توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   درمان ریشه دندان با استفاده از مولکول های زیست فعال متحول خواهد شد

دبير علمي چهارمين کنگره کشوري انجمن دندان پزشکي فارس از جايگزيني روش هاي بازسازي بافت هاي از دست رفته دندان به کمک ملکول هاي زيست فعال خبر داد. دکتر مهرو وجدانی دبير علمي چهارمين کنگره کشوري انجمن دندان پزشکي فارس از جايگزيني روش هاي بازسازي بافت هاي از دست رفته دندان به کمک...

ویرایش شده: 02/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
گزارشی از کمیته برگزاری کنگره سوم انجمن دندان پزشکی فارس

کنگره 3 انجمن دندان پزشکی فارس 27 تا 29 مهر ماه 1390 در شیراز برگزار شد. دکتر نوید ناصری  دبیر اجرایی کنگره گزارشی  از فعالیت کمیته برگزاری کنگره سوم انجمن ...

ویرایش شده: 09/10/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   گزارشی از کمیته برگزاری کنگره سوم انجمن دندان پزشکی فارس

کنگره 3 انجمن دندان پزشکی فارس 27 تا 29 مهر ماه 1390 در شیراز برگزار شد. دکتر نوید ناصری  دبیر اجرایی کنگره گزارشی  از فعالیت کمیته برگزاری کنگره سوم انجمن ...

ویرایش شده: 09/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
گزارش فعالیت های دوره پنجم هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی فارس

فعالیت پنجمین دوره هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، شعبه فارس پس از برگزاری انتخابات و مجمع عمومی مورخ 17/7/88  آغاز گردید فعالیت پنجمین دوره هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران – شعبه فارس پس از برگزاری انتخابات و مجمع عمومی مورخ 17/7/88  آغاز گردید. براساس نتیجه انتخابات دکتر...

ویرایش شده: 09/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
درمان ریشه دندان با استفاده از مولکول های زیست فعال متحول خواهد شد

دبير علمي چهارمين کنگره کشوري انجمن دندان پزشکي فارس از جايگزيني روش هاي بازسازي بافت هاي از دست رفته دندان به کمک ملکول هاي زيست فعال خبر داد. دکتر مهرو وجدانی دبير علمي چهارمين کنگره کشوري انجمن دندان پزشکي فارس از جايگزيني روش هاي بازسازي بافت هاي از دست رفته دندان به کمک...

ویرایش شده: 02/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
جشن روز دندان پزشکی در کنار میراث جهانی تخت جمشید

... های یادگاری در محوطه زیبا و مصفای هتل آپادانا در ساعت 16 پایان یافت  و میهمانان با خاطره ای خوش محل برگزاری را ترک نمودند . لازم به ذکر است که انجمن دندان پزشکی فارس از حمایت شرکت محترم الماس رویان در برگزاری هر چه بهتر این مراسم برخوردار بود . روز دندانپزشکی, انجمن دندانپزشکی ایران ...

ویرایش شده: 13/04/2012
مسیر: ایردن / خبر
مراسم گشایش دفتر انجمن دندان پزشکی ایران شعبه فارس

جمعه 25 فروردین 91 دفتر انجمن دندان پزشکی فارس با حضور مدیران انجمن دندان پزشکی ایران، افتتاح شد. جمعه 25 فروردین 91 برای دندانپزشکان فارس و هیئت مدیره انجمن دندان ...

ویرایش شده: 13/04/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   گزارشی از کمیته برگزاری کنگره سوم انجمن دندان پزشکی فارس

کنگره 3 انجمن دندان پزشکی فارس 27 تا 29 مهر ماه 1390 در شیراز برگزار شد. دکتر نوید ناصری  دبیر اجرایی کنگره گزارشی  از فعالیت کمیته برگزاری کنگره سوم انجمن ...

ویرایش شده: 09/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
گزارش فعالیت های دوره پنجم هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی فارس

فعالیت پنجمین دوره هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، شعبه فارس پس از برگزاری انتخابات و مجمع عمومی مورخ 17/7/88  آغاز گردید فعالیت پنجمین دوره هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران – شعبه فارس پس از برگزاری انتخابات و مجمع عمومی مورخ 17/7/88  آغاز گردید. براساس نتیجه انتخابات دکتر...

ویرایش شده: 09/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
درمان ریشه دندان با استفاده از مولکول های زیست فعال متحول خواهد شد

دبير علمي چهارمين کنگره کشوري انجمن دندان پزشکي فارس از جايگزيني روش هاي بازسازي بافت هاي از دست رفته دندان به کمک ملکول هاي زيست فعال خبر داد. دکتر مهرو وجدانی دبير علمي چهارمين کنگره کشوري انجمن دندان پزشکي فارس از جايگزيني روش هاي بازسازي بافت هاي از دست رفته دندان به کمک...

ویرایش شده: 02/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
جشن روز دندان پزشکی در کنار میراث جهانی تخت جمشید

... های یادگاری در محوطه زیبا و مصفای هتل آپادانا در ساعت 16 پایان یافت  و میهمانان با خاطره ای خوش محل برگزاری را ترک نمودند . لازم به ذکر است که انجمن دندان پزشکی فارس از حمایت شرکت محترم الماس رویان در برگزاری هر چه بهتر این مراسم برخوردار بود . روز دندانپزشکی, انجمن دندانپزشکی ایران ...

ویرایش شده: 13/04/2012
مسیر: ایردن / خبر
مراسم گشایش دفتر انجمن دندان پزشکی ایران شعبه فارس

جمعه 25 فروردین 91 دفتر انجمن دندان پزشکی فارس با حضور مدیران انجمن دندان پزشکی ایران، افتتاح شد. جمعه 25 فروردین 91 برای دندانپزشکان فارس و هیئت مدیره انجمن دندان ...

ویرایش شده: 13/04/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید