توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   من کاندیدای انتخابات نظام پزشکی هستم!!

معتقدم همة دندونپزشكا بايستي تو تِرون و مراكز شراي بزرگ جمع بشن و اين مردمن كه بايد با طياره و هلي كوپتر و هوركرافت و ماشين خودشونو به مراكز درموني برسونن. كانديداي شمارة يك: پنجاه سالمه. چل ساله دندونپزشكي مي كنم. تعجب نكنين. از ده سالگي وردست ابويِ گرامم بودم. ترميمي زيبائي،...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
انتخابات نظام پزشکی | دی 1387

دکتر علی یزدانی, دکتر محمد بیات نمایندگان منتخب دندان پزشکان تهران در نظام پزشکی ۲۷ دی ۱۳۸۷ - حضور چشمگیر و نوید بخش همکاران دندان پزشک در انتخابات نظام پزشکی تهران موجب افتخار همه دلسوزان حرفه دندان پزشگی کشور شد. حال که نمایندگان دندان پزشکان مشخص گردید، همه دلسوزان و علاقمندان ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   من کاندیدای انتخابات نظام پزشکی هستم!!

معتقدم همة دندونپزشكا بايستي تو تِرون و مراكز شراي بزرگ جمع بشن و اين مردمن كه بايد با طياره و هلي كوپتر و هوركرافت و ماشين خودشونو به مراكز درموني برسونن. كانديداي شمارة يك: پنجاه سالمه. چل ساله دندونپزشكي مي كنم. تعجب نكنين. از ده سالگي وردست ابويِ گرامم بودم. ترميمي زيبائي،...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
انتخابات نظام پزشکی | دی 1387

دکتر علی یزدانی, دکتر محمد بیات نمایندگان منتخب دندان پزشکان تهران در نظام پزشکی ۲۷ دی ۱۳۸۷ - حضور چشمگیر و نوید بخش همکاران دندان پزشک در انتخابات نظام پزشکی تهران موجب افتخار همه دلسوزان حرفه دندان پزشگی کشور شد. حال که نمایندگان دندان پزشکان مشخص گردید، همه دلسوزان و علاقمندان ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی
قریب ٩ درصد دندان پزشکان تهران در انتخابات نظام پزشکی شرکت کردند

نگارنده: irden. /upload/iblock/73f/irimc.jpg قریب ٩ درصد دندان پزشکان تهران در انتخابات نظام پزشکی شرکت کردند از 9 هزار و 226 نفر دندان پزشکان پروانه دار تهران، 823 نفر در انتخابات نظام پزشکی شرکت کردند که این میزان، حاکی ...

ویرایش شده: 04/03/2013

قریب ٩ درصد دندان پزشکان تهران در انتخابات نظام پزشکی شرکت کردند

از 9 هزار و 226 نفر دندان پزشکان پروانه دار تهران، 823 نفر در انتخابات نظام پزشکی شرکت کردند که این میزان، حاکی از مشارکت 8.9 درصدی ایشان است. روز جمعه، چهارم اسفند ماه پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان ...

ویرایش شده: 26/02/2013
مسیر: ایردن / خبر
جای بسیاری از چهره های جامعه پزشکی در انتخابات نظام پزشکی خالی بود

... سازمان نظام پزشكي به امضاي رييس جمهوري نرسد مجلس شوراي اسلامي وجود دارد و مشكل ايجاد شده در آنجا حل و فصل مي شود.» نويسنده: بنفشه سام گيس انتخابات نظام پزشکی, جامعه پزشکی, رييس جمهوري,مجلس شوراي اسلامي, پزشكي,دندانپزشكي, داروسازي, ليسانسيه پروانه دار, علوم آزمايشگاهي, مامايي ...

ویرایش شده: 23/02/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   من کاندیدای انتخابات نظام پزشکی هستم!!

معتقدم همة دندونپزشكا بايستي تو تِرون و مراكز شراي بزرگ جمع بشن و اين مردمن كه بايد با طياره و هلي كوپتر و هوركرافت و ماشين خودشونو به مراكز درموني برسونن. كانديداي شمارة يك: پنجاه سالمه. چل ساله دندونپزشكي مي كنم. تعجب نكنين. از ده سالگي وردست ابويِ گرامم بودم. ترميمي زيبائي،...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
انتخابات نظام پزشکی | دی 1387

دکتر علی یزدانی, دکتر محمد بیات نمایندگان منتخب دندان پزشکان تهران در نظام پزشکی ۲۷ دی ۱۳۸۷ - حضور چشمگیر و نوید بخش همکاران دندان پزشک در انتخابات نظام پزشکی تهران موجب افتخار همه دلسوزان حرفه دندان پزشگی کشور شد. حال که نمایندگان دندان پزشکان مشخص گردید، همه دلسوزان و علاقمندان ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی
قریب ٩ درصد دندان پزشکان تهران در انتخابات نظام پزشکی شرکت کردند

نگارنده: irden. /upload/iblock/73f/irimc.jpg قریب ٩ درصد دندان پزشکان تهران در انتخابات نظام پزشکی شرکت کردند از 9 هزار و 226 نفر دندان پزشکان پروانه دار تهران، 823 نفر در انتخابات نظام پزشکی شرکت کردند که این میزان، حاکی ...

0  
ویرایش شده: 04/03/2013

قریب ٩ درصد دندان پزشکان تهران در انتخابات نظام پزشکی شرکت کردند

از 9 هزار و 226 نفر دندان پزشکان پروانه دار تهران، 823 نفر در انتخابات نظام پزشکی شرکت کردند که این میزان، حاکی از مشارکت 8.9 درصدی ایشان است. روز جمعه، چهارم اسفند ماه پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان ...

ویرایش شده: 26/02/2013
مسیر: ایردن / خبر
جای بسیاری از چهره های جامعه پزشکی در انتخابات نظام پزشکی خالی بود

... سازمان نظام پزشكي به امضاي رييس جمهوري نرسد مجلس شوراي اسلامي وجود دارد و مشكل ايجاد شده در آنجا حل و فصل مي شود.» نويسنده: بنفشه سام گيس انتخابات نظام پزشکی, جامعه پزشکی, رييس جمهوري,مجلس شوراي اسلامي, پزشكي,دندانپزشكي, داروسازي, ليسانسيه پروانه دار, علوم آزمايشگاهي, مامايي ...

ویرایش شده: 23/02/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید