توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Dr.Hamid Adelinadjafi, MICD | دکترحمید عادلی نجفی

... اجرايي جامعه دندانپزشكي ايران,(دوره سيزدهم) 2-    عضو هيئت مؤسس و رئيس هيئت مديره ومدير اجرايي مجمع دندانپزشكان ايران,(دوره اول) 3-    دبير انجمن ارتودونتيست هاي ايران,( سه دوره) 4-    دبير شوراي عالي جامعه دندانپزشكي ايران,(دوره چهاردهم) تقدير نامه و نشان ها 1-    تقدير نامه احراز ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر حمید عادلی نجفی
aa

... خوش آمدید! سایت ایردن برای شماست. برای ورود به ایردن روی دکمه زیر کلیک نمایید یک مطلب نمونه افتخار داریم که در دهمین کنگره علمی بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران که در تاریخ 3-5 آبانماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود، پذیرای ...

ویرایش شده: 21/05/2016
مسیر: ایردن / سایت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Dr.Hamid Adelinadjafi, MICD | دکترحمید عادلی نجفی

... اجرايي جامعه دندانپزشكي ايران,(دوره سيزدهم) 2-    عضو هيئت مؤسس و رئيس هيئت مديره ومدير اجرايي مجمع دندانپزشكان ايران,(دوره اول) 3-    دبير انجمن ارتودونتيست هاي ايران,( سه دوره) 4-    دبير شوراي عالي جامعه دندانپزشكي ايران,(دوره چهاردهم) تقدير نامه و نشان ها 1-    تقدير نامه احراز ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر حمید عادلی نجفی
aa

... خوش آمدید! سایت ایردن برای شماست. برای ورود به ایردن روی دکمه زیر کلیک نمایید یک مطلب نمونه افتخار داریم که در دهمین کنگره علمی بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران که در تاریخ 3-5 آبانماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود، پذیرای ...

ویرایش شده: 21/05/2016
مسیر: ایردن / سایت
لینک وب سایت های دندان پزشکی

... دندان‏پزشکی انجمن دندان پزشکی ایران انجمن دندان پزشکان عمومی ایران اداره‏‌ی سلامت دهان انجمن اندودنتیست های ایران انجمن پریودنتیست های ایران انجمن ارتودنتیست های ایران انجمن رادیولوژی دهان وفک وصورت ایران انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران انجمن دندان پزشکی کودکان ایران سازمان ...

ویرایش شده: 16/03/2016
مسیر: ایردن / سایت
ثبت نام کنگره 12 انجمن ارتودنتیست های ایران

Electronic Registration Form 12th. IAO Congress Tehran Oct.1-3, 2014 فرم ثبت نام آنلاین کنگره 12 ارتودنتیست ها نهم تا یازدهم مهر 1393 گروه تا ۱ مهر از ۲ مهر تا ۸ مهر روز ۹ مهر مبلغ به هزارتومان ارقام فارسی سبز، هزینه ثبت نام از طریق ایردن را نشان می دهد ارتدنتیست عضو انجمن 300 -۲۴۰ 350 -۲۸۰ 400 -۳۲۰ ارتدنتیست غیرعضو...

ویرایش شده: 22/02/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها / ثبت نام کنگره
انجمن ارتدنتیستهای ایران Iranian Association of Orthodontists

انجمن ارتودنتیست های ایران Iranian Association of Orthodontists تأسیس: 18 دی 1356 مؤسسین: دکترها: علی اكبر بهرمان ,پرویز ریاض داوودی,مصطفی میرزا بیگی,مهدی فرمند,...

ویرایش شده: 17/02/2016
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن ارتدنتیست‌ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Dr.Hamid Adelinadjafi, MICD | دکترحمید عادلی نجفی

... اجرايي جامعه دندانپزشكي ايران,(دوره سيزدهم) 2-    عضو هيئت مؤسس و رئيس هيئت مديره ومدير اجرايي مجمع دندانپزشكان ايران,(دوره اول) 3-    دبير انجمن ارتودونتيست هاي ايران,( سه دوره) 4-    دبير شوراي عالي جامعه دندانپزشكي ايران,(دوره چهاردهم) تقدير نامه و نشان ها 1-    تقدير نامه احراز ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر حمید عادلی نجفی
aa

... خوش آمدید! سایت ایردن برای شماست. برای ورود به ایردن روی دکمه زیر کلیک نمایید یک مطلب نمونه افتخار داریم که در دهمین کنگره علمی بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران که در تاریخ 3-5 آبانماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود، پذیرای ...

ویرایش شده: 21/05/2016
مسیر: ایردن / سایت
لینک وب سایت های دندان پزشکی

... دندان‏پزشکی انجمن دندان پزشکی ایران انجمن دندان پزشکان عمومی ایران اداره‏‌ی سلامت دهان انجمن اندودنتیست های ایران انجمن پریودنتیست های ایران انجمن ارتودنتیست های ایران انجمن رادیولوژی دهان وفک وصورت ایران انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران انجمن دندان پزشکی کودکان ایران سازمان ...

ویرایش شده: 16/03/2016
مسیر: ایردن / سایت
ثبت نام کنگره 12 انجمن ارتودنتیست های ایران

Electronic Registration Form 12th. IAO Congress Tehran Oct.1-3, 2014 فرم ثبت نام آنلاین کنگره 12 ارتودنتیست ها نهم تا یازدهم مهر 1393 گروه تا ۱ مهر از ۲ مهر تا ۸ مهر روز ۹ مهر مبلغ به هزارتومان ارقام فارسی سبز، هزینه ثبت نام از طریق ایردن را نشان می دهد ارتدنتیست عضو انجمن 300 -۲۴۰ 350 -۲۸۰ 400 -۳۲۰ ارتدنتیست غیرعضو...

ویرایش شده: 22/02/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها / ثبت نام کنگره
انجمن ارتدنتیستهای ایران Iranian Association of Orthodontists

انجمن ارتودنتیست های ایران Iranian Association of Orthodontists تأسیس: 18 دی 1356 مؤسسین: دکترها: علی اكبر بهرمان ,پرویز ریاض داوودی,مصطفی میرزا بیگی,مهدی فرمند,...

ویرایش شده: 17/02/2016
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن ارتدنتیست‌ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید