توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 15 پریودنتیست ها | 1394

  پانزدهیمن کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران تهران | 14 تا 17 مهر 1394 ، هتل المپیک شواری برگزاری کنگره: دکتر بهزاد هوشمند: رئیس کنگره دکتر محمود تمیزی: دبیر علمی دکتر رضا عمید: قائم مقام دکتر عباس سید شاکری: دبیر اجرایی دکتر مهرناز صدیقی: کمیته بین الملل دکتر امیرحسین نگارش:...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 14 پریودنتیست ها | 1393

... ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان را مهم دانست. رئیس انجمن علمی پریودنتولوژی ایران، رسالت اصلی سومین سمپوزیوم انجمن پریودنتولوژی و چهاردهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی را ارتقای سلامت دهان و دندان و کمک به پوشش سلامت دهان برای همه مردم عنوان کرد ...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 15 پریودنتیست ها | 1394

  پانزدهیمن کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران تهران | 14 تا 17 مهر 1394 ، هتل المپیک شواری برگزاری کنگره: دکتر بهزاد هوشمند: رئیس کنگره دکتر محمود تمیزی: دبیر علمی دکتر رضا عمید: قائم مقام دکتر عباس سید شاکری: دبیر اجرایی دکتر مهرناز صدیقی: کمیته بین الملل دکتر امیرحسین نگارش:...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 14 پریودنتیست ها | 1393

... ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان را مهم دانست. رئیس انجمن علمی پریودنتولوژی ایران، رسالت اصلی سومین سمپوزیوم انجمن پریودنتولوژی و چهاردهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی را ارتقای سلامت دهان و دندان و کمک به پوشش سلامت دهان برای همه مردم عنوان کرد ...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 13 پریودنتیست ها | 1392

... پریودنتولوژی ایران تهران | 8 تا 10 آبان 1392 ، هتل المپیک تهران رئیس کنگره: دکتر سیامک یعقوبی دبیر علمی: دکتر شایسته به بهانه برگزاری سیزدهمین همایش انجمن پریودونتولوژی ایران از دکتر شایسته دبیر علمی کنگره خواستیم تا در مورد برنامه های علمی کنگره سخن کوتاهی داشته باشند. •    همایش سیزدهم ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
چه کسی مسؤول نظارت بر تولیدات علمی دندان پزشکی است؟, آیا رسالت اصلی، برگزاری نمایشگاه و برنامه های پولساز است؟

... ایردن، پویا نوشت که یک همکار فرق بین GPs را با GPS تشخیص نداده و خبر کذبی را در سطح وسیع در خبرگزاری ها منتشر نموده، اما دریغ از کمترین واکنش انجمن پریو یا پروتز!! حال وای به وقتی که کسی آشکار کند که ایمپلنت های چینی و غیر استاندارد وارد بازار شده...!! آیا واقعاً مدیران ما به رسالت واقعی ...

ویرایش شده: 22/09/2011

چه کسی مسؤول نظارت بر تولیدات علمی دندان پزشکی است؟, آیا رسالت اصلی، برگزاری نمایشگاه و برنامه های پولساز است؟

نگارنده: irden. /upload/iblock/2ab/rogerhart.jpg بیماری لثه می تواند زمان انتظار برای حامله شدن را افزایش دهد مطالعه اخیر در استرالیای غربی نشان داد که بیماری لثه، در کنار عوامل شناخته شده قبلی شامل اضافه وزن، سیگار کشیدن و سن بالای 35 سال، بر روند بارداری زنان تأثیر حتمی دارد. پژوهشگران این مطالعه،...

ویرایش شده: 04/09/2011


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 15 پریودنتیست ها | 1394

  پانزدهیمن کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران تهران | 14 تا 17 مهر 1394 ، هتل المپیک شواری برگزاری کنگره: دکتر بهزاد هوشمند: رئیس کنگره دکتر محمود تمیزی: دبیر علمی دکتر رضا عمید: قائم مقام دکتر عباس سید شاکری: دبیر اجرایی دکتر مهرناز صدیقی: کمیته بین الملل دکتر امیرحسین نگارش:...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 14 پریودنتیست ها | 1393

... ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان را مهم دانست. رئیس انجمن علمی پریودنتولوژی ایران، رسالت اصلی سومین سمپوزیوم انجمن پریودنتولوژی و چهاردهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی را ارتقای سلامت دهان و دندان و کمک به پوشش سلامت دهان برای همه مردم عنوان کرد ...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 13 پریودنتیست ها | 1392

... پریودنتولوژی ایران تهران | 8 تا 10 آبان 1392 ، هتل المپیک تهران رئیس کنگره: دکتر سیامک یعقوبی دبیر علمی: دکتر شایسته به بهانه برگزاری سیزدهمین همایش انجمن پریودونتولوژی ایران از دکتر شایسته دبیر علمی کنگره خواستیم تا در مورد برنامه های علمی کنگره سخن کوتاهی داشته باشند. •    همایش سیزدهم ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
چه کسی مسؤول نظارت بر تولیدات علمی دندان پزشکی است؟, آیا رسالت اصلی، برگزاری نمایشگاه و برنامه های پولساز است؟

... ایردن، پویا نوشت که یک همکار فرق بین GPs را با GPS تشخیص نداده و خبر کذبی را در سطح وسیع در خبرگزاری ها منتشر نموده، اما دریغ از کمترین واکنش انجمن پریو یا پروتز!! حال وای به وقتی که کسی آشکار کند که ایمپلنت های چینی و غیر استاندارد وارد بازار شده...!! آیا واقعاً مدیران ما به رسالت واقعی ...

0  
ویرایش شده: 22/09/2011

چه کسی مسؤول نظارت بر تولیدات علمی دندان پزشکی است؟, آیا رسالت اصلی، برگزاری نمایشگاه و برنامه های پولساز است؟

نگارنده: irden. /upload/iblock/2ab/rogerhart.jpg بیماری لثه می تواند زمان انتظار برای حامله شدن را افزایش دهد مطالعه اخیر در استرالیای غربی نشان داد که بیماری لثه، در کنار عوامل شناخته شده قبلی شامل اضافه وزن، سیگار کشیدن و سن بالای 35 سال، بر روند بارداری زنان تأثیر حتمی دارد. پژوهشگران این مطالعه،...

0  
ویرایش شده: 04/09/2011


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید