توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   افزودن کالای مرتبط با دندان پزشکی

می توانید روی "افزودن" یا "ویرایش" کلیک نمایید

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
سرنگ اسپیراسیون-Aspirationsspritze

      سرنگ مخزن دار با 3 قلاب اسپیراسیون که با دهانه مکانیسمی خود باعث باز شدن نگهدارنده سرنگ مخزن دار می شود. کد:108900       سرنگ مخزن دار با 3 قلاب اسپیراسیون که با دهانه مکانیسمی خود باعث باز شدن نگهدارنده سرنگ مخزن دار می شود. کد:108900 ابزار دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی اندو |...

ویرایش شده: 14/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   افزودن کالای مرتبط با دندان پزشکی

می توانید روی "افزودن" یا "ویرایش" کلیک نمایید

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
سرنگ اسپیراسیون-Aspirationsspritze

      سرنگ مخزن دار با 3 قلاب اسپیراسیون که با دهانه مکانیسمی خود باعث باز شدن نگهدارنده سرنگ مخزن دار می شود. کد:108900       سرنگ مخزن دار با 3 قلاب اسپیراسیون که با دهانه مکانیسمی خود باعث باز شدن نگهدارنده سرنگ مخزن دار می شود. کد:108900 ابزار دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی اندو |...

ویرایش شده: 14/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
سر آئینه -TOP Mundspiegel

از جنس فولاد،ضد زنگ،قابل اتوکلاو و استریلیزه کردن با حرارت و شیار استاندارد 12قطعه از جنس فولاد،ضد زنگ،قابل اتوکلاو و استریلیزه کردن با حرارت و شیار استاندارد 12قطعه ابزار دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی اندو | ترمیمی ارتدنسی | اطفال لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 14/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
سر آئینه تیتانیوم-Mundspiegel

.به انضمام انعکاس سطوح روئی 12 قطعه .به انضمام انعکاس سطوح روئی 12 قطعه ابزار دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی اندو | ترمیمی ارتدنسی | اطفال لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 14/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
دستگاه استار لایت اس- Starlight S

لایت کیور  قابل نصب بر روی یونیت ، بسیار سبک  75 گرم                  لایت کیور  قابل نصب بر روی یونیت ، بسیار سبک  75 گرم تجهیزات دندان پزشکی عمومی

ویرایش شده: 13/06/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   افزودن کالای مرتبط با دندان پزشکی

می توانید روی "افزودن" یا "ویرایش" کلیک نمایید

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
سرنگ اسپیراسیون-Aspirationsspritze

      سرنگ مخزن دار با 3 قلاب اسپیراسیون که با دهانه مکانیسمی خود باعث باز شدن نگهدارنده سرنگ مخزن دار می شود. کد:108900       سرنگ مخزن دار با 3 قلاب اسپیراسیون که با دهانه مکانیسمی خود باعث باز شدن نگهدارنده سرنگ مخزن دار می شود. کد:108900 ابزار دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی اندو |...

ویرایش شده: 14/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
سر آئینه -TOP Mundspiegel

از جنس فولاد،ضد زنگ،قابل اتوکلاو و استریلیزه کردن با حرارت و شیار استاندارد 12قطعه از جنس فولاد،ضد زنگ،قابل اتوکلاو و استریلیزه کردن با حرارت و شیار استاندارد 12قطعه ابزار دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی اندو | ترمیمی ارتدنسی | اطفال لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 14/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
سر آئینه تیتانیوم-Mundspiegel

.به انضمام انعکاس سطوح روئی 12 قطعه .به انضمام انعکاس سطوح روئی 12 قطعه ابزار دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی اندو | ترمیمی ارتدنسی | اطفال لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 14/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
دستگاه استار لایت اس- Starlight S

لایت کیور  قابل نصب بر روی یونیت ، بسیار سبک  75 گرم                  لایت کیور  قابل نصب بر روی یونیت ، بسیار سبک  75 گرم تجهیزات دندان پزشکی عمومی

ویرایش شده: 13/06/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید