توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   همایش های انجمن دندان پزشکی ترمیمی

  تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11 کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره7 کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2   کنگره ...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 15 ترمیمی | آبان 94

کنگره 15 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 19 تا 22 آبان 1394 هتل المپیک تهران محور کنگره: آفرینش لبخندی زیبا در اجتماعی فاقد پوسیدگی کارگاه ها: Bleaching از ...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   همایش های انجمن دندان پزشکی ترمیمی

  تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11 کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره7 کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2   کنگره ...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 15 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران | آبان 1394

پانزدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 19 تا 22 آبان ماه 1394 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 28/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 14 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران | آبان 1393

چهاردهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران با شعار «ارتقا سلامت اجتماعی همگام با درمان زیبا و ماندگار» 20 تا 23 آبان 1393 در هتل المپیک تهران برگزار می ...

ویرایش شده: 08/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره دهم انجمن دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی ایران - آبان ماه 1389

  برای ثبت نام در کنگره دهم انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی ایران اینجا کلیک کنید کنگره دهم انجمن دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی ایران - آبان ماه 1389 10th Congress of Iranian Academy of Restorative Dentistry - 3-5 November 2010 Olympic Hotel, Tehran, Iran دهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین ...

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 13 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران | آبان 1392

سیزدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 1 تا 3 آبان 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 16/09/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   همایش های انجمن دندان پزشکی ترمیمی

  تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11 کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره7 کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2   کنگره ...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 15 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران | آبان 1394

پانزدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 19 تا 22 آبان ماه 1394 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 28/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 14 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران | آبان 1393

چهاردهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران با شعار «ارتقا سلامت اجتماعی همگام با درمان زیبا و ماندگار» 20 تا 23 آبان 1393 در هتل المپیک تهران برگزار می ...

ویرایش شده: 08/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره دهم انجمن دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی ایران - آبان ماه 1389

  برای ثبت نام در کنگره دهم انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی ایران اینجا کلیک کنید کنگره دهم انجمن دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی ایران - آبان ماه 1389 10th Congress of Iranian Academy of Restorative Dentistry - 3-5 November 2010 Olympic Hotel, Tehran, Iran دهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین ...

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 13 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران | آبان 1392

سیزدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 1 تا 3 آبان 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 16/09/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید