توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Shayanamin, Siamak | دکتر سیامک شایان‌امین

ادبیات: روزنامه نگاری آقا ادبیات: روزنامه نگار

ویرایش شده: 23/01/2016
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
Keipour, Airaj | دکتر آیرج کی ‏پور

ادبیات: داستان کوتاه, انتقادی, حقوقی آقا ادبیات: داستان کوتاه, انتقادی, حقوقی

ویرایش شده: 14/03/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Shayanamin, Siamak | دکتر سیامک شایان‌امین

ادبیات: روزنامه نگاری آقا ادبیات: روزنامه نگار

ویرایش شده: 23/01/2016
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
Keipour, Airaj | دکتر آیرج کی ‏پور

ادبیات: داستان کوتاه, انتقادی, حقوقی آقا ادبیات: داستان کوتاه, انتقادی, حقوقی

ویرایش شده: 14/03/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
Taherian, Mohamadreza | دکتر محمدرضا طاهريان

ادبیات: شعر, نثر | مدیریت: سازمانی سردبیر نشریه شرکت تعاونی دندان پزشکان رئیس کنگره 48 انجمن دندان پزشکی ایران مسؤول کمیته نمایشگاه در کنگره ...

ویرایش شده: 08/06/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
Taherzadeh, Khalil | دکتر خلیل طاهرزاده سامانی

ادبیات: تحقیقات ادبی، فرهنگی، تاریخی  دکتر خلیل طاهرزاده استاد بازنشسته دانشکده دندان پزشکی تهران بود که در زمینه ادبیات فارسی و عرفان حافظ ...

ویرایش شده: 11/08/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
Khosroshahi, Mahdi | دکتر مهدی خسروشاهی

ادبیات: شعر دکتر مهدی خسروشاهی متولد 1349 در قائم‌شهر است. سال 76 از دانشکده دندان‌پزشکی تهران فارغ‌التحصیل شد و از سال 87 در معاونت بهداشتی ...

ویرایش شده: 08/07/2012
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Shayanamin, Siamak | دکتر سیامک شایان‌امین

ادبیات: روزنامه نگاری آقا ادبیات: روزنامه نگار

ویرایش شده: 23/01/2016
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
Keipour, Airaj | دکتر آیرج کی ‏پور

ادبیات: داستان کوتاه, انتقادی, حقوقی آقا ادبیات: داستان کوتاه, انتقادی, حقوقی

ویرایش شده: 14/03/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
Taherian, Mohamadreza | دکتر محمدرضا طاهريان

ادبیات: شعر, نثر | مدیریت: سازمانی سردبیر نشریه شرکت تعاونی دندان پزشکان رئیس کنگره 48 انجمن دندان پزشکی ایران مسؤول کمیته نمایشگاه در کنگره ...

ویرایش شده: 08/06/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
Taherzadeh, Khalil | دکتر خلیل طاهرزاده سامانی

ادبیات: تحقیقات ادبی، فرهنگی، تاریخی  دکتر خلیل طاهرزاده استاد بازنشسته دانشکده دندان پزشکی تهران بود که در زمینه ادبیات فارسی و عرفان حافظ ...

ویرایش شده: 11/08/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
Khosroshahi, Mahdi | دکتر مهدی خسروشاهی

ادبیات: شعر دکتر مهدی خسروشاهی متولد 1349 در قائم‌شهر است. سال 76 از دانشکده دندان‌پزشکی تهران فارغ‌التحصیل شد و از سال 87 در معاونت بهداشتی ...

ویرایش شده: 08/07/2012
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید