در حال بارگذاری برای پخش

این شماره پیام ایردن، به مناسبت هشتاد و هشتمین سالگرد میلاد دکتر محمد علی افتخاری به ایشان تقدیم می شود.

ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان


پیام ایردن
پیام ایردن | پایگاه دندان پزشکی
شماره ۲۹ ، مهر ۱۳۹۰ . September 2011
آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن
فهرست

آلبوم های دندان پزشکی

پزشک آنلاین، بزرگ ترین شبکه پزشکی آنلاین به زبان فارسی

پزشک آنلاین

تصفیه آب اسمز معکوس, مخزن یونیت دندانپزشکی

شرکت تصفیه آب فراشمس

دکتر محمد علی افتخاری | دندان پزشک

نامه های دکتر افتخاری

آلبوم عکس های دکتر محمد علی افتخاری | دندان پزشک

آلبوم ها

پیش فروش کتاب های دکتر امیر اسماعیل سندوزی | دندان پزشک

سخن پویا
IRDEN | ایردن | سخن ماه - شهریور ۱۳۹۰

دکتر محمد علی افتخاری

دندان پزشک | کارشناس حقوق
متولد ۲ آبان ۱۳۰۲ در مشهد
مؤسس جامعه دندان پزشکی ایران با طراحی دکتر حسین نواب و با همراهی هشت همکار دیگر در
۲۴ دی ماه ۱۳۴۱
«زمان، مقوله مفقود»

سخن پویای ماه گذشته، واکنش های دل‌گرم کننده ای داشت، به آنها خواهیم پرداخت.
ماه مهر، سرآغاز پاییز، بهارعرفا، هم دارد می رود. شاید با این تکرار، مِهر را بیاموزیم و در خود نهادینه کنیم. واژه "مهر" هم به معنی خورشید است و هم مهربانی، که نوعی احساس غریزی و از فضایل انسانی است. درجایی خواندم که احساسات، چه غریزی و چه اکتسابی، نتیجه کُنش و واکُنش های دوطرفه مغز" Brain "و بدن است. یک منظره زیبا، یک بوی خوش، یک آهنگ دل نشین و یک دیدار دوستانه، کُنش و واکنشی دوسویه ایجاد می کند که تظاهرات آن دل انگیز وشادی آفرین است. دررفتار (کُنِش) های خشن مانند عصبانیت، اهانت و ارعاب، واکنش های ما تدافعی و پرخاشگرانه است. دامنه گروه بندی هردو نوع از احساسات بسیار گوناگون و واکنش های ما دربرابر هرکُنِشی چه پنهان مانند حسادت ونفرت و چه آشکار مانند وَجد و سرور و خنده و تغییرات شیمیایی - فیزیکی تحریکات احساسی، ازگفتگوی ایردن به دور است.

نکته مورد توجه این است که وقتی این احساسات دست آویز و بهانه ای برای فکر سیال و سرکش ما می شود، در پس زمینه رفتاری ما چه نقشی بازی می کند؟ در درون ما چه می کند و چه می گذرد؟ فکر وخیال برچه مرکبی سوار می شوند تا روز و حال ما را دگرگون کنند و ما را بشورانند؟ اگر بر فکر و خیال مسلط نباشیم به روزمان چه خواهند آورد؟ گاهی دامن این تجاوز فکری، از بی خوابی تا خود کشی و قتل نفس پیش می رود! گاهی، خیال، رنگ خشنِ تعصب و بی آبروشدن برآن می پاشد و پشت دفاع از ناموس و حثیت، سنگر می گیرد و زمانی مثل خوره به جان ما می افتد، خواب و خوراک مان را برهم می ریزد و به رنج و دردِ ما می فزاید!

درتمامی این مواردِ گسترده و قابل مطالعه و بررسی دقیق، که بنابر ضرورت زمان محدودی که دراختیار داریم، ناگفته می گذاریم ومی گذریم، اشاراتی لازم است:
اول: خیال در رَدای فکر، تسلیم من ناخود اگاه ما که منییت اش می نامیم، قرار می گیرد، منییتِ" من موذی" یِ ما، شانس ظهور و نقش آفرینی می یابد و تا جایی که توان دارد می تازد و می آزارد! قابل گفتن است که این من موذی، از انجام رذایل اخلاقی هم ابایی ندارد. منظور از این اشاره گذرا، شناخت "من موذی"نیست که در روان شناسی عمومی بحث کش‌داری است. بلکه توجه دادن همکاران به این منم زدن ها وخود برحق بینی های کاذب است که روزانه درسیاست وکیاست وساخت وبافت اجتماعی خودمان می بینیم و از کنارش می گذریم و حال، با روشی که از گفتار پیشین پیشنهاد شد، با کنار گذاشتن فکر وخیالِ لِجام گسیخته، می خواهیم نوعی خودشویی و نظافتِ روانی داشته، با شناخت روش کار"منییت" خود، از گزند روانی آن در "لباس فاخرفکر" مصون بمانیم.
دو: به عمد، نوشتیم لباس فاخر فکر! اندیشه و فکر، بازدهِ مغز و توده خاکستری داخل جمجمه سر نیست! مقوله مهم و ارزشمند، آمیزه ای از آگاهی، دانش، روشنفکری، روشن بینی، هوشیاری و هوشمندی انسان، در ارتباط با آگاهیِ حاکم برهستی ”Global consciousness” است، که اگر در اختیار انسان باشد و شخص از این عامل مهم، سازنده و خلاق، استفاده هنجار ببرد، چیزی شبیه دانش بشری که پنی‌سیلین شفا بخش وباروت ونیروی اتم را می سازد می شود. ولی، نتیجه همان اندیشه یا دانش و فکر را اندیشه وفکر دیگری برای کشتن انسان و خرابی به کار می گیرد. درمورد توقف فکر، بنا برتماس دوستی که ایردن را به مخالفت با فکر متهم کرده بود توضیح داده شد، تا فرق فکر سازنده با فکر مخرب وقیاس کننده، اندکی مشخص تر شود.
سه: دوستی دیگری پرسیده بود: "من، بی گذشته شخصیتی و بی آینده هدفی ندارم. توقف زمان که در برگیرنده شخصیت فردی و آینده من است، برای من موضوعی ارزشمند و پربها است ..."
ایردن دراین ماه توضیح داده که زمان مقوله ای فرضی و ذهنی است و فاقد توان ارزش و بها گذاری. اگر ارزشی برای «زمان» وجود داشته باشد، درهم اکنون حال است. دیروز دیگر نیست وفرا از راه نرسیده، اگر هم برسد دیگر فردا نیست، اکنون است. علاوه براین، به درسی ازگذشته به نام "تجربه" ونگاه به آینده به نام "برنامه ریزی" و"هدف سازی" اشاره شد. درمورد "شخصیت فردی" هم مفصل گفتگو خواهیم کرد. اشاره ای کنیم و بگذریم که فرد دربستر اجتماع است که شخصیت می یابد و.مورد قضاوت قرار می گیرد. باز گردیم به پیام ماه:
سیذرتا، محقق پنچ قرن قبل از میلاد مسیح، پس ازهفت سال اندیشه وجستجو، براین باور است که بزرگ ترین مشکل انسان، رنج و درد(روانی) اوست. به عبارت دیگر، در ۲۵۰۰ سال قبل، بشر همچنان احساس بدبختی وتیره روزی می کرده است. او درمی یابد که این رنج و درد انسانی، زاییده کژ اندیشی ها، زیاده طلبی ها، حرص و آز و در نهایت تفکر قیاسی- به اصطلاح، تعقل عقلانی، منطقی و فراگیر و بی اختیارِ خیال وفکر- است. می گوید"آرامش وسلامت روان نوعی روشن بینی “Enlightenment”، بر اثر کنترل و توقف باورهای به ظاهرعقلانی، ولی در واقع، گژاندیشی های خیالی است".

جالب این که او از راه شناخت هستی و بافتِ به هم پیوسته تمامی عناصر جهانی (از ریزذرّه اتمی تا کهکشان های بی نهایت گستردۀ هستی، که علم نوین توانسته بیابد)، درحد دانش آن زمان آگاه بوده و درمی یابد که "انسان به صورت منفرد و مجرد، دراین گردونۀ به هم پیوستۀ جهانی، نمی تواند زیست کند! بلکه در زمینه حکمت و آگاهی، کل هستی است که آرامش می یابد". این دست‌آورد ساده ای نیست! می گوید:
"اگر خودمان را به آگاهیِ هستی بسپاریم و از قید گذشته و فریب آینده در گذریم، در دامن هوشیاری جهانی قرار خواهیم گرفت. رستگار و رها خواهیم شد." درجای دیگر باور دارد "هرگاه از قید زمان رها شویم، در دامنه رستگاری خواهیم بود." این رها شدن همان است که ایردن با شما، درماه گذشته، درمیان گذاشت: فکر و خیال را اول متوقف کنیم تا بتوانیم برآن مسلط شویم. نگذاریم فکر، گذشتۀ دردناک یا کمبود های قیاسی مرتبط با گذشته را برایمان زنده کند و یا ما را نگران نیامده ها کند. بودن درهم اکنونِ زمان رخ می دهد. توقف زمان یعنی در هم اکنون زمان زیست کردن، اکنونی که دراختیار ماست . نه به گذشته تکیه دارد ونه نگران آیندۀ نیامده است. توجه داشته باشیم که آموختن تجربه از گذشته و برنامه ریزی برای آینده، فقط در اکنون حال ممکن است.

سؤال این است که آیا با این ها: "تجسم زمانی"، "بازگشت به گذشته"، "نگاه به آینده"، "تهاجم وتجاوز فکری"، باید ساخت وکنار آمد و یا از بُن و ریشه کَند و به دورشان انداخت؟
روان شناسی سنتی، روشی دوگانه دارد، ولی باور امروزین، "همۀ علوم انسانی باهم برای زیست بهتر"، علم را به خدمت می گیرد و می گوید باید این قیود را از بُن کَند و به دور انداخت. برای گذر از قید زمان، شاید لازم باشد تا زمان را شناخت.

در فشرده و ساده گویی،"زمان- فضا" (بعد چهارمی که آلبرت انشتین بر سه بعد نیوتونی طول وعرض وعمق وارد و ثابت کرد که مقوله ای نسبی و ذهنی بوده و وجود خارجی ندارد) امری قراردادی و ساخته و پرداخته ذهن پویای بشر است. موضوعی که در سایر کُرات و کهکشان هایی که انسان در آن ها نیست، معمول و رایج نیست!" امروزه زمان قیدیست که بشر ساخته و بر پای خود بسته تا با آن گذر عمر را بسنجد. بَند و گره ای که با دست بازش نمی کند تا از آن استفاده کاربردی مفید کند، بلکه، گاهی، گره را با دندان باز می کند و به جای گره، مانند موش، پای خود را می جَوَد تا بقیه عمر لنگ لنگان راه برود! مقوله ای نسبی، ذهنی که وجود خارجی نداشته و به ظاهر آغاز و پایانی ندارد، ولی برای هر انسانی مقطعی از زمان، بین تولد ومرگ است! به قول رایج The time is NOW!”" زمان همین لحظه اکنون است.

آینده وقتی درک و فهم می شود که فرا برسد. لحظه ای که "اکنون" می شود می تواند ارزش داشته باشد. بنا بر همین استدلال، قید زمان در لحظه ای دیگر، دیگر نیست! به گذشته پیوسته است. مولانا می گوید"صوفی در بند زمان نیست، در اکنون حال است و با زمان کاریش نیست"باورمندان خاور دور هم می گوید "زمان تنها مانع در راه استوار رستگاریست.

سؤال شاید این باشد که چگونه می توان به بی زمانی رسید! در هم اکنون غوطه خورد ولی درآن غرق نشد؟
درپیام دیگر ایردن به زمان بی زمانی خواهیم پرداخت. زمانی که درآن مقطع از زمان، جوان شانزده ساله ای با سؤالی نظم فیزیک نیوتونی جهان را واژگون می کند و جهان مادی را به جهانی غیرمادی که نه ماده نه انرژی و هم ماده وهم انرژیست تبدیل می کند. تا"زمان بی زمانی" با ما باشید.

موفق باشید.
امیر و پویا
pouya@irden.ir

مصاحبه ایردن با دکتر محمد علی افتخاری, دندان پزشک
برای ملاحظه آوانماهای مصاحبه با دکتر، روی تصویر بالا کلیک کنید

دکتر محمد علی افتخاری، دندان پزشک- کارشناس حقوق کتاب تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383
دکتر ایرج فاضل: مجموعه حاضر را همکار محترم و علاقمند جناب آقای دکتر افتخاری با صرف وقت و زحمت فراوان آماده کرده اند که حداقل بخشی از تاریخچه دندان پزشکی معاصر ایران را پوشش می دهد. ضمن تشکر و ارج نهادن به زحمات ایشان امیدوارم سایر همکارانی که دستی به قلم دارند با اقداماتی مشابه اطلاعات خود را به صورت مکتوب ارائه فرمایند تا به تدریج مجموعه های کاملتری از سیر تحول پزشکی معاصر تهیه و در اختیار عموم قرار گیرد
بالای صفحه

دکتر محمد علی افتخاری، دندان پزشک

کارنامه ده ساله جامعه دندان پزشکی ایران
در سال 1351، دهمین سال فعالیت جامعه دندان پزشکی ایران، دکتر محمد علی افتخاری که نه تنها در تأسیس آن گام های مهم اداری و قانونی را برداشته بودند، بلکه در همه این سال ها، در جزء جزء فعالیت ها به طور کامل خود را وقف پیشرفت آن کرده بودند، گزارش جامع حاضر را به رشته نگارش و چاپ در آوردند. در این گزارش، تا حد ممکن ایشان همه فعالیت های آن تشکل را ظرف ده سال ذکر کرده و بنا به نیاز روز، از مدیران سیاسی روز نیز به نیکی یاد کرده اند. گفتار نیک و رفتار شایسته و سنجیده ایشان و همکاری بی دریغ و صمیمانه اعضای جامعه، در همه مراحل کار جامعه دندان پزشکی ایران، توانست به پیشرفت فراوان رشته دندان پزشکی در کشور کمک شایانی نموده و حتی مدیریت آن الگوی ایجاد و پیشبرد کار های تشکل هایی چون سازمان نظام پزشکی و انجمن های بسیاری قرار گیرد.
بالای صفحه
دکتر محمد علی افتخاریمجله جامعه دندان پزشکی ایرات- 24 دی 1346این نشریه یکی از خبرنامه های چاپی جامعه دندان پزشکی ایران است که در پنجمین سال بنیانگذاری جامعه انتشار یافته است.در این نشریه که در ایام روز و هفته دندان پزشکی (هفته آخر دی ماه) انتشار یافته، بیش از همه به اهمیت بهداشت دهان و اقداماتی که جامعه دندان پزشکی در مسیر ارتقاء شرایط بهداشت دهان برداشته اند پرداخته شده است. در بخش زیادی از نشریه، به اخبار فعالیت های نمایندگی های جامعه در شهرستان های مختلف برداخته است. تعداد صفحات نشریه 90 صفحه بوده است.
بالای صفحه


دکتر محمد علی افتخاری در میان مؤسسین جامعه دندانپزشکی ایران 1342


بخش ویژه کتاب های دکتر امیر اسماعیل سندوزی


موسسین جامعه دندان پزشکی ایران, دکترحسین نواب, دکتر اکبررشتیان, دکترموسی باکی هاشمی, دکترآلفرد آوانسیان, دکتر سمیع وهاب پور, دکترشمس الدین تابش، دکترارسلان تاج, دکترآرنولد برناردی, دکتراصغرحداد, دکترمحمد علی افتخاری
دکتر امیر اسماعیل سندوزیچهارم آبان، تولد دکتر افتخاریدکتر امیر اسماعیل سندوزی | دندان پزشک

این آقای دکتر افتخاری که با یک دست چند هندوانه ایوان کیفی* را نه تنها بلند کرده بلکه راه 88 ساله ای را هم با دست پُر و زیر بغل پرتر پیموده تا به این جا رسیده و رسانده اند. تصور می کنم و امید وافر دارم که این طور که ایشان دارند استوار می روند و می پیمایند، این هزار و سیصد را به هزار و چهارصدی، که در راه است، به سلامتی و هم چنان هندوانه های متعددی بر دست وصل فرمایند.
بالای صفحه
دکتر آیرج کی پور | دندان پزشک

بلندگوی صداقت و درست کرداری هیئت مدیره و فعالان انجمن که از راه آن اطلاعات لازم را به همه اعضای انجمن می رساند و با بررسی کارهای در دست اقدام و کار انجام شده، اعضای جدیدی را فعال و بر توان انجمن می افزاید، یک خبرنامه هفتگی است که از تیغ ممیزی و فشار سانسور های مصلحت گرایانه مدیران به دور و آیینه تمام نمای دیدگاه‌های اعضای انجمن باشد و به زبان دیگر حلقه ارتباط متقابل هیئت مدیره 9 نفره با ده ها هزار دندان پزشکی باشد که به انتخابات نیامدند و حدود هزار نفری که در انتخابات رای دادند.
بالای صفحه
دکتر حوریه رحمانیان, داستان ققنوسداستان فشرده ققنوسدکتر حوریه رحمانیان | دندان پزشک
داستان مینی مال (فشرده) از یک دندان پزشک که به یکی از غم های کوچک مطب داری اشاره می کند.
اول مرد آمد. با چند قدم فاصله زن. از مرد پرسیدم: شما معاینه دارید؟ مرد گفت: نه. به زن اشاره کرد که روی صندلیِ یونیت بخوابد تا معاینه اش کنم...
دکتر حامد اسماعیلیون، دندان پزشکداستان | دکتر داتیس- قسمت ششمدکتر حامد اسماعیلیون | دندان پزشک
دکتر داتیس داستان دندان پزشک جوانی است که بعد از گذراندن دوران سربازی در شمال ایران، منطقه ای در حاشیه تهران را برای افتتاح مطب برمی گزیند. او باید مطبی کهنه را دوباره سرپا کند. داستان مذکور تقریبا به همان ترتیبی که نوشته می شود ماهانه در سایت ایردن قرار می گیرد و ممکن است در آینده به صورت رمان به ناشری سپرده شود.

لطفاً این خبرنامه را برای علاقمندان دندان پزشکی که می شناسید ارسال بفرمایید
Please feel free to share this Newsletter with all DENTAL PROFESSIONALS whom you know

nazarat.gif تماس با مدیریت ایردن
ایردن، مرجع دندانپزشکی خانه | درباره ما | قوانین و شرایط | تماس با ما
©2004-2011 Irden Incorporation. All right reserved.
دکتر فریبا کرامت
درود
امروز وقتی پیام مهرماه ایردن و همینطور پیام قبلی ایردن که ویژه اساتید بزرگوار وبرجسته جناب آقای دکتر افتخاری و جناب آقای دکتر سندوزی، که هر دو از اساتید برجسته و پیشگامان دندان پزشکی هستند، را خواندم.فکر کردم چقدر عالی می شد اگر وب سایت های انجمن های مختلف متخصصین پزشکی هم در شناسایی اساتید برجسته و پیشگامان رشته خود قدمی بر می داشتند و فقط به اطلاع رسانی در مورد خبرهای علمی و کنکره و سمینارها اکتفا نمی کردند حداقل در رشته خودم اساتید برجسته ایی از جمله جناب آقای دکتر علیرضا یلدا اقدام می کردند!
باآرزوی سلامتی و پیشرفت روز افزون

نگار
دکتر افتخاری عزیز
سلام
تبریک دست خالی مرا به مناسبت تولدتان، با سخاوت بی حد خویش بپذیرید!
هیچ گاه روزی که افتخار آشنایی با شما رو در دفتر سابق ایردن (میدون محسنی) پیدا کردم فراموش نمی کنم.
با آرزوی سلامتی

پریسا
سلام
خوب است در جامعه ای زندگی می کنیم که هنوز افرادی هستند که قدر بزرگان را بدانند و بر خدماتشان ارج نهند. "ایردن" با این خبرنامه ها به ما یادداوری می کند، در کنارمان پیشکسوتانی در حرفه دندان پزشکی هستند با انبوهی از تجربیات ارزنده، که تهیه چنین گزارشاتی می تواند این تجربیات را به نسل های بعد منتقل کند.
در "پیام پویا" آمده که رفتار ایردن به دور از احساسات است و رفتار برخی همکاران همراه با منیت هاست و در جایی هم اشاره شده رنج و درد انسانی حاصل زیاده طلبی ها و حرص و آز است؛ آیا وقت آن نیست که کمی بیندیشیم و این مشکلات ذهنی را که همه در نهایت آسیب به خود فرد و جامعه می رساند، از سر راه برداریم و با آزاد ساختن فضای ذهنیمان به پیشرفت و آرامش دست یابیم؟
و در جایی دیگر آمده:
آموختن تجربه از گذشته و برنامه ریزی برای آینده، فقط در اکنون حال ممکن است. پس خوب است که حال را دریابیم، از گذشته درس بگیریم و با توجه به اطرافمان و افراد ارزشمندی که در کنارمان هستند، آینده را بسازیم.
مرسی


دکتر محمدعلی صدرعاملی
درود بر ایردن
لطافت و شیرینی های خاصی در پیام ایردن 29 وجود دارد.


فرید
با سپاس فراوان از زحمات
کار زیبا و شایسته ای بود.سلام آقای دکتر
اسماعیل هدایتی، دانشجوی رشته دندان پزشکی ساری هستم وقتی افتخارات شما را دیدم خیلی خوش حال شدم و احساس غرور کردم که ایرانیم
به شما تبریک میگم.
امیدوارم یه روزی مثل شما بشمدکتر محمد علی افتخاری
با سپاس فراوان از شما و کارکنان فنی و علاقمند ایردن