توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی بهار ۱۳۹۳ مناسب برای دندان پزشکان تهران: ۳ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ -  کنگره 4 راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه   یزد: ۹ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - همایش 15 آموزش علوم پزشکی مشهد: ۱۰ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - اولین همایش ملی میان وعده های غذایی تهران:  ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت...

ویرایش شده: 02/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی پاییز ۱۳۹۳ مناسب برای دندان پزشکان همایش 3 سراسري طب مكمل و سنتي کنگره 5 بین المللی اینترونشنال درد و هفتمین کنگره انجمن رژیونال آنستزی كنگره 5 بين المللي تازه ترين دستاوردهاي پژوهش در دانش پزشكي کنگره 1 ملی سلامت غذا سمینار 18 دانشجویان داروسازی سراسر کشور...

ویرایش شده: 01/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی بهار ۱۳۹۳ مناسب برای دندان پزشکان تهران: ۳ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ -  کنگره 4 راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه   یزد: ۹ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - همایش 15 آموزش علوم پزشکی مشهد: ۱۰ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - اولین همایش ملی میان وعده های غذایی تهران:  ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت...

ویرایش شده: 02/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی پاییز ۱۳۹۳ مناسب برای دندان پزشکان همایش 3 سراسري طب مكمل و سنتي کنگره 5 بین المللی اینترونشنال درد و هفتمین کنگره انجمن رژیونال آنستزی كنگره 5 بين المللي تازه ترين دستاوردهاي پژوهش در دانش پزشكي کنگره 1 ملی سلامت غذا سمینار 18 دانشجویان داروسازی سراسر کشور...

ویرایش شده: 01/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی زمستان ۱۳۹۳ مناسب برای دندان پزشکان کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی کنگره 11 بین المللی صرع اولین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در رشته تکنولوژی جراحی (اتاق عمل) The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت...

ویرایش شده: 01/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی تابستان ۱۳۹۳ مناسب برای دندان پزشکان کنگره 15 دانشجویان علوم پزشکی کشور کنگره 10 بین المللی سلول های بنیادی رویان سمینار بین المللی هپاتیت B و C کنگره 8 بین المللی دانش اعتیاد کنگره 13 تغذیه ایران و اولین کنگره بین المللی تغذیه The First National Seminar on the Role of Basic Sciences...

ویرایش شده: 01/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی بهار ۱۳۹۴ مناسب برای دندان پزشکان سمینار  The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 18-19 اسفند 1389- دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی محور های سمینار 1. نقش علوم پایه در پیشگیری 2. نقش علوم پایه در تشخیص 3. نقش...

ویرایش شده: 25/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی بهار ۱۳۹۳ مناسب برای دندان پزشکان تهران: ۳ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ -  کنگره 4 راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه   یزد: ۹ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - همایش 15 آموزش علوم پزشکی مشهد: ۱۰ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - اولین همایش ملی میان وعده های غذایی تهران:  ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت...

ویرایش شده: 02/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی پاییز ۱۳۹۳ مناسب برای دندان پزشکان همایش 3 سراسري طب مكمل و سنتي کنگره 5 بین المللی اینترونشنال درد و هفتمین کنگره انجمن رژیونال آنستزی كنگره 5 بين المللي تازه ترين دستاوردهاي پژوهش در دانش پزشكي کنگره 1 ملی سلامت غذا سمینار 18 دانشجویان داروسازی سراسر کشور...

ویرایش شده: 01/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی زمستان ۱۳۹۳ مناسب برای دندان پزشکان کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی کنگره 11 بین المللی صرع اولین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در رشته تکنولوژی جراحی (اتاق عمل) The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت...

ویرایش شده: 01/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی تابستان ۱۳۹۳ مناسب برای دندان پزشکان کنگره 15 دانشجویان علوم پزشکی کشور کنگره 10 بین المللی سلول های بنیادی رویان سمینار بین المللی هپاتیت B و C کنگره 8 بین المللی دانش اعتیاد کنگره 13 تغذیه ایران و اولین کنگره بین المللی تغذیه The First National Seminar on the Role of Basic Sciences...

ویرایش شده: 01/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
گردهمایی های پزشکی مرتبط با دندان پزشکان

همایش های علوم پزشکی بهار ۱۳۹۴ مناسب برای دندان پزشکان سمینار  The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 18-19 اسفند 1389- دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی محور های سمینار 1. نقش علوم پایه در پیشگیری 2. نقش علوم پایه در تشخیص 3. نقش...

ویرایش شده: 25/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید