توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   American Orthodontics EMPOWER Self Ligating Bracket

براکت Beauty and performance come together in Empower Clear. This fully interactive aesthetic bracket gives you the versatility and ease of self ligation, while giving your patients the beautiful smile they deserve both during and after treatment....

ویرایش شده: 14/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
American Orthodontics EMPOWER Self Ligating Bracket

براکت Empower's metal brackets give you the choice of a fully interactive, fully passive, or combination Dual Activation™ system. The most complete self ligating bracket system in the world. Empower is all about choice. Empower gives you a metal ...

ویرایش شده: 14/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   American Orthodontics EMPOWER Self Ligating Bracket

براکت Beauty and performance come together in Empower Clear. This fully interactive aesthetic bracket gives you the versatility and ease of self ligation, while giving your patients the beautiful smile they deserve both during and after treatment....

ویرایش شده: 14/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
American Orthodontics EMPOWER Self Ligating Bracket

براکت Empower's metal brackets give you the choice of a fully interactive, fully passive, or combination Dual Activation™ system. The most complete self ligating bracket system in the world. Empower is all about choice. Empower gives you a metal ...

ویرایش شده: 14/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Freedom Series Nickel-Free MIM Brackets

براکت MBT The Freedom Series Nickel-Free MIM Bracket System from ClassOne is manufactured using state-of-the-art metal injection molding technology. MIM technology produces a stronger, smoother, and more precise bracket, thus reducing friction ...

ویرایش شده: 14/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Carriere® Self-Ligating Bracket

براکت سلف لیگیتینگ Carriere Exclusive distributor of the Carriere Self-Ligating Bracket, it is specifically designed to meet your goal of low friction and low force by providing a “freedom of fit” in the bracket and archwire interface....

ویرایش شده: 14/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Bravo Excel™ Roth Patient Packs™

براکت For the last 100 years, Masel has created innovative ways to save you time and money. And now we’ve done it again, with another brilliant solution to make the bonding procedure easier than ever before. Introducing Bravo Excel™ Roth Patient ...

ویرایش شده: 04/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   American Orthodontics EMPOWER Self Ligating Bracket

براکت Beauty and performance come together in Empower Clear. This fully interactive aesthetic bracket gives you the versatility and ease of self ligation, while giving your patients the beautiful smile they deserve both during and after treatment....

ویرایش شده: 14/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
American Orthodontics EMPOWER Self Ligating Bracket

براکت Empower's metal brackets give you the choice of a fully interactive, fully passive, or combination Dual Activation™ system. The most complete self ligating bracket system in the world. Empower is all about choice. Empower gives you a metal ...

ویرایش شده: 14/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Freedom Series Nickel-Free MIM Brackets

براکت MBT The Freedom Series Nickel-Free MIM Bracket System from ClassOne is manufactured using state-of-the-art metal injection molding technology. MIM technology produces a stronger, smoother, and more precise bracket, thus reducing friction ...

ویرایش شده: 14/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Carriere® Self-Ligating Bracket

براکت سلف لیگیتینگ Carriere Exclusive distributor of the Carriere Self-Ligating Bracket, it is specifically designed to meet your goal of low friction and low force by providing a “freedom of fit” in the bracket and archwire interface....

ویرایش شده: 14/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Bravo Excel™ Roth Patient Packs™

براکت For the last 100 years, Masel has created innovative ways to save you time and money. And now we’ve done it again, with another brilliant solution to make the bonding procedure easier than ever before. Introducing Bravo Excel™ Roth Patient ...

ویرایش شده: 04/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید