توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   همچنان شاهد ورود داروهای بی‌کیفیت چینی و هندی هستیم

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/c2d/qiamat-mohamadmehdi.jpg همچنان شاهد ورود داروهای بی‌کیفیت چینی و هندی هستیم دکتر محمدمهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشور درباره عوارض احتمالی داروهای بی‌کیفیت چینی و هندی هشدار داده است.

ویرایش شده: 30/08/2013

ارز مرجع به کلی برای تجهیزات پزشکی حذف شده است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/591/hosein-keivan.jpg ارز مرجع به کلی برای تجهیزات پزشکی حذف شده است  حسین کیوان مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: ارز مرجع به طور کلی برای تجهیزات پزشکی حذف ...

ویرایش شده: 08/07/2013


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ارز مرجع به کلی برای تجهیزات پزشکی حذف شده است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/591/hosein-keivan.jpg ارز مرجع به کلی برای تجهیزات پزشکی حذف شده است  حسین کیوان مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: ارز مرجع به طور کلی برای تجهیزات پزشکی حذف ...

ویرایش شده: 08/07/2013

ارز مرجع به کلی برای تجهیزات پزشکی حذف شده است

 حسين کيوان مديرکل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت گفت: ارز مرجع به طور کلي براي تجهيزات پزشکي حذف شده است و قيمتهاي جديد به زودي اعلام مي شود اما هنوز در مورد اکثر تجهيزات پزشکي از پارسال در انبارها ...

ویرایش شده: 22/05/2013
مسیر: ایردن / خبر
همچنان شاهد ورود داروهای بی‌کیفیت چینی و هندی هستیم

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/c2d/qiamat-mohamadmehdi.jpg همچنان شاهد ورود داروهای بی‌کیفیت چینی و هندی هستیم دکتر محمدمهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشور درباره عوارض احتمالی داروهای بی‌کیفیت چینی و هندی هشدار داده است.

ویرایش شده: 30/08/2013

همچنان شاهد ورود داروهای بی‌کیفیت چینی و هندی هستیم

... کمبود داروهای اساسی و افزایش هزینه‌های درمان» در ایران گفته بود که «احتمالا کمبود آنتی بیوتیک و برخی داروها  به‌خاطر اختصاص ندادن ارز مرجع است.» هشدار نسبت به کمبود دارو در شرایطی اعلام شده که طبق ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است ۱۰ درصد از خالص کل وجوه حاصل ...

ویرایش شده: 17/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
مسوولین وزارت بهداشت با ورود به جرگه سیاسی از کار اصلی خود غفلت می کنند

... مدیر خود را سیاسی فرض می‌کنند به گونه‌ای که اگر سیاسی هم نباشند خود را در جرگه فضای سیاسی می‌اندازند واز کار اصلی خود غفلت می‌کنند. ارز مرجع از سیستم اقتصادی حذف شد و تنها ارز شناور مدیریت شده داریم/ مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که یک مقدار آقایان خود را سیاسی فرض می‌کنند ...

ویرایش شده: 16/06/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ارز مرجع به کلی برای تجهیزات پزشکی حذف شده است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/591/hosein-keivan.jpg ارز مرجع به کلی برای تجهیزات پزشکی حذف شده است  حسین کیوان مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: ارز مرجع به طور کلی برای تجهیزات پزشکی حذف ...

0  
ویرایش شده: 08/07/2013

ارز مرجع به کلی برای تجهیزات پزشکی حذف شده است

 حسين کيوان مديرکل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت گفت: ارز مرجع به طور کلي براي تجهيزات پزشکي حذف شده است و قيمتهاي جديد به زودي اعلام مي شود اما هنوز در مورد اکثر تجهيزات پزشکي از پارسال در انبارها ...

ویرایش شده: 22/05/2013
مسیر: ایردن / خبر
همچنان شاهد ورود داروهای بی‌کیفیت چینی و هندی هستیم

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/c2d/qiamat-mohamadmehdi.jpg همچنان شاهد ورود داروهای بی‌کیفیت چینی و هندی هستیم دکتر محمدمهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشور درباره عوارض احتمالی داروهای بی‌کیفیت چینی و هندی هشدار داده است.

0  
ویرایش شده: 30/08/2013

همچنان شاهد ورود داروهای بی‌کیفیت چینی و هندی هستیم

... کمبود داروهای اساسی و افزایش هزینه‌های درمان» در ایران گفته بود که «احتمالا کمبود آنتی بیوتیک و برخی داروها  به‌خاطر اختصاص ندادن ارز مرجع است.» هشدار نسبت به کمبود دارو در شرایطی اعلام شده که طبق ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است ۱۰ درصد از خالص کل وجوه حاصل ...

ویرایش شده: 17/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
مسوولین وزارت بهداشت با ورود به جرگه سیاسی از کار اصلی خود غفلت می کنند

... مدیر خود را سیاسی فرض می‌کنند به گونه‌ای که اگر سیاسی هم نباشند خود را در جرگه فضای سیاسی می‌اندازند واز کار اصلی خود غفلت می‌کنند. ارز مرجع از سیستم اقتصادی حذف شد و تنها ارز شناور مدیریت شده داریم/ مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که یک مقدار آقایان خود را سیاسی فرض می‌کنند ...

ویرایش شده: 16/06/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید