در حال بارگذاری برای پخش

پیام ایردن
پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی
شماره ۳۰ ، آبان ۱۳۹۰ . October 2011
آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن
فهرست

آلبوم های دندان پزشکی

کنگره 11 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران
سخن پویا
IRDEN | ایردن | سخن ماه - آبان ۱۳۹۰

«زمان بی زمانی»


قرار بود به مبحث ناباورانه "زمان بی زمانی" بپردازیم، یکی از همکاران پرسیده اند:
"انسان اگر گامی به جلو برداشته، و مشکلی را حل کرده یا راهی جُستِه و از چاهی رَسته، به نیروی تفکر و اندیشه ای یافته یا گریخته است که شما توقفش را توصیه می کنید و به جای آن از نیرویی ناشناخته و خیالی گفتگو می کنید که من آنرا نمی شناسم. درک و دیدی هم از چنین نیرویی ندارم..."
با سپاس از ایمیل مفصل این دوست مهربان، ملاحظه می فرمایید که همین پرسش همکارمان، برای ایردن، راهنما و راه گشا می شود. از دوستانی که می پرسند و هدایت می کنند از بُنِ قلب سپاسگزاریم.
پیش از ورود به مبحث "زمان بی زمانی، که با "آگاهی جهانی" به گونه ای مرتبط و پیوسته و برای شناخت یکی، تعریف و شناخت دیگری لازم است، کوتاه زمانی را صرف مقوله "آگاهی جهانی" که نیازمند کتاب صد من کاغذ است می کنیم.

به سادگی بگوییم و بگذریم. شما اگر هسته هلوی سخت و خشنی را در گوشه ای محفوظ از گم شدن وجا به جایی بگذارید و سال ها بگذرد، تغییری در آن مشاهده نمی کنید. پس از چندسال سکون و سکوت، اگر همان هسته را در خاکی نرم و مرطوب قرار دهید، در کمتر از چند هفته، همان هسته سخت که برای گشودنش نیازمند شکستن با سنگ و چکش بودید، خود به خود از درون می شِکُفَد! به دو نیم می شود! اگر از خاکش برگیرید، می بینید شکافنده هسته یِ به آن خشونت و سختی، ساقه ایست نرم و شکننده با دوبرگ کوچک و ریشه ای نرم تر از ساقه و برگ! چنین نرمش و ظرافتی آن نیروی شگرف را نمی نمایاند که آن هسته سخت را بشکافد! این نیروی حیاتی شگرف، شکافنده و شکوفنده، بخشی از آن آگاهی هستی هست که نیاز به عامل و فرمان و نیروی محرکه برون از وجود خودش ندارد. می داند که چه باید بکند و می کند! هر سلول و اتم آن هسته و گیاه هم می دانند که چه زمانی چه عملی باید انجام دهند و چگونه تغییر شکل و ساختار بدهد تا ثمره اش هلوی لطیف و خوش خوراکی شود با هسته ای خشن و سخت! چگونه آن مغز هسته بَدَل به ساقه، تنه، پوست، جوانه و شکوفه برای پدید آمدن گل و میوه می شود؟ توضیح و توجیه این اتفاق، زمانی کار خدایان دست ساز بشر، در عهدی کار خدای آسمان، اعجاز طبیعت، راز بقا و در نهایت به توان همین تفکر مادی و قانونمندی های نیوتونی که هر چه در هستی هست و رُخ می دهد ماده و موج است و لاغیر تجزیه و تحلیل شده است. اکنون فرضیه "آگاهی جهانی" و تبدیل ماده به انرژی و انرژی به ماده و تبادلات سریع، خشت پایه هستی- مواد ساب اتمیک- مطرح است، تا فردا چه فرضیه ای پدید آید و در این زمینه چه گفته شود، معلوم نیست!

مثال گفتنی دیگر برای بودن این آگاهی و تسلط آن بر جهان؛ هم آغوشی دو جنس مخالف است! میلیون ها اسپرم نَر، تخمک ماده را دور می زنند تا تخمک، یک اسپرم نر را انتخاب و پذیرا شود. این علامتی است از هوشیاری در دل هر ذره که چو بشکافیش آفتابی اندر آن بینی و مختاربودنِ آن. با این پذیرش، تخمک باروَر شده ای ایجاد می شود که با تقسیم مجذور ریاضی به دو، چهار، شانزده و... قطعه تقسیم می شود و در شصت و چهارمین تقسیم، تعداد سلول ها به میلیاردها می رسد! همۀ این سلول ها از یک سلول بارور شده به وجود آمده اند. در نوزاد انسان، دویست و پنجاه نوع سلول متفاوت داریم که از همان یک سلول بارور شده پدیدار شده اند! هر سلول از نظر بافت و ساخت و وظایف فیزیولوژیکی با دیگری متفاوت است: سلول های خونی، مغز استخوان خون ساز، شاخی، استخوانی، عضلانی، عصبی و... هر سلول از دوران تقسیم می داند که چه خواهد شد و چه باید بکند و نقش و وظایف فیزیولوژيکش چیست! این بخش کوچکی از همان آگاهی حاکم بر هستی یا “Global Consciousness” است. همان نیرویی که سرعت گردش پروتون ها را به دور نوترون، در داخل هسته یک اتم، به سرعت نور می رساند و کهکشان های ده ها میلیون سال نوری فاصله از زمین را اداره و نورشان را به رصد خانه های مدرن ما با تاخیر میلیون ها سال نوری می تاباند!*

امیدوارم این مختصر، برای همکاران ما پذیرفتنی باشد. باز گردیم به لحظه بی زمانی**. گفتیم که توقف فکر و خیال تکراری و "زیستن در اکنون حال" نوعی آرامش خیال و آسودگی خاطر فراهم می کند که در"لحظه" به دست می آید. در آن لحظه- مقطعی از زمان که نه گذشته باشد و نه آینده که ما آنرا زمان بی زمانی می خوانیم- ما، با خودمان و با آن نیرویی که هسته را شکوفا می کند، نوعی ارتباط کوتاه و لحظه ای برقرار می کنیم و از توانی در حدّ ورزیدگی و توانمندی ارتباطی خودمان با هستی بر خوردار می شویم. برای سیذارتا، هفت سال طول کشید تا به آگاهی و کشف برسد و به راز رفع رنج و درد انسان پی ببرد. در آن هفت سال او اول توقف فکر را آموخت و سپس از نوعی تمرکز برخوردار گردید و توانست آن لحظه های بی زمانی را گسترش دَهَد، تا فرصت های بیشتر برای درک و فهم واقعیت هستی به دست آورد و بتواند درک مطلب را برای خودش روشن وشفاف کند. در عرفان شرق، به ویژه درایران، به این ارتباط ساده و بسیار طبیعی، کشف و شهود، و اشراق و وحی می گویند. از دید آنها، در آن زمان، زمانِ دست یابی به این نوع آگاهی را، نوعی از فرود و نزول نیروی آسمانی و روحانی می شناسند و یا ناگزیر بودند از سرنوشت منصور حسین ابن حلاج درس بگیرند و چنان بگویند که گفته اند.

در این مقطع از زمان- فاصله زمانی ای که به گذشته و آینده نمی اندیشیم و از سنجش زمان فارغ وآزادیم- زمان مرتبط شدن با "آگاهی جهانی" است. می توان گفت که تمام یافته های علمی، هنری و فلسفی دانش بشری در چنین مرحله ای از زمان، رخ داده است. فریادِ "یافتم یافتم" های بشری درهمین مقطع از زمان اتفاق افتاده. شرح و توضیح این زمان که به نظر می رسد آسان نباشد، بسیار آسان، و دست یابی به آن هم هیچ مشکل نیست.

فرض کنید که توانسته اید فکرتان را متوقف وکنترل کنید که نتواند هر زمان که خواست هجوم بیاورد. آموخته اید که در "زمان حال" و آرامش کامل بتوانید متمرکز و بی مزاحمت خیال، بسر برید. این همان زمانی است که مورد نظر ماست. مثال ملموس آن: هم اکنونِ پویا است! در این بخش از زمان که این خطوط تایپ می شود، "او" در چنین حالتی است. در این حالت- که حتا مَغز "Brain " فرمان دهنده او هم از تسلط و دخالت به دور است – او با تمرکز ذهنی کامل، فقط بر روی نوشته و بیان منظورش متمرکز است. انگشتانش خود به خود کلیدهای صفحه کلید (شاسی های کی‌بُرد) را می فشارد و مطلب مورد نظر نوشته می شود. نه به آینده می اندیشد نه به گذشته! درهم اکنون زمان!
بین اندیشه سازنده او،
مطالب طی سال ها خوانده شده،
دانش و توان ذهنیش،
مطلبی که باید نوشته شود،
آنچه نباید اکنون بنویسد،
روش نوشتاریش،
برقراری نظم و تنظیم بین اندیشه و نوشتارش،
و ده ها نکته دیگر که او باید مراعات کند یک هم آهنگی و هم زمانی برقرار است. اندیشه خلاق یا سازنده، به صورت بیان منظور، بر تایپ کننده جاری و ساریست. به همین سادگی.
به خاطر داشته باشیم که در همین مقطع از زمان:
گالیله حرکت زمین به دور خورشید را،
نیوتون قوانین فیزیکی اش را،
پاستور میکروب را،
داوینچی شام آخر و لبخند ابدی ژوکوند را،
مایکل آنژلو داوود را،
ادیسون نیروی برق را،
فلمینگ پنی سیلین را،
انشتین -یک جوان شانزده ساله- قوانین نسبیت خودش را که دنیا را دگرگون کرد و بسیاری از دانشمندان، هنرمندان و متفکرین عالم بشریت، دانش بشری را پایه گذاردند تا انسان به فضا راه یابد و به مقام انسانیت رسد، تسلط بر نفس را بیابد و به کار گیرد ... که این راه ادامه دارد و خواهد داشت.
تمرین کنیم! افکار مزاحم، غم گذشته و نگرانی و ترس از آینده را کنار بگذاریم. تسلیم خیال و رؤیا نشویم. تسلط بر تفکر، اولین گامِ تسلط بر نفس است و توانمند شدن. تا سخنی دیگر، روز و روزگار برشما خوش باد.

موفق باشید.
امیر و پویا
pouya@irden.com


*- اول مهر 1390 خبر رسید که این سرعت، سرعت گردش پروتون ها، را بیش از سرعت نور محاسبه کرده اند و دنیای علم فیزیک را شگفت زده کرد و ناباورانه خواسته اند تا دستگاه های سنجش کاشف چنین سنجشی را باز بینی دقیق کنند، زیرا تا کنون سرعتی در زیر و نزدیک سرعت نور داشته اند ولی هرگز بیش از سرعت 300000 کیلومتر درثانیه درک نشده است! این خبرساده، ازدید ما، می تواند دگرگونی های شگرفی را در فیزیک کوانتومی و فضایی به وجود بیاورد و انقلاب علمی ای را سبب شود! خبر نویی که به سرعت به گذشته پیوست و کهنه شد!

**- درفیزیک کوانتومی و در هنگام مطالعه ریز ذره های اتمیک، پروتون ها به هنگامی که مورد مطالعه قرار می گیرند، جهش هایی دارند که بی زمان و مکان است. به عبارت ساده تر، برای فرار از مورد مطالعه قرار گرفتن، یا هردلیل ناشناخته دیگر، جهش هایی بنام «جهش های کوانتومی» دارند که در همان لحظه ای که «نیست» می شوند، درهمان زمان هم، بدون یک میلیونیم ثانیه تاخیر، در جای دیگر، ممکن است هزاران کیلومتر دورتر «هست» شوند! این بی زمانی مورد نظر نیست.

***- ادیان خاور دور باور دارند که دراین مقطع از زمان که گذشته نیست و آینده نیز نیامده است، زمان مفقود است. چون زمان نیست، پس درد و رنج هم نیست. درغیاب درد و رنج، رستگاری و آرامش نشسته است.


فایل غیرمعتبر.

سخنان دکتر ابراهیم امین صالحی در افتتاحیه کنگره 11 انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی

اخبار ایردن

بالای صفحه
دکتر امیر اسماعیل سندوزیشاهد از غیب می رسد

دکتر  امیر اسماعیل سندوزی

مردمانی بودند که تاریخ ساز بودند در علم، هنر وفلسفه که دنیای انسانی را دگرگون کردند بسیاری نمی دانستند که که کدام بخش ازدو نیم کره مغزشان کار می کند ولی می دانستند که عقل و منطق و استدلال لازمه کارشان است.
ادامه مطلب
بالای صفحه
دکتر حمید عادلی نجفی- ارتودنتیستگسترش بینش نوین در درمان های ارتودنسی معاصر

دکتر حمید عادلی نجفی
متخصص ارتودنسی از دانشگاه ایلینوی آمریکا

بیماران ارتو سرجری، دچار انواعی از ناهنجاری های دندانی، فکی، صورتی هستند که با تغییرات الگوی رشد و یا درماهای استتاری: (CAMO)، راه حل مناسب درمانی ندارند و لذا اصلاح روابط اکلوزالی، فکی و صورتی آنان، با انجام درمان های مشترک: ارتودنسی و جراحی امکان پذیر می گردد.
بالای صفحه
دکتر افشین قناد- دندانپزشک، طنزنویس و شاعربزن برن، که داری خوب می زنی

دکتر افشین قناد
شاعر، نویسنده و طنز پرداز

احساس هاي بد، اگر به زبان آورده نشوند و سركوب گردند، مپنداريد كه از ميان رفته اند، بلكه روزي با چهره اي كريه تر از زير خروارها خاك سر بر مي آورند و ...
دکتر رضا حسین پور جای مبهم پیشگیری در سیاست سلامت

دکتر رضا حسین پور
معاون دفتر بیمه های درمانی وزارت کار


اخيرا موضوع جذب دانشجو در رشته بهداشت دهان به شکل جديدي در سطح وزارت بهداشت مطرح شده‌است؛ جذب دانشجو از داوطلبان مناطق روستايي و فعاليت ايشان پس از فارغالتحصيلي در همان مناطق يعني روستاها و شهرهاي کوچک و ارائه خدمات پيشگيرانه به ايشان...
دکتر مصطفی فاطمی رخش دندان پزشکان

دکتر مصطفی فاطمی
 


اسم دندان‌پزشکي براي خود دندان‌پزشکان، هميشه قرين درد کمر، گردن، مچ دست و خطر ايدز و هپاتيت و اينهاست! دليلش هم واضح است. در جنگ هميشگي ميان اين سربازان عرصه سلامت با بيماري‌هاي دهان، چيدمان صحنه جنگ و نحوه تعامل دندان‌پزشکان اين بار البته نه در حق بيمار، بلکه در حق خودشان، نتيجه‌اش اگر جز اين باشد جاي تعجب دارد...

qasemi_hadi.jpg

کارکنان دندان پزشکی حد واسط؛ باید ها و نبایدها

دکتر هادی قاسمی
استادیار گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی

اغلب بيماري هاي دهان قابل پيشگيري هستند و با اتخاذ راهبردهاي مبتني بر پيشگيري مي‌توان تا حد زيادي بار بيماری هاي دهان را كاهش داد. از آنجا که بيماري هاي شايع دهان (پوسيدگي دندان و بيماري هاي پريودنتال) در ارتباط با شيوه زندگي هستند، اجراي برنامههايي که منجر به افزايش آگاهي، بهبود نگرش و تغيير رفتار افراد شود باعث کنترل شيوع و بروز اين بيماري ها خواهد شد...
لطفاً این خبرنامه را برای حرفه ای های دندان پزشکی که می شناسید ارسال بفرمایید
Please feel free to share this Newsletter with all DENTAL PROFESSIONALS whom you know

nazarat.gif تماس با مدیریت ایردن
ایردن، مرجع دندانپزشکی خانه | درباره ما | قوانین و شرایط | تماس با ما
©2004-2011 Irden Incorporation. All right reserved.


پیمان:

سلام
سخن پویا در این پیام ایردن، آنقدر مرا به تفکر واداشت و در افکارم غرق شدم، که فراموش کردم قرار است تمرین کنم تا به دنیای خیال پا نگذارم! البته رفتن به دنیای خیال - که به نظرم آنقدر وسیع است که می توان آنرا دنیایی دیگر نامید - به خودی خود بد نیست. و شاید اختراعات و اکتشافات بشر، تا حدودی مرهون همین دنیا و آرزو های شکل گرفته در آن باشد. اما این‌که آدمی خودش را اسیر آن می کند حرفی دیگر است. اسیر خیالات بودن در نهایت همان است که امیر پویا نیز به آن اشاره داشت؛ زندگی در گذشته یا آینده.

نگارنده ی این نظر، خود از آن دسته افرادی است که بسیار به آینده می اندیشد و تلخی های گذشته او را رنج می دهد. به ظاهر ساده است اینکه در حال زندگی کنی و از لحظه ی بی زمانی بهره ببری؛ اما در عمل کاری دشوار است.

از سه داستانی که در سخنان دکتر سندوزی آمده چنین فهمم شد: هر آنچه بخواهی در دستان توست!
داستان اول، مرا به یاد ایمیل خالی انداخت که برای کسی ارسال شد و... دریچه ای شد به زندگی ام برای رسیدن به آنچه می خواهم از بودن و هستی.
داستان دوم، به یادم می آورد خاطرات تلخی را که نتیجه و اندوخته ی تجربی اش بسیار شیرین است.
و سخن آخرش، به من یادآوری می کند جمله ی ادیبی را که :
سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سال های زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سال ها کرده اید . . .

و در پایان ممنونم از زحمات ایردنی ها برای ارسال این خبرنامه ی وزین.
شادابی و طراوت شما را آرزومندم

آتوسا
با سلام و عرض ادب
سخنی که از دل براید لاجرم بر دل نشیند
بر دل ما که نشست!
مقدمه شیوا و زیبای پیام ایردن (که بطور اتفاقی این پیام را دیدم!) مرا به تعمق بیشتر پیرامون محیط اطرافمان واداشت و به یاد ابیات زیر از مولوی انداخت:
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم
مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی ازین ساختنم !
...
… من به خود نامدم اینجا، که به خود باز روم، آن‌که آورد مرا، باز برد در وطنم
واقعا چند درصد مردم، در دنیای امروزی که تفکر و تعقل حرف اول را می زند، راجع به چنین مسائلی حتی لحظه ای فکر می کنند؟ من مطمئنم اگر آمارگیری انجام شود درصد بسیار پایینی خواهد بود ! و الّا وضعیت ما حداقل در وطن خودمان چنین نبود! دیگر زمان تقلید و تحجر و تعصب گذشته، زمان عملگرایی بر پایه تعقل و اندیشه، داشتن وجدانی بیدار و هوشیاراست! ... یکی دیگر از مطالب جالب که در این پیام نظرم را جلب کرد "جایزه پروفسور یلدا" بود که جا دارد در همین جا به تمامی کسانی که این جوایز را دریافت کردند تبریک عرض کنم (نشان علمی بنیاد "پروفسور یلدا" به 34 پزشک برجسته که در پنج حیطه مهم از جمله آموزش، پژوهش و مسئولیت پذیری اجتماعی علوم پزشکی فعالیت می کنند، اعطا شد"3) و از مدیران محترم ایردن خواهش نمایم در خصوص استاد برجسته، پرفسور یلدا پدر طب عفونی ایران، در خصوص تاریخچه زندگی ایشان و بنیاد آکادمیک جهانی استاد پروفسور علیرضا یلدا مطالبی را در سایت بگذارند یا لینک این موارد را که در زیر گذاشتم در سایت بگذارند. همچنین لینک عکس های اهدا جوایزه با حضور پرفسور یلدا دراین مراسم در زیر این مطلب آورده شده است.
"بنیاد بین‌المللی یلدا را سال گذشته جمعی از شاگردان پروفسور علیرضا یلدا - نخستین پزشکی که به وی نشان چهره‌های ماندگار اهدا شده و کرسی بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نامش ثبت شده ـ پایه‌گذاری کردند تا به این ترتیب ارادت خود را به استادی که همه علم و اخلاق خود را مدیون او می‌دانند، نشان دهند. جرقه‌های اولیه شکل‌گیری این بنیاد مربوط به 3 سال گذشته است، اما تا در سطح جهانی به مرحله اجرا برسد، 2 سال زمان صرف شده است. به گفته پروفسور علیرضا رنجبر، بنیانگذار و رئیس بنیاد، نام پروفسور یلدا به دانش، اخلاق، راستگویی، درستکاری، مهر و عطوفت به بیماران، پرسنل بیمارستان و شاگردان بی‌شمارش که بسیاری از آنان به استادان مطرح در داخل و خارج از کشور تبدیل شده‌اند، گره خورده است. رنجبر می‌افزاید: بزرگداشت مقام رفیع استاد و همچنین تشویق پزشکان و پژوهشگران جوان و با استعداد که از نظر علمی ‌و اخلاقی برجسته هستند، باعث شد تا جایزه بین‌المللی علمی‌ این بنیاد را در رده‌های گوناگون علمی‌ به دانشمندان علوم پزشکی در چارچوب همایش‌های بین‌المللی برنامه‌ریزی کنیم. رده اول این جایزه به پژوهشگران جوان، دومین رده به پژوهشگران نوآور، سومین رده به استادان برجسته پزشکی، چهارمین رده به پزشکانی که با مسؤولیت‌ پذیری نسبت به اجتماع در حیطه سلامت عمومی و پزشکی، ‌به ویژه در مناطق نیازمند منشأ اثر بوده‌اند و پنجمین رده به استادان بزرگ و پیشکسوت پزشکی‌ که با بنیانگذاری رشته‌های تخصصی، سبب خدمات ریشه‌ای علمی‌ در ایران و جهان شده‌اند، اعطا خواهد شد. کنگره بین‌المللی یلدا روز پنجشنبه با معرفی برندگان نهایی در موزه تاریخ علوم پزشکی‌ایران به کار خود پایان داد" 1
1)    http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1445485
2)    http://www.khabaryaab.com/News/443011.htm
3)    http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1445413
4)    http://www.ipyf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=14&lang=fa

پروفسور یلدا | Prof Yalda

پروفسور یلدا | Prof Yalda


با آرزوی پیشرفت روز افزون