توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   تعداد دانشکده‌دندان؛ دوره احمدی‌نژاد ۴۴مجوز جدید داده شد

دکتر سعید عسگری؛ دندان‌پزشک متخصص درمان ریشه دندان و دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی گفت: در یک مقطع ۸ ساله، ۴۴ دانشکده دندان‌پزشکی جدید در کشور تاسیس شد و اکنون در همه استان‌ها حداقل یک و در تهران ۸ دانشکده دندان‌پزشکی فعال است. این آمار قبل از انقلاب ۵ و تا سال ۸۴ سیزده دانشکده...

ویرایش شده: 19/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
تأسیس دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در بیمارستان چالشتر

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/e07/shahrekord-university.jpg تأسیس دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در بیمارستان چالشتر دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در ساختمان بیمارستان رسالت چالشتر تأسیس خواهد شد و از مهر ماه ۱۳۹۲ طبق ظرفیت اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و جذب هیات علمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد...

ویرایش شده: 23/02/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تعداد دانشکده‌دندان؛ دوره احمدی‌نژاد ۴۴مجوز جدید داده شد

دکتر سعید عسگری؛ دندان‌پزشک متخصص درمان ریشه دندان و دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی گفت: در یک مقطع ۸ ساله، ۴۴ دانشکده دندان‌پزشکی جدید در کشور تاسیس شد و اکنون در همه استان‌ها حداقل یک و در تهران ۸ دانشکده دندان‌پزشکی فعال است. این آمار قبل از انقلاب ۵ و تا سال ۸۴ سیزده دانشکده...

ویرایش شده: 19/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
تأسیس دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در بیمارستان چالشتر

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/e07/shahrekord-university.jpg تأسیس دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در بیمارستان چالشتر دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در ساختمان بیمارستان رسالت چالشتر تأسیس خواهد شد و از مهر ماه ۱۳۹۲ طبق ظرفیت اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و جذب هیات علمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد...

ویرایش شده: 23/02/2014

نمی‌توان امروز دندان پزشک آموزش داد و گفت فردا برای اشتغال آن ها فکر می کنیم

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/655/sadr-shahab.jpg نمی‌توان امروز دندان پزشک آموزش داد و گفت فردا برای اشتغال آن ها فکر می کنیم در حوزه خدمات دندان پزشکی متأسفانه با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و نگرانی این است که با این تعداد بالای دانشجوی دندان پزشکی هم از کیفیت خدمات فارغ التحصیلان...

ویرایش شده: 17/09/2013

تأسیس دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در بیمارستان چالشتر

دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در ساختمان بیمارستان رسالت چالشتر تأسیس خواهد شد و از مهر ماه ۱۳۹۲ طبق ظرفیت اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و جذب هیات علمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، گفت: با تاسیس دانشکده دندان پزشکی در شهرکرد موافقت اصولی...

ویرایش شده: 21/12/2012
مسیر: ایردن / خبر
نمی‌توان امروز دندان پزشک آموزش داد و گفت فردا برای اشتغال آن ها فکر می کنیم

در حوزه خدمات دندان پزشکی متأسفانه با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و نگرانی این است که با این تعداد بالای دانشجوی دندان پزشکی هم از کیفیت خدمات فارغ التحصیلان این رشته در آینده به شدت کم شود و هم با افزایش دندان پزشکان بیکار مانند اتفاقی که برای پزشکان عمومی افتاد مواجه شویم. ...

ویرایش شده: 06/12/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   تعداد دانشکده‌دندان؛ دوره احمدی‌نژاد ۴۴مجوز جدید داده شد

دکتر سعید عسگری؛ دندان‌پزشک متخصص درمان ریشه دندان و دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی گفت: در یک مقطع ۸ ساله، ۴۴ دانشکده دندان‌پزشکی جدید در کشور تاسیس شد و اکنون در همه استان‌ها حداقل یک و در تهران ۸ دانشکده دندان‌پزشکی فعال است. این آمار قبل از انقلاب ۵ و تا سال ۸۴ سیزده دانشکده...

ویرایش شده: 19/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
تأسیس دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در بیمارستان چالشتر

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/e07/shahrekord-university.jpg تأسیس دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در بیمارستان چالشتر دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در ساختمان بیمارستان رسالت چالشتر تأسیس خواهد شد و از مهر ماه ۱۳۹۲ طبق ظرفیت اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و جذب هیات علمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد...

0  
ویرایش شده: 23/02/2014

نمی‌توان امروز دندان پزشک آموزش داد و گفت فردا برای اشتغال آن ها فکر می کنیم

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/655/sadr-shahab.jpg نمی‌توان امروز دندان پزشک آموزش داد و گفت فردا برای اشتغال آن ها فکر می کنیم در حوزه خدمات دندان پزشکی متأسفانه با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و نگرانی این است که با این تعداد بالای دانشجوی دندان پزشکی هم از کیفیت خدمات فارغ التحصیلان...

0  
ویرایش شده: 17/09/2013

تأسیس دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در بیمارستان چالشتر

دانشکده دندان پزشکی شهرکرد در ساختمان بیمارستان رسالت چالشتر تأسیس خواهد شد و از مهر ماه ۱۳۹۲ طبق ظرفیت اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و جذب هیات علمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، گفت: با تاسیس دانشکده دندان پزشکی در شهرکرد موافقت اصولی...

ویرایش شده: 21/12/2012
مسیر: ایردن / خبر
نمی‌توان امروز دندان پزشک آموزش داد و گفت فردا برای اشتغال آن ها فکر می کنیم

در حوزه خدمات دندان پزشکی متأسفانه با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و نگرانی این است که با این تعداد بالای دانشجوی دندان پزشکی هم از کیفیت خدمات فارغ التحصیلان این رشته در آینده به شدت کم شود و هم با افزایش دندان پزشکان بیکار مانند اتفاقی که برای پزشکان عمومی افتاد مواجه شویم. ...

ویرایش شده: 06/12/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید