توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/6bd/mosleminaeini-hasan.jpg شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم به ارائه آماری در خصوص میزان حضور و تحصیل دانشجویان بورسیه در برخی از کشورهای جهان اشاره کرد.

ویرایش شده: 20/04/2013

شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی

حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم به ارائه آماری در خصوص میزان حضور و تحصیل دانشجویان بورسیه در برخی از کشورهای جهان اشاره کرد. معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت : آمارهای به ثبت رسیده در سامانه اینترنتی ˈنشاˈ كه مربوط به دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل...

ویرایش شده: 09/04/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   اعتراض ۲۵۰۰ دانشجوی خارج از ایران به قطع ارائه ارز دانشجویی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/149/arz-daneshjuei.jpg اعتراض ۲۵۰۰ دانشجوی خارج از ایران به قطع ارائه ارز دانشجویی  2500 دانشجوی خارج از کشور در نامه ای به رییس جمهور، خواستار رسیدگی به وضعیت نامشخص نرخ ارز برای دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه ...

ویرایش شده: 15/10/2012

شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/6bd/mosleminaeini-hasan.jpg شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم به ارائه آماری در خصوص میزان حضور و تحصیل دانشجویان بورسیه در برخی از کشورهای جهان اشاره کرد.

ویرایش شده: 20/04/2013

شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی

حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم به ارائه آماری در خصوص میزان حضور و تحصیل دانشجویان بورسیه در برخی از کشورهای جهان اشاره کرد. معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت : آمارهای به ثبت رسیده در سامانه اینترنتی ˈنشاˈ كه مربوط به دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل...

ویرایش شده: 09/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
ارز مبادله‌ای برای دانشجویان غیر بورسیه فوق لیسانس و بالاتر

میزان ارز پرداختی به نرخ مبادله‌ای به دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس وبالاتر) با توجه به تامین اسکناس صورت گرفته توسط بانک مرکزی از تاریخ نوزدهم مهرماه تا 24 اسفند ماه معادل 260 میلیون و 360 هزار دلار است.  سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور خبر داد: میزان ارز پرداختی به نرخ مبادله‌ای...

ویرایش شده: 06/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
بعد از هند و مالزی،جوانان ایران به دانشگاه های چین سرازیر شده اند

با توجه به افزایش قیمت دلار و بالا بودن سرسام آور هزینه زندگی در کشورهای خارجی و از سوی دیگر تایید کامل مدارک دانشگاهی چین از سوی ایران، دانشجویان فراوانی به قصد فراگیری علم به چین سرازیر شده اند.   مدرک دانشگاهی چینی در راه است هزینه های ارزان زندگی، توجه بسیاری از جوانان علاقه...

ویرایش شده: 04/01/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   اعتراض ۲۵۰۰ دانشجوی خارج از ایران به قطع ارائه ارز دانشجویی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/149/arz-daneshjuei.jpg اعتراض ۲۵۰۰ دانشجوی خارج از ایران به قطع ارائه ارز دانشجویی  2500 دانشجوی خارج از کشور در نامه ای به رییس جمهور، خواستار رسیدگی به وضعیت نامشخص نرخ ارز برای دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه ...

0  
ویرایش شده: 15/10/2012

شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/6bd/mosleminaeini-hasan.jpg شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم به ارائه آماری در خصوص میزان حضور و تحصیل دانشجویان بورسیه در برخی از کشورهای جهان اشاره کرد.

0  
ویرایش شده: 20/04/2013

شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی

حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم به ارائه آماری در خصوص میزان حضور و تحصیل دانشجویان بورسیه در برخی از کشورهای جهان اشاره کرد. معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت : آمارهای به ثبت رسیده در سامانه اینترنتی ˈنشاˈ كه مربوط به دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل...

ویرایش شده: 09/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
ارز مبادله‌ای برای دانشجویان غیر بورسیه فوق لیسانس و بالاتر

میزان ارز پرداختی به نرخ مبادله‌ای به دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس وبالاتر) با توجه به تامین اسکناس صورت گرفته توسط بانک مرکزی از تاریخ نوزدهم مهرماه تا 24 اسفند ماه معادل 260 میلیون و 360 هزار دلار است.  سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور خبر داد: میزان ارز پرداختی به نرخ مبادله‌ای...

ویرایش شده: 06/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
بعد از هند و مالزی،جوانان ایران به دانشگاه های چین سرازیر شده اند

با توجه به افزایش قیمت دلار و بالا بودن سرسام آور هزینه زندگی در کشورهای خارجی و از سوی دیگر تایید کامل مدارک دانشگاهی چین از سوی ایران، دانشجویان فراوانی به قصد فراگیری علم به چین سرازیر شده اند.   مدرک دانشگاهی چینی در راه است هزینه های ارزان زندگی، توجه بسیاری از جوانان علاقه...

ویرایش شده: 04/01/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید