پیام ایردن - خرداد ماه
پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی
شماره ۳۷ خرداد ۱۳۹۱. May-June 2012
آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن
فهرست

آلبوم همایش ها
اخبار ایردن

کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران

کنگره 10 انجمن ارتودنتیست های ایران

کنگره 12 انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

شرکت مهندسی کاریزماتک | دکوراسیون کلینیک دندان پزشکی

شرکت بازرگانی سینا مد تجهیز

سخن پویا
IRDEN | ایردن | سخن ماه - خرداد 1391

"فن آوری نوآورد"


خرداد که در پهلوی "خُردات" یا "هُردات" به معنی رسایی و کمال (ازطرفی بانویی نگهدارنده آب، مایه حیات) آمده است. بسیاری، ماه ثمردهی درختان و اوجِ "کمال و تعادل" بهارش می شناسند. از دو واژه "کمال و تعادل" به کاربُردِ کامل ومتعادل دو نیم کره چپ وراست مغزسر انسان و داستان رقابت انسان با تکنولوژی می پردازیم.
خواندید، که جان هنری در رقابت با فن آوری صنعتی پیروز شد ولی جان باخت و کاسپاروف قهرمان بی نظیر شطرنج که هرگز کسی نتوانست او را شکست دهد، یک بار با کامپوتر هوشمند زمانش(1996) به رقابت پرداخت و پیروز شد. یک سال بعد با کامپیوتر پیشرفته -1.4-ton IBM به‌نام Deep Blue - دست و مغز و پنجه نرم کرد (2001).
برای خواندن ادامه بحث اینجا کلیک کنید

نگاهی نو به هرم مازلو Maslow's Hierarchy of Needs


مازلو مشهورترین اندیشمندی است که اندیشه مدرن را در شناخت عوامل محرک فعالیت انسان ها تغییر داد و مکتب «روان‌شناسی انسان‌گرایی»Humanism را در مقابل «روان‌شناسی رفتارگرایی»Behaviorism بنیاد گذاشت. او پنج نوع نیاز را در انسان به عنوان عامل همه تلاش‌ها برشمرد. نیازهای اولیه در قاعده هرم و نیازهای فراتر به ترتیب در ردیف های بالاتر قرار دارند. هرچه نیازها متعالی‌تر باشد، نیاز به رشد و بلوغ بیشتری دارد و لذا تعداد افرادی که در آن سطح هستند کمتر است. یک استاد معاصر*، این نیازها را با نگاهی نو بررسی کرده و مواردی را هم که پس از مازلو به آن ها افزوده شده، بررسی کرده است:

نياز شماره يك؛ نيازهاي فيزيولوژیک و مادی Physiological
نيازهای فيزيكي شامل نیاز به تنفس، میل به خوردن، آشامیدن و حتی ميل جنسي است. ارضای این نیازها بسيار اهميت دارد، زیرا تعادل فيزيكي، تعادل رواني و حتی تعادلات بيوشيميايي، الكتريكي و مغناطيسي را برقرار مي‌كند و سيستمي را كه به هم ريخته، منظم مي كند.

نياز شماره دو؛ امنيت و آرامش Security & Safety
نیازهای یک و دو نيازهاي
واقعي Actual هستند كه همه‌ي انسانها در حالت عادي (نه بيماران عجيب وغريب) دارند. اين نيازها اصولا نيازهاي مبتني بر كمبود Deficiency Needs هستند، يعني تعادل به هم مي‌خورد و بايد آن را برقرار كرد. اگر شخص گرسنه است، غذا مي خورد و سير مي شود. اگر تشنه هست، آب مي خورد و ... اگر قرار بود خود اين ها به خودي خود لذت داشته باشند، شخص شيلنگ آب را در دهان می گذاشت و دوساعت آب می نوشید! اما در عمل، بعد از نوشیدن دو سه ليوان آب، ممکن است حال شخص به هم بخورد و حتی برایش کُشنده باشد. پس این دو دسته نیازها عمومی و تعادلی هستند. اشكال كار بسیاری از مردم دنيا اين است كه شرايط نامناسب زندگي و نبود رشد احساسي-عاطفي و انساني-اخلاقي، موجب شده در همين نيازها بمانند و در هر سنی احساس کمبود و شهوت به اين نيازها را داشته و نیازمند ارضای آن باشند. این نیازها در واقع باید خود به وجود بیایند و خود برطرف شوند.

نياز شماره سه؛
تعلق و عشق Love & Belonging
انسان بايد مفهوم عشق را در خودش رشد دهد. عشق، خود به خودی و یک احساس تنها نیست. اريك فروم بسيار درست مي گوید که: "عشق هنري است آموختني". متاسفانه اغلب مردم دنيا نه اين هنر را آموخته اند و نه از آن استفاده مي كنند. در یک دوران كوتاه، دوپامين مغز كارهايي مي كند که قصه ي ديگري است. اغلب مردم چون در نياز يك و دو مانده اند و در واقع بيشترين زندگي آن ها در نياز شماره دو هست، به شماره سه نمي رسند. اينجا نكته اي وجود دارد. در نیاز شماره سه كه مساله ي عشق است، رابطه جنسي هم هست، اما نوع لطيف آن. فرويد سخنی دارد که "عشق، پالایش ميل جنسي است". يعني رابطه جنسي به ظريف‌ترين، لطيف‌ترين و زيباترين فرم اخلاقي و انساني، تبديل به عشق می شود وگرنه يک فريب، يک دروغ، حقه بازي و يک تخیل است. مايه و پايه رابطه جنسي عشق است. پس رابطه جنسي كه در حقيقت مربوط به نياز شماره يك بود، حالا در نياز شماره سه دیده می شود. اشكال كار اينجاست كه بسياري از مردم نياز شماره سه را اصلن ندارند ولي آن را بهانه اي برای ارضا قرار می دهند! وانمود مي كند که عاشق کس یا چیزی است برای اين كه زندگي مادي خود را تامين كند، به امنيت و آرامش برسد و درمحيط اجتماعي موفق به نظر بياید. در حالي كه نياز شماره سه اولن باید با رشد روحی انسان به وجود بياید و بعد نيازي است كه موجب رشد شخص می شود. به همين جهت است كه مزلو به درستي مي گوید: "نيازهای مبتني بر بودن و شدن" Being که شخص در آن یک چیز دیگری می شود.

نياز شماره چهار؛ علم و اگاهي Knowledge & Science
شخص می خواهد بداند و بفهمد. نياز علم و اگاهي یعنی علم به خاطر علم، نه به خاطر استفاده و كاربرد، چه رسد به استفاده مادي از آن. اما مي‌دانيم که بسياري از مردم چرا به دنبال علم و مدرك مي‌روند؛ براي اين كه نياز شماره يك و دو را برآورده كنند. به این دلیل می خواهد مهندس و دكتر بشود که نياز شماره يك ودو را برآورده كند. معنای سخن اين نيست كه اين عيب و ايرادي دارد. منظور اين است كه توجه داشته باشیم این رفتار در هرم مازلو در مرحله یک و دو قرار می‌گیرد. شخص به دنبال علم نيست، به دنبال مدرك است. کسانی که نام دانشجو دارند اغلب نمره‌جو و مدرك‌جو هستند نه دانشجو! نه در استاد دانشي است كه بدهد و نه شاگردان به دنبال علم هستند. نمره‌جو و مدرك‌جو معنایش اين است كه مي خواهد مدركي بگيرد كه نياز شماره يك و دو را رفع کند یا در نهایت نياز شماره سه، يک عشق خوب پيدا كند.

نیاز شماره پنج؛ زيبایي و هنر Beauty and Art
هنر برتر از علم آمد پدید! علم خود جنبه عميق كيفي دارد ولي كاربردش جنبه‌ي تكنولوژي و مهارت، اما وقتی شخص وارد مرحله هنري مي شود و مساله‌ي زيباخواهي، زيباشناسي و لذت بردن از زيبايي مطرح می‌گردد، مفهوم زيبايي و هنر، به زندگي كيفیتی به مراتب بالاتر مي دهد. بسياري از مردم اصلن مفهوم زيبايي را نمي دانند. نه شعر زيبا را مي شناسند، نه زيبايي طبيعت را متوجه هستند، نه زيبايي انسان را، نه زيبايي كلام را و نه زيبايي موسيقي و جنبه‌ي هنري آنها را درک می کنند. علت این است که جوهر هنر را نمي شناسند. برخي آدم‌ها مي‌گویند شعر گفته ايم، اما شعری گفته اند که شعر هم نیست و اصلا به درد هيج جا نمي خورد، آن ها را در کاغذ و در سایت مي نويسند و در مهماني‌ها هم مي‌خوانند!! این نشان مي‌دهد که شخص اصلن هنر و شعر را نمي فهمد. يا موسيقي هایی عرضه می شود كه اصلا موسيقي نيست و هنر آخر آن تحريك سيستم عصبي است و هیچ مايه‌اي از هنر ندارد. از صد تا خواننده دوتا هنرمند هستند و نود و هشت تا احتمالن فقط صدای خوبی دارند. مثل اين‌كه يک زن زيبا يا یک مرد خوش تيپ را بگویند هنرمند! هنرمند نيست، زيبايي دارد.

نياز شماره شش؛ حرمت نفس، خود دوستي و دیگر دوستي Self-Esteem
انسان به مرحله اي می رسد که بگوید "به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست". خودش و ديگران را دوست داشته باشد. اين مفهوم حرمت نفس، موضوع فوق العاده مهمي است كه شخص به جايي برسد كه اولن من، من باشم و تو، تو. همچنین نه تنها خود را مانند دیگران ببیند بلکه یکی ببیند. We are not equal (but we are the same) اینجاست که حرمت و کرامت انسانی مشخص می شود.

نياز شماره هفت؛
تحقق خود، خودشکوفایی Self-Actualization
هریک از ما دانه اي هستيم كه بايد تبديل به درخت شده و ميوه بدهيم. نود و هشت درصد مردم هرگز ميوه نداده اند. امروز هم که مردم دنيا به اين سطح از سلامتي رسيده اند، تنها دو درصد سالم هستند و نود و هشت درصد در راه مانده اند. بنابراين نياز شماره هفت، نياز به خود شدن و تحقق خود است. يعني شخص تمام نيرو و استعدادهاي وجود خود را شكوفا كند.

نياز شماره هشت؛
ارزش‌های اخلاقی و انسانی Humanistic and Moralistic Values
ارزش ها و اصول اخلاقي و انساني موجب می شود كه مساله عدالت براي شخص مهم باشد، حقيقت برايش اهمیت داشته باشد، آزادي همه انسان‌ها برايش مطرح باشد و شخص به این نیازهای متعالی توجه کند. ارزیابی یک انسان را باید با یافتن جایگاه او در این نردبان سنجید. در عین حال پایه همه این ها «حرمت انسانی» است که امروزه در بسیاری از کشورها گم است.

دکتر فرهنگ هلاکویی

Maslow's Hierarchy of Needs

Abraham Maslow was a psychologist concerned with the nature of human experience; that is a humanistic psychologist. In 1943 he proposed a theory that described the different needs that all humans have and the hierarchy in which those needs are organized. According to Maslow, the higher level needs cannot be satisfied unless the lower level needs have been met. This hierarchy has had a significant impact on the field of psychology and education as well.
Lectures & Events

کنگره جراحان دهان، فک و صورت ایران

چگونگی پرداخت مالیات دندان پزشکان چگونگی پرداخت مالیات دندان پزشکان


دکتر آیرج کی پور
دندان پزشک


دندان پزشک وقتی از راه حرفه اش درآمدی به دست می آورد، برابر «قانون مالیات های مستقیم» این درآمد مشمول مالیات مستقیم می‌شود. دندان پزشک اگر در خدمت شخص دیگرباشد (حقیقی و حقوقی) در این صورت مالیاتش بر اساس ماده 82 محاسبه می‌شود.
بالای صفحه

بیماری پریودنتال بیماری پریودنتال

Periodontal disease for the primary care physician

ترجمه: دکتر رضا کریمی


ژنژيويت و پريودونتيت شايع‌ترين انواع بيماري‌هاي پريودونتال هستند. ژنژيويت عبارت است از التهاب محدود به بافت نرم اطراف دندان‌ها. اين بيماري نتيجه اثر متقابل ميان ميکروارگانيسم‌هاي موجود در بيوفيلم و بافت‌هاي دندان با سلول‌هاي التهابي ميزبان است.

بالای صفحه


دکتر علیرضا آشوری
راز داری در حرفه پزشکی

دکتر علیرضا آشوری
دندان پزشک

حتما خودتان خوب مي‌دانيد که پزشکان را به برخي صفات (خوب يا بد) مي‌شناسند که رعايت صفات مثبت دقيقا همان تعبير مقدس بودن طبابت را القا خواهد کرد. يکي از اصلي‌ترين اين صفات رازداري و حفظ اسرار بيماران است. چيزي که به وضوح در سوگندنامه پايان دوران پزشکي لحاظ شده و قدمت حضور اين بند در سوگندنامه پزشکان به زمان بقراط باز مي‌گردد.

