توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آلودگی ایدز؛ در پی درمان دندان‌درد اتفاق افتاد

... بیمار که برای انجام جراحی از وی نمونه‌گیری خون به عمل آمده بود مثبت اعلام شد اما با توجه به سن کم این بیمار که 5 سال بیشتر نداشت آلودگی به ویروس ایدز برای پزشکان دارای ابهام و عجیب بود، چرا که پدر و مادر کودک هر دو از نظر این بیماری سالم بوده و امکان انتقال از طریق مادر و در دوران جنینی ...

ویرایش شده: 27/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
علایم دهانی ایدز؛ را دندان‌پزشکان باید بدانند

دکتر ابراهیم امین صالحی رئیس انجمن متخصصین دندان‌پزشکی ترمیمی ایران با اشاره به چگونگی دندان‌پزشکی بیماران دچار ایدز گفت: در صورتی‌که دندان‌پزشکان اطلاعات لازم در رابطه با تظاهرات دهانی بیماری ایدز داشته باشند می‌توانند در شناسایی زودرس این بیماری ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   آلودگی ایدز؛ در پی درمان دندان‌درد اتفاق افتاد

... بیمار که برای انجام جراحی از وی نمونه‌گیری خون به عمل آمده بود مثبت اعلام شد اما با توجه به سن کم این بیمار که 5 سال بیشتر نداشت آلودگی به ویروس ایدز برای پزشکان دارای ابهام و عجیب بود، چرا که پدر و مادر کودک هر دو از نظر این بیماری سالم بوده و امکان انتقال از طریق مادر و در دوران جنینی ...

ویرایش شده: 27/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
علایم دهانی ایدز؛ را دندان‌پزشکان باید بدانند

دکتر ابراهیم امین صالحی رئیس انجمن متخصصین دندان‌پزشکی ترمیمی ایران با اشاره به چگونگی دندان‌پزشکی بیماران دچار ایدز گفت: در صورتی‌که دندان‌پزشکان اطلاعات لازم در رابطه با تظاهرات دهانی بیماری ایدز داشته باشند می‌توانند در شناسایی زودرس این بیماری ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / آموزش
آرایشگاه‌های مردانه، باشگاه‌های ورزشی و ماهواره عامل شیوع ایدز هستند

دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت با شرکت در برنامه نبض شبکه خبر با اشاره به تعداد بالای مبتلایان به ایدز گفت: آرایشگاه‌های مردانه، باشگاه‌های بدن‌سازی و ماهواره سه مثلث مرگ هستند زیرا در آرایشگاه‌ها و باشگاه‌ها مواد و داروهای فراوانی ...

ویرایش شده: 28/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
هم‌پوشانی موج دوم وسوم همه‌گیری ایدز دیده می‌شود

دکتر عباس صداقت رییس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت درباره خطر بازگشت موج دوم و وقوع موج سوم ایدز در کشور در اواخر دهه 90 هشدار داد. دکتر عباس صداقت رییس ...

ویرایش شده: 31/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
شیوع ایدز در بین کودکان کار معتاد ۴۵برابر کل جامعه است

... بازدید از مرکز درمانی کودکان کار جمعیت امام علی گفت: کودکان کار متأسفانه با آسیب های زیادی مواجه هستند، شیوع سوء تغذیه در بین آنها بالاست،شیوع ایدز و بیماریهای عفونی نیز در بین آنان نگران کننده است. ما باید اول از همه این کودکان را شناسایی کنیم و بعد بتوانیم خدمات مناسبی به آنها ارائه ...

ویرایش شده: 22/07/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   آلودگی ایدز؛ در پی درمان دندان‌درد اتفاق افتاد

... بیمار که برای انجام جراحی از وی نمونه‌گیری خون به عمل آمده بود مثبت اعلام شد اما با توجه به سن کم این بیمار که 5 سال بیشتر نداشت آلودگی به ویروس ایدز برای پزشکان دارای ابهام و عجیب بود، چرا که پدر و مادر کودک هر دو از نظر این بیماری سالم بوده و امکان انتقال از طریق مادر و در دوران جنینی ...

ویرایش شده: 27/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
علایم دهانی ایدز؛ را دندان‌پزشکان باید بدانند

دکتر ابراهیم امین صالحی رئیس انجمن متخصصین دندان‌پزشکی ترمیمی ایران با اشاره به چگونگی دندان‌پزشکی بیماران دچار ایدز گفت: در صورتی‌که دندان‌پزشکان اطلاعات لازم در رابطه با تظاهرات دهانی بیماری ایدز داشته باشند می‌توانند در شناسایی زودرس این بیماری ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / آموزش
آرایشگاه‌های مردانه، باشگاه‌های ورزشی و ماهواره عامل شیوع ایدز هستند

دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت با شرکت در برنامه نبض شبکه خبر با اشاره به تعداد بالای مبتلایان به ایدز گفت: آرایشگاه‌های مردانه، باشگاه‌های بدن‌سازی و ماهواره سه مثلث مرگ هستند زیرا در آرایشگاه‌ها و باشگاه‌ها مواد و داروهای فراوانی ...

ویرایش شده: 28/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
هم‌پوشانی موج دوم وسوم همه‌گیری ایدز دیده می‌شود

دکتر عباس صداقت رییس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت درباره خطر بازگشت موج دوم و وقوع موج سوم ایدز در کشور در اواخر دهه 90 هشدار داد. دکتر عباس صداقت رییس ...

ویرایش شده: 31/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
شیوع ایدز در بین کودکان کار معتاد ۴۵برابر کل جامعه است

... بازدید از مرکز درمانی کودکان کار جمعیت امام علی گفت: کودکان کار متأسفانه با آسیب های زیادی مواجه هستند، شیوع سوء تغذیه در بین آنها بالاست،شیوع ایدز و بیماریهای عفونی نیز در بین آنان نگران کننده است. ما باید اول از همه این کودکان را شناسایی کنیم و بعد بتوانیم خدمات مناسبی به آنها ارائه ...

ویرایش شده: 22/07/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید