توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   شرکت‌های دانش‌ و سلامت، سود قابل‌قبولی ایجاد می‌کند

... اجرایی. سید ابراهیم رئیسیون مشاور وزیر در امور مشارکت های اقتصادی و عضو هیات امنا ارزی 179836 وزارت بهداشت, نظام سلامت, سرمايه گذاري سلامت, اقتصاد سلامت

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
دولت آمادگی دادن تسهیلات به سرمایه‌گذاران سلامت را دارد

... با صراحت اهداف کلی، راهبردها و سیاست های خود را مشخص کرد، حوزه سلامت بود . 179981 نظام سلامت, سرمايه گذاري سلامت, سازمان مديريت و برنامه ريزي, اقتصاد سلامت

ویرایش شده: 23/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 9 دانشجویان مدیریت و اقتصاد سلامت | اردیبهشت 1393

نهمین کنگره کشوری دانشجویان مدیریت و اقتصاد سلامت 10 تا 12 اردیبهشت 1393 توسط مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت درمان و توسعه مدیریت و منابع ...

ویرایش شده: 20/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
اولین همایش اقتصاد سلامت، چالش ها و چشم اندازها، 19 آذر 90

نخستين همايش اقتصاد سلامت،چالش ها و چشم اندازها توسط سازمان نظام پزشكي كشور، 19 آذر ماه سال جاري در سالن همايش هاي كتابخانه ملي برگزار خواهد شد. دكتر بهنام ...

ویرایش شده: 27/11/2011
مسیر: ایردن / خبر
شرکت‌های دانش‌ و سلامت، سود قابل‌قبولی ایجاد می‌کند

... اجرایی. سید ابراهیم رئیسیون مشاور وزیر در امور مشارکت های اقتصادی و عضو هیات امنا ارزی 179836 وزارت بهداشت, نظام سلامت, سرمايه گذاري سلامت, اقتصاد سلامت

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
دولت آمادگی دادن تسهیلات به سرمایه‌گذاران سلامت را دارد

... با صراحت اهداف کلی، راهبردها و سیاست های خود را مشخص کرد، حوزه سلامت بود . 179981 نظام سلامت, سرمايه گذاري سلامت, سازمان مديريت و برنامه ريزي, اقتصاد سلامت

ویرایش شده: 23/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کیفیت پایین، بیمار را به مراکز خصوصی هدایت می‌کند

... نظرتان نظام سلامت در مقایسه با دولت‌های قبلی، چه تغییراتی به خود دیده است؟ به طور کلی طرح تحول نظام سلامت در شرایطی آغاز به کار کرد که وضع اقتصاد سلامت کشور به شدت دچار بحران و تنش شده بود. افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف حامل‌های انرژی، آثار مستقیمی ...

ویرایش شده: 24/05/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 9 دانشجویان مدیریت و اقتصاد سلامت | اردیبهشت 1393

نهمین کنگره کشوری دانشجویان مدیریت و اقتصاد سلامت 10 تا 12 اردیبهشت 1393 توسط مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت درمان و توسعه مدیریت و منابع ...

ویرایش شده: 20/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
اولین همایش اقتصاد سلامت، چالش ها و چشم اندازها، 19 آذر 90

نخستين همايش اقتصاد سلامت،چالش ها و چشم اندازها توسط سازمان نظام پزشكي كشور، 19 آذر ماه سال جاري در سالن همايش هاي كتابخانه ملي برگزار خواهد شد. دكتر بهنام ...

ویرایش شده: 27/11/2011
مسیر: ایردن / خبر
شرکت‌های دانش‌ و سلامت، سود قابل‌قبولی ایجاد می‌کند

... اجرایی. سید ابراهیم رئیسیون مشاور وزیر در امور مشارکت های اقتصادی و عضو هیات امنا ارزی 179836 وزارت بهداشت, نظام سلامت, سرمايه گذاري سلامت, اقتصاد سلامت

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
دولت آمادگی دادن تسهیلات به سرمایه‌گذاران سلامت را دارد

... با صراحت اهداف کلی، راهبردها و سیاست های خود را مشخص کرد، حوزه سلامت بود . 179981 نظام سلامت, سرمايه گذاري سلامت, سازمان مديريت و برنامه ريزي, اقتصاد سلامت

ویرایش شده: 23/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کیفیت پایین، بیمار را به مراکز خصوصی هدایت می‌کند

... نظرتان نظام سلامت در مقایسه با دولت‌های قبلی، چه تغییراتی به خود دیده است؟ به طور کلی طرح تحول نظام سلامت در شرایطی آغاز به کار کرد که وضع اقتصاد سلامت کشور به شدت دچار بحران و تنش شده بود. افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف حامل‌های انرژی، آثار مستقیمی ...

ویرایش شده: 24/05/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید