توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ایمپلنت

... برگزار کننده: انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران کنگره 4 ایمپلنت خلیح فارس کنگره 2 ایمپلنت خلیج فارس کنگره 1 ایمپلنت خلیج فارس برگزار کننده: انجمن دندان پزشکان عمومی ایران کنگره 5 ایمپلنت کنگره 4 ایمپلنت کنگره 3 ایمپلنت کنگره 2 ایمپلنت کنگره 1 ایمپلنت ایمپلنتولوژی icoi کنگره 1 خاورمیانه ...

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / ایمپلنت
کنگره 5 ایمپلنت انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | مهر 1393

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 30 مهر تا 2 آبان 1393 در مرکز پژوهشگاه نیرو تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 07/10/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 5 ایمپلنت انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | مهر 1393

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 30 مهر تا 2 آبان 1393 در مرکز پژوهشگاه نیرو تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 07/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 1 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

اولین کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌ پزشکان عمومی
ایمپلنت

... برگزار کننده: انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران کنگره 4 ایمپلنت خلیح فارس کنگره 2 ایمپلنت خلیج فارس کنگره 1 ایمپلنت خلیج فارس برگزار کننده: انجمن دندان پزشکان عمومی ایران کنگره 5 ایمپلنت کنگره 4 ایمپلنت کنگره 3 ایمپلنت کنگره 2 ایمپلنت کنگره 1 ایمپلنت ایمپلنتولوژی icoi کنگره 1 خاورمیانه ...

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / ایمپلنت
برای حذف دندان پزشک عمومی از درمان ارتودنسی خواب دیده اند

... درمان ارتو ثابت جزو درمان بوده و قابل پرداخت نمی باشد. ·در مورد بیماران، ارتوسرجری شامل کلیه درمانهای قبل و بعد از جراحی می گردد. 175093 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران, تعرفه ارتودنسی

ویرایش شده: 29/09/2014
مسیر: ایردن / خبر
تفکری که سال‌ها انجمن‌های دندان‌پزشکان را به بی‌راهه کشانده است

... چندان دموکرات نبودند!!. با این حال به عنوان عضو ساده انجمن‌های علمی و صنفی دندان پزشکان عمومی ایران، از تک تک این همکاران تشکر می‌کنم. انجمن دندان پزشکان عمومی ایران, انتخابات انجمن, انجمن علمی, انجمن صنفی

ویرایش شده: 26/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 5 ایمپلنت انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | مهر 1393

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 30 مهر تا 2 آبان 1393 در مرکز پژوهشگاه نیرو تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 07/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 1 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

اولین کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌ پزشکان عمومی
ایمپلنت

... برگزار کننده: انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران کنگره 4 ایمپلنت خلیح فارس کنگره 2 ایمپلنت خلیج فارس کنگره 1 ایمپلنت خلیج فارس برگزار کننده: انجمن دندان پزشکان عمومی ایران کنگره 5 ایمپلنت کنگره 4 ایمپلنت کنگره 3 ایمپلنت کنگره 2 ایمپلنت کنگره 1 ایمپلنت ایمپلنتولوژی icoi کنگره 1 خاورمیانه ...

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / ایمپلنت
برای حذف دندان پزشک عمومی از درمان ارتودنسی خواب دیده اند

... درمان ارتو ثابت جزو درمان بوده و قابل پرداخت نمی باشد. ·در مورد بیماران، ارتوسرجری شامل کلیه درمانهای قبل و بعد از جراحی می گردد. 175093 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران, تعرفه ارتودنسی

ویرایش شده: 29/09/2014
مسیر: ایردن / خبر
تفکری که سال‌ها انجمن‌های دندان‌پزشکان را به بی‌راهه کشانده است

... چندان دموکرات نبودند!!. با این حال به عنوان عضو ساده انجمن‌های علمی و صنفی دندان پزشکان عمومی ایران، از تک تک این همکاران تشکر می‌کنم. انجمن دندان پزشکان عمومی ایران, انتخابات انجمن, انجمن علمی, انجمن صنفی

ویرایش شده: 26/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید