توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   نسل جدید صندلی‌های کار، مانند یونیت دندان‌پزشکی ساخته شد

طراحان داخلی فضاهای کار، بر اساس پژوهش های جدید ارگونومی، یونیت های میز و صندلی جدیدی را برای کار با یارانه طراحی کردند که ایده آن شبیه یونیت صندلی های دندان پزشکی است. میزکار ۳۸۵۰ پوندی ...

ویرایش شده: 27/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
کمر درد و راه‌هاى درمان

خیلی از افراد از دردهای کمری رنج می‌برند و مایل هستند كه در این خصوص اطلا‌عات بیشتری داشته باشند. متخصصان برای درمان این بیماری روش‌های مختلفی را مورد بحث قرار می دهند و این مقاله نیز اطلاعات و توصیه های سودمندی را عرضه کرده است. حیات نو همه ما حداقل یك بار درد كمر را در...

ویرایش شده: 17/02/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ارگونومی در دندان پزشکی

... نیروی انسانی به عنوان رسالتی مهم مطرح می گردد و در این بین بخش عمده ای از مواردی که سلامت جسمی و روحی کاربران را به خطر می اندازد مربوط به شرایط ارگونومی محیط های کار می باشد. در حقیقت (ergo) به معنی کار و (nomos) به معنی قوانین و اصول می باشد. ارگونومی از تطابق هرچه بیشتر شرایط محیط با اپراتور ...

ویرایش شده: 09/11/2011
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نسل جدید صندلی‌های کار، مانند یونیت دندان‌پزشکی ساخته شد

طراحان داخلی فضاهای کار، بر اساس پژوهش های جدید ارگونومی، یونیت های میز و صندلی جدیدی را برای کار با یارانه طراحی کردند که ایده آن شبیه یونیت صندلی های دندان پزشکی است. میزکار ۳۸۵۰ پوندی ...

ویرایش شده: 27/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
کمر درد و راه‌هاى درمان

خیلی از افراد از دردهای کمری رنج می‌برند و مایل هستند كه در این خصوص اطلا‌عات بیشتری داشته باشند. متخصصان برای درمان این بیماری روش‌های مختلفی را مورد بحث قرار می دهند و این مقاله نیز اطلاعات و توصیه های سودمندی را عرضه کرده است. حیات نو همه ما حداقل یك بار درد كمر را در...

ویرایش شده: 17/02/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
فاصله مهره های دندان پزشکان را کسی پر نمی کند

نگارنده: سیما | Sima. /upload/iblock/eba/heidar-hosein.jpg فاصله مهره های دندان پزشکان را کسی پر نمی کند حرفه دندان پزشکی به علت همراه بودن با حرکات مداوم و تکراری، فعالیت طولانی و بدون وقفه در وضعیت هایی ثابت، نادرست بودن حالت های انجام کار، ضرورت دقت در کار و محدود بودن محیط کار، همواره ممکن است...

ویرایش شده: 19/03/2012

فاصله مهره های دندان پزشکان را کسی پر نمی کند

حرفه دندان پزشكي به علت همراه بودن با حركات مداوم و تكراري، فعاليت طولاني و بدون وقفه در وضعيت هايي ثابت، نادرست بودن حالت هاي انجام كار، ضرورت دقت در كار و محدود بودن محيط كار، همواره ممكن است دندان پزشک را با دردهاي عضلاني اسكلتي مواجه کند. نويسنده: دكتر حسين حيدر عضو هيات علمي...

ویرایش شده: 04/03/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ارگونومی در دندان پزشکی

... نیروی انسانی به عنوان رسالتی مهم مطرح می گردد و در این بین بخش عمده ای از مواردی که سلامت جسمی و روحی کاربران را به خطر می اندازد مربوط به شرایط ارگونومی محیط های کار می باشد. در حقیقت (ergo) به معنی کار و (nomos) به معنی قوانین و اصول می باشد. ارگونومی از تطابق هرچه بیشتر شرایط محیط با اپراتور ...

ویرایش شده: 09/11/2011
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نسل جدید صندلی‌های کار، مانند یونیت دندان‌پزشکی ساخته شد

طراحان داخلی فضاهای کار، بر اساس پژوهش های جدید ارگونومی، یونیت های میز و صندلی جدیدی را برای کار با یارانه طراحی کردند که ایده آن شبیه یونیت صندلی های دندان پزشکی است. میزکار ۳۸۵۰ پوندی ...

ویرایش شده: 27/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
کمر درد و راه‌هاى درمان

خیلی از افراد از دردهای کمری رنج می‌برند و مایل هستند كه در این خصوص اطلا‌عات بیشتری داشته باشند. متخصصان برای درمان این بیماری روش‌های مختلفی را مورد بحث قرار می دهند و این مقاله نیز اطلاعات و توصیه های سودمندی را عرضه کرده است. حیات نو همه ما حداقل یك بار درد كمر را در...

ویرایش شده: 17/02/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
فاصله مهره های دندان پزشکان را کسی پر نمی کند

نگارنده: سیما | Sima. /upload/iblock/eba/heidar-hosein.jpg فاصله مهره های دندان پزشکان را کسی پر نمی کند حرفه دندان پزشکی به علت همراه بودن با حرکات مداوم و تکراری، فعالیت طولانی و بدون وقفه در وضعیت هایی ثابت، نادرست بودن حالت های انجام کار، ضرورت دقت در کار و محدود بودن محیط کار، همواره ممکن است...

0  
ویرایش شده: 19/03/2012

فاصله مهره های دندان پزشکان را کسی پر نمی کند

حرفه دندان پزشكي به علت همراه بودن با حركات مداوم و تكراري، فعاليت طولاني و بدون وقفه در وضعيت هايي ثابت، نادرست بودن حالت هاي انجام كار، ضرورت دقت در كار و محدود بودن محيط كار، همواره ممكن است دندان پزشک را با دردهاي عضلاني اسكلتي مواجه کند. نويسنده: دكتر حسين حيدر عضو هيات علمي...

ویرایش شده: 04/03/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید