در حال بارگذاری برای پخش

هرگز نمیرد آن که

دکتر فرهاد اسفندیاری

   دلش زنده شد به عشق

سی و پنجمین سالروز میلاد دکتر فرهاد اسفندیاری، استادیار جوان، شاداب و همیشه زنده دندان پزشکی ایران مبارک باد!


  پیام ایردن
پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی
شماره ۳۱ ، آذر ماه ۱۳۹۰ . November 2011
آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن
فهرست

آلبوم های دندان پزشکی

کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران

 

شرکت رویش تک ایرانیان

نشریه طب و تجهیزات دندان پزشکیکنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

سخن پویا
IRDEN | ایردن | سخن ماه - آذر ۱۳۹۰

«بودن، حضور، آگاهی و زیبایی»


فصل پاییز در این ماه آذر به معنای آتش، به پایان می رسد. ایرنا به داستان زرتشت و مقدس بودن آتش کاری ندارد. بخشی از باورهای تاریخی کشور ماست. در زمانی که "جهانی شدن" مطرح و مورد نظر بسیاری از جامعه شناسان و اقتصاد دانان کلان شده و نیروی شگرف اتم میاندار است داستان آتش و آب داستان روز نیست. ولی آتشی در دل ما مردم برای بهتر و سالم زیستن جسمی روانی، که سخت با هم مرتبط اند، هست که باید به دقت دنبال کرد و دانست در این جهان "بگرد تا بگردیم" بدانیم کیستیم و در کجای گیتی ایستاده ایم و چه وزن و ارزشی داریم. برای شناخت و زندگی بهتر چند گام دیگر می توانیم برداریم.
در سخن پویا یک بار نوشتیم "بودن با زنده بودن فرق دارد" باید اضافه کنیم که این "بودن" که ذهن و تصور انسان سعی می کند آن را بشناسد، تعریفش کند و از آن مفهومی "آبستره" بسازد، در یک بسته بندی محدود و مسدود نام گذاریش کند و به کنارش بگذارد، تنها یک واژه نیست شاید بتوان گفت به نوعی سخن از مقوله ای بنام "ابدیت" گفتن است. می گویند از پیر برنایی پرسیدند:
"بودن چیست؟" پرسید:
"در مورد که و چه؟" گفتند:
"در مورد یک موجود." پرسید:
"انسان، حیوان، گیاه یا مواد؟" گفتند:
"مگر سنگ هم "بودن" دارد و زنده است؟"
"اگر نبود که از هم می پاشید- مانند انسان که وقتی دیگر نیست از هم می پاشد- و گرد می شود." پرسیدند:
"اگر "بودن" در مورد حیوان باشد؟"
"اگر آن موجود برای مثال ماهی باشد "بودن" برایش آب است که بی آن زنده نیست ولی گویا ماهی، درک و فهمی از دریا و ماهیت آب ندارد! "بودن" همانند "منیّت، شخصیت و بصیرت انسان" در ماورای من و جسم است. نه این است و نه آن ولی هم این است و هم آن! مقوله ای که در دانش بشری نمی گنجد"
"چرا نمی گنجد؟  ما می توانیم درباره آن بحث و آن را شناسایی کنیم؟"
"چون درک، فهم و عقل انسان نمی تواند بودن را مانند ماهی که آب را نمی تواند درک کند، فهم کند! بودن هم سابجکت ذهنی و هم آبجکت عینی است. شما وقتی به آن دسترسی خواهید داشت که آزاد و رها از تفکر و چارچوب بسته استدلال عقلی باشید و در قلمروی روشن بینی، آگاهی و هوشیاری کامل گام بردارید. در ماورای بدن و ذهن و اندیشه و منطق عقلی خودتان، از راه هم بستگی با آگاهی کل گیتی، بِسَر بَرید"
این گفته که خواندید، همان است که سعی شد، در سخن های پیشین پویا، در حد توان و سادگی بیان شود.
تمرینی ساده با هم داشته باشیم: چشمانتان را ببندید و به خودتان قول بدهید که "مانند گربه ای در کنار سوراخ موشی منتطر و گوش به زنگ خواهم ماند تا ببینم کی و درچه زمانی، موش موذی فکریم، به سراغم خواهد آمد؟"
مطمئن باشید که تا زمانی که هوشیار و متمرکز بر این انتظارید افکار آن چنانی به ذهن آماده و هوشیارتان نخواهد آمد! این مدت از زمان آماده و هوشیار و آگاهانه منتظر ماندن را "زمان بودن و حضور در خود" زمان رضا، هوشیاری، آرامش و آگاه بودن، می نامند. نوعی تمرکز هوشیارانه است که شما منتظر خواسته یا میلی نیستید. در قلمروی آگاهی و در انتظار نوعی ازحضور "Presence" هستید. در حقیقت شما، فکر و خیال و تصورِ گذشته، نگرانی های آینده و بارِ عقلانیت و تعلق خاطر را بر زمین گذاشته اید تا با "بودن" و آگاهی حاکم بر گیتی مرتبط شوید. این حال و حالت را بارها- ولی نا آگاهانه- تجربه کرده اید.
در شب مهتاب پر ستاره ای، فارغ از بود نبود زمان، یا در خلوت جنگلی سرسبز کنار آبشاری بلند یا در غروبی تنها از خود بی خود شده اید برای مدتی گذشت و گذر زمان را فراموش کرده اید با خودتان و در خودتان بنابر سخن رایج "در آغوش طبیعت حالی و حالتی داشته اید". حالِ خوش وسرزندهِ پُر از انرژی حیاتی که در آن، آرامش و زیبایی طبیعت را درک و فهم و تمجید کرده اید. هوشیار بوده اید. این حال با غرق شدن در رویا و یا خیال فرق دارد. حالتی روحانی و ملکوتی و آگاهانه است. جستجو کنید بیاد خواهید آورد. این حال خوش و هوشیارانه را می توان همان "حضور و بودن"ی دانست که مورد نظر و گفتگوی ایردن با شماست. می توان سؤالی طرح کرد:
"آیا این "حضور" با بودن و آگاهی، یکی است؟"
"با بودن، به معنای هوشیار و آگاه، بی تفکر و خیال و منطق عقلانی بسربردن که در ذن “Satori” می‌نامندش (به معنای هوشیار و آگاه کامل بودن درحالی که مغز آرام و غیرفعال فرد امیال، قیاس، و مسایل شخصی اش را برزمین نهاده و رها و هشیار در انتظار دریافت و درک باشد) یکی نیست ولی مرتبط است! اجازه بدهید اندکی موضوع را بازتر و ساده تر کنیم: زمانی که شما به "بودن" خودتان- به همان معنای مورد نظر- آگاه می شوید. آن را درک و احساس می کنید در واقع با بخشی از آگاهی کل حاکم برگیتی، مرتبط بر بودن خودتان واقف می‌شوید. این زمانیست که آگاهی به حضور و وجود خودش، در شما، توجه می یابد! در این زمان- زمانی که آگاهی از حضورش با خبر می شود- آن "بودن وحضور" رخ می دهد ملاحظه می کنید که هر سه با هم و در کنار هم پدیدار می شوند. در حقیقت یک مقوله در سه مفهوم اند."
چون بودن و زندگی مشابه هم دیگرند، می توان گفت که: حضور مورد نظر همان آگاه شدن از آگاهی "Global Consciousness" و حضوری آگاهانه داشتن می باشد.
می دانیم که این نکته اندکی پیچیده و نامأنوس است. همچنان که دانستن و پذیرفتن این نکته که هر آنچه در گیتی و جهان زمینی ما و کهکشان ها هست نوعی انرژی بوده به هم و با هم- بدون پرده و جداری- پیوسته اند. قبولش برای عقل و منطق مادی نیوتونیزم مشکل بود ولی دانش فیزیک نوین آن را ثابت و پذیرفتنی کرد. بنابر این فرضیه (توجه شود هیچ چیز مطلق و تمام واقعیت نیست. شما و ایردن با احتیاط  گام بر می داریم.) هر چه در گیتی هست، از آن "آگاهی حاکم بر گیتی" نشانی و سهمی دارد هم چنان که گفته شد سنگ هم برای خود "بودنی" دارد و همان انرژیست که به صورت شکل یا "Form" در آمده است.  
حال که از "شکل" سخن به میان آمد بهتر است  یک تعریف  از گیتی،  جهان و کهکشان داشته باشیم. هستی (به معنای هر آنچه هست. مجموعه ای از کل بودنی ها) را "گیتی" می نامند. "کهکشان" ها، مجموع ستاره ها و سیارات آنها  در مقیاس های نجومی ده ها میلیارد سال نوری است و "جهان" عبارتست از این کره زمین و آنچه در روی این کره هست. ممکن است جهان های بی شماری داشته باشیم ولی یک گیتی و میلیون ها کهکشان داریم! در جهانِ زمینی ما، انواع موجودات- که تکراری تکاملی یا دگردیسی و دگرگون شونده ای دارند داریم. انسان یکی از آن اشکال و از نظر گروه بندی مورد نظرما دارای دو شکل یا دو بدن! بدن ظاهری و بدن باطنی یا واقعی و یا درونی است!
این، دو گانگی بدن، باور و فرضیه ایست در خور دانستن. سخن پویا نیست. ولی در خور خواندن و در نهایت درک و تفسیر، شاید  باشد. نوعی از خودشناسی تحلیلی است. با خود شناسی، ممکن است راه نوینی برای بهتر زندگی کردن یافت. راهی که از مسیر فیزیک کوانتوم و شناخت ریز ذره های بنیادی می گذرد. به یاری فلسفه نوین، انسان شناسی و روان زیست شناسی راهی به بی راهه های روان بشری می توان گشود. در سخن آینده پویا به این دو گانگی رازگونه بدن انسان خواهیم پرداخت. سعی خواهیم کرد بدانیم این "من موذی" که انسان "هنجار"ی که کاشف و خالق فرهنگ های شگرف بشریست را چنین "ناهنجار" و کشتارگر میلیون ها انسان و خراب کننده محیط ز یبای زیست بشری می کند، چیست و کیست؟ در کجا کمین کرده است؟ چگونه بر ما و آرامش روان ما مسلط می شود. "من کیستم" سخن آینده پویا خواهد بود.