دکتر محمود سریع‌القلم وقتی یک فرد غیرمتخصص و بی‌تجربه بر مصدر کار قرار می‌گیرد

دکتر محمود سریع‌القلم
استاد دانشگاه شهید بهشتی


چه اتفاقی می‌افتد وقتی یک فرد غیرمتخصص و بی‌تجربه بر مصدر کار و سمتی قرار می‌گیرد؟ حتی با یک نگاه عمومی، می‌توان پیامدهای زیر را تصور کرد: وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها، نمایش، ظاهرسازی و دروغ‌های پی‌درپی، به هدر رفتن منابع و سرمایه و ...

سلامت دهان در بارداری
سلامت دهان در بارداری

American Family physician
ترجمه: دکتر رضا کریمی

پريودونتيت با زايمان زودرس و کم‌وزني نوزاد همراه است و يا ميزان بالاي باکتري‌هاي پوسيدگي‌زا (cariogenic) در مادر به افزايش پوسيدگي دندان در نوزاد منجر مي‌شود. ديگر ضايعات دهاني، نظير ژنژيويت و تومورهاي بارداري خوش‌خيم هستند و اطمينان بخشي براي آنها کافي است.


دکتر مهدی یزدان پناه
دندان پزشک


بهره مندي از دانش نور و رنگ و كاربرد آنها براي يك نقاش كه در پي آفرينش يك كار هنري است كمك هاي پرارزشي را براي هنرمند در پي خواهد داشت. شناخت رنگ‌هاي مهم دايره نيوتن، آگاهي از رنگ‌هاي مكمل و هم‌نشيني رنگ‌ها و جلوه هاي ويژه ای كه در آن هست اهميت فراواني دارد.

دکتر آيرج كي پور - دندانپزشکقوانین حقوقی را بیاموزیم


دکتر آیرج کی پور
دندان پزشک


گاهي ثمره درمان بيماران، خلاف انتظار درمان گر، به بحراني تاًسف بار ختم مي شود، بیمار از درمان ناراضی می شود و برای دادخواهی به ارگان های قانونی مراجعه می کند. همگي با نمونه هائي از آن آشنائي داريم. به نمونه های دیگری از این پدیده درد سر آفرین توجه فرمائید.

بالای صفحه


مهندس آرش نیرحبیبی
کارشناس ارشد معماری


توجه به نیازهای توسعه بالاخص در کشورهای پیشرفته در برخی از موارد موجبات خلق آثاری در زمینه ساختمان می شود که جدا از بستر فانتزی موضوع، دغدغه های جاری و موضوعات درگیرسطوح فرهیخته آن جامعه را بازتاب می نماید. مباحث توسعه سبز و Green Architecture از جمله این موارد می باشند که حاصل پاسخ مهندسین به مشخص شدن نتایج ناخواسته حاصل از روند بسیار سریع توسعه جوامع صنعتی منجمله ژاپن در دوره بعد از جنگ جهانی دوم است.
لطفاً این خبرنامه را برای حرفه ای های دندان پزشکی که می شناسید ارسال بفرمایید
Please feel free to share this Newsletter with all DENTAL PROFESSIONALS whom you know

IRDENnazarat.gif تماس با مدیریت ایردن
ایردن، مرجع دندانپزشکی خانه | درباره ما | قوانین و شرایط | تماس با ما
©2004-2011 Irden Incorporation. All right reserved.

دکتر محمد علی افتخاری:
درمتنی که نوشته شده بود نظر من اول به موضوع هرم مازلو جلب شد، حالا که بقیه مطلب را با مقدمه دکتر سندوزی عزیز خواندم خوشحالم که بگویم اقدام ایردن در این موردهم بسیار لازم و ارزشمند است
ای کاش همکاران و خوانندگان متن با تفکر و تعقل در یکایک جملات آن حرکتی اگر نه جهشی بلکه عادی و معمولی بکنند و قدمی در نزدیک شدن به جهش علمی در قرن بیستم بر دارند که کمک به خود آنان و اجتماع خواهد بود
افتخاری