در حال بارگذاری برای پخش

پیام ایردن
پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی
شماره ۳۳ ، بهمن ماه ۱۳۹۰ . January 2012
آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن
فهرست

آلبوم های دندان پزشکی

آلبوم های عکس خانوادگی، دوستان و حرفه ای دکتر موسی باکی هاشمی


کنگره 10 انجمن ارتودنتیست های ایران


کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران


شرکت بازرگانی سینا مد تجهیز


دکتر موسا باکی هاشمی از مؤسسین جامعه دندان پزشکی ایران

 سخن پویا
IRDEN | ایردن | سخن ماه - بهمن ۱۳۹۰

«در اندرون من»در پیام "پویا" دی ماه به اشاره ای گذرا درباره ما "چیستیم" آورده شد. شما بهتر می دانید که برای کامل دانستن ما چی هستیم ده جلدی کتاب معتبر باید نوشت. "کیستیم" هم پیش از این، از دید ویژه ای، در "پیام پویا" آمد. با عنایت به آن "کیستیم" و "چیستیمِ" می توان بار دیگر به "کیستم" نگاه کرد، این بار عینکی روان شناسانه قرض کرد و به چشم زد و دید که این منِ انسانی ما "که من درخموشم و او در غوغاست" کیست و چرا در غوغا است؟
تا سال های نخستین قرن بیستم کسی به یقین نمی دانست چند "من" در درون "ما" وجود دارد. وقتی فروید به زبان آلمانی تئوری شخصیتی اش را توجیه و تفسیر کرد و گفت که "das Es, das Ich, Das Uber Ich" سه لایه تشکیل دهنده مفاهیم بنیادی شخصیت انسانی است. همه گیج شدند. زبان آلمانی زبان صنعتی اروپای غربی آن قرن بود و زبان فرانسه زبان هنری ادبی. چند دهه طول کشید تا به انگلیسی این سه مفهوم پذیرفته و ترجمه به: "the It, the I, the Super I" شد. برگردان و قبول این سه لایه به لاتین آنها را به id, ego" superego" بَدَل کرد.(2) پیش از این در باره "ایگو" وقتی درد و غم گذشته را به زمان حال ما می آورد، گفت و گو کردیم. لازم است درباره این سه لایه شخصیتی خودمان، اشاره ای گذرا کرد:
"اید" پایه ای ترین و شاخص ترین کاراکتر شخصیت پنهان انسانی است که دو لایه دیگر تکیه بر این لایه دارند که ما خود کمتر در باره آن می دانیم، زیرا خودش را از آگاهی ما پنهان می دارد و عریان ظاهر نمی شود!
• در مقام قیاس با "ایگو" است که "اید" شناخته می شود و فروید آن را "دیگ جوشان اغتشاش وعصیان های روانی درون انسان"(3)می نامید.
• از سویی به غریزه و توارث می رسد و از طرف دیگر، بنا بر نظر اریک فرم، به گذشته های روانی تاریخی انسان!(4)
• خواسته ها، آرزو ها، رویاها، هوس ها و نیازهای ما از این لایه، پنهان از نظر انسان، سرچشمه می گیرد عاملی که در ما به گونه خودکار هست و فرمان می راند ولی از ما فرمان نمی گیرد!
• گاهی، چه بخواهیم یا نخواهیم "اید" کار خودش را می کند، شاید بتوان گفت نوعی از"شهوت"، خواهش شدید نفس، است که موضوع کشش جنسی و تظاهرات آن بخش نا چیزی از آنست!
• توجه داشته باشیم بسیاری از منش های غیر ارادی ما مانند:عطسه، خمیازه، مژه برهم زدن، میل به مکیدن سینه مادر و بطور کلی اعمال غریزی، غیر ارادی فراوان نیاموختنی دیگر ما برعهده "اید"است! برخی از این کنش و واکنش ها جنبه دفاعی و برخی جنبه هم سو شدن و همراه شدن یا "تطابقی" دارند.
• "اید" به صورت های گوناگون برما فرمان می راند، گاهی این فرمان مفید، تدافعی و زمانی به صورت یک برآشفتگی و برانگیختگی خلاف عادت و قوانین اخلاقی یا نوعی از هیجان، که جنون آنیش می نامیم بروز می کند!
• ملاحظه می فرمایید که شناختش برای سلامت منش، کنش و واکنش های روزمره ما- در تمام زمینه های- لازم است.

"ایگو" منِ درون ما، بر خلاف "اید"، عامل متظاهریست که وظیفه اش تبدیل آن رویا ها، خواسته ها و کشش های گفته و ناگفته ی درونی ما در دنیای برون از ما است. به عبارت دیگر؛ "ایگو" تبدیل کننده رویا به واقعیت در دنیای برون از ماست:
• پُر گو و از خودگویی بی مهابا و برتری طلبی است جسور و نا شکیبا!
• از شکست دیگران شاد و در خودنمایی، اخلاق را نادیده می گذارد و می تازد.
• هیچ کس را مثل و مانند خود نمی خواهد. از کودکی تا سن کهولت با ماست. به مردان سیاسی از تخت و قدرت به زیرکشیده شده نگاه کنیم. به آسانی می شناسیمش!
• شناختش در خود ما، برخلاف آنچه می نماید، آسان نیست! لازم است که هوشیار بود که گاهی، در لباس دوستی، دشمنی، به تمام معنا، حیله گر و زیرک است:
• "ایگو"، در یک جمله، عمل کننده و ظاهر کننده منویات "اید" بنا بر خواسته وصلاح دید خود خواهانه خودش است!
• درتقسیم بندی ونشان دادن جایگاه "ایگو" خواهیم دید که بالاترین مقام را به خود اختصاص می دهد و بالا و برتر از "سوپرایگو" و"اید" قرار دارد. درحالی که ساخته و پرداخته "اید" است ولی برتری طلبی است که خودی و بیگانه نمی شناسد. پسر، پدر و پدر پسر را می کشد. به تاریخ نگاه کنید!
• منویات "اید" را بنابر دلخواه خویش به اجرامی گذارد زیرا ایده آلیست نیست بلکه به نوعی واقعگرانه و خود خواهانه عمل می کند. نه برای ارضای "اید" بلکه کوششی برای اجرای یک فانتزی به صورت یک واقعیت پذیرفتنی نمایشی در رابطه با قضاوت اجتماع !
• نوعی عامل درک و تشخیص انسان برای تمیز رویا و آرزو و خیال از واقعیت هم می تواند باشد، به گونه ای که زمانی مسایل را بررسی و راه حل بهتری را پیدا و در اختیار می گذارد.
• اگر تابعش شویم حریفش نیستیم. اگر در اختیارش بگیریم عاملی مفید و یاری دهنده ای تواناست!
• در واقع انتخاب و گزینش خودسرانه اش از راه مخالفت با "اید" یا کتنرل آن نیست بلکه "آیگو" مطیع و فرمانبردار "اید" است. مانند مشاوری تیز هوش و خودرای عمل می کند نه مصلحی خیر اندیش! مگر اینکه او را در اختیار و کنترل کامل خود داشته باشیم.
"سوپرایگو" سومین بخش از شخصیت انسانی است. مانند "ایگو" بخشی از آن آشکار و بخش بزرگتری از آن پنهان است. معرف ارزش های درون، باورها، ایده ها، آرا، عقاید، شناخت، ارزش های اخلاقی اجتماعی، دلبستگی‌ها، دل خوشی‌ها و دل خستگی‌های بشریست.
• مقوله ای تکاملی، تداومی و بیشتر اکتسابی است.
• آخرین بخش از شخصیت انسانی است که شکل می گیرد و با او برای تمام عمر می ماند.
• فرم گیریش از کودکی در بستر فرهنگ و تربیت اجتماعی آغاز و در بلوغ انسانی به حد پذیرش و قبول جامعه می رسد و شخص را مسئول و مقید به رعایت اصول اخلاقی و روابط اجتماعی می نماید.
• احساس پشیمانی، تشخیص و تنظیم منش و کنش و واکنش از وظایف این منِ برتر است.
• قوانین اجتماعی بشری سن قانونی و حقوقی و قوانینی برای این بلوغ سنی شناخته و انسان را در این زمینه مسئول می شناسد.

زیگموند فروید، به ساده ترین وجهی، نمایشی تمثیلی از این سه عامل شخصیتی انسان، در رابطه با ضمیر خود آگاه و ناخودآگاه انسان، بنا برتئوری خودش، داده است می گوید: اگرسه لایه فرضی شخصیت انسانی "اید"، "ایگو" و "سوپرایگو" را یک قطعه یخ شناور در آب مجسم کنیم. اگر، سطح بیرون از آب، بخش خود آگاه و بخش درون آب ناخود آگاه انسان فرض شود، یک دهم ار توده یخ فقط در بخش خود آگاه ما درک و فهم می شود. نه دهم آن در بخش ناپیدای ناخود آگاه ما قرار دارد و قابل رویت نیست! بخش بیرونی و قابل دیدن، فقط یک سوم از دو حجم "ایگو" و "سوپرالگو" است که خودی می نمایاند، "اید" به هیچ گونه خودی درخود آگاه ما نشان نمی دهد و هم چنان پنهان می ماند.5
آنچه گفته شد فشرده ای از یک فرضیه از صورت های و فرضیه های مختلف شناخت روان شناسانه روان انسانی در رابطه ما "کیستیم" است. گفت و گو در این زمینه بسیار و یک قرن سابقه "علمی تحقیقی" دارد. ضروری است که اشاره کرد که این سه لایه شخصیتی فرضی را نباید سه لایه مجزا از هم دانست بلکه می توان آنها را صورت های گوناگون رفتاری مرتبط با هم از شخصیت انسان دانست. هم چنان که انسان مجموعه از از چیستم و کیستم های بیشماری است که ناشناخته باقی مانده اند. ایردن در "پیام پویا" در رابطه با خودشناسی با عنوان های:
"بودن با زنده بون فرق دارد"،
"زمان مقوله مفقود"،
"زمان بی زمانی"،
"بودن، حضور آگاهی "،
و"کیستیم"با شما همکاران سخن گفته با "در اندرون من" این مبجث را به پایان می برد شاید در سال نو حرف نویی برای گفتن بود و شاید هم دوستان مهری کردند و در این زمینه ایردن را با قلم و همت شان یاری دادند.

1- در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او درفغان و درغوغاست" حافظ
2- دو حرف “id” که "اید"مانند نشسته اید، تلفظ می شود
3- C. Brenner, “An Elementary Textbook on Psychoanalysis” Doubleday1955
4- Erich Fromm,”Escape from freedom”N.Y.Rinehart(1941)
5-Sigmund Freud,” The ego and id”(Vol. 19) Hogarth Press(1953)


امیر و پویا
pouya@irden.ir

دکتر موسی باکی هاشمی
دکتر موسی باکی هاشمی | عضو موسس جامعه دندان پزشکی و اولین مبتکر ایمپلنت
دکتر موسی باکی هاشمی | عضو موسس جامعه دندان پزشکی و اولین مبتکر ایمپلنت
برای ملاحظه آوانما روی تصویر بالا کلیک کنید

باکی، ای که از بازی روزگار باک ندارد دکتر امیر اسماعیل سندوزی


دکتر امیر اسماعیل سندوزی

دندان پزشک،نقاش، مجسمه ساز، نویسندهموسایی که باور دارم هیچ شبانی را ز راهش باز نمی داشت تا رسم بندگیش بیاموزاند. موسایی که تا به خاطردارم خدایش درآسمان نبود که چشم به طاعت زمیننیان دوخته باشد وعده بهشت به اطاعت دهد! موسایی که طلب کارخدایش بود و گاهی به پایش می پیچید و پرسشگری می کرد بی اینکه پاسخی را منتظرباشد.
بالای صفحه

دکتر فرزانه خواجه | دستیار تخصصی ارتودنسی

ارتودنسی پیشگیری در کودکان


دکتر فرزانه خواجه
دستیار ارشد تخصصی ارتودنسی
دانشکده شیراز

راهکارهای پیشگیری اولیه در سلامت دهان یکی از اولویت های ضروری سلامت عمومی است. دندان پزشکان عمومی طی ویزیت های معمول کودکان در سنین اولیه زندگی جهت راهنمایی والدین و پیشگیری از بیماری های دهان نقش بسیار مهمی دارند.
بالای صفحه
دکتر فیروزه گلسرخی | دندان پزشکترمیم دندان با کامپوزیت یا آمالگام؟

دکتر فیروزه گل سرخی
دندان پزشک


در بیشتر وقت ها پاسخ دندان پزشک به نظر بیماران صریح و واضح نیست. این حالت گنگ و نامفهوم، اکثرا نوعی رازداری شغلی حساب می شود؛ اما واقعیت این است که برای تصمیم گیری بین این که یک دندان با آمالگام پر شود یا با ماده سفید یا کامپوزیت، ملاحظات بسیاری مطرح است که گاهی طرح آنها بیماران را گیج می کند.
بالای صفحه

دکتر ساناز حلی | دستیار تخصصی بیماری های دهانتظاهرات دهانی در بیماران مبتلا به لوسمی

دکتر ساناز حلی
دستیار تخصصی بیماری های دهان
دانشکده تبریز

لوسمی، یک بیماری کشنده مغز استخوان است. به دلیل مرگ و میر بالای این بیماری، تشخیص زودرس و دارو درمانی لازم، بسیار ضروری هستند. علائم اولیه لوسمی، در دهان و گردن ظاهر می شود. این علائم موجب می گردند که بیمار به دنبال درمان دندان پزشکی رود و یا ممکن است این بیماری طی یک معاینه روتین دندان پزشکی، کشف شود.
بالای صفحه
ده اشتباه بزرگ در زمینه خدمات به مشتریانده اشتباه بزرگ در زمینه خدمات به مشتریان

آل‌بیزینس دات کام
ترجمه: فرهاد امیریمطلب زیر که ترجمه ای از یک مقاله منتشر شده در پایگاه آل بیزینس است، به خوبی توسط آقای فرهاد امیری انجام شده است. از آنجا که مطب دندان پزشکی نوعی کار بازرگانی است که در آن کالا "خدمات دندانی" و مشتری "بیمار دندان پزشکی" خوانده می شود، پیگیری و رعایت اصول تجارت یا Business، که امروزه در جهان رشته بسیار پیشرفته و وسیعی است، برای همه دندان پزشکان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. خواندن این مقاله مطمئنا برای همه همکاران مفید خواهد بود.
ادامه مطلب
بالای صفحه
موسسین جامعه دندان پزشکی ایران, دکترحسین نواب, دکتر اکبررشتیان, دکترموسی باکی هاشمی, دکترآلفرد آوانسیان, دکتر سمیع وهاب پور, دکترشمس الدین تابش, دکترارسلان تاج, دکترآرنولد برناردی, دکتراصغرحداد, دکترمحمد علی افتخاری


اخبار ایردن

- تشکر شفاهی به جای حمایت مالی از دانشگاه های پزشکی
- تعرفه های درمان باید از شورای عالی بیمه سلامت خارج شود
- تعیین تعرفه های پزشکی با ساز و کار غیرقانونی
- خدمات دندان پزشکی در میان همه رشته ها بیشترین هزینه را دارد
- آماری از پوسیدگی و ناهنجاری های دندانی و علت ارتودنسی در ایران
- بازدید پروفسور تاگامی از دانشکده دندان پزشکی تهران
- ایران آماده صدور بهداشت و درمان به دیگر کشورهاست
- ایران در فناوری دارو صاحب مقام است
- تعیین تعرفه غیرواقعی=تعطیلی مطب‌ها
- افتتاح دانشکده طب سنتی در کرمان

بالای صفحه
لطفاً این خبرنامه را برای حرفه ای های دندان پزشکی که می شناسید ارسال بفرمایید
Please feel free to share this Newsletter with all DENTAL PROFESSIONALS whom you know

nazarat.gif تماس با مدیریت ایردن
ایردن، مرجع دندانپزشکی خانه | درباره ما | قوانین و شرایط | تماس با ما
©2004-2012 Irden Incorporation. All right reserved.
نظرات شما:
با ادب و درود،
از ارسال این خبرنامه از شما همکاران عزبز درود گذارم!
به امید ایران علمی.
همکار شما از کشور اکراین،
دکتر ص ع - جراح فک و صورت


باسلام و ارادت؛
یادواره استاد موسی باکی هاشمی که از طرف ایردن تهیه شده بود، بسیار مصاحبه های عالی‌ و ارزشمندی بود، من با توجه به این که افتخار دانشجویی استاد دکتر باکی را در دانشگاه ملی‌، در سال های ۴۹--۵۵ داشتم، خاطرات بسیار ارزشمندی از این استاد بزگور دارم که تداعی شد و اعتقاد دارم اگر دکتر باکی ها و دکتر سندوزی ها نبودند، ما هم نبودیم و در این حلقه تکامل حرفه‌ دندان پزشکی، هر کدام جایگاه ویژه ای دارند. نهالی که شما بزرگواران در ۶۰ ساله پیش کاشتید امروز به ثمر نشسته است.
من همیشه خود را مدیون و مرهون به شما عزیزان می دانم و از دکتر علی‌ راد هم به لحاظ این ابتکار ارزنده سپاسگزاری می‌نمایم.
همگی‌ سلامت و شاد باشید. مرسی‌
دکتر عباس خدایاری نمین- جراح دهان، فک و صورت