توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   واحدهای درسی دوره کاردانی پروتزهای دندانی

رشته كارداني پروتزهاي دنداني Associated Degree in Dental Laboratory Technology شاخه‌اي از علوم پزشكي (دندانپزشكي) است كه در آن يك كاردان (تكنسين) پروتزهاي دنداني بعنوان عضوي مؤثر در تيم درمان دندانپزشكي، عهده‌دار ساخت و ترميم انواع پروتز كه شامل انواع پروتزهاي متحرك كامل و پارسيل، پروتزهاي ثابت...

ویرایش شده: 31/10/2014
مسیر: ایردن / آموزش
واحدهای درسی دوره کارشناسی پروتزهای دندانی

جدول الف- دروس عمومی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته ساخت پروتزهای دندانی جدول ب- دروس اختصاصی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته ساخت پروتزهای ...

ویرایش شده: 31/10/2014
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   واحدهای درسی دوره کاردانی پروتزهای دندانی

رشته كارداني پروتزهاي دنداني Associated Degree in Dental Laboratory Technology شاخه‌اي از علوم پزشكي (دندانپزشكي) است كه در آن يك كاردان (تكنسين) پروتزهاي دنداني بعنوان عضوي مؤثر در تيم درمان دندانپزشكي، عهده‌دار ساخت و ترميم انواع پروتز كه شامل انواع پروتزهاي متحرك كامل و پارسيل، پروتزهاي ثابت...

ویرایش شده: 31/10/2014
مسیر: ایردن / آموزش
واحدهای درسی دوره کارشناسی پروتزهای دندانی

جدول الف- دروس عمومی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته ساخت پروتزهای دندانی جدول ب- دروس اختصاصی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته ساخت پروتزهای ...

ویرایش شده: 31/10/2014
مسیر: ایردن / آموزش
تغییرات چشمگیر در شیوه آموزش عمومی و تخصصی دندان پزشکی

... است که در زمینه نسبت استاد به دانشجو که یکی از شاخص های مهم آموزشی در ارزشیابی ها به شمار می رود در وضعیت مناسبی قرار دارد. شهابی تصریح کرد: برنامه آموزشی گروه دندانپزشکی عمومی از سال گذشته دچار تغییراتی شده است که این تغییرات براساس استانداردهای آموزشی در وزارت بهداشت طراحی شده ...

ویرایش شده: 26/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
دوره کاردانی بهداشت دهان

... استحضار پی گیری جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 1- تعریف بهداشت دهان dental hygiene این برنامه آموزشی رشته ای است با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز آموزشی، شبکه های بهداشتی و درمانی کشور و مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در ...

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / آموزش
افزوده شدن درس مهارت‌های ارتباط با بیمار در رشته دندان پزشکی

... دندان پزشکی دانشگاه تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «امسال آموزش در دانشکده دندان پزشکی در مقایسه با سال گذشته براساس کروکلوم (برنامه آموزشی) جدیدی صورت می‌گیرد به طوری که وزارت بهداشت بر روی این برنامه ۶ سال کار کرده است.» وی با اشاره به اینکه توانستیم نیازهای ...

ویرایش شده: 01/10/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   واحدهای درسی دوره کاردانی پروتزهای دندانی

رشته كارداني پروتزهاي دنداني Associated Degree in Dental Laboratory Technology شاخه‌اي از علوم پزشكي (دندانپزشكي) است كه در آن يك كاردان (تكنسين) پروتزهاي دنداني بعنوان عضوي مؤثر در تيم درمان دندانپزشكي، عهده‌دار ساخت و ترميم انواع پروتز كه شامل انواع پروتزهاي متحرك كامل و پارسيل، پروتزهاي ثابت...

ویرایش شده: 31/10/2014
مسیر: ایردن / آموزش
واحدهای درسی دوره کارشناسی پروتزهای دندانی

جدول الف- دروس عمومی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته ساخت پروتزهای دندانی جدول ب- دروس اختصاصی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته ساخت پروتزهای ...

ویرایش شده: 31/10/2014
مسیر: ایردن / آموزش
تغییرات چشمگیر در شیوه آموزش عمومی و تخصصی دندان پزشکی

... است که در زمینه نسبت استاد به دانشجو که یکی از شاخص های مهم آموزشی در ارزشیابی ها به شمار می رود در وضعیت مناسبی قرار دارد. شهابی تصریح کرد: برنامه آموزشی گروه دندانپزشکی عمومی از سال گذشته دچار تغییراتی شده است که این تغییرات براساس استانداردهای آموزشی در وزارت بهداشت طراحی شده ...

ویرایش شده: 26/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
دوره کاردانی بهداشت دهان

... استحضار پی گیری جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 1- تعریف بهداشت دهان dental hygiene این برنامه آموزشی رشته ای است با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز آموزشی، شبکه های بهداشتی و درمانی کشور و مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در ...

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / آموزش
افزوده شدن درس مهارت‌های ارتباط با بیمار در رشته دندان پزشکی

... دندان پزشکی دانشگاه تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «امسال آموزش در دانشکده دندان پزشکی در مقایسه با سال گذشته براساس کروکلوم (برنامه آموزشی) جدیدی صورت می‌گیرد به طوری که وزارت بهداشت بر روی این برنامه ۶ سال کار کرده است.» وی با اشاره به اینکه توانستیم نیازهای ...

ویرایش شده: 01/10/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید