توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   افزایش و کاهش دانشجو؛ فراتر از اختیار وزارت بهداشت است

... تکیه‌بر قوانین قبلی برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده‌اند. افزایش و کاهش ظرفیت‌ پذیرش در رشته‌ها، شیوه برگزاری آزمون‌های ورود به هر دوره نظیر آزمون دستیاری و آزمون دکتری تخصصی تنها بخشی از این تغییرات است. تغییراتی که زمانی اطلاع‌رسانی می‌شوند که دانشجو نمی‌تواند برنامه‌ریزی خود ...

ویرایش شده: 26/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
باید با ایجاد جاذبه پزشکان در مناطق محروم ماندگار شوند نه با اجبار و ناچاری

... پزشکان را در مناطق محروم ماندگار کنیم نه اینکه با ۱۲ سال اجبار و از روی ناچاری سهمیه محروم باعث اتلاف یک نیرو در یک منطقه خاص شویم.  برگزاری آزمون دستیاری پزشکی هر ساله با کش و قوس هایی همراه بوده و این آزمون همواره حاشیه های جنجال برانگیز با خود داشته است. چهل یکمین آزمون دستیاری ...

ویرایش شده: 19/07/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندان‌پزشکی 1391

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/867/azmoon.jpg آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندان‌پزشکی 1391 ثبت نام بیست و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دندان پزشکی سال 91 از 20 فروردین با مراجعه به سایت مرکز سنجش ...

ویرایش شده: 09/04/2012

افزایش و کاهش دانشجو؛ فراتر از اختیار وزارت بهداشت است

... تکیه‌بر قوانین قبلی برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده‌اند. افزایش و کاهش ظرفیت‌ پذیرش در رشته‌ها، شیوه برگزاری آزمون‌های ورود به هر دوره نظیر آزمون دستیاری و آزمون دکتری تخصصی تنها بخشی از این تغییرات است. تغییراتی که زمانی اطلاع‌رسانی می‌شوند که دانشجو نمی‌تواند برنامه‌ریزی خود ...

ویرایش شده: 26/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
باید با ایجاد جاذبه پزشکان در مناطق محروم ماندگار شوند نه با اجبار و ناچاری

... پزشکان را در مناطق محروم ماندگار کنیم نه اینکه با ۱۲ سال اجبار و از روی ناچاری سهمیه محروم باعث اتلاف یک نیرو در یک منطقه خاص شویم.  برگزاری آزمون دستیاری پزشکی هر ساله با کش و قوس هایی همراه بوده و این آزمون همواره حاشیه های جنجال برانگیز با خود داشته است. چهل یکمین آزمون دستیاری ...

ویرایش شده: 19/07/2014
مسیر: ایردن / خبر
داوطلبین دستیاری هیچ نگرانی در خصوص حفاظت از آزمون نداشته باشند

... هزار داوطلب شرکت کننده، 420 نفر انتخاب می شوند. دکتر بهرام عین اللهی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص برگزاری چهلمین آزمون دستیاری تخصصی گفت: این آزمون پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه برگزار می شود و از نظر اعتباری و علمی در سطح بالایی قرار دارد. وی با بیان این که داوطلبین ...

ویرایش شده: 24/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
تغییرات جدید و مهلت ویرایش فرم دستیاری دندان پزشکی

... پروتزهای دندانی: 1 نفر اعلام شده است. بیست و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی دندان پزشکی 29 تیر با رقابت 2 هزار داوطلب در 9 شهر برگزار شد و نتایج نهایی آزمون دستیاری دندانپزشکی 7 شهریورماه اعلام می شود. بیست و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی, ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﻱ ...

ویرایش شده: 09/08/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندان‌پزشکی 1391

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/867/azmoon.jpg آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندان‌پزشکی 1391 ثبت نام بیست و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دندان پزشکی سال 91 از 20 فروردین با مراجعه به سایت مرکز سنجش ...

0  
ویرایش شده: 09/04/2012

افزایش و کاهش دانشجو؛ فراتر از اختیار وزارت بهداشت است

... تکیه‌بر قوانین قبلی برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده‌اند. افزایش و کاهش ظرفیت‌ پذیرش در رشته‌ها، شیوه برگزاری آزمون‌های ورود به هر دوره نظیر آزمون دستیاری و آزمون دکتری تخصصی تنها بخشی از این تغییرات است. تغییراتی که زمانی اطلاع‌رسانی می‌شوند که دانشجو نمی‌تواند برنامه‌ریزی خود ...

ویرایش شده: 26/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
باید با ایجاد جاذبه پزشکان در مناطق محروم ماندگار شوند نه با اجبار و ناچاری

... پزشکان را در مناطق محروم ماندگار کنیم نه اینکه با ۱۲ سال اجبار و از روی ناچاری سهمیه محروم باعث اتلاف یک نیرو در یک منطقه خاص شویم.  برگزاری آزمون دستیاری پزشکی هر ساله با کش و قوس هایی همراه بوده و این آزمون همواره حاشیه های جنجال برانگیز با خود داشته است. چهل یکمین آزمون دستیاری ...

ویرایش شده: 19/07/2014
مسیر: ایردن / خبر
داوطلبین دستیاری هیچ نگرانی در خصوص حفاظت از آزمون نداشته باشند

... هزار داوطلب شرکت کننده، 420 نفر انتخاب می شوند. دکتر بهرام عین اللهی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص برگزاری چهلمین آزمون دستیاری تخصصی گفت: این آزمون پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه برگزار می شود و از نظر اعتباری و علمی در سطح بالایی قرار دارد. وی با بیان این که داوطلبین ...

ویرایش شده: 24/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
تغییرات جدید و مهلت ویرایش فرم دستیاری دندان پزشکی

... پروتزهای دندانی: 1 نفر اعلام شده است. بیست و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی دندان پزشکی 29 تیر با رقابت 2 هزار داوطلب در 9 شهر برگزار شد و نتایج نهایی آزمون دستیاری دندانپزشکی 7 شهریورماه اعلام می شود. بیست و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی, ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﻱ ...

ویرایش شده: 09/08/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید