در حال بارگذاری برای پخش

  پیام ایردن
پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی
شماره ۳۲ ، دی ماه ۱۳۹۰ . December 2011
آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن
فهرست

آلبوم های دندان پزشکی

کنگره 4 انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران


کنگره 10 انجمن ارتودنتیست های ایران


شرکت بازرگانی سینا مد تجهیز


نشریه طب و تجهیزات دندان پزشکی
سخن پویا
IRDEN | ایردن | سخن ماه - دی ۱۳۹۰

«کیستم»

سال ها پرسیدم از خود کیستم
دو ماه بیشتر به پایان زمستان و روسیاهی زغال نمانده است. این وقت نیست، عمر من است این که می رود. در این گذار و گذر ما در کجای جهان ایستاده ایم؟ "گیتی" با تعریفی که از آن کردیم، به معنای هر چه در هستی هست، از آغاز تمدن بشر در گنجایش تصویری و تصّوری ذهن و مغز بشر نمی گنجید.
لازم بود گنجایش مغز انسان را گسترش داد تا اول جهانش را بشناسد و با شناخت جهانی که در آن زندگی می کند بتواند از شرّ افکار ترسناک ناشی از کم‌دانی های خود به خلق بت ها و خداهای گوناگونِ دست‌سازش روی نیآورد. که ساخت و نهاد و پرستید و مایوس بازگشت و در طی قرون دریافت به خطا رفته است. بلایای ناشناخته طبیعی همچنان بودند و خدایان دست‌ساز کاری از دستشان ساخته نبود! یونانی ها خدایان را در آسمان ها و دست نیافتنی کردند. در نتیجه برای حل تضادها ناچار شدند خودشان خدایان را به جنگ با یک‌دیگر و حیله گری وا دارند. به بیانی دیگر، هر چه نداشتند را به خدایان نسبت دادند و خودشان شدند اسیر و بنده خدایانِ تصورساخته خودشان! بت ها را بت شکن ها شکستند و خدایان را اندیشمندان از آسمان به زیر و از جنگل و دریا بیرون کشیدند. زرتشت با گفتار نیک پندارنیک و رفتار نیکش نظمی به نیکویی و راهی به راست کرداری یافت. موسا آمد و خدایش که زیاده خواه و خشمگین بود و بهترین ها را برای قربانی کردن طلب می کرد به مردمش معرفی کرد. خدایش به او، برحسب زمان، ده فرمان داد که قرن‌هاست هم چنان فرمان مانده اند! عیسا خدایش مهربان، بخشنده، متحمل و بردبار بود ولی پیامبر صلح و ملایمت را مردانی از همان دیار بر صلیب کشیدند تا ستم ناهنجار بشری را مجسم کنند. آخرین فرستاده، با کتاب آمد و نظم و قانون که تازگی و کاربردی شگرف در آن زمان داشت.
از"دین"ها، انسان های متفکری که دین را به شیوه و باورخود می خواستند، "مذاهب" دست ساز و فکر ساز ساختند و صاحبان خدای یگانه چندگانگی پیشه کردند که از سخن و توان "پویا" به دور و مورد نظر ما نیست. ولی این سؤال هنوز پا برجاست که انجام دهنده همه یِ این دگرگونگی ها و باورها کیست؟ یا "ما چیستیم؟"
سؤال بزرگیست. در خور یک دایرۀالمعارف چند جلدی که در آن خاستگاه گیتی یا پیدایش زندگی را به تفصیل بیان کند، تا به پیدایش انسان به زبان ساده ای رسد. اگر از تئوری های گوناگون پیدایش گیتی و مجموعه میلیارد میلیارد کهکشان، ستاره (خورشید) و سیاره های گردان به دور آنها بگذریم، باید انسان را به عنوان یک موجود زنده تعریف کرد که دانستنِ تعریف "زندگی"، برای دانش به کمیت و کیفیت موجودِ زنده ای مانند انسان، لازم است به جای شناخت شخصیت و روان و منش انسان، زیر پرسش "انسان کیست" باید سؤال را ساده ترکرد و پرسید که زندگی چیست.
زندگی، یکی از پیچیده ترین سیستم های فیزیکی شیمیایی جهان زمینی،  در واژه نامه معین به معنای- مصدری از زبان پهلوی- زیستن، عمر، حیات و معاش! آمده است. که ساده ترین تعریف مفهومی آن شاید باید چنین باشد:
زندگی، سیستمی است الکتروشیمیایی خود بازساز و خود تولید کننده که توانِ "تکامل" (توانایی تولید دانش، بازیافت، بازساخت، بهتر کردن و انتقال آن به نسل بعد) و بهینه سازی (بطور طبیعی توان گزینش بهتر شدن را داشته و در صدد بهبود وضع موجود به یاری دانش، تجربه های گوناگون) با تکیه برذات خود را دارد. اگر شکلی از این زندگی این توان را نداشته باشد زنده نیست.
این تعریف به آن معنا است که ارگان های چند ملکولی و حتا خود ملکول زنده، دارای چنین توانمندی تعریف شده ای است، که این هوشیاری و آگاهی و توانمندی را در ریز ذره های بنیادین و سلول ها دیدیم و بیان کردیم.
زندگی ابتدا به صورت شیمیایی، به روایتی، در اعماق اقیانوس ها از گزند روزگار و تشعشعات مرگبار مصون ماند و سپس به ترتیب به اشکال  زیست‌شناختی؛ تک یاخته، چندیاخته، ملکولی، چند ملکولی، تک ارگانی، چند ارگانی، آبزیان، جلبک ها، و چندارگان دارانِ آب‌زی، با امواج در طی میلیون ها سال آنقدر به ساحل رفتند و باز گشتند تا دوزیستیان و خزندگان به وجود آمدند. ما به نظریه تکامل داروین کاری نداریم ولی 98 درصد ژن های شامپانزه با انسان یکی است. این مسیر به شهادت فسیل شناسان وکاربرد های شیمایی و پرتو شناسی در8/3 میلیارد سال که نیمی از عمر زندگی درجهان زمینی ماست رخ داده است! در طول این زمان طولانی که برای ابدیت کمتر از سالی است! انسان با 50 تریلیارد سلول- که هر سلول می داند چه کند و بنا بر تعریف داده شده، موجودی زنده است- به وجود آمد. با یک محاسبه از آغاز حیات تاکنون هرسال 1300 سلول برسلول های پیشین آن انسان غارنشین افزوده شده است. قابل بیان است که این تکامل تک خطی نیست و این دگرگونی ها وجوه فراوانی داشته و دارد و زندگی هم چنان ادامه دارد. یک میلیون و هشتصد هزار گونه شناسی تاکنون به عمل آمده و یافتن تا مرز 50 میلیون همچنان ادامه دارد!
انسان به عنوان موجود زنده شامل و کامل آن تعریف بوده و برای شناختِ "چیست" بودنش، علاوه برنَفسِ بودن"Being"اش باید به توان‌مندی های مشترک و همگانیش توجهی به اشاره کرد.
مهم ترین، پیچیده ترین و دور از دسترس ترین ارگان مدیریتی او، مغزش، نزدیک‌ترین است به مرکز درک و فهمش، که برای شناخت بهتر آن، باید نخست آناتومی، بافت شناسی، فیزیولوژی او را خوب شناخت- که مورد نظر کنونی ما نیست. آنچه به گونه انتخابی نیاز است که اشاره کرد، بخش کوچکی از تمامی آنست که علم می داند و برای همین اشاره نیز لازم است پله‌کانی جلو رفت. مثال خوب برای شناخت کارکرد این موجود زنده- که می خواهیم فعلا بدانیم که چیست تا به "کیست" بودنش برسیم- سازمان حسی پنج گانه اوست. پرسش ساده این که:
چرا آسمان آبی و خورشید را کودکان زرد نارنجی می کشند؟
چرا نمی توان بوی عطریاس، شوری نمک، تندی فلفل و نرمی را نقاشی کرد؟
چرا امواج صوتی و رایویی را نمی توان بی دستگاه گیرنده شنید؟
و...
برای جواب دادن به سؤالاتی از این گونه، باید به همان دستگاه اداره کننده بدن انسان، مغز"Brain" مراجعه کرد. برداشت مغز از محیط اطرافش یک کنش و واکنش الکتروشیمیایی است. Perception Through Electrochemical Signals
حس پنج گانه امکان ورود برخی از اطلاعات را برای واکنش های لازم مغز فراهم می کنند تا انسان از آنچه در جهانش اتفاق می افتد آگاه شده و امکان دفاع از خود، بروز واکنش مناسب برای بقا و زیست متعادل خودش را فراهم کند. در نگاهی دقیق تر، اتم های برون از فیزیک انسان با انسان و اتم های او از روش ارتباطی الکتروشیمایی استفاده می کنند. آنچه احساس می کنیم و به آن واکنشی مناسب نشان می دهیم، نتیجه این ارتباط شیمیایی الکتریکی اتم ها و ملکول هاست!
یکی از وظایف یاخته ها، یکان های بنیادین بدن ما، کنش و واکنش به انگیزه های مرتبط با حیات ماست. انتقال یا تراگسیل این علایم و اطلاعات از راه پوسته آنها و مجاری ظریفی است که "مادر طبیعت" در پوسته یاخته ها فراهم کرده است! این کانال های با چشم نادیدنی، به دلیل بار منفی درون یاخته، یون های سدیم مثبت را برای تبادل های شیمیایی وارد یاخته کرده و سبب برهم خوردن تعادل بار منفی درون یاخته شده و پس از تبادل اطلاعات به بیرون از یاخته رانده  می شوند. فرضیه سدیم پمپ بر این باور است که برخی از این مجاری برحسب ضرورت دارای پمپ هایی هستند که سدیم با بار مثبت بیرون از یاخته را که به دلیل برهم خوردن بار الکتریکی درون یاخته به داخل رفته اند را بیرون می‌راند. نظریه دیگری این ورود و خروج را در اثر برهم خوردن تعادل الکتریکی درون یاخته می داند. به هر حال پیام به سلول حساس رسیده و با همین شیوه پیام به مغز رسانده شده و واکنش مغز به صورت فرمان به عضو مربوطه فرستاده می شود. این تغییر ولتاژ، "پتانسیل کنشی" خوانده می شود.
علاوه بر این مجاری، عوامل شیمیایی ویژه ای بنام لیگاندها "ligands" مانند هورمون ها، برخی ازداروها، زهرها و ... هستند که این کانال های یونی به آنها واکنش نشان می دهند، چون به دیواره یاخته می چسبند و به عوامل مسؤول تبادل یون ها فرمان می دهند. برخی از انواع این کانال‌ها به ضربه و فشار بسیار حساسند و عده ای به امواج نور و صدا. سرعت پیام های الکترو شیمیایی در سلول‌های عصبی برحسب انواع پیام ها بین یک تا 100 متر درثانیه است.
حس لمس، در اثر حساسیت یاخته حساسه به حرکت، فشار و ضربه، و گیرنده های سرمایشی و گرمایشی، با داشتن یک آستانه تحریک درحد حرارت بدن، مانند حس چشایی کار می کنند در حالی که به جای یون سدیم، در فرامین حرارتی، یون کلسیم محرک یاخته حس حرارتی است.
حس شنوایی، در نتیجه رد یابی تغییرات امواج صوتی در هواست و طیف شنوایی انسان در حدود 10 اکتاواست که طول موجی بین 20 تا 20000 در ثانیه دارد. بیرون از این طول موج قابل شنیدن نیست ولی حیوانات توان بیشتری نسبت به انسان دارند. ارتعاشات موجی درپرده گوش سبب پیش وپس شدن تارهای شنوایی و تبدیل به پیام الکتروشیمیایی می شوند. که به سرعت ترجمه و به بخش شنوایی برای تشخیص و فهم ارسال می شوند!
حس بویایی، بردوش مولکول های ویژه ایست که از راه هوا خود را به گیرنده های مخاط بینی می رسانند و مانند سیستم "کلید قفلی" کار می کنند. هر مولکول حاوی بو حکم کلیدی را دارد که به یک قفل از یاخته های متفاوت بویایی می خورد. سوار شدن کلید بر قفل مربوطه سبب می شود تا پیام از جانب قفل ارسال و در مغز ترجمه و تشخیص داده می شود. میزان حساسیت و انواع  این یاخته های قفلی برحسب شخص و تمرین تغییر کمی و کیفی می یابد و در اشخاص، متفاوت است. اگر کلیدی به قفلی نخورد مولکول بی بو است. تا کنون 380 نوع گیرنده بویایی شناسایی شده است.
حس چشایی، به عهده مولکول های ویژه ایست که بر روی یاخته های چشایی می نشینند و مانند حس بویایی، با سیستم کلیدی عمل می کنند. مولکول های چشایی متفاوتی موجود است که قفل ویژه ای را تحریک و پیام الکتروشیمیایی ویژه ای را به مغز می رساند. تنها پنج نوع گیرنده چشایی داریم، ولی در چشایی، حس های بینایی، لمس، بویایی و حافظه ذهنی، مغز را یاری می دهند.
حس بینایی، ردیابی تششعات الکترومغناطیسی است. هرگاه الکتریسیته ذره ای را به حرکت وا دارد، موج الکتریکی با طول موج مشخصی را آزاد می کند که با انرژی ذخیره شده در فوتون های نوری نسبت واژگونه دارد. طول موج امواج نوری از هزارم میلی‌متر تا صدها کیلومتر متغیّرند. طیف امواج الکترومغناطیسی 50 اکتاو است که انسان فقط یک اکتاو از آن را می تواند دریافت کند. مسیر بینایی از نورِ برخاسته از جسم و انعکاس آن به صورت تصوبر بر شبکیه چشم آغاز و با تبدیل امواج نوری به فرامین الکترو شیمیایی و فرستادن آن به مغز شروع و در مغز 12 مرکز ویژه تفسیر، این فرمان را درک و تصویر آن را برای ما مصوّر می‌کنند. 
آنچه خواندید، اشاره و فشرده کوتاهی برای تجسم نظم و ترتیب میلیون میلیون سلول های مغز انسان و چگونگی دریافت اطلاعات گوناگون فقط از راه پنج حس انسان بود. در هر هزارم ثانیه هزارها فرمان می‌رسد، تبدیل به پیام های الکتروشیمیایی می‌شود و مغز آنها را می‌گیرد، تفسیر و تحلیل می کند و کنش و واکنش ما را مشخص، ابلاغ و کنترل می کند تا زندگی ادامه یابد.
چون این اطلاعات دریافتی توسط این پنج حس، کافی و شامل تمام خواسته های علمی پژوهشی و کنجکاوی های مورد نظر و دلخواه انسان نبوده و نیست، انسان از توان های دیگرش بهره گرفته تا نشان دهد شرایط زنده بودن و تعریف زندگی را سزاوار است.
"زندگی، سیستمی است الکترو شیمیایی خود بازساز و خودتولید کننده که توانِ تکامل، تولیدِدانش، بازیافت، بازساخت، بهتر کردن و انتقال آن به نسل بعد و بهینه سازی با تکیه بر ذات خود را دارد." بنابراین از ابزار سازی و خلاقیت های تولیدیش بهره گرفت تا محدودیت ریزبینی اش را با میکروسکوپ الکترونیکی، کمبود توان دوربینیش را با تلسکوپ، ضعف حافظه تصویریش را با دوربین‌های عکاسی، محدودیت شنواییش را با رادیو، مشکلات بُعدِ زمانی- فضایی راه های دور را با تلفن همراه و تلویزیون، ناتوانی حرکتی و اسارت قدرت جاذبه زمین را با ماشین و هواپیما، ظرفیت کم حافظه اش را با نوشته، نشر و کتاب، کمبود های خیالی اش را با سینما، محدودیت سرعت محاسباتش را با رایانه و سلامتش را با علم پزشکی و ... جبران کند. چیستی انسان به همین جا ختم نمی شود و پروسه پیشرفت و راه تکاملی انسان ادامه خواهد داشت، ولی زمان ما اندک است. با شما تا سخن دیگر پویا روز و روزگار به خیر می گوییم و در سخن آینده با شما همکاران خوب و گرفتارمان گپی دوستانه می زنیم. به ما بنویسد، ما را نقد کنید، اگر فرصتی دست داد از خود بپرسید ما ایرانیان درون مرز، در این پیشرفت های شگرف زمانه چه نقشی به عهده داریم؟ خبرش را اگر دریافتید برای همکاران خودتان بنویسید.
سال‌ها پرسیدم از خود کیستم؟
آتشم؟ شورم؟ شرارم؟ چیستم؟
دیدمش امروز و دانستم کنون
او به جز من ، من به جز او نیستم.

امیر و پویا
[email protected]


دکتر مرتضی مصفا 
برای ملاحظه آوانمای ویدئویی روی تصویر بالا کلیک کنید

 اخبار ایردن 


پژوهش ها بايد بر بهداشت تغذيه و تنفس متمرکز شوند
«شبكه تلویزیونی سلامت»، درخواست جدید وزیر بهداشت
همایش «پزشک و قانون» 28 تا 30 دی 90
کنگره 11 انجمن پریودنتولوژی ایران- بهمن 90
«ارتباط گستر» عنوان جدیدی برای رئیس سازمان نظام پزشکی
پرمشارکت ترین انتخابات انجمن دندان پزشکی تایید نشد
پذیرش دستیار تکمیلی‌تخصصی دندان‌پزشکی‌90
کنگره 11 انجمن پروستودنتیست‌ها 16-14دی 90
رتبه برتر سلامت به حجت الاسلام و المسلمین دهنوی رسید
جشنواره سلامت با تقدیر از چند مدیر و مجری صداوسیما پایان یافت
بالای صفحه

دکتر سمیرا بشیر شبستری- دندان پزشک متخصص بیماری های دهان

مقایسه تأثیر دو دارو در درمان افت دهانی


دکتر سمیرا بشیر شبستری
دندان پزشک متخصص بیماری دهان

آفت، شايعترين زخم عودکننده مخاط دهان است. از آنجایی که علت دقیق آن ناشناخته می باشد. بنابراین،درمان قطعی برای آن مطرح نشده است.از طرفی دیگر چون اکثر تحقيقات، اختلالات ايمنی سلولی را در پاتوژنز آفت مطرح کرده اند پس تجویز داروهای سرکوبگر و تنظیم کننده ایمنی جهت درمان آن توصیه شده است.

بالای صفحه
دکتر ناهید اخلاقی- دندان پزشک متخصص درمان ریشهکنترل عفونت در مطب

دکتر ناهید اخلاقی
اندودانتیست

دندان پزشکی از جمله حِرَفی است که هم بیمار و هم دندان پزشک و تیم دندان پزشکی  در معرض عوامل پاتولوژیک از طریق تماس با خون، ترشحات خونی و یا تنفسی قرار دارند. شواهد عینی و تحقیقات نشان داده اند که رعایت اصول استاندارد بر اساس به روز در آوردن سیاست های کنترل عفونت در پیشگیری از بیماری های مسری و شایع بسیار موثر است.

بالای صفحه 
دکتر حسین ارجمند- دندان پزشکچراغ و تاریکی

دکتر حسین ارجمند
دندان پزشک

تجارب اجتماعی نسل ما نشان می دهد که معدودی افراد جامعه قبل از کنش ها و واکنش های خود در مقابل تغییرات بدون تفکر تصمیم های عجولانه  می گیرند که ممکن است از ناپختگی  یا ناشی از احساسات لجوجانه یا منافع آنی و یا گره های دیگر باشد و این باعث مزاحمت ها و درد سرهایی برای خود واطرافیان، همکاران و همنوعان و هموطنان خود می شوند.

بالای صفحه
انجمن دندان پزشکان عمومی ایرانکسب امتیاز اولویت شرکت در کنگره ها

انجمن دندان پزشکان عمومی ایران


آیا کسب امتیاز اولویت اول برای شرکت در کنگره های دندان پزشکی است؟
همه بر این واقفیم که برای تمدید پروانه مطب به 125 امتیاز بازآموزی آموزش مداوم نیاز داریم اما متأسفانه همه می دانیم که اکثریت در سال های پایان فرصت تمدید پروانه مطب به فکر پرکردن این امتیازات می افتیم.

دکتر مسعود ربانی- ارتودنتیستپیشگیری از جرائم دندان‌پزشکی 

دکتر مسعود ربانی
دندان پزشک متخصص ارتودنسی

از آنجائی که فلسفه وضع قوانین جزائی حمایت جامعه در مقابل جرم است و نه حمایت فرد در عمل می توان انتظار داشت که قانونگذار به نحوی قوانین را تظیم نماید که در مرتبه اول از حقوق بیماران حمایت شود و مقامات قضائی نیز در عمل در وهله اول سعی در احقاق حق بیمار حمایت از جامعه را دارند.
ضرورت مراقبت از دندان هاضرورت مراقبت از دندان ها

دکتر محسن بایرامی
دندان پزشک

 
آشنایی با ساختمان دندان و چگونگی پیشگیری از پوسیدگی دندانی که نوعی بیماری عفونی تلقی می شود از نکات مهمی است که دانستن آن برای همه ضروری است. دهان اولین قسمت دستگاه گوارش است. داخل دهان شامل حلق، فك یا آرواره بالا، فك یا آرواره پایین و دندان ها می شود.

لطفاً این خبرنامه را برای حرفه ای های دندان پزشکی که می شناسید ارسال بفرمایید
Please feel free to share this Newsletter with all DENTAL PROFESSIONALS whom you know

nazarat.gif تماس با مدیریت ایردن
ایردن، مرجع دندانپزشکی خانه | درباره ما | قوانین و شرایط | تماس با ما
©2004-2011 Irden Incorporation. All right reserved.
نطرات شما:

Dear Manager
 
It is pleasure me to pay short visite your website.I would like you to continue better than always.
 
Warmest Regards
 
Reza Bahrami
Dentist
PHD Research
new experimental orthodontice and oral technologi
University of Bonn
Germany

درود
متن زيباي پويا مرا به تعمق بيشتر واداشت!
کاشکی هستی ، زبانی داشتی
تا زهستان، پرده ها برداشتی

هر چه گوئی، از دم هستی از آن
پرده دیگر بر او بستی بدان
(مثنوي مولوي)
به اميد روزي كه انسانها بااستفاده بهينه از عقل وهوششان وباانديشه وگفتارو كردار نيك شان بتوانند پرده هاي هستي را كنار بزنندواقعيت هاي جهان را آنطور كه هست ببينند.
به اميد پيروزي انديشه و تعقل بر تحجر وجهل

پيروز باشيد
آناهيتابا سلام
مطالب آموزنده ای است، از زحمات همه شما عزیزان تشکر می کنم به ویژه از سزکار خانم دکتر ناهید محمدزاده اخلاقی به خاطر مقاله ارزنده اشان

محمد اسدپور   
سلام
دی هم آمد و گذشت. آنچه برایم از خود زندگی سوال برانگیزتر است، گذر زندگیست؛ اسب زمانه که افسار گسیخته، می تازد. تا به خود می آیی، می بینی موهایت سپید گشته از گذر عمر. بعضی روزها، لحظاتی چند، می نشینم و فکر می کنم به گذشته ام. به روزها، ماه ها و سال هایی که بر من رفت. از خود می پرسم، کجای این کهکشان ایستاده ای و چه می کنی؟ چشمانت را باز کن؛ در جهان هستی، ذره ای هستی، کم مقدار و پر ارزش. سخن پویا مرا به یاد متنی انداخت که سالها پیش در مورد کهکشان می خواندم. اگر از دریچه ی علم نجوم، به آسمان بنگری، ذره بودنت را ملموس تر درک می کنی. البته ذره ای که مادر طبیعت به او توانایی داده تا بتواند هر روز پرده ای را کنار زده و به تازه ای برسد. اما این رسیدن ها، از اصل ماجرا چیزی کم نمی کند. هر چه بیشتر دست یابیم، خود را حقیرتر خواهیم یافت! آن زمان که بشر نمی دانست کهکشان راه شیری کجاست، خود را کوچکتر می دید یا حالا که می داند این کهکشان یکی از چندین کهکشان عالم است؟
باری! تصورم این است که پاسخ به این سوال، که کیستم؟، کاری به غایت دشوار می نماید. آنقدر که سالهاست به آن فکر کرده ام اما هرچه بیشتر فکر کردم، کمتر به جواب رسیده ام!
سپاس از ایردنی ها
پریسا