توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   فراخوان تکمیلی استخدام 2100 هیات علمی علوم پزشکی

مهلت شرکت در فراخوان تکمیلی هفتمین دوره جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی از 29 شهریور ماه آغاز شده و تا 15 روز بعد از آن ادامه دارد. رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت با اشاره به اعلام فراخوان تکمیلی برای جذب و استخدام هیات علمی در دانشگاههای علوم پزشکی،...

ویرایش شده: 27/09/2012
مسیر: ایردن / خبر
هیأت علمی دانشگاههای دولتی در هیچ جای دیگری نمی توانند استخدام باشند

 هیچ متقاضی امکان فعالیت به عنوان هیأت علمی در 2 دانشگاه را ندارد. به گفته رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، اعضای هیأت علمی استخدام شده در دانشگاه های دولتی امکان عضویت در سایر دانشگاه ها را ندارند. محمدرضا مردانی، اضافه کرد: هیچ متقاضی امکان فعالیت به عنوان هیأت علمی در 2 دانشگاه...

ویرایش شده: 01/08/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   آیین نامه جدید استخدام هیأت علمی پزشکی امسال اجرایی می شود

... پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به امر فعالیت های هفت گانه می پردازند، را اعضای هیات علمی مؤسسات مورد نظر محسوب می کند. آیین نامه جدید استخدام هیأت علمی پزشکی امسال اجرایی می شود 141517 138004 135723

ویرایش شده: 02/04/2012
مسیر: ایردن / خبر
فراخوان تکمیلی استخدام 2100 هیات علمی علوم پزشکی

مهلت شرکت در فراخوان تکمیلی هفتمین دوره جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی از 29 شهریور ماه آغاز شده و تا 15 روز بعد از آن ادامه دارد. رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت با اشاره به اعلام فراخوان تکمیلی برای جذب و استخدام هیات علمی در دانشگاههای علوم پزشکی،...

ویرایش شده: 27/09/2012
مسیر: ایردن / خبر
هیأت علمی دانشگاههای دولتی در هیچ جای دیگری نمی توانند استخدام باشند

 هیچ متقاضی امکان فعالیت به عنوان هیأت علمی در 2 دانشگاه را ندارد. به گفته رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، اعضای هیأت علمی استخدام شده در دانشگاه های دولتی امکان عضویت در سایر دانشگاه ها را ندارند. محمدرضا مردانی، اضافه کرد: هیچ متقاضی امکان فعالیت به عنوان هیأت علمی در 2 دانشگاه...

ویرایش شده: 01/08/2012
مسیر: ایردن / خبر
دانشکده دندان پزشکی تهران 12 استاد استخدام می کند

دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تأمین نیروی مورد نیاز خود از محل قانون اعطای مجوز استخدامی نیروی انسانی، تعداد محدودی از افراد واجد شرایط را به صورت عضو هیات علمی پیمانی استخدام می‌کند. دانشگاه علوم پزشکی تهران  برای تأمین نیروی مورد نیاز خود از محل قانون اعطای مجوز استخدامی...

ویرایش شده: 29/07/2012
مسیر: ایردن / خبر
بیش از سه هزار نفر خواستار عضویت در هیأت علمی هستند

رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم به ارائه تازه ترین آمار از اعلام نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای جذب هیأت علمی در فراخوان شهریورماه 91 پرداخت و اعلام کرد که تاکنون 3050 نیاز برای وزارت علوم محرز شده است.  محمدرضا مردانی رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، به تازه ترین...

ویرایش شده: 27/07/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   آیین نامه جدید استخدام هیأت علمی پزشکی امسال اجرایی می شود

... پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به امر فعالیت های هفت گانه می پردازند، را اعضای هیات علمی مؤسسات مورد نظر محسوب می کند. آیین نامه جدید استخدام هیأت علمی پزشکی امسال اجرایی می شود 141517 138004 135723

ویرایش شده: 02/04/2012
مسیر: ایردن / خبر
فراخوان تکمیلی استخدام 2100 هیات علمی علوم پزشکی

مهلت شرکت در فراخوان تکمیلی هفتمین دوره جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی از 29 شهریور ماه آغاز شده و تا 15 روز بعد از آن ادامه دارد. رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت با اشاره به اعلام فراخوان تکمیلی برای جذب و استخدام هیات علمی در دانشگاههای علوم پزشکی،...

ویرایش شده: 27/09/2012
مسیر: ایردن / خبر
هیأت علمی دانشگاههای دولتی در هیچ جای دیگری نمی توانند استخدام باشند

 هیچ متقاضی امکان فعالیت به عنوان هیأت علمی در 2 دانشگاه را ندارد. به گفته رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، اعضای هیأت علمی استخدام شده در دانشگاه های دولتی امکان عضویت در سایر دانشگاه ها را ندارند. محمدرضا مردانی، اضافه کرد: هیچ متقاضی امکان فعالیت به عنوان هیأت علمی در 2 دانشگاه...

ویرایش شده: 01/08/2012
مسیر: ایردن / خبر
دانشکده دندان پزشکی تهران 12 استاد استخدام می کند

دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تأمین نیروی مورد نیاز خود از محل قانون اعطای مجوز استخدامی نیروی انسانی، تعداد محدودی از افراد واجد شرایط را به صورت عضو هیات علمی پیمانی استخدام می‌کند. دانشگاه علوم پزشکی تهران  برای تأمین نیروی مورد نیاز خود از محل قانون اعطای مجوز استخدامی...

ویرایش شده: 29/07/2012
مسیر: ایردن / خبر
بیش از سه هزار نفر خواستار عضویت در هیأت علمی هستند

رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم به ارائه تازه ترین آمار از اعلام نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای جذب هیأت علمی در فراخوان شهریورماه 91 پرداخت و اعلام کرد که تاکنون 3050 نیاز برای وزارت علوم محرز شده است.  محمدرضا مردانی رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، به تازه ترین...

ویرایش شده: 27/07/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید