توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 10 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | شهریور 1394

کنگره 10 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 10-13 شهریور ماه 1394 تهران- مرکز همایش های برج میلاد پیام رئیس کنگره با درودی گرم وصمیمانه ازهم اکنون حضور یکایک ...

ویرایش شده: 24/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌ پزشکان عمومی
کنگره 10 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | شهریور 1394

دهمین کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 10 تا 13 شهریور ماه 1394 در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.

ویرایش شده: 23/08/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 10 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | شهریور 1394

کنگره 10 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 10-13 شهریور ماه 1394 تهران- مرکز همایش های برج میلاد پیام رئیس کنگره با درودی گرم وصمیمانه ازهم اکنون حضور یکایک ...

ویرایش شده: 24/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌ پزشکان عمومی
کنگره 10 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | شهریور 1394

دهمین کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 10 تا 13 شهریور ماه 1394 در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.

ویرایش شده: 23/08/2015
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 9 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | دی 1393

کنگره 9 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 23-26 دی ماه 1393 تهران- مرکز همایش های برج میلاد پیام رئیس کنگره همکاران گرامی سلام، سلامی به گرمی آفتاب کویر، ...

ویرایش شده: 21/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌ پزشکان عمومی
کنگره 9 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | دی 1393

نهمین کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 23 تا 26 دی 1393 در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

ویرایش شده: 15/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
انجمن دندان پزشکان عمومی یک مشاور به وزیر بهداشت پیشنهاد کرد

... که برحذر باش جدی از آن، مستقیم به عرض مبارک تقدیم شده، گزینه مطلوب باید برخوردار از  برنامه و شناسنامه "سلامت گرا و بهداشت محور" باشد. انجمن دندان پزشکان عمومی ایران با تکیه بر تلاش و ممارست بیش از بیست هزار دندان پزشک... ، دکتر شاهرخ قیصری را که دندان پزشک عمومی و دارای تخصص ...

ویرایش شده: 13/05/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 10 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | شهریور 1394

کنگره 10 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 10-13 شهریور ماه 1394 تهران- مرکز همایش های برج میلاد پیام رئیس کنگره با درودی گرم وصمیمانه ازهم اکنون حضور یکایک ...

ویرایش شده: 24/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌ پزشکان عمومی
کنگره 10 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | شهریور 1394

دهمین کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 10 تا 13 شهریور ماه 1394 در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.

ویرایش شده: 23/08/2015
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 9 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | دی 1393

کنگره 9 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 23-26 دی ماه 1393 تهران- مرکز همایش های برج میلاد پیام رئیس کنگره همکاران گرامی سلام، سلامی به گرمی آفتاب کویر، ...

ویرایش شده: 21/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌ پزشکان عمومی
کنگره 9 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | دی 1393

نهمین کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 23 تا 26 دی 1393 در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

ویرایش شده: 15/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
انجمن دندان پزشکان عمومی یک مشاور به وزیر بهداشت پیشنهاد کرد

... که برحذر باش جدی از آن، مستقیم به عرض مبارک تقدیم شده، گزینه مطلوب باید برخوردار از  برنامه و شناسنامه "سلامت گرا و بهداشت محور" باشد. انجمن دندان پزشکان عمومی ایران با تکیه بر تلاش و ممارست بیش از بیست هزار دندان پزشک... ، دکتر شاهرخ قیصری را که دندان پزشک عمومی و دارای تخصص ...

ویرایش شده: 13/05/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید