توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ما که هستیم؟

ما که هستیم؟ اندیشه‌ی ما، گفتارما، رفتارما پایگاه ایردن تلاش می کند با گردآوری، تمرکز ومدیریت اطلاعات دندان‏ پزشکی، در حد ممکن آیندگان را از ثروت "دندان‏پزشکی جوان امروز" که "پدر ...

ویرایش شده: 13/03/2020
مسیر: ایردن / درباره
مهرماه 1387 | پایگاه دندان پزشکی

ایردن پایگاه دندان پزشکی: مدیریت اطلاعات دندانپزشکی Unable to see this email? View web page version اگر درمشاهده این ایمیل مشکلی هست به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید ...

ویرایش شده: 16/09/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کاربر ایردن

ویرایش شده: 17/12/2014
مسیر: ایردن / درباره
ایردن پایگاه دندان پزشکی ایران مشمول تحریم های جدید امریکا شد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/d78/irden-dandanpezeshki.jpg ایردن پایگاه دندان پزشکی ایران مشمول تحریم های جدید امریکا شد ایردن، پایگاه فعال در حوزه دندان پزشکی ...

ویرایش شده: 10/01/2014

ایردن پایگاه دندان پزشکی ایران مشمول تحریم های جدید امریکا شد

ایردن، پایگاه فعال در حوزه دندان پزشکی در روز 5 شنبه 28 آذرماه 1392 بدون هرگونه اخطار و اعلام قبلی از سوی دولت امریکا مشمول تحریم جمهوری اسلامی ...

ویرایش شده: 24/12/2013
مسیر: ایردن / خبر
ما که هستیم؟

ما که هستیم؟ اندیشه‌ی ما، گفتارما، رفتارما پایگاه ایردن تلاش می کند با گردآوری، تمرکز ومدیریت اطلاعات دندان‏ پزشکی، در حد ممکن آیندگان را از ثروت "دندان‏پزشکی جوان امروز" که "پدر ...

ویرایش شده: 13/03/2020
مسیر: ایردن / درباره
مهرماه 1387 | پایگاه دندان پزشکی

ایردن پایگاه دندان پزشکی: مدیریت اطلاعات دندانپزشکی Unable to see this email? View web page version اگر درمشاهده این ایمیل مشکلی هست به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید ...

ویرایش شده: 16/09/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کاربر ایردن

ویرایش شده: 17/12/2014
مسیر: ایردن / درباره
ایردن پایگاه دندان پزشکی ایران مشمول تحریم های جدید امریکا شد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/d78/irden-dandanpezeshki.jpg ایردن پایگاه دندان پزشکی ایران مشمول تحریم های جدید امریکا شد ایردن، پایگاه فعال در حوزه دندان پزشکی ...

0  
ویرایش شده: 10/01/2014

ایردن پایگاه دندان پزشکی ایران مشمول تحریم های جدید امریکا شد

ایردن، پایگاه فعال در حوزه دندان پزشکی در روز 5 شنبه 28 آذرماه 1392 بدون هرگونه اخطار و اعلام قبلی از سوی دولت امریکا مشمول تحریم جمهوری اسلامی ...

ویرایش شده: 24/12/2013
مسیر: ایردن / خبر
ما که هستیم؟

ما که هستیم؟ اندیشه‌ی ما، گفتارما، رفتارما پایگاه ایردن تلاش می کند با گردآوری، تمرکز ومدیریت اطلاعات دندان‏ پزشکی، در حد ممکن آیندگان را از ثروت "دندان‏پزشکی جوان امروز" که "پدر ...

ویرایش شده: 13/03/2020
مسیر: ایردن / درباره
مهرماه 1387 | پایگاه دندان پزشکی

ایردن پایگاه دندان پزشکی: مدیریت اطلاعات دندانپزشکی Unable to see this email? View web page version اگر درمشاهده این ایمیل مشکلی هست به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید ...

ویرایش شده: 16/09/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید