توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب

نگارنده: انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh. /upload/iblock/79c/292.jpg آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب (/herfei/ketab/168745/) این کتاب از کتابهایی است که به سادگی مراحل کلینیکی علم اندودونتیکس خصوصا مراحل درمان ریشه را بیان کرده که در کمتر کتابی مشابه آن دیده می شود.این کتاب به آموزش در دوران پری...

ویرایش شده: 26/01/2017

دکتر محمود ترابی نژاد

1: Duration  1:18:34 Loma Linda University, Loma Linda, CA 92350 متولد 1325 کاشان 11 اسفند 1386 دکتر ترابی نژاد در دانشکده دندانپزشکی تهران اعطای حکم استاد افتخاری به دکتر محمود ترابی نژاد   فعالیت های علمی و اجرایی 1346-1350  دكتراي دندانپزشكي  دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران 1351-1353  تخصص پاتولوژي دهان دانشگاه...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر محمود ترابی نژاد | دندان پزشک, اندودنتیست

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   اصول و درمانهای اندودنتیکس ۲۰۰۸ همراه با DVD | کتاب

مترجم ین: دکتر عباسعلی خادمی دکتر سید بهروز موسوی مؤلف ین: والتون ترابی نژاد فارسی دندان پزشکی دندان پزشکی تخصصی

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
الگوریتم درمانهای اندودنتیکس | کتاب

مؤلف ین: دکتر مریم جاویدی دکتر مینا زارعی  دکتر مهدی وطن پور فارسی دندان پزشکی دندان پزشکی تخصصی

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب

نگارنده: انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh. /upload/iblock/79c/292.jpg آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب (/herfei/ketab/168745/) این کتاب از کتابهایی است که به سادگی مراحل کلینیکی علم اندودونتیکس خصوصا مراحل درمان ریشه را بیان کرده که در کمتر کتابی مشابه آن دیده می شود.این کتاب به آموزش در دوران پری...

ویرایش شده: 26/01/2017

دکتر محمود ترابی نژاد

1: Duration  1:18:34 Loma Linda University, Loma Linda, CA 92350 متولد 1325 کاشان 11 اسفند 1386 دکتر ترابی نژاد در دانشکده دندانپزشکی تهران اعطای حکم استاد افتخاری به دکتر محمود ترابی نژاد   فعالیت های علمی و اجرایی 1346-1350  دكتراي دندانپزشكي  دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران 1351-1353  تخصص پاتولوژي دهان دانشگاه...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر محمود ترابی نژاد | دندان پزشک, اندودنتیست
مسیرهای پالپ2006 جلد1 | کتاب

... به علت جامع بودن مطالب، شویایی و فصاحت بیان و استفاده بهینه از تصاویر و مثال های بالینی، سالهای سال است که به عنوان مرجع بزرگی در علم و هنر اندودنتیکس مطرح میباشد. در این کتاب میخوانید: تشخیص، فوریت های درد دندانی در دهان و صورت، دندان درد غیر ادنتوژنیک/ف انتخاب مورد طرح ریزی درمان، ...

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب

نگارنده: انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh. /upload/iblock/79c/292.jpg آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب (/herfei/ketab/168745/) این کتاب از کتابهایی است که به سادگی مراحل کلینیکی علم اندودونتیکس خصوصا مراحل درمان ریشه را بیان کرده که در کمتر کتابی مشابه آن دیده می شود.این کتاب به آموزش در دوران پری...

0  
ویرایش شده: 26/01/2017

دکتر محمود ترابی نژاد

1: Duration  1:18:34 Loma Linda University, Loma Linda, CA 92350 متولد 1325 کاشان 11 اسفند 1386 دکتر ترابی نژاد در دانشکده دندانپزشکی تهران اعطای حکم استاد افتخاری به دکتر محمود ترابی نژاد   فعالیت های علمی و اجرایی 1346-1350  دكتراي دندانپزشكي  دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران 1351-1353  تخصص پاتولوژي دهان دانشگاه...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر محمود ترابی نژاد | دندان پزشک, اندودنتیست

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید