توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

انجمن علمی پریودنتولوژی ایران Iranian Academy of Periodontology رئیس انجمن: دکتر امیررضا رکن نایب رئیس: دکتر محمود جهانگیرنژاد دبیر انجمن: دکتر محمدرضا کریمی بازرس: دکتر محمود نصر اصفهانی خزانه دار: دکتر محمدرضا طالبی اردکانی علی البدل بازرس: دکتر حسن سمیاری عضو: دکتر محسن یزدانیان تاریخچه...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن پریودنتولوژیست‌ها
دهمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 12 انجمن پریودنتولوژی ایران | بهمن 1391

دوازدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران 12 و 13 بهمن ماه 1391 در یزد برگزار می شود.

ویرایش شده: 03/12/2012
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 11 انجمن پریودنتولوژی ایران- بهمن 1390

نگارنده: irden. /upload/iblock/7a5/perio-11.jpg کنگره 11 انجمن پریودنتولوژی ایران- بهمن 1390 یازدهمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران 5 تا 8 بهمن ماه امسال با حضور چهار دانشمند برجسته و صاحب نام ...

ویرایش شده: 15/01/2012

کنگره 11 انجمن پریودنتولوژی ایران- 5-7 بهمن1390

... پریودنتولوژی ایران 5 تا 7 بهمن ماه امسال با حضور چهار دانشمند برجسته و صاحب نام از امریكا و اروپا در هتل المپیك تهران برگزار می شود. کنگره 11 انجمن پریودنتولوژی ایران 5 تا 7 بهمن 1390 در محل هتل المپیک تهران با دو محور پریودنتولوژی (لثه و بافت های نگهدارنده دندان) و ایمپلنت برگزار می ...

ویرایش شده: 12/01/2012
مسیر: ایردن / خبر
انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

انجمن علمی پریودنتولوژی ایران Iranian Academy of Periodontology رئیس انجمن: دکتر امیررضا رکن نایب رئیس: دکتر محمود جهانگیرنژاد دبیر انجمن: دکتر محمدرضا کریمی بازرس: دکتر محمود نصر اصفهانی خزانه دار: دکتر محمدرضا طالبی اردکانی علی البدل بازرس: دکتر حسن سمیاری عضو: دکتر محسن یزدانیان تاریخچه...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن پریودنتولوژیست‌ها
دهمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 12 انجمن پریودنتولوژی ایران | بهمن 1391

دوازدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران 12 و 13 بهمن ماه 1391 در یزد برگزار می شود.

ویرایش شده: 03/12/2012
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 11 انجمن پریودنتولوژی ایران- بهمن 1390

نگارنده: irden. /upload/iblock/7a5/perio-11.jpg کنگره 11 انجمن پریودنتولوژی ایران- بهمن 1390 یازدهمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران 5 تا 8 بهمن ماه امسال با حضور چهار دانشمند برجسته و صاحب نام ...

0  
ویرایش شده: 15/01/2012

کنگره 11 انجمن پریودنتولوژی ایران- 5-7 بهمن1390

... پریودنتولوژی ایران 5 تا 7 بهمن ماه امسال با حضور چهار دانشمند برجسته و صاحب نام از امریكا و اروپا در هتل المپیك تهران برگزار می شود. کنگره 11 انجمن پریودنتولوژی ایران 5 تا 7 بهمن 1390 در محل هتل المپیک تهران با دو محور پریودنتولوژی (لثه و بافت های نگهدارنده دندان) و ایمپلنت برگزار می ...

ویرایش شده: 12/01/2012
مسیر: ایردن / خبر
انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

انجمن علمی پریودنتولوژی ایران Iranian Academy of Periodontology رئیس انجمن: دکتر امیررضا رکن نایب رئیس: دکتر محمود جهانگیرنژاد دبیر انجمن: دکتر محمدرضا کریمی بازرس: دکتر محمود نصر اصفهانی خزانه دار: دکتر محمدرضا طالبی اردکانی علی البدل بازرس: دکتر حسن سمیاری عضو: دکتر محسن یزدانیان تاریخچه...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن پریودنتولوژیست‌ها
دهمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید