توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   حسگر بزاق دهان؛ برای تشخیص سرطان ساخته شد

... پژوهشگران مکزیکی موفق به ساخت نانوزیست‌ حسگری شدند که قادر است سرطان پستان را در مراحل اولیه شناسایی کند. در این روش تنها با استفاده از بزاق دهان می‌توان سرطان را شناسایی کرد. ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی محققان دانشگاه آتونوموس متروپولیتن مکزیک نانوزیست‌ حسگری ساختند که می‌توان ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
تشخیص سرطان؛ با بررسی بزاق دهان ممکن شده است

یک تیم تحقیقات بین‌المللی موفق به ساخت نانوزیست ‌حسگری شده ‌است که با استفاده از بزاق دهان می‌تواند وجود سرطان دهان را شناسایی کند. یک تیم تحقیقات بین‌المللی موفق به ساخت نانوزیست ‌حسگری شده ‌است که با استفاده از بزاق ...

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   حسگر بزاق دهان؛ برای تشخیص سرطان ساخته شد

... پژوهشگران مکزیکی موفق به ساخت نانوزیست‌ حسگری شدند که قادر است سرطان پستان را در مراحل اولیه شناسایی کند. در این روش تنها با استفاده از بزاق دهان می‌توان سرطان را شناسایی کرد. ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی محققان دانشگاه آتونوموس متروپولیتن مکزیک نانوزیست‌ حسگری ساختند که می‌توان ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
تشخیص سرطان؛ با بررسی بزاق دهان ممکن شده است

یک تیم تحقیقات بین‌المللی موفق به ساخت نانوزیست ‌حسگری شده ‌است که با استفاده از بزاق دهان می‌تواند وجود سرطان دهان را شناسایی کند. یک تیم تحقیقات بین‌المللی موفق به ساخت نانوزیست ‌حسگری شده ‌است که با استفاده از بزاق ...

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
بین آنتی بادی‌های بزاق و میزان مرگ ناشی از سرطان ارتباط وجود دارد

محققان دانشگاه بیرمنگام انگلستان در مطالعه اخیر خود به بررسی ارتباط بین آنتی بادی موجود در بزاق دهان موسوم به ایمنوگلوبولین (آی.جی.ای*) و نرخ مرگ و میر در کل جمعیت پرداختند. بررسی های بیشتر آشکار ساخت که این ارتباط با مرگ و میرهای ناشی ...

ویرایش شده: 28/12/2015
مسیر: ایردن / خبر
به جای نمونه‌ خون، از بزاق برای تعیین میزان قند استفاده خواهد شد

... کردند. به عنوان مثال غذا یا نوشیدنی می تواند نتایج را تغییر دهد و وسیله جدید در این تست توانست میزان قند خون را با دقت بالا تشخیص دهد. دیابت, بزاق دهان

ویرایش شده: 28/07/2014
مسیر: ایردن / خبر
پیش بینی سرطان دهان و سینه از طریق بزاق

... سریع سرطان دهان و سینه فقط از طریق تف کردن در یک لوله آزمایش یا فنجان دست یافته اند. در این تحقیق که اخیرا انجام شده (نشانگرهای زیستی) را از بزاق دهان و سرم خون سلولهای (کارسینوم) در سنگفرش دهان جدا کرده و بر روی آن آزمایشاتی را انجام می دهند، این آزمایش را بر روی ۳۲ بیمار دارای سرطان ...

ویرایش شده: 10/06/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   حسگر بزاق دهان؛ برای تشخیص سرطان ساخته شد

... پژوهشگران مکزیکی موفق به ساخت نانوزیست‌ حسگری شدند که قادر است سرطان پستان را در مراحل اولیه شناسایی کند. در این روش تنها با استفاده از بزاق دهان می‌توان سرطان را شناسایی کرد. ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی محققان دانشگاه آتونوموس متروپولیتن مکزیک نانوزیست‌ حسگری ساختند که می‌توان ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
تشخیص سرطان؛ با بررسی بزاق دهان ممکن شده است

یک تیم تحقیقات بین‌المللی موفق به ساخت نانوزیست ‌حسگری شده ‌است که با استفاده از بزاق دهان می‌تواند وجود سرطان دهان را شناسایی کند. یک تیم تحقیقات بین‌المللی موفق به ساخت نانوزیست ‌حسگری شده ‌است که با استفاده از بزاق ...

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
بین آنتی بادی‌های بزاق و میزان مرگ ناشی از سرطان ارتباط وجود دارد

محققان دانشگاه بیرمنگام انگلستان در مطالعه اخیر خود به بررسی ارتباط بین آنتی بادی موجود در بزاق دهان موسوم به ایمنوگلوبولین (آی.جی.ای*) و نرخ مرگ و میر در کل جمعیت پرداختند. بررسی های بیشتر آشکار ساخت که این ارتباط با مرگ و میرهای ناشی ...

ویرایش شده: 28/12/2015
مسیر: ایردن / خبر
به جای نمونه‌ خون، از بزاق برای تعیین میزان قند استفاده خواهد شد

... کردند. به عنوان مثال غذا یا نوشیدنی می تواند نتایج را تغییر دهد و وسیله جدید در این تست توانست میزان قند خون را با دقت بالا تشخیص دهد. دیابت, بزاق دهان

ویرایش شده: 28/07/2014
مسیر: ایردن / خبر
پیش بینی سرطان دهان و سینه از طریق بزاق

... سریع سرطان دهان و سینه فقط از طریق تف کردن در یک لوله آزمایش یا فنجان دست یافته اند. در این تحقیق که اخیرا انجام شده (نشانگرهای زیستی) را از بزاق دهان و سرم خون سلولهای (کارسینوم) در سنگفرش دهان جدا کرده و بر روی آن آزمایشاتی را انجام می دهند، این آزمایش را بر روی ۳۲ بیمار دارای سرطان ...

ویرایش شده: 10/06/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید