ماهنامه دندان پزشکی آبان ۱۳۹٢

پیام ایردن
پایگاه دندان‌پزشکی
شماره ۵۴ ، آبان ۱۳۹٢ . November 2013
آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن
فهرست
روش شستن دست - سازمان بهداشت جهانی


روش مالش دست ها با ماده تمیز کننده - سازمان بهداشت جهانیسخن پویا

IRDEN | ایردن | سخن ماه - آبان 1392
نام ماه هشتم سال و روز دهم هر ماه ایرانی «آبان» است، آبان یعنی ماه بارش باران و ماه آب ها. آناهیتا یا ناهید، فرشته نگهبان عنصر آب، دوشیزه ای بسیار زیبا، بلند بالا، پری پیکر، نیرومند، درخشان، پاک و آزاده وصف شده، که سرچشمه همه آب‌های روی زمین تلقی می شد. ناهید بر گردونه ای سوار است که آن را چهار اسب نر می‌برند؛ باد، باران، ابر و تگرگ. فریدون و سایر شاهان به درگاه او قربانی می‌کنند و برآمدن نیازهای خود را از او می‌خواهند.

                 

«درباره آن سوی زندگی»


اگر بیماری روی صندلی ما ایست قلبی کند، دندان پزشک باید چه کند؟
بی جواب مانده ترین پرسش فلسفی انسان؛ چالشی برای به‌زیستی، دروازه ای به ابدیت یا گذر از روزن زمان، پرسشی که شاید بسیاری از ما در تنهایی خودمان هم مایل به فکر کردن درباره آن نیستیم، حادثه ای ناگزیر و ناگریز، مقوله ای فرهنگی – فلسفی* – تاریخی ای بی جوابی روشن، که شما مرگش می شناسید.

فرض کنید که در باغچه پُر درخت خانه ای ییلاقی، دور از غوغای شهرنشینی نشسته ایم،
صفا و فراغتی دلخواه برای یک نشست کاملن دوستانه دست داده،
فرصتی برای گپی ساده و صریح فراهم آمده تا زمانِ کافی برای از این شاخه به شاخه دیگری گفتن و پریدن داشته باشیم،
همکار جوان و خوش قلم من هم حضور دارند، که باور دارند در رسانه حرفه ای مرتبط با دندان پزشکی نباید نکته ای نامرتبط با دندان پزشکی نوشت و مطرح کرد.
ایشان را دوست می دارم، صاحب اندیشه و همچنین توانمند در اندیشه به قلم آورنده اند.
نمی خواهم بپرسم همکار جوانم! اگر کارکرد دو نیم‌کره مغز انسان به دندان پزشک و حرفه اش مرتبط نیست، آیا «مرگ» به دندان پزشکی مرتبط است یا خیر؟
بیماری روی صندلی ما ایست قلبی کند ما چه باید بکنیم؟ از مرگ چه می دانیم و برخورد ما با مرگ چه و چگونه باید بود؟
سه نفریم. نشسته در کنار هم. شما، ایشان و هیچ، که نویسنده ی ناچیز این مطلب «نیمه نامربوط» است.
فضا خیالی و در ذهن می گذرد:
شما- یکی از سه نفر، از هیچ می پرسید: "درخبر خواندید که ریموند کرزول آینده نگر زنده معاصر پیش بینی کرده که تا سال 2045 انسان به زندگی جاودان دست می یابد؟ در این باره چه می اندیشید؟"
هیچ- شما جوانان که تا آن زمان فرصت بودن دارید باید بیاندیشید. من، به یقین تا آن زمان نیستم.
ش- اگر بودید چه می اندیشیدید؟
ه- من در سعادت و پیش رفت کمّی و کیفی انسان، جاودانگی را نقش آفرین نمی بینم. مگر این که در فرهنگ غرب دگرگونی مناسب و هم آهنگی در این زمینه داده شود که برای این مدت کم و نارسا، به نظر نمی آید شدنی باشد. از طرفی در میرایی است که شما زمان، فرصت، کوشش و پیشرفت را در اختیار دارید. در نبود مرگ، همآورد "شب و روز"، زندگی بی محتوا می گردد.
ایشان -نویسنده خوش قلم-، می پرسند: «و مصداقش؟»
ه- اجازه بدهید برای شما یک داستان که درجوانی خواندم و در سال‌داری فهمیدمش را بگویم: «صاحب قدرتی در جستجوی "کیمیای عمر" با خَدَم وحَشَم می رود. که کتابی است پُرورق، فشرده اش؛ نمی یابد و ره گم کرده در بیابانی بیهوش می افتد و در عالم خیال، خود را در غاری می یابد که مردمانی از زن ومرد، بی کاره و بی هدف و آرمان، لخت و عریان، مردان ریش تاکمر و زنانی به توجه به زیبایی و زنانگی، در هم می لولند مار می خورند و زیستی نکبت بار دارند. حیران است که در کُنجی چشمه ای درخشان و جوشان می بیند که عطش اش را می تواند خاموش کند. سیر می نوشد. به آنی احساس می کند مانند آن مردمان میل به خوردن مار زنده دارد و ... در می یابد که با نوشیدن از آب آن چشمه عمرجاودانه یافته. مانند آنان می اندیشد. نمی بایست می نوشید. از وحشت جاودانه شدن بیدار می شود و خشنود که این یک رویا بوده است.»
آ- شما بودید نمی نوشیدید که جاودان شوید؟
ه-نه.
الف-چرا؟
ه- برای دانستن این چرایی باید مرگ اندیش بود. من به گمان خودم به اندازه فهم اندک خودم گمان دارم که اندک و ناچیز مرگ اندیشم.
الف- مرگ اندیش به معنای فکرکردن در باره مرگ و نیستی؟
ه- این یک معنای مرگ اندیشی به مفهوم هراس از مرگ داشتن است. معنای مورد نظر من اندیشیدن سیستماتیک در باره این پدیده ناشناخته، که به زندگی انسان؛ هدف، رنگ، ریتم، سمت و سو می دهد، است.
ش- می توانید، منظور مورد نظر را فشرده کنید و این اندیشه را به زبان ساده نه فلسفی بیان کنید؟
ه- از زبان خودم نه. سواد و بیانش را ندارم. ولی از زبان بزرگان متفکر قرون آری.
ش- به گوشیم.
ه- در این نشست ما سه نفریم که نفر سوم هم باید بخواهد.
الف- بگویید گرچه به حرفه ام مرتبط نیست، شاید برایم جالب شود.
ه- باشد. ازیونان شروع می کنم:
سقراط، با میل و رغبتی که نقل کرده اند جام شوکران را نوشید و جاودان تاریخ شد. در این باره می گوید: «فلسفه جز تفکر درباره مرگ و زندگی چیز دیگری نیست و مرگ خودش نوعی یا صورتی از زندگی ابدی است»
اپیکور: "تا من هستم مرگ نیست، وقتی مرگ می آید من دیگر نیستم، اندیشه در باره چنین پدیده ناشناخته ای لازم نیست!"
دو تفکر و اندیشه متضاد در یک زمان تاریخی.
مولانا نقل به معنی می گوید: "تا شما خدا باوران نبودید ما را هراسی ازمرگ نبود و به این نقطه پایانی کاری نداشتیم. شما انسان را از مرگ هراسان کردید، ناگزیرمان کردید تا در زندگی به مرگ و زیست قضاوت گونه و حضور بعد از مرگ، به گونه ای مسوولانه فکر کنیم." باور دارد که زندگی و مرگ در عین وابستگی و هم بستگی با یک دیگر، به صورت انتزاعی و تحلیلی، دو خط درکنار هم اند، که گهگاهی یکی از روی دیگری می گذرد و زمانی یکی می شوند و در گذر از روزن زمان، چنین می شوند، هم چنان که در زندگی جنینی بودند.
مارتین هایدگر فیلسوف مورد علاقه بسیاری از مردم اهل تفکر، در شعری به نام مرگ می گوید: «مرگ شعری است که قافیه ان انهدام است و زندگی چون ظرف بلورینی است که بر سنگ مرگ فرو می افتد و همه چیز تمام می شود. از مرگ هراسی ندارم. چون همه چیز از جمله من هم تمام می شوم. در این پایانه بودن، برای من ترسناک نیست.»
شوپنهاور: «بدون مرگ فرهنگ و زندگی بی معنا است..."
غرب مدرن، بی حضور حق باوری می توان معنوی زیست ولی بدون مرگ نمی توان.
الف- فشرده و نتیجه اش؟
ه- نتیجه:
  • مرگ یک مفهوم فرهنگی است.
  • درفرهنگ های گوناگون، از معانی گوناگون برخوردار است و از دگرگونی و استحاله تا نیستی و فنا پیش می رود.
  • برای زندگی کردن باید مرگ اندیش(به معنی تفکر کردن و آشنا شدن با این پدیده حتمی) و مرگ آشنا بود.
  • مرگ یک واقعیت هستی است.
  • شناخت اش ضروری است.
  • نباید از آن گریخت. بلکه باید آن را روبروی خود نهاد و به عنوان یک عامل محرک کوشش و تلاش قبل از مرگ شناخت نه هراسی که همسایگان و دوستان دور و نزدیک را می رباید و ما مصون از مردنیم.
ش- این برداشت ایجاد نگرانی و خطر نمی کند یا به ناامیدی و نیهیلیزم کامل ختم نمی شود؟
ه- اول پاسخ بخش دوم را می دهم. منفی بافی و منفی نگری لازمه تفکر است. سهراب سپهری می گوید: «اگر کرم نبود در هستی چیزی کم بود.» که همان «جهان چون چشم و خال و ابرو و هر چیزی به جای خویش نیکو بودن است.» برای تفکر و زیست و نتیجه گیری کارآمد، شاید به گونه ای نفی گرایی گاهی لازم است، با تاکید بر ابزار تفکر بودن، نه فرو ننشستن در منفی گرایی. اما موضوع مرگ و احساس خطر، فشرده اش:
  • درکلیه و دمنه می خوانیم:
از خطر خیزد خطر( به معنای بزرگ و خطیر) که سود ده چهل برنبندد گر بترسد از خطر بازارگان
  • . فردريش هولدرلين شاعر آلماني( قرن 18 و 19) سروده:
زندگی چشم در چشم مرگ انداختن است. هرکجا خطری هست، نیروی نجات بخشی هم هست، این نیروی نجات بخش، همان جا در دل خطر، درحال رشد است. برای کسب آرامش باید نا آرامی را شناخت و تجربه کرد.
  • وقتی ما مرگ را امری قطعی می دانیم ولی زمانش را نمی دانیم، این دانش و آگاهی، یک فرصت محدود ایجاد می کند که توجیه کننده هدف زندگی است. داشتن این آگاهی ضروری است.
  • بسیاری بر این باورند که مرگ یک مُحَرک و زاینده "فرهنگ زندگی شایسته کردن" است. فرض کنید که انسان به نامیرایی دست یابد. زمان و زندگی ارزش و اعتبارش را از دست نمی دهد؟
شاید انسان متفکر کنونی اگر به چشمه جاویدان شدن برسد ننوشد! چون با نبودن مرگ، زندگی بی معناست. این معنا را ما به دلخواه برای موفقیت خویش ایجاد و تامین می کنیم. چون فرصت مان محدود است سخت ترتلاش می کنیم. گویی، داستان چشمه زندگی جاویدان را نباید از یاد برد.
ش- شما با زیست در بهشت ابدی و ازلی مخالفید؟
ه- موافقت و مخالفت مصداقی دراین انتخاب ندارد. بحث و تصور یک مقوله "روان شناختی- اجتماعی- فرهنگی" عام است و دگرگون کردن این نظم اجتماعی با میل و باور من ممکن نیست. به علاوه، انسان در بهشت ابدی و ازلی می زیست به نیروی معرفت از بهشت گریخت باور دارید که انسان می کوشد باز به بهشت بازگردد؟
الف- هم آورد این اندیشه این خواهد بود تلاش برای عمر جاویدان بیهوده است؟
ه- تا نگاه شما به زندگی چگونه باشد؟
ا- منظور؟
ه- نگاه گسترده و همه جانبه و گوناگون به زندگی و هدف از زیستن یا نگاهی مسدود و محدود در چهار دیواری یک کلینیک دندان پزشکی خوش درآمد دو نگاه مختلف است به یک موضوع واحد! فکر نمی فرمایید که چنین باشد؟.
الف- و نظر شما؟
ه- من صاحب نظر نیستم، راوی نظرم.
ا- نظرتان به عنوان یک راوی؟
ه- اگر گسترده نظر باشیم و پیش پا و شکم خود را ننگریم، کوشندگی برای به تاخیر انداختن مرگ، به باورم، تلاش دلپذیری برای گرفتن فرصت بیشتر است نه عمر درازتر. هدف از زندگی، هر لحظه گامی به جلو نهادن است؛ فرصت بیشتر، گامی فراتر.
دوستان، آیا شما نظر دیگری دارید؟
منتظر نظر شما، به ویژه همکار جوان خوش قلمم، که معترضِ مطرح کردن این گونه مطالب نامرتبط با دندان پزشکی هستند، خواهم بود.
با ادب و مهر فراوان.
امیر رهگذر* فلسفه مدرن فلسفه پایان پذیری است نه جاودنگی و فرهنگ همزیستی مُدَوَن و مُداوم مردگان و زندگان است باهم!


اخبار دندان پزشکی ایران از ایردن

تیمی از جراحان انگلیسی قرار است یک عمل جراحی پیشگانه را برای بازسازی تقارن صورت یک قربانی تصادف جاده‌ای با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی اجرا کنند. تصویر رایانه‌ای ارائه شده توسط این محققان نشان می‌دهد که چگونه صفحات با طراحی خاص برای بازسازی چهره این فرد با بخشهای تولید شده توسط یک چاپگر سه بعدی استفاده خواهد شد.

سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقیسه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی

مسعود مظاهری تهرانی
وکیل دادگستری

مسعود مظاهری تهرانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که این روزها مقاله اش باموضوع مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغل پزشکی در همایش طب و قضا در شیراز حائز رتبه برتر شده است در گفت‌وگویی با «قانون» به توضیح مسئولیت حقوقی پزشکان در قبال بیماران پرداخته است. پزشکان دارای سه نوع مسئولیت (مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، مسئولیت اخلاقی و حقوقی، مسئولیت کیفری و مدنی) هستند.
سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی

اعتبار سنجی؛ ابزار کنترل کیفیت آموزشاعتبار سنجی؛ ابزار کنترل کیفیت آموزش

ترجمه: سعید هداوند

در این مقاله موضوع اعتبار سنجی، در ارتباط با ویژگی های کلی نظام آموزش سازمان بررسی شده و مطالب در چهار بخش ارائه می شود: در نخستین بخش، مقوله کیفیت و اعتبار سنجی و ارتباط آن با عناصر برنامه های آموزشی مفهوم سازی می شود. در بخش دوم، اعتبار سنجی از حیث کارکردها و رویکردها، بررسی خواهد شد. در بخش سوم، با تشریح مؤلفه ها و شاخص های اعتبار سنجی، فرایند اجرایی آن به بحث گذاشته خواهد شد و در بخش نهایی مقاله، ضمن نتیجه گیری از مباحث ارائه شده، برخی فرصتها و تهدید های موجود، مورد توجه قرار می گیرند.
اعتبار سنجی؛ ابزار کنترل کیفیت آموزش