روزگار تان پیروز.
امیر و پویا
pouya@irden.com

دکتر فرهاد اسفندیاری
چهار سال از سفر بی بازگشت فرهاد گذشت!
دکتر فرهاد اسفندیاری در یک شب سرد و برفی در تاریخ 30 آذر ماه سال 1355 (شب یلدا) در شهر تهران دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را با بالاترین نمرات در مدارس بهشت و یاسر پشت سر گذاشت. وی پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره متوسطه در دبیرستان البرز تهران با کسب رتبه ای ممتاز در سال 1373 موفق به قبولی در رشته دندان پزشکی دانشگاه آزاد واحد تهران گردید. در سال 1379 از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و در همان سال در دوره دستیاری رشته بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شد.
در سال 1382 به عنوان متخصص رشته بیماری های دهان از این دانشکده فارغ التحصیل شد و دوران طرح تخصصی خود را در سال های 83-82 در دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز (جندی شاپور) گذرانده و در همین سال ها موفق به کسب رتبه دوم بورد تخصصی شده و در سال 1383 به عنوان عضو هیأت علمی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آزاد پذیرفته شد و در همین دوران کوتاه به عنوان استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی انتخاب گردید. فرهاد اسفندیاری در ساعت 13:30 تاریخ 29 اسفند ماه 1386 پس از گذراندن یک دوره یک ساله بیماری در بیمارستان شرکت نفت تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت.
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار برست و به گردش نرسیدیم و برفت ...

برای ملاحظه آوانما روی تصویر زیر کلیک کنید
در حال بارگذاری برای پخش

برای دیدن سایت دکتر اینحا کلیک کنید

 اخبار ایردن 

بالای صفحه

دکتر آيرج كي پور - دندانپزشک

فعالیت شفاف اساسنامه ای انجمن


دکتر آیرج کی پور


بار دیگر، بحثی پیرامون انتخابات 30 خرداد 1390
* هم در اساس نامه انجمن علمی و هم در اساس نامه انجمن صنفی، انتخابات امری داخلی است.
* شرکت نمایندگانی از وزارت کشور در انتخابات انجمن صنفی، الزامی نیست و جنبه «دعوت»  دارد.
*با «شرکت» نماینده وزارت بهداشت و رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی انجمن علمی، همه تصمیماتِ منطبق با اساس‌نامه مجمع عمومی، از جمله انتخابات، قانونی خواهد بود.( جز آن چه که در «آئین نامه اجرائی» مشخص شده است.)
 ادامه مطلب
بالای صفحه

دکتر احمد آخوندان ، بازرس انجمن دندانپزشکی ایران

شما به رأی دندان پزشکان توهین می کنید

دکتر ناصر آخوندان


خبرنامه انجمن دندان پزشکی ایران مدتی است فقط مترصد این است که فردی کوچکترین انتقادی و صحبتی در ارتباط با انجمن دندان پزشکی ایران در هر زمینه ای مطرح کند تا مورد آماج حملات و تخطئه نویسندگان این خبرنامه قرار گیرد. در تمام صفحات یک خبرنامه انجمن مادر هزاران افترا را به سوی بازرسان انجمن وارد می کنند و در شرایطی که بحث از همدلی و همگامی است. تنها چیزی که ما می بینیم آتش زدن به خرمن همدلی و همگامی است.

بالای صفحه
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی از سلامت اجتماعی تا جامعه سالم

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی


سلامت اجتماعي را از دو منظر مي توان مورد بررسي قرار داد.
1- رويکرد اجتماع محور با تمرکز بر روي آثار نظام اجتماعي بر رفتار و روحيات انسان ها: در اين رويکرد بيشتر به نقش روابط اجتماعي در شکل دهي شخصيت و رفتارهاي انسان ها توجه مي شود و تلاش مي شود با اصلاح مناسبات اجتماعي، آثار اين مناسبات بر رفتارهاي فردي و خانوادگي و کنش هاي شخصيتي افراد بهبود يابد و به تبع آن رفتارهاي انسان ها منطقي، اجتماعي و نوعدوستانه گردد و متعاقباً برايند اين رابطه متقابل فرد و جامعه به سلامت بگرايد و «سلامت اجتماعي» محقق گردد.
بالای صفحه
دکتر محمود وطن پور- دندان پزشک متخصص ترمیمیظرافت های یک Restoration

دکتر محمود وطن پور


آن چه که در این متن می آید نکاتی است که توجه به آن خالی لطف نیست و امیدوارم برای همکاران دندان پزشک مفید فایده باشد.
1-    این طور نیست که با اتمام تابش نور به کامپوزیت، واکنش های پلیمریزاسیون در آن قطع شود. این واکنش ها ادامه می یابند و طی 24 ساعت به اوج خود می رسند.

لطفاً این خبرنامه را برای حرفه ای های دندان پزشکی که می شناسید ارسال بفرمایید
Please feel free to share this Newsletter with all DENTAL PROFESSIONALS whom you know

nazarat.gif تماس با مدیریت ایردن
ایردن، مرجع دندانپزشکی خانه | درباره ما | قوانین و شرایط | تماس با ما
©2004-2011 Irden Incorporation. All right reserved.

سَروَرهای ایردنی و خانواده گرامی دکتر اسفندیاری

با اندوه فراوان از پرواز نابهنگام همکار ارجمندمان روانشاد دکتر اسفندیاری و پیوستن او به جاودانگی را، با تمام دل به شما و همه بستگان و همکاران و دوستان آرامش باد گفته و برای همه تندرستی و پایداری و شکیبایی آرزومندم.
همواره لبتان خندان و دلتان شادان باد. 
او در زندگی خود « عاشقانه » و هدفمند و نیکنام زیست. پس به گفته حافظ 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق


سخن پویا این بار، از بودنی می گوید که فاکتورهایش در قالب کیلو و دلار نمی گنجد! افسوس که در زمانه ی امروز، بعضی بودن را با این ها می سنجند. اما این بودن کجا و آن بودن کجا !
بودنی که وقتی هستی، نگهبانی بیش نیستی و با رفتن جسمت از این دنیا، دیگر حتی همان نگهبان ناقابل هم نخواهی بود.
چقدر دل خوش شده ایم که هستیم با داشته هایمان. ای کاش دل خوش کنیم به بودنمان بی داشته هایمان.
پریسا