توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ایمنی و بهداشت حرفه ای دندان پزشکی

... سومین نوبت تزریق آزمایش خون بدهند تا مشخص شود که آنتی بادی های لازم در بدن آنها تشکیل شده است ( البته این آزمایش چزو دستورات ضروری اداره سلامت و ایمنی شغلی OSHA نیست ). در 90 درصد موارد پس از تزریق واکسن، آنتی بادی در سطح مناسب 10 mIU/mL ایجاد می شود. در افراد چاق، مسن، سیگاری و افراد با ضعف ایمنی ...

ویرایش شده: 27/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
تاریخچه بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه‌ای (Occupational Health)‏ یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور سالمسازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار بهداشت حرفه‌ای (به انگلیسی:...

ویرایش شده: 13/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ایمنی و بهداشت حرفه ای دندان پزشکی

... سومین نوبت تزریق آزمایش خون بدهند تا مشخص شود که آنتی بادی های لازم در بدن آنها تشکیل شده است ( البته این آزمایش چزو دستورات ضروری اداره سلامت و ایمنی شغلی OSHA نیست ). در 90 درصد موارد پس از تزریق واکسن، آنتی بادی در سطح مناسب 10 mIU/mL ایجاد می شود. در افراد چاق، مسن، سیگاری و افراد با ضعف ایمنی ...

ویرایش شده: 27/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
تاریخچه بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه‌ای (Occupational Health)‏ یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور سالمسازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار بهداشت حرفه‌ای (به انگلیسی:...

ویرایش شده: 13/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
چرایی آموزش بهداشت حرفه ای به دندان پزشکان

دندان پزشکان و پیرا دندان پزشکان باید آموزش های بهداشت حرفه ای شامل عوامل زیان آور محیط کار خود و چگونگی کنترل این عوامل را بیاموزند تا به عنوان کمترین انتظار، قادر به شناسایی دقیقِ موقعیت هایی که امکان تاثیرپذیری سلامتی آنان از شرایط وجود دارد، باشند. دکتر رضا عزتیان پی اچ...

ویرایش شده: 13/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دانشگاه‌ها در حال تربیت و آموزش دستیاران «طب کار» هستند

دکتر سیداکبر شریفیان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سال‌های قبل فعالیت پزشکان در خصوص رشته کار به صورت علمی و دانشگاهی نبود، هم اکنون خوشبختانه دانشگاه‌های مختلف در حال تربیت و آموزش دستیاران رشته طب کار هستند.  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان...

ویرایش شده: 18/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
اولین کنفرانس خدمات بهداشت حرفه ای در سمنان- آبان 1392

اولین کنفرانس بین‌المللی خدمات بهداشت حرفه‌ای در سیستم شبکه بهداشت و درمان کشور از ۲۷ آبان تا ۳۰ آبان در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می‌شود.     رییس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت گفت: ‌ بخش بزرگی از کارگران کارگاه‌های کوچک از خدمات بهداشت...

ویرایش شده: 16/10/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ایمنی و بهداشت حرفه ای دندان پزشکی

... سومین نوبت تزریق آزمایش خون بدهند تا مشخص شود که آنتی بادی های لازم در بدن آنها تشکیل شده است ( البته این آزمایش چزو دستورات ضروری اداره سلامت و ایمنی شغلی OSHA نیست ). در 90 درصد موارد پس از تزریق واکسن، آنتی بادی در سطح مناسب 10 mIU/mL ایجاد می شود. در افراد چاق، مسن، سیگاری و افراد با ضعف ایمنی ...

ویرایش شده: 27/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
تاریخچه بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه‌ای (Occupational Health)‏ یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور سالمسازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار بهداشت حرفه‌ای (به انگلیسی:...

ویرایش شده: 13/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
چرایی آموزش بهداشت حرفه ای به دندان پزشکان

دندان پزشکان و پیرا دندان پزشکان باید آموزش های بهداشت حرفه ای شامل عوامل زیان آور محیط کار خود و چگونگی کنترل این عوامل را بیاموزند تا به عنوان کمترین انتظار، قادر به شناسایی دقیقِ موقعیت هایی که امکان تاثیرپذیری سلامتی آنان از شرایط وجود دارد، باشند. دکتر رضا عزتیان پی اچ...

ویرایش شده: 13/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دانشگاه‌ها در حال تربیت و آموزش دستیاران «طب کار» هستند

دکتر سیداکبر شریفیان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سال‌های قبل فعالیت پزشکان در خصوص رشته کار به صورت علمی و دانشگاهی نبود، هم اکنون خوشبختانه دانشگاه‌های مختلف در حال تربیت و آموزش دستیاران رشته طب کار هستند.  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان...

ویرایش شده: 18/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
اولین کنفرانس خدمات بهداشت حرفه ای در سمنان- آبان 1392

اولین کنفرانس بین‌المللی خدمات بهداشت حرفه‌ای در سیستم شبکه بهداشت و درمان کشور از ۲۷ آبان تا ۳۰ آبان در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می‌شود.     رییس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت گفت: ‌ بخش بزرگی از کارگران کارگاه‌های کوچک از خدمات بهداشت...

ویرایش شده: 16/10/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید