توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره های انجمن پریودنتولوژی ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن پربودنتیست های ایران کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11 کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره 7 کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1 برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید .

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 15 پریودنتیست ها | 1394

  پانزدهیمن کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران تهران | 14 تا 17 مهر 1394 ، هتل المپیک شواری برگزاری کنگره: دکتر بهزاد هوشمند: رئیس کنگره دکتر محمود تمیزی: دبیر علمی دکتر رضا عمید: قائم مقام دکتر عباس سید شاکری: دبیر اجرایی دکتر مهرناز صدیقی: کمیته بین الملل دکتر امیرحسین نگارش:...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره های انجمن پریودنتولوژی ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن پربودنتیست های ایران کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11 کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره 7 کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1 برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید .

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 15 پریودنتیست ها | 1394

  پانزدهیمن کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران تهران | 14 تا 17 مهر 1394 ، هتل المپیک شواری برگزاری کنگره: دکتر بهزاد هوشمند: رئیس کنگره دکتر محمود تمیزی: دبیر علمی دکتر رضا عمید: قائم مقام دکتر عباس سید شاکری: دبیر اجرایی دکتر مهرناز صدیقی: کمیته بین الملل دکتر امیرحسین نگارش:...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 14 پریودنتیست ها | 1393

  چهاردهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران همدان | 6 و 7 آذر 1393 ، مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان   سومین سمپوزیوم و چهاردهمین کنگره ملی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران رئیس دانشکده دندانپزشکی همدان در آیین افتتاحیه این همایش به نیابت از دکتر سید حبیب‌اله موسوی‌بهار...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 15 انجمن علمی پریودنتولوژی ایران | مهر 1394

پانزدهمین کنگره علمی انجمن پریودنتولوژی ایران 14 تا 17 مهر ماه 1394 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 28/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
چهارمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران- مهر 1383

چهارمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران  9 و 10 مهرماه 1383 در تالار امام بيمارستان امام خميني تهران . رئیس همایش : دکتر سیداصغر میر عمادی دبیر اجرایی همایش : دکتر امیررضا رکن اعضاء کمیته علمی :  دکتر اکبر خوشخونژاد- دکتر سیداصغرمیرعمادی- دکتر امیررضا رکن- دکتر فریده حقیقتی- دکتر...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره های انجمن پریودنتولوژی ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن پربودنتیست های ایران کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11 کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره 7 کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1 برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید .

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 15 پریودنتیست ها | 1394

  پانزدهیمن کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران تهران | 14 تا 17 مهر 1394 ، هتل المپیک شواری برگزاری کنگره: دکتر بهزاد هوشمند: رئیس کنگره دکتر محمود تمیزی: دبیر علمی دکتر رضا عمید: قائم مقام دکتر عباس سید شاکری: دبیر اجرایی دکتر مهرناز صدیقی: کمیته بین الملل دکتر امیرحسین نگارش:...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 14 پریودنتیست ها | 1393

  چهاردهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران همدان | 6 و 7 آذر 1393 ، مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان   سومین سمپوزیوم و چهاردهمین کنگره ملی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران رئیس دانشکده دندانپزشکی همدان در آیین افتتاحیه این همایش به نیابت از دکتر سید حبیب‌اله موسوی‌بهار...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
کنگره 15 انجمن علمی پریودنتولوژی ایران | مهر 1394

پانزدهمین کنگره علمی انجمن پریودنتولوژی ایران 14 تا 17 مهر ماه 1394 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 28/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
چهارمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران- مهر 1383

چهارمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران  9 و 10 مهرماه 1383 در تالار امام بيمارستان امام خميني تهران . رئیس همایش : دکتر سیداصغر میر عمادی دبیر اجرایی همایش : دکتر امیررضا رکن اعضاء کمیته علمی :  دکتر اکبر خوشخونژاد- دکتر سیداصغرمیرعمادی- دکتر امیررضا رکن- دکتر فریده حقیقتی- دکتر...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید