توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   منشور اخلاقی؛ امیدواریم توسط انجمن‌ها تهیه شود

دکتر احمد جلیلی نماینده انجمن روانپزشک‌ها، در چهارمین کنگره اخلاق پزشکی و اخلاق پرستاری گفت: «بیش از هفت سال طول کشید تا متخصصین رشته روانپزشکی با بررسی ایده‌های داخلی و برنامه خارجی، یک منشور اخلاقی روانپزشکی تدوین کنند. این منشور به چاپ رسید و به عنوان یک دستورالعمل است. امیدواریم...

ویرایش شده: 27/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کشیدن بخیه از زخم بیمار به دلیل بی پولی, ریشه خدشه در روابط درمانگر-درمانخواه چیست؟

Author: ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/d61/pezeshki-sadra.jpg بخیه چانه را کشیده اند یا کامل نکرده اند؟ (/khabar/179328/) پسربچه چهارساله ای را با جراحتی در زیر چانه به بخش اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی می برند. دکتر کشیک دستور بخیه می دهد و کار شروع  می شود ولی ناقص می ماند... بعضی می گویند چون هزینه...

ویرایش شده: 18/12/2015


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دانشجویان پزشکی در زمینه مهارت ها و اخلاق حرفه ای دچار ضعف هستند

... ضیائی معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به مشکلات آموزش کیفی دانشجویان پزشکی گفت: «دانشجویان ما خوب درس می خوانند اما در زمینه مهارت ها و اخلاق حرفه ای دچار ضعف هستند این در حالی است که پزشکی رشته مکاتبه ای نیست و باید بر بالین بیمار و همچنین استاد حضور داشته باشند.اگر بخواهیم ...

ویرایش شده: 13/03/2014
مسیر: ایردن / خبر
آیا اعضای گروه پزشکی اخلاق حرفه ای خود را رعایت می کنند؟

نگارنده: irden. /upload/iblock/a3c/arjmand-mirjabar.jpg اخلاق و معنویات پزشکی اخلاق پزشکی عبارت است از قواعد و اصول حاکم بر رفتار شغلی پزشکان، یعنی مجموعه آئین ها، ‌آداب و رسوم پسندیده ای که پزشکان باید رعایت نمایند. اعمال نکوهیده ای که باید از آنها  پرهیز کنند تا معنویات و قداست پزشکی مصون و...

ویرایش شده: 06/03/2013

منشور اخلاقی؛ امیدواریم توسط انجمن‌ها تهیه شود

دکتر احمد جلیلی نماینده انجمن روانپزشک‌ها، در چهارمین کنگره اخلاق پزشکی و اخلاق پرستاری گفت: «بیش از هفت سال طول کشید تا متخصصین رشته روانپزشکی با بررسی ایده‌های داخلی و برنامه خارجی، یک منشور اخلاقی روانپزشکی تدوین کنند. این منشور به چاپ رسید و به عنوان یک دستورالعمل است. امیدواریم...

ویرایش شده: 27/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کشیدن بخیه از زخم بیمار به دلیل بی پولی, ریشه خدشه در روابط درمانگر-درمانخواه چیست؟

Author: ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/d61/pezeshki-sadra.jpg بخیه چانه را کشیده اند یا کامل نکرده اند؟ (/khabar/179328/) پسربچه چهارساله ای را با جراحتی در زیر چانه به بخش اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی می برند. دکتر کشیک دستور بخیه می دهد و کار شروع  می شود ولی ناقص می ماند... بعضی می گویند چون هزینه...

ویرایش شده: 18/12/2015

اخلاق و معنویات پزشکی

... «زكات علم آموزش» است و «كسب دانش بيش‌تري براي انجام خدمت بهتر» در زندگي روزمره هر پزشك ايراني مصداق عيني يابد. اخلاق پزشکی, اخلاق حرفه ای

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دانشجویان پزشکی در زمینه مهارت ها و اخلاق حرفه ای دچار ضعف هستند

... ضیائی معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به مشکلات آموزش کیفی دانشجویان پزشکی گفت: «دانشجویان ما خوب درس می خوانند اما در زمینه مهارت ها و اخلاق حرفه ای دچار ضعف هستند این در حالی است که پزشکی رشته مکاتبه ای نیست و باید بر بالین بیمار و همچنین استاد حضور داشته باشند.اگر بخواهیم ...

ویرایش شده: 13/03/2014
مسیر: ایردن / خبر
آیا اعضای گروه پزشکی اخلاق حرفه ای خود را رعایت می کنند؟

نگارنده: irden. /upload/iblock/a3c/arjmand-mirjabar.jpg اخلاق و معنویات پزشکی اخلاق پزشکی عبارت است از قواعد و اصول حاکم بر رفتار شغلی پزشکان، یعنی مجموعه آئین ها، ‌آداب و رسوم پسندیده ای که پزشکان باید رعایت نمایند. اعمال نکوهیده ای که باید از آنها  پرهیز کنند تا معنویات و قداست پزشکی مصون و...

0  
ویرایش شده: 06/03/2013

منشور اخلاقی؛ امیدواریم توسط انجمن‌ها تهیه شود

دکتر احمد جلیلی نماینده انجمن روانپزشک‌ها، در چهارمین کنگره اخلاق پزشکی و اخلاق پرستاری گفت: «بیش از هفت سال طول کشید تا متخصصین رشته روانپزشکی با بررسی ایده‌های داخلی و برنامه خارجی، یک منشور اخلاقی روانپزشکی تدوین کنند. این منشور به چاپ رسید و به عنوان یک دستورالعمل است. امیدواریم...

ویرایش شده: 27/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کشیدن بخیه از زخم بیمار به دلیل بی پولی, ریشه خدشه در روابط درمانگر-درمانخواه چیست؟

Author: ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/d61/pezeshki-sadra.jpg بخیه چانه را کشیده اند یا کامل نکرده اند؟ (/khabar/179328/) پسربچه چهارساله ای را با جراحتی در زیر چانه به بخش اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی می برند. دکتر کشیک دستور بخیه می دهد و کار شروع  می شود ولی ناقص می ماند... بعضی می گویند چون هزینه...

0  
ویرایش شده: 18/12/2015

اخلاق و معنویات پزشکی

... «زكات علم آموزش» است و «كسب دانش بيش‌تري براي انجام خدمت بهتر» در زندگي روزمره هر پزشك ايراني مصداق عيني يابد. اخلاق پزشکی, اخلاق حرفه ای

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید