توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 3 پریو

سومین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 1 پریو

اولین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 3 پریو

سومین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 1 پریو

اولین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 5 پریو | مهر 1384

پنجمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران  7 و 8  مهرماه 1384

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 9 پریو | آذر 1388

  نهمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران 18 تا 20 آذر ماه 88 - هتل المپیک پیام رئیس کنگره    همکاران محترم مایه افتخار اینجانب است که از سوی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران، شما عزیزان را به نهمین کنگره سالانه انجمن علمی پریودنتولوژی ایران که در 18 الی 20 آذرماه 1388 برگزار خواهد شد،...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 6 پریو | آبان 1385

ششمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران 11-13 آبان1385 شیراز رئیس کنگره: دکتر سعید رئوفی مدیر مالی همایش: دکتر سعید دوکامی مسئول کمیته علمی: دکتر شریعه فقیهی مسئول کمیته تدارکات: دکتر رضا عمید تعداد شرکت کنندگان 620 نفر تعداد مقالات ارائه شده به صورت پوستر: 35 مقاله تعدادشرکتها: 16 شرکت...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 3 پریو

سومین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 1 پریو

اولین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 5 پریو | مهر 1384

پنجمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران  7 و 8  مهرماه 1384

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 9 پریو | آذر 1388

  نهمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران 18 تا 20 آذر ماه 88 - هتل المپیک پیام رئیس کنگره    همکاران محترم مایه افتخار اینجانب است که از سوی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران، شما عزیزان را به نهمین کنگره سالانه انجمن علمی پریودنتولوژی ایران که در 18 الی 20 آذرماه 1388 برگزار خواهد شد،...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 6 پریو | آبان 1385

ششمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران 11-13 آبان1385 شیراز رئیس کنگره: دکتر سعید رئوفی مدیر مالی همایش: دکتر سعید دوکامی مسئول کمیته علمی: دکتر شریعه فقیهی مسئول کمیته تدارکات: دکتر رضا عمید تعداد شرکت کنندگان 620 نفر تعداد مقالات ارائه شده به صورت پوستر: 35 مقاله تعدادشرکتها: 16 شرکت...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید