توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   برنامه فلورایدتراپی ایران، نخستین بار در جهان است

... هدفی مهم محسوب می شود که شاید بتوان گفت در سراسر جهان با این وسعت بی نظیر بوده و برای نخستین بار در دنیا در کشورمان انجام شده است. 179951 179640 اداره سلامت دهان, وزارت بهداشت, طرح ارتقاء سلامت دهان, پوسيدگي دندان, فلورايدتراپي

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
مسوول اداره سلامت دهان اقدامات خود را الگوی جهانیان دانست

دکتر حمید صمدزاده، دندان پزشک عمومی، رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت ادعا کرد "بدون اغراق جمهوری اسلامی ایران نخستین کشور در جهان است که چنین برنامه وسیع، دقیق و فراگیری را انجام ...

ویرایش شده: 04/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   مسوول اداره سلامت دهان اقدامات خود را الگوی جهانیان دانست

دکتر حمید صمدزاده، دندان پزشک عمومی، رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت ادعا کرد "بدون اغراق جمهوری اسلامی ایران نخستین کشور در جهان است که چنین برنامه وسیع، دقیق و فراگیری را انجام ...

ویرایش شده: 04/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
رئیس اداره سلامت دهان از افزایش شدید پوسیدگی در دوره ریاست خود خبر داد

نگارنده: irden. /upload/iblock/836/khoshnevisan.jpg رئیس اداره سلامت دهان از افزایش شدید پوسیدگی در دوره ریاست خود خبر داد (/khabar/166515/) در سال 82 هر کودک 6 ساله در ایران به طور متوسط 5 دندان پوسیده داشته ...

ویرایش شده: 30/12/2012

رئیس اداره سلامت دهان از افزایش شدید پوسیدگی در دوره ریاست خود خبر داد

... انجام شده در بین یک میلیون و 200 هزار کودک ایرانی در سال 90 شاخص پوسیدگی دندان به 5.7 دندان پوسیده افزایش یافته است  دکتر محمدحسین خوشنویسان رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت گفته است که در حال حاضر شاخص پوسیدگی دندان در ایران وضعیت مناسبی ندارد و این شاخص در گروه سنی 6 ساله از 5 به 5.7 دندان ...

ویرایش شده: 08/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
رئیس اداره سلامت دهان گفت: باید صادرات تجهیزات دندان پزشکی گسترش یابد

رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت، با اشاره به لزوم خودکفایی در زمینه‌تولید تجهیزات دندان پزشکی گفت: استقرار سیستم حمایتی متشکل از تمام ارگان‌ها ...

ویرایش شده: 01/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
برنامه فلورایدتراپی ایران، نخستین بار در جهان است

... هدفی مهم محسوب می شود که شاید بتوان گفت در سراسر جهان با این وسعت بی نظیر بوده و برای نخستین بار در دنیا در کشورمان انجام شده است. 179951 179640 اداره سلامت دهان, وزارت بهداشت, طرح ارتقاء سلامت دهان, پوسيدگي دندان, فلورايدتراپي

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   مسوول اداره سلامت دهان اقدامات خود را الگوی جهانیان دانست

دکتر حمید صمدزاده، دندان پزشک عمومی، رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت ادعا کرد "بدون اغراق جمهوری اسلامی ایران نخستین کشور در جهان است که چنین برنامه وسیع، دقیق و فراگیری را انجام ...

ویرایش شده: 04/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
رئیس اداره سلامت دهان از افزایش شدید پوسیدگی در دوره ریاست خود خبر داد

نگارنده: irden. /upload/iblock/836/khoshnevisan.jpg رئیس اداره سلامت دهان از افزایش شدید پوسیدگی در دوره ریاست خود خبر داد (/khabar/166515/) در سال 82 هر کودک 6 ساله در ایران به طور متوسط 5 دندان پوسیده داشته ...

0  
ویرایش شده: 30/12/2012

رئیس اداره سلامت دهان از افزایش شدید پوسیدگی در دوره ریاست خود خبر داد

... انجام شده در بین یک میلیون و 200 هزار کودک ایرانی در سال 90 شاخص پوسیدگی دندان به 5.7 دندان پوسیده افزایش یافته است  دکتر محمدحسین خوشنویسان رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت گفته است که در حال حاضر شاخص پوسیدگی دندان در ایران وضعیت مناسبی ندارد و این شاخص در گروه سنی 6 ساله از 5 به 5.7 دندان ...

ویرایش شده: 08/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
رئیس اداره سلامت دهان گفت: باید صادرات تجهیزات دندان پزشکی گسترش یابد

رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت، با اشاره به لزوم خودکفایی در زمینه‌تولید تجهیزات دندان پزشکی گفت: استقرار سیستم حمایتی متشکل از تمام ارگان‌ها ...

ویرایش شده: 01/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
برنامه فلورایدتراپی ایران، نخستین بار در جهان است

... هدفی مهم محسوب می شود که شاید بتوان گفت در سراسر جهان با این وسعت بی نظیر بوده و برای نخستین بار در دنیا در کشورمان انجام شده است. 179951 179640 اداره سلامت دهان, وزارت بهداشت, طرح ارتقاء سلامت دهان, پوسيدگي دندان, فلورايدتراپي

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید