...


دو مجمع عمومی در یک سال، اساس نامه چه می گوید؟
Iraj_Keipour_Dentist.png
همکاران گرامی. اگر قرار بود مختصر و مفید و برا به نتیجه گیری روند برگزاری مجمع عمومی عادی 24 دی ماه 1388 انجمن علمی دندان پزشکان عمومی ایران بپردازم، می بایست می گفتم: بر مبنای شناختی که از کار دیوان عدالت اداری داریم، تاکید زیادی که این دیوان بر کار قانونمندانه دارد و رای های قاطعی که تا کنون از آن دیده ایم، دیوان عدالت اداری رای به ابطال برگزاری و مصوبات این مجمع و انتخابات آن خواهد داد. اما من یک دندان پزشکِ گزارش گر عضو انجمن علمی دندان پزشکان عمومی هستم و می خواهم فرایندی را که به چنین سرنوشتی گرائید، برای همکارانم و آنانی که در آینده، تاریخ فعالیت انجمن های دندان پزشکان را خواهند نوشت، بازگو و ثبت کنم....


همکاران هوشیار باشید!
دکتر کامران آقاجانی


دندانپزشکان مراقب باشید
طی هفته گذشته با دو پرونده رو به رو شدم که هر دو به ترتیبی به پزشکان بی گناه مربوط می شدند. به این دو مورد توجه نمایید:
1) فردی ضمن جعل مهر نظام پزشکی یک اونکولوژیست اقدام به صدور داروهای شیمی درمانی می کند و ضمن تهیه مدارک تقلبی (پاتولوژی) اقدام به تهیه این داروها با تعرفه های دولتی در شهرستان های مختلف کشور می کند.
2) در شهر تهران همکار دندان پزشکی با یک آگهی در روزنامه مواجه می شود که یک درمانگاه در حال تأسیس، تعدادی دندان پزشک را به همکاری دعوت می کند ...سمینار ارتقاء جایگاه انجمن دندانپزشکی ایران و نیازهای ساختاری
پنج شنبه 13 اسفند 1388

حضور محترم اعضای جامعه دندان پزشکی کشور
با استعانت از یگانه هستی، در راستای تصمیم مجمع عمومی انجمن دندانپزشکی ایران و به دنبال مباحث مطروحه طی 2 سال گذشته، هیات مدیره انجمن کمیته ای را جهت بازنگری اساسنامه و جمع بندی مباحث مربوط به تغییرات ساختاری انجمن تشکیل داده است. کمیته مذکور درنظر دارد جهت استفاده از نقطه نظرات تمامی دندانپزشکان عضو، سمینار یک روزه ای را در تاریخ 13 اسفند 1388 برگزار نماید.
بدینوسیله از حضور تمامی شما همکاران گرامی خصوصاً مؤسسین، رؤسا و اعضای هیأت مدیره سابق جامعه و انجمن دندانپزشکی ایران و شعب مربوطه، رؤسا و اعضای هیأت مدیره انجمن های علمی و تخصصی، روسا و اعضای هیأت علمی دانشکده های دندانپزشکی کشور و سایر اساتید، پیش کسوتان و صاحب نظران، جهت حضور در این سمینار دعوت به عمل می آورد. آن دسته از عزیزانی که مایل به ارائه سخنرانی (حداکثر به مدت 15 دقیقه) هستند می بایست خلاصه مطالب خود را صرفاً در چارچوب موضوع سمینار و ارائه راه کارهای مناسب حداقل در یک برگ آ4 و به صورت تایپ شده تا تاریخ دهم اسفند 1388 به آدرس دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.
ضمنا برای انجام پیش بینی لازم جهت مکان و پذیرایی ناهار خواهشمند است حضور خود را بوسیله تماس با شماره تلفن 9- 88289256 و یا ارسال پیام کوتاه (SMS) به 20001044 اعلام فرمائید.
با شایسته ترین احترامات
کمیته بازنگری اساسنامه انجمن دندانپزشکی ایران

1388/11/21
برای شنیدن سخنان جلسه قبل، لطفاًروی تصویر زیر کلیک کنید
سمپوزیوم "هم اندیشی حل مشکلات حرفه ای"کنگره 49انجمن دندان پزشکی ایران

چرا در شماره آینده مقاله ای از شما منتشر نشود؟ همین الان دست به کار شوید و مطالب مرتبط با دندان پزشکی خود را برای استفاده همکاران و علاقمندان دندانپزشکی برای ایردن بفرستید! برای ارسال هرگونه مطلب یا مدرکی جهت انتشار درماهنامه علمی- صنفی دندان پزشکی ایرانیان، لطفاً اینجا کلیک کنید.
کنگره 2 انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورتشركت تصفيه آب فراشمس 

زیباسازی دندان ها بدون ارتودنسی - دکتر مهدی یزدان پناه


سالروز تولد همکاران مبارک باد

سالروز تولد تعدادی از همکاران دندان‏پزشک در اسفند ماه است. ضمن تبریک تولد این عزیزان، آرزوی طول عمر توأم با نشاط برای همه ی آنها داریم.

سالروز تولد همکاران دندان‏پزشک
برای ارسال مشخصات خود و یا دندان‏پزشکان و حرفه ای های دندان‏ پزشکی که می شناسید، لطفاً اینجا کلیک کنید.
لطفاً این خبرنامه را برای حرفه ای های دندان پزشکی که می شناسید ارسال بفرمایید
Please feel free to share this Newsletter with all DENTAL PROFESSIONALS whom you know
irden ایردن
خانه | درباره ما | قوانین و شرایط | تماس با ما
2009-2004 Irden Foundation. All rights reserved
IRDEN Submit | Subscribe | Unsubscribe | IRDEN Policy
ایردن متعلق به شماست
لطفاً نظرات و پیشنها
دهای خود را درمورد این خبرنامه از طریق فرم زیر برای مدیران نشریه ارسال کنید
نظرات شما موجب دلگرمی دست اندرکاران و ارتقاء کیفیت ماهنامه های بعدی خواهد بود

Name نام*
Email رایانامه*
Message پیام *
کپچا
CAPTCHA
حروفی که در تصویر می بینید را تایپ کنید*نظرات:
معمولا خبرنامه ها وقتی بیات می شن به دست ما میرسند اینکه اسفندنامه اول اسفند بدست ما برسه ما رو بدعادت نکنه
دکتر ناهید ایرانی
باسپاس از شما همکار خوب که با اظهارنظر خود توجهتان را به ایردن اعلام می کنید، خبرنامه ها همه تقریباً همزمان برای کاربران ارسال می شود اما همان طور که در شماره قبل عرض کردم زمان انتشار را از پایان هرماه به ابتدای ماه تغییر دادیم.
راجع به مطلب اسفند که خوب تهیه شده است باید اضافه کنم که برنامه هفتادوپنجمین سال دانشکده برای هفته دوم اسفند پیش بینی شده است. در اسفند نامه بجابود اگر از چهارشنبه سوری هم یادی می شد
ارادتمند  افتخاری
با سپاس از شما، هردو مورد تذکر شما اصلاح شد
خاطره زیبایی از دکتر فریبا کرامت، همکار ایردن: دبیر ادبیات من در گنبدکاووس و تحقق دو آرزویم: پزشکی و معلمی