پوسیدگی های دندانی زودرس در کودکانپوسیدگی های دندانی زودرس در کودکان

دکتر ابوالفضل شفیعی

دندان پزشک متخصص کودکان


يكي از مشکلات شایع در دندان پزشكي كودكان، پوسيدگي های زودرس دندان هاي شيري است. اين مشكل كه با نام علمي Early Childhood Caries ناميده مي شود، با ايجاد پوسيدگي در دندان هاي شيري سبب تخریب ساختار و درد دندانی مي گردد كه تبعاتي چون مشكلات تغذيه و ظاهر نازيبا را برای کودک در پي دارد. از آنجا كه اين مشكل در سنين خیلی پايين شروع می شود، درمان اين پوسيدگي ها هم براي بيمار و هم براي دندان پزشك يك معضل محسوب مي گردد. اين در حالي است كه تنها با رعايت نكاتي ساده مي توان از بروز چنين مشكلي جلوگيري كرد.

بیانیه مطالبات سازمان های جامعه مدنی ایران

آموزش آنلاین، ره آورد نوین فناوری برای بهبود کیفیت آموزش آنلاین، ره آورد نوین فناوری برای بهبود کیفیت

محمدمهدی رشیدی

غلامرضا اصیلی


ضرورت بهسازی و توسعه نیروی انسانی از طریق مشارکت اعضای حرفه ای در بهبود کیفیت و افزایش بازده در سازمان ها از یک طرف و گذر از قرن بیستم وظهور تکنولوژی اطلاعات و ره آوردهای آن از جمله مرز گستری سازمانها از طرف دیگر نهایتاً منجر به توسعه و گسترش واژه های مجازی محسوب می شود. با توجه به ضرورت بهبود کیفیت، تغییر ساختار سازمانها به سمت مجازی شدن، گسترش مشاغل و پیچیدگی امور، لزوم دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای مربوط به تکنولوژی اطلاعات و روش های جدید آن و تأثیر آن در فرآیند بهبود کیفیت و افزایش بازده پذیرش آموزشهای مجازی غیر قابل اجتناب می باشد.

آموزش آنلاین، ره آورد نوین فناوری برای بهبود کیفیت

دکتر میترا میرمحمدی
دندان پزشک- PhD
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
ترومبوامبولیسم وریدی (VTE) عارضه ای بالقوه تهدید کننده حیات در بیمارانی است که جراحی‌‌های بزرگ برایشان انجام می‌شود. وقوع این عارضه در برخی گزارشات به میزان نصف وقوع انفارکتوس میوکارد و 3 برابر CVA اظهار می‌شود. این عارضه تنها علت مرگ در بسیاری از بیماران و به همان میزان علت مساعد کننده اصلی مرگ در افراد دیگر است، که این عارضه را مبدل به سومین علت مرگ و میر در برخی کشورها گزارش می‌کند.

مشاوره مستقیم با متخصصین دندان پزشکی | حقوق | معماری
مشاوره مستقیم با متخصصین دندان پزشکی | حقوق | معماری
لطفاً این خبرنامه را برای حرفه ای های دندان پزشکی که می شناسید ارسال بفرمایید
Please feel free to share this Newsletter with all DENTAL PROFESSIONALS whom you know

IRDEN

 

نظرات شما تماس با مدیریت ایردن
ایردن، مرجع دندانپزشکی خانه | درباره ما | قوانین و شرایط | عدم اشتراک | Unsubscribe
©2004-2012 Irden Incorporation. All right reserved.


برای دیدن نظرات و اظهارنظر لطفا اینجا کلیک بفرمایید