IRDEN-ایردن, پایگاه دندانپزشکی


به کلاب لبخند، شبکه دندان پزشکی ایرانیان بپیوندید!
ایردن می خواهد زنده بماند    |  بهمن ۱۳۹۰


کاربران، دوستان و همکاران محترم

در شرایطی که تازه کلاب لبخند راه اندازی شده و دوستان زیادی به ما پیوسته و همکارانی مدیریت بخش ها را برعهده گرفته اند، همچنین در میانه راه طراحی نرم افزار مدیریت مطب دندان پزشکی، ایردن در موقعیتی قرار گرفته که برای حفظ حیات خود و هماهنگی با شرایط حاضر، باید کاری کند. دلایل اصلی این فشار برای همه روشن است: گرانی افسارگسیخته‌ی قیمت دلار، عدم امکان خرید دلار، مشکل انتقال ارز به خارج از کشور و همچنین محدودیت های اخیر در مورد سایت های تولید کننده اطلاعات و کلاب ها، که ممکن است با راه اندازی اینترانت ملی بیشتر شود.
بدون وارد شدن به جزئیات مشکلات و مسایل مختلفی که دچار شده ایم، ممکن است برای پیشگیری از قطع خدمات، ارتقای کیفیت و تداوم خدمت خود، ناگزیر باشیم علاوه بر میزبان خارج ار کشور، از یکی از هاست های داخلی - که از کیفیت پایین‌تر و بهای بیشتری برخوردارند- نیز استفاده کنیم. نمی دانم این سخن سیاسی است یا صنفی یا شخصی اما پس از شش سال و نیم حضور فعال و موفق حرفه ای در عرصه وب، اگر از حکومت خود نخواهیم انتظار مساعدت داشته باشیم، توقع حمایت موثر از سوی مراکزی چون وزارت ارشاد، وزارت بهداشت و همچنین انجمن های دندان پزشکی را حق خود می دانیم!

با توجه به این شرایط، اولن از شما تقاضا دارم اگر در این زمینه راه حل مناسبی می شناسید، مدیران این پایگاه را راه‌نمایی بفرمایید* و در ثانی، اختلالات احتمالی که ظرف چند روز آینده ممکن است گریبان‌گیر بخش های مختلف سایت شود را بزرگوارانه تحمل کنید. دست اندرکاران فنی و مدیران ایردن، تلاش خواهند کرد که تغییرات احتمالی در حداقل زمان و میزان ممکن باشد. امیدواریم همان‌طور که در سال های طولانی گذشته، همراهی و محبت خود را از ما دریغ نکرده اید، در بحرانی که مملکت را فرا گرفته، در کنار هم به آینده ای روشن و چشم انداز زیبای بهارِپیشِ‌رو بیاندیشیم و باهم باشیم. کمترین حمایت مورد انتظار از شما، حضوری فعال در کلاب لبخند است** تا با کمک به پیشرفت این کار بزرگ حرفه ای، لبخند را بر لبان علاقمندان و نیازمندان دندان پزشکی بنشانیم.


بااحترام – پویا،
رئیس ایردن -
پایگاه دندان پزشکی ایرانیانپیام ایردن، دی ماه 1390


To ensure that you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list.| Contact us to receive our future emails.

[email protected]

Network for Good